kop

Feed-aggregator

Join our team at Zara’s Refined Dining Bonaire

Bonaire.nu - 17 maart 2023 - 10:09am

We are a new, exciting restaurant located inside the Antriol Art Centre, and we are looking for experienced and enthusiastic individuals to help us bring a unique and refined dining experience to the island. Our restaurant offers a variety of experiences, including our exclusive chef’s table, a fully equipped cocktail bar, a beautiful courtyard, a […]

Het bericht Join our team at Zara’s Refined Dining Bonaire verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Nederland moet mogelijk Curaçaose en Sint Maartense pensioenen redden

Bonaire nieuws - 17 maart 2023 - 10:05am

Den Haag – Het is niet uitgesloten dat Nederland financieel moet bijspringen om te voorkomen dat op Curaçao en Sint Maarten tienduizenden gepensioneerden fors worden gekort op hun oudedagsvoorziening.

lees verder

Nederland moet mogelijk Curaçaose en Sint Maartense pensioenen redden

Dossier Koninkrijks Relaties - 17 maart 2023 - 10:05am

Den Haag – Het is niet uitgesloten dat Nederland financieel moet bijspringen om te voorkomen dat op Curaçao en Sint Maarten tienduizenden gepensioneerden fors worden gekort op hun oudedagsvoorziening.

Het gaat om zo’n 40.000 polishouders van Ennia dat door een kastekort van ruim 1 miljard gulden mogelijk al op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De verzekeringsmaatschappij staat sinds 2018 onder bewind van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Die is met de regeringen in gesprek over het dichten van het gat. Maar beide landen gaan al diep gebukt over een astronomische staatsschuld en kampen met structureel zwakke economieën.

Directeur Jardim van de Centrale Bank waarschuwde deze week dat het moment nabij is dat stevig op uitkeringen moet worden gekort als het vermogen van Ennia niet snel wordt aangevuld. Lukt dat niet, dan moet, zo zei hij, worden gevreesd voor “sociale ontwrichting.”

De bankdirecteur deed dat tijdens de behandeling deze week van het hoger beroep in de Ennia-zaak.

Het verzekeringsbedrijf werd in 2005 overgenomen door de Amerikaans-Iraanse ondernemer Husangh Ansary (95). Hem wordt verweten Ennia te hebben “leeggezogen” door gegoochel met deelnemingen en onroerend goed plus exorbitante beloningen en (privé-)uitgaven. De rechtbank in eerste aanleg hield de zakenman, zijn dochter en lokale directeuren onder wie oud KPMG-baas Ralph Palm verantwoordelijk en verplichtte ze tot terugbetaling. Speciaal voor het hoger beroep zijn drie rechters uit Nederland ingevlogen.

Het bericht Nederland moet mogelijk Curaçaose en Sint Maartense pensioenen redden verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Woensdag Kamerdebat over bescherming natuur en milieu BES

Bonaire nieuws - 17 maart 2023 - 10:03am

Den Haag – De Tweede Kamer wijdt volgende week woensdag een tweeminutendebat aan het ‘Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’.

lees verder

Woensdag Kamerdebat over bescherming natuur en milieu BES

Dossier Koninkrijks Relaties - 17 maart 2023 - 10:03am

Den Haag – De Tweede Kamer wijdt volgende week woensdag een tweeminutendebat aan het ‘Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van het fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’.

Dat gebeurt op verzoek van de Partij voor de Dieren die vindt dat de natuur, het milieu en de leefomgeving minder worden beschermd door de voorgestelde aanpassingen. De partij wijst erop dat het verlichten van de vergunningplicht voor bedrijven vraagt om beter toezicht en handhaving. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen is de mening toegedaan dat natuur en milieu juist gebaat zijn van de nieuwe regels.

Vooralsnog heeft alleen Lammert van Raan van de PvdD zich als spreker aangemeld voor het tweeminutendebat. Verwacht wordt dat hij een of meer moties zal indienen.

De zorgen van de Partij voor de Dieren

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie lezen dat er milieuregels worden vastgesteld voor bedrijven in Caribisch Nederland als gevolg van een ontwikkeling in Europa, waarbij de vergunningplicht zoveel mogelijk wordt vervangen door algemene regels, met een focus op de handhaving daarvan. Deze leden maken zich om verschillende reden zorgen over de voorgestelde aanpassingen. Ten eerste merken deze leden op dat deze aanpassing voorbij gaat aan de vraag of wel alle bedrijven, dan wel projecten en/of activiteiten überhaupt doorgang moeten krijgen, ongeacht of ze een vergunning kunnen krijgen, dan wel zich aan de algemene regels zullen houden. Gezien de klimaat- en biodiversiteitscrises is er namelijk geen plek meer voor bepaalde vervuilende bedrijven en activiteiten. Denk hierbij ook aan de vraag of het verstandig is om kunstmatige stranden aan te leggen op een tropisch eiland. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie zijn ten tweede van mening dat het afgeven van een natuur- en milieuvergunning mogelijk eraan kan bijdragen dat bescherming van natuur meer is meegewogen in de besluitvorming, zeker wanneer er direct gehandhaafd wordt bij onrechtmatigheden, waarbij effectieve boetes worden opgelegd en geïnd. Hierbij merken deze leden echter op dat de huidige situatie op de BES-eilanden nu al te wensen overlaat als het gaat om het vergeven van de juiste vergunningen en het volgen van de juiste procedures, waarbij onvergunde situaties aan de orde van de dag zijn en (effectieve) handhaving achterwege blijft. Daarbij vernemen deze leden dat voor de meeste bedrijven de vergunningplicht als gevolg van dit inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAS-BES) komt te vervallen. De uitvoering van de algemene regels komt hiermee te rusten op effectieve handhaving. Voorbeelden uit het verleden tonen, wat deze leden betreft, aan dat er nog geen effectieve handhaving op de eilanden is. Daarom menen deze leden dat de natuur, het milieu en de leefomgeving minder zullen worden beschermd door de voorgestelde aanpassingen. Dit gezien er al sinds 2013 gewerkt wordt aan het versterken van de directies Ruimtelijke Ontwikkeling en Toezicht en Handhaving. Dit gegeven het recente verleden, waar naar voren kwam dat een bedrijf op Bonaire onrechtmatig een kunstmatig strand (Chogogo Resort) heeft aangelegd, waarna het bestuur, in plaats van handhavend op te treden, hier alsnog een vergunning voor verleende. Daardoor is er sprake van een legalisatie van hetgeen zonder vergunning is gebouwd. Dit terwijl het eilandbestuur woensdag 21 september 2022 officieel in gebreke is gesteld voor het niet handhaven van de natuurbeschermingswetten. Dit terwijl het risico op koraalvernietiging zeer groot is, wanneer een kunstmatig strand de zee in schuift en daar het koraal zal verstikken. Dit terwijl het risico hierop nog groter is, aangezien de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Esch aangeeft dat het nog onduidelijk is of de keermuur aan de vereiste bouwhoogte voldoet. Dit omdat bij de aanleg van een ander kunstmatig strand (Ocean Oasis) ook al bleek dat nog niet alle vergunningen zijn verstrekt en dat er nog een aantal overtredingen bestaan, zoals opnieuw het ontbreken van een vergunning voor een keermuur, als ook voor gebouwen en pieren.

Het bericht Woensdag Kamerdebat over bescherming natuur en milieu BES verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Verkiezingsuitslag Saba nu officieel

Bonaire.nu - 17 maart 2023 - 9:43am

THE BOTTOM – De verkiezing voor de Eilandsraad van Saba afgelopen woensdag 15 maart kende een opkomst van 83,64 procent met 1.040 kiesgerechtigden die hun stem uitbrachten van de in totaal 1.259 mensen die konden stemmen. Dat meldt het Openbaar Lichaam Saba. De opkomst was dit keer lager dan in de vorige eilandsraadsverkiezingen van 2019 […]

Het bericht Verkiezingsuitslag Saba nu officieel verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Politieke verschuiving op de eilanden, maar achter de coulissen

Bonaire.nu - 17 maart 2023 - 9:39am

KRALENDIJK – Op de drie Nederlandse eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius is eergisteren gekozen voor nieuw bestuur: de eilandsraden. Daarnaast konden kiesgerechtigden op de drie eilanden ook stemmen voor drie kiescolleges. Politieke verschuivingen op Bonaire en Saba, maar of het bestuur van signatuur veranderd, staat nog te bezien. Dat is voor het eerst. Bonaire, […]

Het bericht Politieke verschuiving op de eilanden, maar achter de coulissen verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Hòfi Kultural blijft open dankzij subsidieverhoging

Bonaire.nu - 17 maart 2023 - 9:05am

KRALENDIJK – Goed nieuws voor de ouderen op Bonaire. Na maanden van onzekerheid heeft Fundashon Plataforma Kultural (FPK) eindelijk een subsidieverhoging gekregen, waardoor de activiteiten bij Hòfi Kultural kunnen blijven doorgaan. FPK heeft maandenlang gestreden voor financiële steun en heeft nu het verlossende bericht ontvangen dat er een subsidieverhoging mogelijk is. Hòfi Kultural is een […]

Het bericht Hòfi Kultural blijft open dankzij subsidieverhoging verscheen eerst op Bonaire.Nu.

AWW weduwepensioen |Advertentie

Bonaire.nu - 17 maart 2023 - 8:00am

Wist u dat weduwen of weduwnaars wiens partner op het moment van overlijden ingezetene was van Caribisch Nederland, recht hebben op een AWW- uitkering tot de AOV-leeftijd bereikt is? De RCN-unit SZW betaalt deze bijdrage om te helpen in de kosten van levensonderhoud. Om AWW te krijgen moet u een aanvraag doen. Kijk hiervoor op […]

Het bericht AWW weduwepensioen |Advertentie verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Abraham (DP) grootste stemmentrekker op Bonaire

Bonaire.nu - 17 maart 2023 - 7:07am

KRALENDIJK- Leider van de Partido Demokrátiko Boneriano (PDB), Clark Abraham, heeft het grootste aantal stemmen behaald van alle kandidaten bij de eilandsraadsverkiezingen van 15 maart 2023.  In totaal kreeg Abraham 1635 stemmen op zijn naam. Op enige afstand volgt de politiek leider van de Union Patriótiko Boneriano (UPB), James Kroon met een totaal van 1391 […]

Het bericht Abraham (DP) grootste stemmentrekker op Bonaire verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Caribisch Netwerk: Verkiezingen Sint-Eustatius: PLP opnieuw winnaar

Bonaire nieuws - 17 maart 2023 - 4:39am

De Progressive Labour Party (PLP) is voor de derde keer op rij winnaar geworden van de v

lees verder

Verkiezingen Sint-Eustatius: PLP opnieuw winnaar

Caribisch Netwerk - 17 maart 2023 - 4:39am

De Progressive Labour Party (PLP) heeft opnieuw de verkiezingen voor de eilandsraad op Sint-Eustatius gewonnen. Het CDA haalt er geen; de twee andere zetels blijven bij DP.

Het is sinds 2015 de de derde keer op rij dat PLP de verkiezingen wint. Onder leiding van Rechelline Leerdam, heeft de partij bijna 56 procent van de stemmen. Dat is goed voor opnieuw drie van de vijf zetels. De DP, onder leiding van Raquel Spanner-Carty, wint de andere twee zetels in de eilandsraad.

Het CDA deed voor het eerst lokaal mee op Sint-Eustatius, onder leiding van Sjahairah Fleming. De partij heeft te weinig stemmen gekregen voor een zetel.

Daarmee blijft de verdeling hetzelfde als in 2020, toen er verkiezingen werden gehouden na het bestuurlijk ingrijpen van Den Haag.

Partij 2023 2020 Verschil Progressive Labour Party (PLP)
Rechelline Leerdam 3 3 – St. Eustatius Democratic Party (DP)
Raquel Spanner-Carty 2 2 – CDA Statia
Sjahairah Fleming 0

‘Herstel van de democratie’ 
De eilandsraad van Sint-Eustatius heeft nog niet alle bevoegdheden terug, omdat de Nederlandse regering het lokaal bestuur heeft overgenomen in 2018. Volgens een onderzoek zou er sprake zijn geweest van wanbestuur. Oud-staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) kreeg toen steun van de Tweede Kamer om in te grijpen.

Zijn opvolger, staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66), heeft in de afgelopen weken belooft dat het eiland ‘zo spoedig mogelijk’ na de nieuwe verkiezingen haar budgetrecht terugkrijgt.

Eerste Kamer 
De drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius hebben woensdag 15 maart ook voor de Eerste Kamer meegestemd via een zogeheten kiescollege, omdat de eilanden niet tot een provincie behoort

  • 71 procent op de DP (582 stemmen) gestemd
  • 39 procent op het CDA (236 stemmen)

PLP deed niet mee aan deze verkiezingen voor het Kiescollege.

Grootste stemmentrekkers 
De grootste stemmentrekker blijken niet de lijsttrekkers, maar de oud-partijleiders van zowel PLP als DP.

Terwijl ze bij deze verkiezingen op nummer zeven op de lijst van DP staat, krijgt Mercedes Lopes-Spanner heeft ze de meeste stemmen gekregen: 299. Lijsttrekker Raquel Spanner-Carty haalde zelf 112 stemmen.

Oudgediende Clyde van Putten (PLP) volgt als tweede grootste stemmentrekker met 269 stemmen. Dat is ook meer dan de huidige lijsttrekker Rechelline Leerdam (144).

‘We are there to work with everyone’
Leerdam richtte zich in een reactie na de verkiezingsuitslag aan de bevolking. Volgens Leerdam is er veel werk te verrichten en heeft de bevolking aangegeven dat ze willen dat het werk door PLP wordt gedaan.

De partij benadrukt dat de democratie, zoals die in 2018 door Nederland opzij is gezet, nog steeds niet is hersteld.

“Ik had verwacht te winnen en ook met dit goede resultaat. Have no fear. We are there to continue work with everyone. Alle hens aan dek om te zorgen voor een beter St. Eustatius, our beloved home.”

“Dank voor uw vertrouwen waarmee we het vele harde werk waar we mee zijn begonnen voort kunnen zetten. We zijn er voor alle inwoners van het eiland en gaan verder werken aan de ontwikkeling van het eiland.”

Alleen vrouwen als lijsttrekker
De leiders van PLP, DP en CDA benadrukten tijdens de verkiezingscampagne dat het feit dat Statia enkel vrouwelijke partijleiders kent vooral iets was waar in de bevolking over werd gesproken. Zelf waren ze er minder mee bezig, zeggen ze.

“Veel mensen wezen ons erop dat de vrouwen de partijen leiden”, vertelt DP-lijsttrekker Raquel Spanner-Carty. “Dat de drie vrouwen onder meer qua haardracht veel overeenkomsten hebben. We zijn er zelf minder mee bezig. We willen alledrie werken aan een beter Statia, onder meer door het vaststellen van een sociaal minimum, dat ten goede komt aan de bevolking.”

CDA-lijsttrekker Sjahairah Fleming heeft gezien dat er tussen de leiders van de drie partijen veel overeenstemming is. Ondanks dat haar partij CDA geen zetel krijgt in de eilandsraad, kijkt ze tevreden terug op de campagne, zegt ze.

De Wekelijkse Update

Blijf op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Caribische gemeenschap. Abonneer je net als anderen ook op de gratis nieuwsbrief via deze link.

The post Verkiezingen Sint-Eustatius: PLP opnieuw winnaar first appeared on Caribisch Netwerk.

Oud-minister Maxime Verhagen voor een jaar naar Bonaire

Dossier Koninkrijks Relaties - 17 maart 2023 - 4:00am

Den Haag – Oud-minister en CDA-prominent Maxime Verhagen vestigt zich eind maart voor een jaar op Bonaire. Zijn echtgenote gaat er tijdelijk werken als verpleeghuisarts.

Verhagen was minister van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Donderdag zwaaide hij na 10 jaar af als voorzitter van Bouwend Nederland. Hij heeft de afgelopen decennia Bonaire vaker bezocht. Dat hij het eiland is blijven volgen, blijkt uit zijn tweets over o.a. de discussie over het minimumloon in Caribisch Nederland en “het verkeersinfarct van Kralendijk.”

Het bericht Oud-minister Maxime Verhagen voor een jaar naar Bonaire verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Inhoud syndiceren