kop

Feed-aggregator

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: VACATURE – Projectleider renovatie sociale woningbouw Sint Eustatius

Bonaire nieuws - 21 november 2022 - 3:00am

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius en de Statia Housing Foundation, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie.

Projectleider renovatie sociale woningbouw

(Vac.21-2022)

Tijdelijke functie in aanvang t/m 31 december 2023 met optie tot verlenging

lees verder

VACATURE – Projectleider renovatie sociale woningbouw Sint Eustatius

Dossier Koninkrijks Relaties - 21 november 2022 - 3:00am

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius en de Statia Housing Foundation, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie.

Projectleider renovatie sociale woningbouw

(Vac.21-2022)

Tijdelijke functie in aanvang t/m 31 december 2023 met optie tot verlenging

Sint-Eustatius is een eiland met veel potentie. De afgelopen jaren zijn veel rijksgelden in de vorm van bijzondere beschikkingen toegekend om te investeren in de ontwikkeling van het eiland en zijn bewoners. Sint Eustatius beschikt over voldoende middelen en de visie om zich verder te ontwikkelen tot een ‘Green Statia’ en daarmee het eiland aantrekkelijk te maken voor de eilandbewoners maar ook voor potentiële ontwikkelaars. Het ontbreekt het Openbaar Lichaam alleen aan uitvoeringskracht in de organisatie om alle projecten tijdig tot uitvoering te brengen en deze in de uitvoeringsfase te monitoren.

Wij zoeken een tijdelijke projectleider, die deel uitmaakt van PPMO (Program Project Management Office). De projecten waar de Projectleider bij betrokken is worden uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Lichaam en de Statia Housing Foundation. De projectleider is een spin in het web, die overzicht bewaart en ervoor zorgt dat de benodigde activiteiten worden ondernomen om voortgang te maken en te bewaken. De projectleider is vanaf het begin betrokken bij de projecten maar richt zich met name op de uitvoering, zodat de projecten gerealiseerd worden conform de gestelde kwaliteitseisen en planning.
Hoofdtaken zijn:

 • Lokaal voorbereiden van het project (renovatie 86 sociale huurwoningen) zodat deze conform planning en gestelde kwaliteitseisen kunnen worden uitgevoerd;.
 • Contact onderhouden met en rapporteren aan de programmamanager;
 • Lokaal omgevingsmanagement;
 • Voorbereiden en begeleiden van besluitvormingstrajecten;
 • Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten en stakeholders;
 • Kennisoverdracht.

Functie–eisen:

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur opleiding in de richting van bouwkunde, bouwmanagement of planologie.
 • Aantoonbare ervaring met de renovatie en of nieuwbouw van woningbouwprojecten;
 • aantoonbare ervaring met projecten binnen een bestuurlijke complexe omgeving;

Overige vaardigheden:

 • stressbestendigheid en overzicht
 • uitstekende plannings- en organisatievaardigheden;
 • flexibiliteit en probleemoplossend vermogen;
 • sterke sociale en communicatieve vaardigheden;
 • cross-culturele en politieke sensitiviteit;
 • besluitvaardigheid en daadkracht;
 • houdt zichzelf staande in een politiek speelveld;
 • beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie tijdelijk voor bepaalde tijd is gewaardeerd is gewaardeerd in van  minimaal bruto $ 3.698,00 tot maximaal $5.453,28 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek. Beloning is afhankelijk van werkervaring en opleiding.

Schriftelijke reacties gaarne uiterlijk maandag 28 november 2022 richten aan het onderstaande email:

Bestuurscollege van Openbaar Lichaam St. Eustatius

T.a.v. programmamanager Sint Eustatius
De heer Joury Ranzijn
Fort Oranjestraat 7, Sint Eustatius CN
Email: personnel.affairs@statiagov.com

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer Joury. Ranzijn, joury.ranzijn@statiagov.com of de heer Jacquil Pandt, director@statiahf.com

Klik hier om de vacaturebeschrijving te downloaden en te printen

Het bericht VACATURE – Projectleider renovatie sociale woningbouw Sint Eustatius verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Acceptatie van lhbtiq+ personen en een betere economische positie van vrouw in Caribisch Nederland

Bonaire.nu - 20 november 2022 - 4:05pm

DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet blijft zich hard maken voor gelijke rechten voor en acceptatie van lhbtiq+ personen in Caribisch Nederland. Daarnaast werkt het aan een betere economische positie van vrouwen op de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat schrijft minister Robbert Dijkgraaf als coördinerend minister van Emancipatie. Het Caribische hoofdstuk is […]

Het bericht Acceptatie van lhbtiq+ personen en een betere economische positie van vrouw in Caribisch Nederland verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: R

Bonaire nieuws - 20 november 2022 - 2:37pm

Kralendijk – Reisorganisatie TUI dreigt Stinapa voor de rechter te slepen als de natuurorganisatie van Bonaire doorgaat met te speken over het “TUI Chogogo Resort”.

lees verder

Reisreus dreigt STINAPA met rechtszaak om “TUI Chogogo Resort Bonaire”

Dossier Koninkrijks Relaties - 20 november 2022 - 2:37pm

Kralendijk – Reisorganisatie TUI dreigt Stinapa voor de rechter te slepen als de natuurorganisatie van Bonaire doorgaat met te speken over het “TUI Chogogo Resort”.

“TUI benadrukt dat het Chogogo Resort geen eigendom is van TUI en evenmin onderdeel uitmaakt van de TUI Group. Het feit dat TUI dit specifieke resort als accommodatie aanbiedt, doet daar niet aan af”, schrijft de huisjurist van de reisreus aan STINAPA-directeur Jan van der Ploeg. Overigens is het TUI zelf dat zijn naam in marketinguitingen nadrukkelijk aan het Chogogo heeft verbonden. Het resort opereert immers conform het TUI Time to Smile-concept.

Overtredingen

Uit de brief blijkt dat het TUI ook dwarszit dat Stinapa aandacht vraagt voor het feit dat Chogogo niet over alle vereiste vergunningen beschikt. “STINAPA stelt dat sprake zou zijn van verschillende juridische overtredingen. TUI vertrouwt er op dat hotels waarmee zij zaken doet, voldoen aan alle benodigde eisen en beschikken over de juiste vergunningen. Echter, door TUI ten onrechte met dergelijke beschuldigingen in verband te brengen, wordt de reputatie en goede naam van TUI zonder enige rechtvaardiging door STINAPA in diskrediet gebracht. TUI roept STINAPA op bij de feiten te blijven en geen beweringen of uitlatingen te doen die niet stroken met de realiteit”, schrijft Dikken.

“TUI vertrouwt er op dat STINAPA zich niet langer op een dergelijke onzorgvuldige wijze in dit dossier zal uitlaten en derhalve in de toekomst niet nogmaals in haar berichtgeving of uitlatingen zal spreken over het “TUI Chogogo Resort”. Mocht STINAPA het Chogogo Resort onverhoopt blijven aanduiden als een TUI resort (of TUI anderszins ten onrechte zal linken aan het Chogogo Resort), dan is TUI genoodzaakt om nadere (juridische) stappen te overwegen. Uiteraard vertrouwt TUI er op dat zulks niet nodig zal zijn en dat aan bovenstaande oproep door STINAPA gehoor zal worden gegeven.”

Verbazing

STINAPA-baas Van der Ploeg is niet onder de indruk van het dreigement. “Wij hebben met enige verbazing kennis genomen van de inhoud van uw e-mailbericht”, antwoordt hij Van Dikken. “U stelt in uw email dat TUI er van uit gaat “dat hotels waarmee zij zaken doet, voldoen aan alle benodigde eisen en beschikken over de juiste vergunningen.” Wij willen U er graag aan herinneren dat STINAPA al op 26 November 2021 in een gesprek met een vertegenwoordiger van TUI Nederland N.V. er op gewezen heeft dat het Chogogo Resort niet over de juiste vergunningen beschikt. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar verschillende publicaties geweest in Antilliaanse en Nederlandse media waaruit U had kunnen opmaken dat het Chogogo Resort bewust niet voldoet aan de eilandelijke natuurwetgeving.”

Van der Ploeg benadrukt in zijn reactie aan TUI’s huisjurist dat het Chogogo Resort nog steeds niet voldoet aan de voorwaarden van de op 19 januari 2022 door het openbaar lichaam Bonaire afgegeven natuurvergunning wat betreft de hoogte, de ondergrond en de verankering van de keermuur. Daarnaast voldoet het rivierzand dat is gestort niet aan hetgeen gesteld in artikel 35 lid 1 sub e van het Eilandsbesluit Onderwaterpark Bonaire. Dit heeft potentieel negatieve gevolgen voor het Bonaire Nationaal Marine Park.”

Vertrouwen

“Wat betreft de “onzorgvuldige” link tussen het Chogogo Resort en TUI: de afgelopen jaren zijn er verschillende krantenartikelen verschenen waarin er de indruk wordt gewekt dat er een relatie bestaat tussen TUI en het ‘Time to smile Chogogo Beach and dive resort Bonaire.’ Ook de TUI website en het prominente TUI logo bij de ingang van het resort suggereren dat TUI op de één of andere manier verbonden is aan het Chogogo Resort. Mocht u het nodig vinden een rechtszaak op te starten, dan ziet STINAPA dat met vertrouwen tegemoet”, aldus Van der Ploeg.

Op 28 oktober is tijdens een gezamenlijke inspectie van STINAPA en de dienst Toezicht en Handhaving (DTH) geconstateerd dat de keermuur die moet voorkomen dat zand van het opgehoogde strand de zee instroomt en schade kan toebrengen aan het koraal niet aan de eisen voldoet. Vorige week toen het hevig regende op het eiland spoelde er inderdaad zand over de muur. Voor staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen reden om later deze week – als zij op werkbezoek is op Bonaire – een kijkje te nemen bij het “TUI Chogogo Resort.”

Lees hier het jongste inspectierapport

Omdat de keermuur niet de vereiste hoogte heeft, stroomt zand van het strand over de rand richting koraal.

Het bericht Reisreus dreigt STINAPA met rechtszaak om “TUI Chogogo Resort Bonaire” verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkr

Bonaire nieuws - 20 november 2022 - 1:44pm

Kralendijk – De boosheid op Bonaire over het besluit van staatssecretaris van VWS Maarten Ooijen het zorgcontract met Bonlab te beëindigen en diens botte weigering met gedeputeerde Nina den Heyer en de fractieleiders in de Eilandsraad in gesprek te gaan, is nog niet geluwd. Integendeel: het Bestuurscollege geeft het ministerie van koekje van eigen deeg door de directie van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland de deur te wijzen en vakbond AFBW heeft de leden opgeroepen voor een demonstratie.

lees verder

Boos Bonaire geeft ministerie VWS koekje van eigen deeg

Dossier Koninkrijks Relaties - 20 november 2022 - 1:44pm

Kralendijk – De boosheid op Bonaire over het besluit van staatssecretaris van VWS Maarten Ooijen het zorgcontract met Bonlab te beëindigen en diens botte weigering met gedeputeerde Nina den Heyer en de fractieleiders in de Eilandsraad in gesprek te gaan, is nog niet geluwd. Integendeel: het Bestuurscollege geeft het ministerie van koekje van eigen deeg door de directie van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland de deur te wijzen en vakbond AFBW heeft de leden opgeroepen voor een demonstratie.

In een brief aan de Eilandsraad geeft gedeputeerde Den Heyer in niet mis te verstane woorden uiting aan haar ongenoegen over de houding van Van Ooijen die zij ervan beticht drogredenen aan te voeren om sluiting van Bonlab af te dwingen. Zij wijst er – niet voor het eerst – op dat het laboratorium van Mariadal niet de capaciteit heeft om het wegvallen van Bonlab op te vangen.

Het Bestuurscollege heeft besloten het gesprek met de directie van ZJCN dat morgen zou plaatsvinden ambtelijk af te doen en aan de Directie Samenleving en Zorg over te laten. Vakbond AFBW heeft aangekondigd op dat tijdstip bij het kantoor van Samenleving en Zorg een demonstratie te houden. Ook op Saba en Sint Eustatius is de onvrede over het eigenzinnig optreden van ZJCN groot.

Lees hier de gehele brief van gedeputeerde Den Heyer

Het bericht Boos Bonaire geeft ministerie VWS koekje van eigen deeg verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

‘Ook Caraïben moeten gecompenseerd worden voor klimaatverandering’

Bonaire.nu - 20 november 2022 - 11:42am

SHARM-EL-SJEIK – D66 wil klimaatcompensatie voor het Caribisch gebied. Volgens Kamerlid Raoul Boucke, die vandaag terugkeerde van de klimaattop in Egypte, wordt dat deel van het Koninkrijk ook hard getroffen door de klimaatcrisis. Dat zegt hij tegen BNR Radio die daarover schrijft op haar website. Hoewel Boucke afgelopen week terugkeerde, wordt de top met één […]

Het bericht ‘Ook Caraïben moeten gecompenseerd worden voor klimaatverandering’ verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Bekijk hier alle nieuwe vacatures van week 46

Bonaire.nu - 20 november 2022 - 10:37am

Heb jij de nieuwe vacatures al gezien? Dagelijks plaatsen wij veel nieuwe vacatures van Bonaire en de andere eilanden. Bekijk hieronder het actuele overzicht of klik op deze link.

Het bericht Bekijk hier alle nieuwe vacatures van week 46 verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Kooyman- Installing a Drip Irrigation in Your Garden |Advertentie

Bonaire.nu - 20 november 2022 - 10:02am

For the plants in your garden to grow and bloom they need a consistent flow of water. We are here to help you shape your garden in a better, more efficient way. By installing a drip irrigation system you’ll ensure that your plants are watered evenly and regularly, without the hassle of constantly looking after […]

Het bericht Kooyman- Installing a Drip Irrigation in Your Garden |Advertentie verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Nederland zet zich op klimaattop in om klimaat- en energietransitie kleine eilandstaten te versnellen

Bonaire.nu - 20 november 2022 - 8:16am

KRALENDIJK – Eilanden, waaronder die in Caribisch Nederland, worden onevenredig hard geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatcrisis.  Op de klimaattop in Sharm-el-Sheikh (COP27) heeft Nederland zich bij twee initiatieven aangesloten om de samenwerking op klimaatactie tussen kleine eilanden wereldwijd te bevorderen. Het gaat om initiatieven rondom uitdagingen op het gebied van klimaat en het […]

Het bericht Nederland zet zich op klimaattop in om klimaat- en energietransitie kleine eilandstaten te versnellen verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Commandant der Zeemacht Caribisch Gebied bezoekt Bovenwinden

Bonaire.nu - 20 november 2022 - 8:12am

ORANJESTAD – Afgelopen week bezocht de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied en tevens Directeur Kustwacht Caribisch Gebied, Frank Boots, de Bovenwindse eilanden.  Tijdens zijn bezoek maakte Boots kennis met de nieuwe Gouverneur van Sint Maarten, Ajamu Baly. Na de kennismaking voer hij met een kustwacht vaartuig naar Saba waar hij Gezaghebber Jonathan Johnson […]

Het bericht Commandant der Zeemacht Caribisch Gebied bezoekt Bovenwinden verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Adoptiehond “Samson” in het zonnetje

Bonaire.nu - 20 november 2022 - 7:02am

In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag een hond of kat willen adopteren, dan kan […]

Het bericht Adoptiehond “Samson” in het zonnetje verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Inhoud syndiceren