kop

Subsidieregeling Koninkrijksbeurzen op 1 maart opengegaan

 

DEN HAAG – Sinds 1 maart 2024 is het voor de MBO/SBO-niveau 3 en 4, HBO en WO- studenten binnen het koninkrijk mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Koninkrijksbeurs. De beurs maakt studie-uitwisselingen en stages binnen het koninkrijk makkelijker te maken voor studenten. Jaarlijks is er ruimte om ongeveer 120 studenten te faciliteren.

Ook is het doel om studiesucces van studenten te vergroten, omdat ze met de beurs op een laagdrempelig manier een voorproef kunnen doen van het studeren in het buitenland. 

De regeling is ook beschikbaar voor studenten afkomstig uit Aruba, Curaçao, en Sint-Maarten en is ontworpen om hen te ondersteunen in hun academische inspanningen in het Nederlands hoger onderwijs.

Ingeschreven

Volgens de nieuwe voorwaarden komt de subsidie beschikbaar voor studenten die de Nederlandse nationaliteit bezitten of daarmee gelijkgesteld worden, en die voltijds ingeschreven staan voor een erkende opleiding in Nederland. 

De regeling benadrukt de inclusie van secundair en middelbaar beroepsonderwijs op niveau 3, 4, of 5, erkend door onderwijsinstellingen in de Caribische delen van het Koninkrijk.

Een belangrijk criterium is dat de studenten hun eerste studiejaar succesvol moeten hebben afgerond, waarbij de eisen variëren afhankelijk van het type opleiding. Voor bachelor- en associate degree-opleidingen dienen alle studiepunten van het eerste jaar behaald te zijn. 

Studenten in vak-, middenkader- of specialistenopleidingen moeten alle verplichte vakken en onderdelen van het eerste jaar hebben voltooid. Opmerkelijk is dat studenten die een masteropleiding volgen, zijn vrijgesteld van deze eis.

De regeling stelt verder dat studenten die eerder al subsidie hebben ontvangen op grond van deze regeling, niet nogmaals in aanmerking komen. 

Het initiatief wordt geprezen als een belangrijke stap voorwaarts in het ondersteunen van Caribische studenten, die een cruciale bijdrage leveren aan de multiculturele en academische rijkdom van Nederland.