Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Caribisch Netwerk
Bijgewerkt: 24 min 14 sec geleden

Recherche Samenwerkingsteam 2.0 nog zonder Aruba

18 juli 2018 - 12:59pm

KRALENDIJK – Het overleg tussen de vier minister van Justitie van het Koninkrijk op Bonaire heeft ‘een doorbraak’ opgeleverd voor een nieuwe samenwerking tussen de recherches (RST) in het Caribisch gebied.

Dat zei de Nederlandse minister Ferd Grapperhaus, namens de BES-eilanden voorzitter, dinsdag na het tweedaagse Justitieel Vierlandenoverleg (JVO). “Dit is van cruciaal belang om de georganiseerde misdaad te bestrijden.”

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/rst2.mp3 Ministers Grapperhaus (Nederland) en Bikker (Aruba) over het nieuwe RST-protocol

De nieuwe samenwerking, die door de Curaçaose minister Quincy Girigorie tot RST 2.0 is gedoopt, moet in januari op het volgende JVO op Aruba worden getekend. Het protocol voor de huidige RST loopt eind 2018 af.

‘Doorbraak’
Toch is er nog geen volledige overeenstemming. De Arubaanse minister Andin Bikker heeft om extra tijd gevraagd. Grapperhaus denkt niet dat het voorbehoud van Aruba de nieuwe samenwerking in de weg zal staan: “Het is een doorbraak, omdat er bij alle vier landen duidelijk het inzicht is dat er een nieuw protocol moet komen. De uitgangspuntennotitie is door Curaçao, Nederland en Sint-Maarten geheel onderschreven. Aruba moet nog naar een aantal punten kijken hoe die er in de uitwerking uit gaan zien. Daar gaan we zeker uitkomen.”

Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO), dat onder andere witwassen en fraude bestrijdt, zal geen deel uitmaken van het nieuwe RST, zei Bikker.

TBO is in 2016 opgericht en ondergebracht bij het RST. Het valt onder het gezag van de procureur generaal van Curaçao, Sint-Maarten en de BES maar niet die van Aruba.

Bikker twijfelt niet over de toekomst van het RST voor Aruba. “We zullen zeker tot elkaar komen. Maar nu we meer tijd hebben om het beter te bestuderen zullen we comfortabeler tot elkaar komen.”

‘Alles afpakken’
Het protocol is er volgens Grapperhaus op gericht ‘om de handen ineen te slaan om niet alleen de misdadigers achter de tralies te krijgen, maar ook om ze alles af te pakken wat ze aan voordeel dachten te hebben behaald met hun misdaad’.

Afspraken JVO 2018

Op het JVO zijn volgens de vier ministers ook belangrijke afspraken gemaakt over grensbewaking, belangrijk in verband met de situatie in Venezuela, en de harmonisatie in de regels voor bescherming en uitwisseling van gegevens.

Kustwacht

Minister Girigorie noemde als een belangrijk resultaat de afspraken over de kustwacht, waarvoor een beleidsplan voor de komende vier jaar wordt opgesteld. “Ieder eiland kan zijn input leveren. Voor Curaçao is bijvoorbeeld het onderzoek op zee belangrijk, Aruba doet dat op een andere manier. We zullen die verschillen in het plan opnemen.”

Tbs

Er is ook gesproken over het opleggen van tbs, terwijl er geen tbs-kliniek is op de eilanden. Op Curaçao en Aruba zijn onlangs tbs-straffen opgelegd aan verdachten. Aruba heeft hiervoor een voorstel gedaan.

Grapperhaus: gezamenlijke meldkamer BES prioriteit

18 juli 2018 - 11:58am

KRALENDIJK – De komende periode heeft de gezamenlijke meldkamer (GMK) voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) prioriteit, laat minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, weten.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/grapmeldkamer.mp3 Minister Grapperhaus over de meldkamer

Op 20 april reageerde Grapperhaus schriftelijk aan de Tweede Kamer over het signaal van een in maart verschenen rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De Inspectie signaleerde onder meer dat ondanks eerdere aanbevelingen in 2014 van hun, er nog steeds geen GMK is voor de BES-eilanden.

Veiligheidswet BES
Dit strookt niet met de Veiligheidswet BES. Volgens de Veiligheidswet BES dient de GMK – met het oog op samenwerking- meer interactie te bieden bij de handhaving van de openbare orde en bij branden, rampen en crisis tussen de bestuurscolleges, de korpsbeheerder politie en de korpsbeheerder brandweer. Dit is momenteel weinig tot niet het geval.

Een regiefunctie voor deze meldkamer is ook weggelegd bij een groot incident, zoals bijvoorbeeld een tropische storm. Zij kunnen dan ervoor zorgen dat eenheden en functionarissen bijeen geroep worden en ter plaatse komen.

De meldkamer heeft de volle aandacht van de justitie bewindsman. De nodige afspraken over dit onderwerp zijn er nog niet gemaakt in het regulier beheeroverleg politie met de drie gezaghebbers van de bijzondere gemeentes.

Justitieel Vierenpartij Overleg
Grapperhaus had de afgelopen twee dagen op Bonaire het halfjaarlijks Justitieel Vierenpartij Overleg (JVO). Het overleg ging dit keer over de verbetering van grensbewaking, versterking en vernieuwing van de recherchesamenwerking en uitwisselen van persoonsgegevens plus de samenwerking hierbij met zijn collega’s justitieministers Bikker van Aruba, De Wever van Sint-Maarten en Girigorie van Curaçao.

Bouwsector Bonaire ligt stil

17 juli 2018 - 8:19pm

KRALENDIJK – Steenslag en zand is momenteel niet verkrijgbaar op Bonaire. Cement is tegen een hogere prijs te koop. Dit komt door een ‘plotselinge’ sluiting van de Zuidpier, die geschikt is voor dit soort bulkgoederen.

Tekst gaat verder na de video:

door Ronald A. Muyden

Een opgelopen vertraging van de renovatie van deze pier is de reden hiervoor. Na een brandbrief van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire (KvK) aan gezaghebber (burgemeester) Edison Rijna, die ook de voorzitter van de stuurgroep Ontwikkeling Zeehavens Bonaire is, kwam vorige week een tussenoplossing voor de havengebruikers. Van 28 juli tot en met 6 augustus kan er even steenslag en zand via de Zuidpier komen.

Tijdelijke oplossing
Ronald Haafkes van Haafkes Bouw Bonaire heeft voor een project van een vakantiepark voor twee weken steenslag en zand over. Hij is daarom blij dat de pier voor een week open gaat en opgelucht dat hij ruim 60 freelancers niet naar huis hoeft te sturen, omdat er geen bouwmateriaal is.

Kort geding
Door de mededeling via de media op 13 juni probeerde Stone Crusher N.V., één van de grootste importeurs van bulkgoederen op Bonaire, via het Gerecht het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) de reparatiewerkzaamheden aan de Zuidpier tijdelijk te doen staken voor zijn bestelde ladingen. Het Gerecht verklaarde het bedrijf ‘niet-ontvankelijk in haar vordering’.

De naamloze vennootschap wist vanaf januari dat de pier van 30 april (in werkelijk is het 30 mei geworden) tot 20 juli niet in gebruik was voor bulkgoederen. “Het Havenkantoor heeft meerdere keren stakeholders verteld om extra goederen te bestellen om te overbruggen”, volgens havenmeester Günther Flanegin.

Prijsstijging
De lading bulkgoederen die Stone Crusher N.V. toen verwachtte kon bij de pier Waf Juan Francisco (Chicu) Mercelina vanaf het bulkschip op de zee overgezet worden op een kleiner schip bij de Middenpier (Waf di Duana). Bij de Zuidpier kon dit binnen ongeveer zes uren gerealiseerd worden. Nu had men twee dagen nodig, vertelt Herbert de Jongh, manager van Stone Crusher N.V.

Prijzen van bouwmateriaal. Foto Ronald A. Muyden

Zijn prijzen zijn hierdoor per kubieke meter van $227,- naar $245,- gestegen. Niet alleen (bouw)bedrijven merken een prijsverhoging. Cement wordt ook door een ander bedrijf via containers aangevoerd. Door deze losmethode moest Kooyman Bonaire door de hoge transportkosten tijdelijk hun zakken cementen van $4,25 naar $4,75 verhogen.

Geen inkomen
Van de tien werknemers bij Wilca N.V. van directeur Gunter Seraus, zitten de vijf medewerkers die niet in vaste dienst zijn thuis. Voor de andere vijf zijn er voldoende onderhoudswerkzaamheden aan de machines om de huidige bouwgrondstof schaarste te overbruggen. “We staan een maand stil. We kunnen geen beton en baksteen leveren. Ik denk dat er bedrijven zijn die nog meer freelancers naar huis hebben gestuurd”, volgens Seraus.

Gunter Seraus, directeur van Wilca N.V. Foto Ronald A. Muyden

De KvK maakt zich ‘zeer grote zorgen’ over onder meer ‘het ontslag van vele werknemers.’ Volgens KvK Bonaire bestaat de bouwsector uit 15 procent van de werkende bevolking. Dit zijn zo’n 1500 werkers.

Duizend koeienproject Curaçao moet naar de kust

17 juli 2018 - 4:01pm

WILLEMSTAD – De Concentrated Animal Feeding Operation (Cafo) met Colombiaans vee komt niet bij het binnenlandse gebied Dam Pretu op Banda’riba. Volgens projectleider Arthur Parris is dit gebied niet geschikt voor het vetmesten van duizend koeien en drieduizend schapen en geiten.

Veehandel Curafresh Meat BV heeft voorkeur voor plantage Patrick, ter hoogte van Barber, nabij de kust. De Cafo moet aan zee komen, zegt Parris namens Curafresh Meat BV. “We hebben het zeewater nodig voor de koeien.”

Tekst gaat verder na de video:

door Roelie van Beek

Naast een drinkwaterreservoir komt er een zuiveringsinstallatie voor chemisch verontreinigd water, de eerste op Curaçao, zo legt de projectleider uit. “Wij willen al het afvalwater van Curaçao hebben voor hergebruik bij de teelt van veevoer.”

Het project van Curafresh Meat is in samenwerking met de overheid en steunt op de gedachte dat de mest van de koeien kan worden gebruikt voor de productie van biogas.

‘Jaren van voorbereiding’
Volgens Wendel Alberto, voormalig koeienboer op Banda’bou, zijn er veel haken en ogen aan dit project. “De mensen van Curafresh Meat zijn naar mij toe gekomen met vragen. Ik heb uitgelegd wat er nodig is om de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu af te dekken. Daar gaan jaren van voorbereiding in zitten en het kost een kapitaal.”

De Colombiaanse investeerders hebben zes miljoen gulden beschikbaar voor de inrichting van de plantage. Dit budget moet voorzien in stallen, opslagruimten, voersilo’s, installatie voor de ontzilting en distributie van zeewater, een plant voor reiniging van afvalwater, machines voor verwerking van mest tot biogas en een verbrandingsoven voor de vernietiging van kadavers van zieke dieren.

“Zes miljoen?,” zegt Alberto. “Dat is bij lange na niet voldoende. Koeien kosten veel geld. En het arbeidsloon is hoog op Curaçao. Dit wordt een dure onderneming.”

Mest
Parris geeft aan dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van de natuur. “Er worden schaduwplaatsen gecreëerd door aanplant van bomen.” Alberto voorziet dat de urine en mest van de koeien problemen opleveren. Een koe produceert 30 liter mest per dag. In een maand tijd genereert de Cafo ruim 900.000 liter mest.

Voor de koeien is dagelijks 150.000 liter drinkwater nodig. “Wat gebeurt er met al het zout uit zeewater?”, vraagt Alberto. “Dat kan je niet op het land storten. En ook niet terug in zee. Dan gaat ter plekke alles dood.”

Parris zegt dat er voor elk probleem een oplossing is. De afstand van plantage Patrick tot het slachthuis op Parera vindt hij niet bezwaarlijk. “In Colombia zijn de koeien zes dagen onderweg, hier ben je binnen een half uur bij het slachthuis.” Een deel van de schapen en geiten zou naar het slachthuis in Barber kunnen. “Dit project gaat veel werkgelegenheid opleveren”, besluit Parris.

Curafresh Meat BV is klaar om in augustus te beginnen met de inrichting van het terrein en bouw van stallen. Parris verwacht dat het bedrijf binnen vijf maanden na de eerstesteenlegging het vee naar Curaçao kan overbrengen.

Illegalen opgesloten in huis: ‘Als je naar buiten gaat, bel ik de immigratie’

15 juli 2018 - 5:42pm

ORANJESTAD – Met de belofte op een beter leven en legale papieren lokken mannen op Aruba illegale vrouwen in huis. Vervolgens gaan de deuren op slot en zien de papierlozen geen daglicht meer.

Catelyn* (36), die zelf nog geen legale status heeft, kent vrouwen die vast zaten bij Arubanen in huis. De mannen beloofden hen een verblijfsvergunning van (inwonend) huishoudelijke hulp. “Maar dat doen ze niet. Ze sluiten hen op in huis, zodat ze niet meer naar buiten kunnen.” Vluchtgedrag wordt in de kiem gesmoord met dreigementen zoals ‘als je naar buiten gaat, bel ik de politie of immigratie’.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/opgeslotenvrouwen.mp3 Catelyn over hoe kwetsbaar je bent als illegale vrouw op Aruba

Magaly Maduro, coördinator van Fundacion pa Hende Muhe den Dificultad (FHMD, stichting die vrouwen helpt in situaties met huiselijk geweld) weet van deze praktijken.

Magaly Maduro, coördinator van FHMD – foto: Bobby Spier

Maandelijks ontvangt zij gemiddeld drie slachtoffers van opsluiting tegen hun wil. Dit zijn niet alleen illegalen, maar ook vrouwen van het eiland zelf. Wel trok Maduro vorige maand bij de minister van sociale zaken aan de bel. Dit omdat binnen een week drie opgesloten illegale Venezolaanse vrouwen die wisten te ontsnappen, bij het crisisverblijf aanklopten.

“Die drie vrouwen verblijven nu nog hier”, vertelt de coördinator. Praten over wat ze hebben meegemaakt, doen ze bijna niet. “Ze zijn de afgelopen tijd heel erg gesloten geweest.”

‘Ze moest de hele dag naakt rondlopen’ – coördinator Magdaly Maduro

Het zijn zowel Arubanen als niet-Arubanen die vrouwen opsluiten, vertelt Maduro. Een 21-jarig slachtoffer afkomstig uit Zuid-Amerika staat haar nog scherp voor de geest. Het meisje werd als bruid naar Aruba gehaald.

“Ze had haar man nog nooit ontmoet, maar trok direct bij hem in. Eenmaal binnen ging alles potdicht, mocht ze nergens meer naartoe en moest ze de hele dag naakt rondlopen. Als de man zin had, moest zij bereid zijn.”

Na een avond ruzie werd het meisje bloot op straat gezet en wist ze te vluchten naar de buren die haar brachten naar FHMD. Met donaties kocht de stichting een ticket zodat ze terug kon naar haar thuisland.

Kwetsbaar
Catelyn zegt dat het hebben van een illegale status vrouwen kwetsbaar maakt voor misbruik. Zelf ging ze met iemand op het eiland die haar ook wilde helpen met haar papieren. Maar op een dag draaide hij door en sloeg haar in het gezicht. “Op dat moment voelde ik me onveilig en onbeschermd, want ik kon niet naar de politie.”

En precies die gedachte klopt niet, benadrukt Maduro. “Illegalen moeten niet vergeten dat ze rechten hebben, namelijk de basisrechten van de mens. Ergens in de samenleving is een fabeltje ontstaan dat je bij aangifte direct wordt gedeporteerd. Dat is niet waar, je aangifte wordt net zo behandeld als elke andere.”

Zij stimuleert deze vrouwen om naar de politie te stappen. “Want anders maken misbruikers er een gewoonte van en houd je de weg vrij dat zij vrouwen kunnen blijven terroriseren.”

Opvang illegale vrouwen in nood

FHMD schat dat ongeveer 25 procent van de slachtoffers die zij helpen, illegaal is. Verschillende nationaliteiten komen voorbij; Venezolanen, Colombianen, Haïtianen en Chinezen. De stichting benadrukt dat zij illegaliteit niet ondersteunt. Wel vangen zij illegale vrouwen in nood op, zonder hen aan te geven.

* De naam van Catelyn in dit artikel gefingeerd en haar stem vervormd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

Jahley (18) vlogt over criminaliteit en armoede in zijn wijk: ze kunnen ons niet negeren

14 juli 2018 - 6:00am

NIJMEGEN – “Ik denk dat mijn leven minder moeilijk was geweest als ik in een betere buurt was opgegroeid.” De Curaçaose Jahley Meyer (18) uit Nijmegen wordt in zijn wijk Dukenburg dagelijks geconfronteerd met verborgen armoede, geweld en criminaliteit.

Samen met twee andere jongens uit de wijk, besloot Jahley daarom de docu-vlog Dukenburg te maken over opgroeien in een achterstandswijk. “We zijn trots op onze buurt omdat die ons heeft gemaakt tot wie we nu zijn. Maar we laten ook zien wat voor invloed zo’n wijk op je heeft en dat je daardoor makkelijk de fout in kan gaan of erin geluisd kan worden.”

Trailer van de docuvlog Dukenburg

Jahley hoopt dat door de docuvlog gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen op een andere manier naar jongeren uit achterstandswijken gaan kijken. “Het zou mooi zijn als de gemeente bijvoorbeeld eens met ons in gesprek zou gaan en ons zou vragen wat we echt nodig hebben. We willen allemaal bijvoorbeeld graag werken, maar vaak krijgen we niet eens een kans.”

Zelf woont Jahley al bijna zijn hele leven met zijn moeder en oma in Dukenburg. Thuis hadden ze het nooit breed, maar toen zijn moeder van de een op de andere dag haar baan verloor werd het thuis nog zwaarder. “We kwamen in de schuldsanering en kregen net genoeg geld om in leven te blijven.”

‘Mensen denken vaak bij jongeren uit onze wijk dat we lastig of crimineel zijn, allemaal vooroordelen’

Jahley weet daardoor hoe het voelt ‘om dingen niet te hebben’. “Dat is moeilijk, zeker als je andere kinderen wel van alles ziet doen.” Maar in plaats van het foute pad op te gaan besloot hij op z’n vijftiende werk te gaan zoeken als vakkenvuller. Maar niemand wilde hem hebben. “Mensen denken vaak bij jongeren uit onze wijk dat we lastig of crimineel zijn, allemaal vooroordelen.”

Jahley Meyer (links) – Foto: Eigen collectie

Toch kwam ook Jahley vorig jaar in aanraking met de politie. Veel wil hij er niet over kwijt: “dat moet je maar in de docu zien.” Maar spijt heeft hij wel: “Ik ben met de verkeerde mensen in aanraking gekomen en heb me erin laten luizen. Dat gaat me nooit meer gebeuren.”

‘Als rolmodellen alleen maar succesvolle criminelen in de straat zijn, dan gaat het snel mis’

Roché Nieuwendam (38) herkent het verhaal van Jahley. Zelf is hij ook in een Nijmeegse achterbuurt opgegroeid tussen de criminelen, loverboy-praktijken en drugsdealers in de flat. “Ik heb ook dingen gedaan waar ik niet trots op ben, maar het gekke is dat je zelf niet eens weet dat je in een rotbuurt woont tot je in andere wijken komt en ziet dat het beter kan.”

Roché Nieuwendam – Foto: Eigen collectie

Nieuwendam ontpopte zich uiteindelijk tot een succesvolle rapper onder het platenlabel Topnotch en tegenwoordig coacht hij jongeren zoals Jahley, die ook rapper willen worden. “De meeste jongeren die ik spreek willen heel graag een baan en uit zo’n achterstandswijk komen, het lukt ze alleen niet altijd op eigen kracht. Ze hebben rolmodellen en kansen nodig.”

Nieuwendam begeleidde Jahley en de andere jongens ook bij de opnamen van de docuvlog Dukenburg. “Ik ben echt trots op de jongens. Zelf zou ik dit op hun leeftijd nooit hebben gedurfd.”

Het plan is om met de documentaire langs scholen in het voortgezet onderwijs te gaan om problemen onder jongeren uit dit soort wijken bespreekbaar te maken. “Maar de meeste scholen reageren huiverig”, vertelt Nieuwendam.

‘Veel scholen zijn bang dat de docu te heftig is voor hun leerlingen. Dat vind ik naïef’

“Ze zijn bang dat de docu te heftig is voor hun leerlingen. Nieuwendam vindt dat naïef: “Er zitten kinderen op school die misschien veel heftigere dingen hebben gedaan en hier maak je het juist bespreekbaar door.” De enige school die tot nu toe wel interesse heeft getoond is Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Jahley laat zich er niet door tegenhouden. Hij heeft inmiddels werk gevonden in de buurt. Daarnaast duikt hij ook regelmatig de studio in om muziek te maken. “Over tien jaar hoop ik een vrouw en kinderen te hebben en een gelukkig leven. Misschien heb ik het dan ook gemaakt met mijn muziek, maar als dat niet zo is, dan word ik jongerenwerker.”

‘Venezolaanse vluchtelingen terugsturen? Dat betekent hun doodvonnis’

13 juli 2018 - 3:07pm

ORANJESTAD – “Ik vertel mijn verhaal omdat iedereen moet begrijpen dat wij niet uit Venezuela vertrekken omdat we dat willen, maar omdat het moet. Dit is geen keuze. Aruba, verwarm jullie hart en reik ons Venezolanen een helpende hand.”

De 36-jarige Venezolaanse Catelyn*, moeder van twee jonge kinderen, wil niet ver van huis afspreken, uit angst voor de politie of immigratiedienst.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/illegalevenezolaanse.mp3 Catelyn vertelt geëmotioneerd over het leven op Aruba en in Venezuela

Ze vertrok een jaar geleden uit Venezuela en woont sindsdien illegaal op het eiland, omdat het vergunningsproces moeizaam verloopt. Buiten de deur zorgt Catelyn ervoor dat ze er zo min mogelijk ‘Venezolaans’ uitziet. Ze zit in een netwerk met andere landgenoten op het eiland die elkaar waarschuwen als ze  autoriteiten signaleren.
Door de situatie voelt ze zich een crimineel. “Ik moet continu over mijn schouder kijken, terwijl ik niets verkeerd doe.”

‘We willen niet voor altijd op Aruba blijven’

Catelyn hoopt dat Aruba zo snel mogelijk stopt met Venezolanen te behandelen als ‘criminele illegalen’ en meer gaat zien als vluchtelingen die tijdelijke hulp nodig hebben. “Aruba moet echt begrijpen dat we geen andere keuze hebben. Het enige wat we willen, is het recht krijgen om te werken, zodat we normaal kunnen leven en onze families kunnen helpen.”

Daarbij benadrukt ze: “Dit is alleen maar tijdelijk. We willen niet voor altijd op Aruba blijven. We wachten totdat ons land weer op poten staat, zodat we terug kunnen.”

‘In Venezuela is je leven niets waard’

De situatie in Venezuela liet Catelyn ‘geen andere keuze’ dan met het vliegtuig naar Aruba te vertrekken, waar zij familie heeft wonen. Want ze vreesde elke dag voor haar leven en die van haar kinderen.

“De  auto pakken durfde ik bijna niet, want in een paar seconden kidnappen of vermoorden ze je, omdat ze denken dat je geld hebt. In Venezuela is je leven niets waard.”

Haar zus en haar man zijn daar het levende bewijs van. “Mijn zus werd met haar man gekidnapt. De  kidnappers hadden hen verwisseld met het koppel dat ze eigenlijk zochten. Om die reden zijn ze niet vermoord, maar wel in elkaar geslagen.”

‘Ze overleven, omdat ik hen geld stuur’

Haar zus en ouders wonen nog in Venezuela. “Ze overleven, omdat ik hen geld stuur, omdat ik hier werk. Als ik dat niet doe, hebben ze niets te eten en weten ze niet hoe ze hun rekeningen moeten betalen. Ze zijn van mij afhankelijk.”

Volgens Catelyn gaan de mensen in Venezuela ‘letterlijk dood’. “Mensen weten dat niet en geloven het niet, omdat het niet in het nieuws komt zoals het hoort. Daarom denk ik echt dat het terugsturen naar Venezuela gelijk staat aan een doodvonnis.”

Vluchten per boot

De afgelopen maanden werden weer meer Venezolanen opgepakt die per boot illegaal Aruba binnen probeerden te komen. Maar autoriteiten zoals steunpunt Kustwacht Aruba kunnen niet aangeven of het aantal daadwerkelijk stijgt. De kustwacht heeft het wel over: ‘de grenzen zo goed mogelijk dicht houden om de stroom uit Venezuela tegen te houden’. Tot 5 juli 2018 hield de kustwacht 20 ongedocumenteerden aan.

* De naam van Catelyn in dit artikel gefingeerd en haar stem vervormd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

Hogere straf voor moordmakelaar Helmin Wiels

13 juli 2018 - 10:21am

WILLEMSTAD – Burney ‘Nini’ Fonseca moet een jaar langer de cel in voor zijn aandeel in de moord op politicus Helmin Wiels. Het hof ging mee met de eis van het openbaar ministerie in het hoger beroep: 26 jaar celstraf.

De advocaat van Fonseca vroeg om vrijspraak. Het hof vindt echter dat Fonseca een belangrijke aandeel in de moord heeft gehad en spreekt daarom van ‘medeplegen van de moord op Wiels’. Daarom vernietigt het hof het eerdere vonnis waardoor Fonseca aanvankelijk 25 jaar moest zitten.

Tijdens het hoger beroep is er meer bewijs naar voren gekomen. Fonseca zelf hield vooral zijn mond en heeft ook geen nieuwe verklaring willen geven. Het Hof concludeert dat Fonseca de moordopdracht van de voormalige minister van financiën George Jamaloodin heeft aangenomen. Jamaloodin zit nog steeds in Venezuela en is nog niet uitgeleverd aan Curaçao.

Het Hof vindt ook bewezen dat Fonseca met Jamaloodin over het bedrag is gaan onderhandelen, dat hij via Pretu een schutter (Elvis Kuwas) en een chauffeur (de inmiddels vermoorde Raul Martinez bekend als de Bolle) heeft aangezocht, en dat hij het voor hen bestemde geld aan Pretu heeft gegeven. Pretu ofwel Luigi Florentina heeft zelfmoord gepleegd.

Bijles Nederlands voor Bonairiaanse leerlingen

12 juli 2018 - 8:58pm

KRALENDIJK – “Heel vaak zien we dat leerlingen van de lagere school falen als ze in het middelbaar onderwijs terechtkomen, omdat hun Nederlands niet genoeg is”, zegt Artie de Vries, een docent van ‘Pienter in Taal’.

door Ronald A. Muyden

Gezien de moedertaal op Bonaire meestal Papiamentu, Spaans of Engels is, gaan leerlingen onderling minder snel over naar het Nederlands. Hierdoor oefenen ze minder met deze taal en kunnen ze een taalachterstand oplopen, volgens De Vries.

Om een inhaalslag te maken tussen basisscholen en het voortgezet onderwijs op Bonaire, gaat ‘Pienter in Taal’ van Stichting Lezen en Schrijven Bonaire door in het komende schooljaar. Zeker 124 leerlingen uit groep 8 doen dan mee. Via de taalmethode Muiswerk krijgt deze groep extra Nederlandse taallessen, twee keer per week na school.

Onderzoek
Drie jaar geleden voerde de stichting in samenwerking met het Nederlands onderzoeksbureau; CPS Onderwijsontwikkeling en Advies, het Onderzoek geletterdheid op Bonaire 2015 uit. Hieruit bleek dat onder meer ‘de overgrote meerderheid van de leerlingen in het voortgezet onderwijs onvoldoende taalvaardig in het Nederlands waren om zich te kunnen redden in de huidige maatschappij.’ Vandaar loopt het project zes maanden door als deze groep in de brugklas zitten.

Kolegio San Bernardo is één van de acht basisscholen die meedoet. Het eerste half uur doen ze klassikaal een taalactiviteit. Hierna gaan ze aan de gang met Muiswerk dat hun voortgang bijhoudt.

‘Leuke taal’
Spelenderwijs oefent Juan (13) met meervoud, tegenwoordige tijd en persoonsvorm. Dit vindt hij moeilijk. Juan was drie toen hij op Bonaire kwam wonen en spreekt Spaans thuis. “Ik vind het Nederlands niet echt moeilijk. Het is een leuke taal. Sinds ik aan dit project mee doe, is mijn Nederlands vooruit gegaan.”

‘Met een zeldzame ziekte vestigen in het buitenland is moeilijk’

12 juli 2018 - 9:17am

ORANJESTAD – De nationale zorgverzekering van Aruba (AZV) ontving dit half jaar twee emigratie-verzoeken van mensen met een zeldzame ziekte die zich voor goed willen vestigen in het buitenland. De reden hiervoor is niet altijd puur medisch.

“Je zal op Aruba nooit dezelfde middelen en mensen met alle kennis en kunde over zeldzame ziekten hebben, zoals in grote landen”, erkennen Corina Ponson, hoofd medisch advies en controle van AZV en Solange Tchong, woordvoerder van AZV.

Infrastructuur
Ondanks dat ziet AZV dat de onderliggende reden niet altijd te maken heeft met het gebrek aan specialisme. “De verzorging van een kind met een zeldzame ziekte is moeilijk te combineren met werk op Aruba, het kind moet bijvoorbeeld vaak naar de fysiotherapeut of de logopedist. De infrastructuur in Nederland is toch beter qua combinatie van werk, zorg, opvang en school.”

Alleen is de werkelijke stap naar het buitenland moeilijk. “Om bijvoorbeeld in Nederland te wonen moet je je inschrijven, een verblijfplaats regelen en geld hebben om de eerste maanden te overleven. Zoals bij deze twee verzoeken, zijn ze nog bezig met het krijgen van funding”, vertelt Ponson.

Jaarlijks ontvangt de zorgverzekering gemiddeld twee emigratie-verzoeken. Wat aantrekkelijk is aan het vertrek naar bijvoorbeeld Nederland is dat patiënten eventueel mee kunnen doen aan experimenteel onderzoek. Experimentele medicatie vergoedt AZV niet.

DNA-onderzoek
De zorgverzekering ziet regelmatig zeldzame ziektes voorbij komen, voornamelijk bij kinderen, zoals bijvoorbeeld de spierziekte Duchenne, de ziekte van Huntington (hersenaandoening) en verschillende zeldzame kankersoorten.

Om die reden werkt het eiland al zo’n vijf jaar samen met een klinisch geneticus, die om de paar maanden naar het eiland komt om verschillende casussen te bespreken. Op basis van een verzoek kan dan een DNA-onderzoek worden gedaan. Het DNA wordt verstuurd naar Nederland.

Emotionele steun
De AZV-woorvoerder ziet dat er de laatste jaren meer behoefte is aan begrip voor kinderen met zeldzame ziekten op het eiland. Zij vindt de opzet van de Best Friends Foundation (BFF), dat ouders met kinderen met een zeldzame aandoening steunt, positief. “Zo’n initiatief kan emotionele steun bieden aan ouders die het gevoel hebben nergens terrecht te kunnen.” Lees hier het verhaal van Shahaira Geerman, oprichter van BFF en moeder van een zoontje met Epidermolysis Bullosa.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/solange.mp3 Solange Tchong over de Best Friends Foundation

Arubanen met een zeldzame ziekte moeten voor zorg vaak naar het buitenland

11 juli 2018 - 4:51pm

ORANJESTAD – Het zoontje van Shahaira Geerman heeft als enige op Aruba de extreem zeldzame huidziekte Epidermolysis Bullosa, ook wel vlinderhuid genoemd. Net zoals voor andere zeldzame ziekten, is daar weinig tot geen specialisme voor te vinden op het eiland.

“De eerste jaren waren moeilijk, want er was geen kennis en geen steun”, vertelt Geerman. “De vraag wat ons te wachten stond, kon niemand beantwoorden. Zelfs de kinderarts niet.”

Om bij te dragen aan meer kennis over zeldzame ziekten en om ouders met kinderen die een zeldzame aandoening hebben te steunen, startte Geerman twee maanden geleden met haar vriendin de Best Friends Foundation (BFF):

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/shabff.mp3 Shahaira Geerman over haar Best Friends Foundation

Emigreren
Geerman ziet dat zeldzame ziekten op Aruba nog niet genoeg aandacht krijgen, terwijl deze zeker voorkomen. “Alleen veel ouders die een kind hebben met een zeldzame ziekte wonen nu bijvoorbeeld in Nederland. Daar worden ze bijna toe verplicht.”

Ook haar gezin werd in eerste instantie door artsen geadviseerd om na te denken om in Nederland te gaan wonen, maar op Aruba blijven bleek uiteindelijk beter te zijn voor Ethan. Dat werd duidelijk na gesprekken met specialisten van het Blaarcentrum in Groningen.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/shabuitenland.mp3 Shahaira Geerman ging niet met haar zoontje naar het buitenland

De nationale zorgverzekering AZV kan ouders met zeldzaam zieke kinderen ook adviseren om te emigreren, legt AZV-woordvoerder Solange Tchong uit. “In sommige zeldzame gevallen moet je levenslang in behandeling blijven. Al zal je alles geven wat je kunt krijgen op het eiland, dan kan het toch gelimiteerd ten opzichte van een ander land waar 20 of meer van dat soort gevallen zijn.”

Elkaar bijstaan
Stichting BFF wil richtlijnen en onderzoeken verzamelen van andere zeldzame ziekten, zodat ze ouders in de toekomst bij kunnen staan. Geerman: “Hierdoor staan we met kennis paraat als een kindje met een zeldzame ziekte op het eiland wordt geboren en kunnen we direct de juiste contactpersonen inschakelen.”

Zeldzaam

Wereldwijd bestaat er geen vaste definitie van een ‘zeldzame ziekte’. Aruba hanteert Europese richtlijnen; een ziekte wordt zeldzaam genoemd wanneer deze niet vaker voorkomt dan bij 5 op de 10.000 inwoners.

Precieze cijfers over het aantal mensen dat op Aruba een zeldzame ziekte heeft, zijn er niet, maar geschat wordt ongeveer 6 procent van de bevolking.

Ziektes die als zeldzaam worden omschreven zijn bijvoorbeeld cystic fibrosis, sikkelcelziekte en verschillende kankersoorten bij kinderen, zoals non-hodgkin.

Illegaal zoeken naar afval op levensgevaarlijke vuilnisbelt

11 juli 2018 - 1:21am

ORANJESTAD – Al 14 jaar struint de Colombiaanse Sul Martinez de overvolle vuilnisbelt Parkietenbos af, op zoek naar ijzer, koper en andere dingen die ze kan doorverkopen. Hoewel het verboden is om daar te jutten én dit levensgevaarlijk is.

De dump met gevaarlijke afvalstoffen staat namelijk regelmatig in brand.

door Sharina Henriquez

Serlimar is de beheerder van de vuilnisbelt. Het overheidsbedrijf stelt duidelijke regels: jutten en hergebruik van het afval is ten strengste verboden voor iedereen: bezoekers, contractanten en werknemers. Zelfs de politie wordt erbij gehaald als het nodig is.

Hoe Martinez en de anderen dan al die jaren op de vuilnisberg kunnen komen, is niet duidelijk. Ze beweert zelf dat de vorige regering  een vergunning heeft afgegeven. Het materiaal dat ze vindt, verkoopt zij aan bedrijven als Daltra en een recyclingbedrijf aan de overkant van de vuilnisbelt, die bekend staat als ‘de Chinees’.

Oude kleren naar Venezuela
Martinez verzamelt ook afgedankte kleren die ze naar de Wayuu-indianen in Colombia stuurt. “Zij hebben het moeilijk.” En er gaan kleren naar Venezuela. “Ik help het buurland ook graag, al is het maar met een paar kleren. Die kunnen zij heel goed gebruiken.”

De Colombiaanse noemt zichzelf en de rest van de jutters, ‘reciclista’. Ze zegt dat iedereen wat probeert bij te verdienen, omdat het eiland steeds duurder wordt. Maar ze vindt het geen gevaarlijk werk. “We beschermen ons door lange mouwen, handschoenen en een mondkap te dragen.”

Radioactief afval
De vuilnisbelt is echter gevaarlijk omdat in de ruim 70 jaar dat deze bestaat, alle afval bij elkaar is gegooid. Er ligt zelf radioactief materiaal. Vlak onder de toplaag smeult het afval door spontane ontbrandingen. De brandweer zelf is er niet happig op om branden te blussen op de dump. Alleen bij grote uitslaande branden zoals afgelopen vrijdag, gaan ze de afvalberg op.

‘Geen huisvuil meer naar de dump’ – minister Oduber

De vuilnisbelt Parkietenbos zorgt al tientallen jaren overlast aan omringende woonwijken en is een milieuramp voor het beschermde mangrovegebied. Ondanks vele beloften om de dump te sluiten en saneren, heeft geen enkele regering dit nog waargemaakt. Sinds 2 juli wordt er in ieder geen huisvuil meer gestort, zegt de huidige milieu-minister, Otmar Oduber: “En volgend jaar moet de dump definitief dicht om gesaneerd te worden.”

Voor Martinez betekent dit echter een einde aan haar extra inkomsten. “Wij en onze families zullen het moeilijker gaan krijgen.”

Onduidelijkheid over verbod livemuziek Pietermaai

9 juli 2018 - 4:44pm

WILLEMSTAD – De politie heeft de horeca in de Nieuwstraat in Pietermaai verboden bands te laten optreden. Bezwaar van cafébazen met een vergunning voor livemuziek haalde niets uit. “De politie dreigde de vergunning in te trekken als de band zou spelen”, zegt Wim Boereveen van Mundo Bizarro.

door Roelie van Beek

Salsaminnend publiek kwam afgelopen donderdag tevergeefs naar Mundo Bizarro voor de wekelijkse Cubaanse avond. De band was op het laatste moment afgezegd. Twee conga’s stonden als stille getuigen op de lege dansvloer, een enkele klant had plaats genomen aan de bar.

Het verbod op livemuziek geldt behalve voor Mundo Bizarro voor alle andere horecagelegenheden in de Nieuwstraat, evenals voor Bar 27 aan het Waaigat.

Vergunning
“Wij hebben dezelfde vergunning als Mundo Bizarro”, zegt eigenaar Robbie Nieuwpoort. “Bar 27 is sinds drie en een half jaar een podium voor lokale bands. Als we een internationale artiest willen laten optreden, moeten we daar apart een vergunning voor aanvragen. En dat doen we dan ook.”

Wie verantwoordelijk is voor de verbodsmaatregel en dreiging tot intrekking van de restaurantvergunning is niet duidelijk: bij navraag wijst de politie naar MEO (Ministerie van Economische Ontwikkeling), en MEO wijst op zijn beurt naar de politie.

Geluidsoverlast
Omwonenden zouden bij de politie hebben geklaagd over geluidsoverlast. Een bewoonster van het appartementencomplex aan het Waaigat toont een stapeltje formulieren dat de politie aan de bewoners heeft uitgedeeld. Een van de documenten is bestemd voor het indienen van klachten. “Ik heb niets ingevuld, want ik heb geen overlast”, zegt de dame, die anoniem wil blijven.

Haar buurvrouw geeft aan, dat zij de actie op touw heeft gezet. “Ik heb veel van Mundo Bizarro door de vingers gezien, maar nu is het genoeg. Ik ben er klaar mee, met alle horeca in deze straat.” Ook zij wil anoniem blijven.

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer heeft toegezegd uit te zullen zoeken in wiens opdracht het proces-verbaal is uitgevaardigd. Boereveen overweegt juridische stappen te nemen.

Balletje trappen met bondscoach Bicentini

8 juli 2018 - 9:05am

WILLEMSTAD – Leerlingen van de Alablanca school voor speciaal onderwijs oefenen enthousiast met de miniballen die bondscoach Remko Bicentini heeft meegebracht. De training is onderdeel van het nieuwste project van Fundashon Bicentini, die zich vanuit Nederland inzet voor minderbedeelde kinderen op Curaçao.

door Roelie van Beek

Met de bal aan een touwtje kan elk kind behendigheid en balcontrole oefenen. Remko Bicentini geeft met zijn stichting voetbalclinics op Curaçao en betrekt daar Kolegio Alablanca in Barber bij, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, van wie een aantal met een verstandelijke handicap.

Jurnelca Bodak, onderdirecteur van Kolegio Alablanca, is blij met de steun van Fundashon Bicentini. “We hebben in de loop der jaren diverse donaties ontvangen, waaronder schoolmeubilair, boeken en sporttenues. Daar zijn we heel dankbaar voor.”

Structureel tekort
Alablanca heeft structureel een tekort aan materiaal voor het onderwijs aan de ruim zeventig leerlingen die in verschillende delen van Curaçao wonen, van Banda’riba tot Westpunt. “Op dit moment hebben we grote behoefte aan meubilair,” zegt Bodak. “Een deel van de kinderen is de banken en stoelen die we hebben ontgroeid.”

Bicentini noteert het. “Ik ga kijken wat ik de komende maand in Nederland in de container kan stoppen, behalve meer minivoetballen”, zegt hij.

Fundashon Bicentini is elf jaar geleden vanuit de voetballerij ontstaan, legt Bicentini uit. “Omdat mijn vader als eerste Curaçaose voetballer een profcontract bij NEC Nijmegen verdiende, is de naam Bicentini op het eiland bekend. Ik was vijftien jaar toen ik mijn eerste contract kreeg. Als ‘zoon van…’ dacht iedereen dat ik dat cadeau kreeg, maar dat was niet zo. Voor alles wat ik heb bereikt, heb ik hard moeten werken en heb daarbij veel profijt gehad van de strenge opvoeding door mijn vader.”

Verandering brengen met sport
De structuur die Bicentini in zijn jeugd heeft gekend, is er niet in veel gezinnen op Curacao, merkt hij. “Veel kinderen op Curaçao groeien op zonder vader. Je ziet aan hun gedrag dat ze een basis missen: niet gemotiveerd, slechte concentratie, doelloos, en dan krijg je dat ze na school gaan rondhangen. Daar proberen we met sport en activiteiten verandering in te brengen.”

De training van de kinderen met de minivoetballen zal periodiek worden gevolgd. “Ze moeten zelf de discipline ontwikkelen om dagelijks te oefenen,” zegt Bicentini.

Enthousiasme
“We zullen zien wat deze training oplevert. Het gaat hier niet om winnen, maar om het ontwikkelen van behendigheid, doorzettingsvermogen en discipline. Voorwaarde is dat de kinderen het leuk vinden. Dat zit wel goed, merk ik, ze zijn allemaal enthousiast.”

Eerste hospice Aruba moet sfeer ademen van thuis

7 juli 2018 - 1:35pm

ORANJESTAD – Het eerste hospice van Aruba, dat naar verwachting in september haar deuren opent voor ongeneeselijk zieken in hun laatste levensfase, moet zo huiselijk mogelijk worden.

Hospice-oprichter Peter Paul Hermansen: “Je mag hier koken voor je geliefde, 24 uur per dag binnenlopen en blijven slapen.”

Hospice-oprichter Peter Paul Hermansen hoopt in de toekomst ook een zwembad aan te leggen. Foto: Bobby Spier

Na het tekenen van het contract bij de stichting voor sociale woningbouw FCCA, gaat na ruim vier jaar een wens van gepensioneerd huisarts Hermansen in vervulling.

“Het is fantastisch”, zegt hij terwijl hij met zijn vrouw over de nieuw aangelegde hospice-tuin uitkijkt; ooit een kale vlakte met slechts een paar waslijnen. In de toekomst hoopt hij er een zwembad aan te leggen.

Het pand bestaat uit een hoofdgebouw waarin ruimte is voor vijf patiënten, en drie kleine losse appartementen, waar mogelijk in de toekomst ook patiënten kunnen verblijven.

‘Low care’
In het hospice worden straks zieken opgenomen die ‘low care’ nodig hebben. “De zorg is eenvoudig: ernstige en moeilijke dingen met een infuus en zuurstof gaan we uit de weg”, vertelt Hermansen.

De precieze criteria worden nog opgesteld. “Dit hoeven we niet opnieuw uit te vinden, maar kunnen we kopiëren vanuit Nederland.” Euthanasie wordt in het hospice niet uitgevoerd. “Wij zullen de Arubaanse wetgeving handhaven”, benadrukt Hermansen.

Vrijwilligers
Aan de basis van de verzorging staan vrijwilligers. Het Rode Kruis Aruba gaat hier een rol in spelen. “Als je thuis bent, betekent dat ook niet dat je 24 uur per dag een deskundige aan je bed hebt staan. Maar als je het nodig hebt, is die er wel direct.”

Het verblijf in het hospice wordt vergoed door nationale zorgverzekeraar AZV. Aan hospicezorg is een behoefte op Aruba, ziet Lilian Prince, voorzitter van Stichting Koningin Wilhelmina Fonds Aruba (KWF). Het fonds is niet bij het hospice-project betrokken. “Wij hebben heel veel terminale kankerpatiënten, dit is onze grootste kostenpost. En elke dag komen er meer bij. Een hospice is zeker nodig.”

Angst
Hermansen hoopt vooral dat deze vorm van zorg bijdraagt aan het doorbreken van de angst voor de dood. “We willen de dood zo min mogelijk eng maken.”

Doodgeslagen broertjes: Aruba legt voor het eerst TBS-straf op

6 juli 2018 - 10:34am

ORANJESTAD – 15 jaar cel en TBS-behandeling zonder een maximale duur. Dat is de straf voor stiefvader Gabriel Martin voor het doodslaan en zwaar mishandelen van de driejarige Eugene en vijfjarige Rishandroh.

Het is voor het eerst dat een Arubaanse rechter een TBS-straf oplegt. Het eiland heeft geen TBS-kliniek. Er wordt nu onderzoek gedaan om eventueel een TBS-kliniek te openen op Curaçao, zegt de rechter, voor veroordeelden op Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en St. Eustatius.

Maar als deze kliniek er niet komt, moet Aruba onderzoeken of de verdachte naar een TBS-kliniek in Nederland kan. Want benadrukt de rechter, wat ook de deskundigen concludeerden tijdens het onderzoek: zonder behandeling is de kans hoog dat Martin opnieuw geweld tegen mensen gaat gebruiken.

TBS na 10 jaar in cel
De stiefvader die de twee broertjes vorig jaar doodsloeg en het lijk van de  jongste ook in de bosjes begroef, heeft namelijk een ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis met duidelijke psychopatische kenmerken’. Hij is ook verminderd toerekeningsvatbaar. Overigens mag hij pas naar een TBS-kliniek als hij 2/3 van zijn straf heeft uitgezeten, op zijn vroegst na 10 jaar cel.

Martin was zelf niet aanwezig bij de uitspraak noch de vader en directe familie van de broertjes. Het was rustig in de rechtszaal vergeleken met de commotie tijdens de zitting op 15 juni. De rechtbank had toen niet gerekend op de enorme toeloop. Door slechte organisatie van de bewaking, werd de directe familie zoals de oma, de toegang geweigerd. Terwijl wel ambtenaren van diverse departementen, het Openbaar Ministerie en rechtenstudenten op de publieke tribune zaten.

Na een korte opstoot met emotionele familieleden, was het uiteindelijk de rechter die ingreep en de familie toeliet. Later in een verklaring bood de rechtbank haar verontschuldigingen. De familie was woedend toen ze de eis van het OM hoorde. Ze vonden die veel te laag. Of zij daarom vandaag niet kwamen opdagen, is niet bekend.

De moeder van de broertjes is nog niet veroordeeld. De rechter vindt dat er meer onderzoek nodig naar haar rol.

Daders met stoornissen

De faciliteiten voor daders met gedrags- en andere psychische problemen op Aruba is heel beperkt. De gevangenis KIA plaatst deze personen samen met andere gevangenen en er is amper begeleiding.

Dat werd ook duidelijk in de zaak van Eugene Lampe die zijn ouders en broer vermoordde. Lampe was verslaafd met psychische problemen. Maar de rechter kon toen nog geen TBS opleggen omdat het wetboek nog verouderd was. Omdat de kans op herhaling zonder verplichte behandeling ook hoog was, legde de rechter noodgedwongen een hogere celstraf op.

Sinds 2012 is TBS wel mogelijk, maar vanwege het ontbreken van een TBS-kliniek op het eiland, is de straf nooit opgelegd. Tot nu.

Aruba Investment Bank wil praten over voortzetting ontwikkelingsfonds

5 juli 2018 - 2:09pm

ORANJESTAD – De Aruba Investment Bank (AIB) wil met de nieuwe overheid om tafel over de voortzetting van het ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA), zonder geld vanuit Nederland.

Met het FDA-geld (ruim 500 miljoen florin, bijna 240 miljoen euro) zijn in de periode van 2000 tot 2016 meer dan 750 projecten opgezet.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/knopsaruba.mp3 Staatssecretaris Knops over de nieuwe samenwerking tussen Nederland en Aruba

Door de wisseling van de overheid heeft de bank, die het ontwikkelingsfonds beheert, nog geen ruimte gehad om hierover te praten. “Maar is dit wel van plan”, vertelt Deirdre Snoyl, die namens de AIB belast is met FDA.

‘FDA 2’
“Na 18 jaar FDA hebben we veel geleerd, expertise opgebouwd en bijgedragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van het eiland. Nu is FDA gestopt en weten we nog niet of we doorgaan, al hoop ik dat we het kunnen doorzetten in de vorm van een FDA 2″, zegt Snoyl.

Potentie wordt gezien om infrastructurele projecten op te richten in samenwerking met Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA), een privé stichting dat in 2005 werd opgericht door Stichting Algemeen Pensioensfonds Aruba en de AIB. SOGA ontvangt geen subsidie, maar is eigenaar van de objecten die zij financiert.

Onderhoud scholen
“Via FDA hebben we bijvoorbeeld veel scholen gebouwd, maar de overheid heeft niet altijd de middelen en de mankracht om alles te onderhouden, waardoor het op den duur in verval raakt. Dat werd eerst ook als minpunt genoemd van FDA, dan bouw je iets met een injectie van het FDA, maar wordt het niet onderhouden door een gebrek aan geld”, legt Snoyl uit.

De samenwerking met SOGA kan hier verandering in brengen, denkt Snoyl, omdat de stichting belast is met de aanleg en het onderhoud van projecten gedurende een aantal jaar. Een concreet voorbeeld van een huidig SOGA-project is het nieuwe Horacio Oduber Hospitaal. De overheid huurt dit pand voor 25 jaar van de stichting en kan na deze periode besluiten om het te kopen.

Nederland stopt
De Nederlandse bijdrage aan het ontwikkelingsfonds, dat opgericht werd in 2000, stopt in elk geval. Staatsecretaris Raymond Knops zei dat Nederland en Aruba hierdoor ‘in een nieuwe fase van hun relatie zijn beland’.

‘Aanzienlijk onbenut potentieel’

Het rapport Eindevalutatie Meerjarenprogramma’s Fondo Desaroyo Aruba (2017), gemaakt door SEO Economisch Onderzoek, adviseert ook om het FDA in eenzelfde of een vergelijkbare structuur voort te zetten.

Aangezien het rapport constateerde dat tweederde van het fondsgeld is besteed aan bouw- en infrastructurele projecten, ziet het nog een ‘aanzienlijk onbenut potentieel’: “dit kan gerealiseerd worden door de aandacht, middelen en projecten nu te richten op de ‘immateriële activa’, van het land Aruba, zoals instituties, wetgeving, human capital en beleid.”

Agente dodelijk ongeluk Zinnia (12) krijgt taakstraf

5 juli 2018 - 12:26pm

ORANJESTAD – Politieagente Yadira Vriend, die in maart 2015 de twaalfjarige Zinnia Croes aanreed, krijgt een taakstraf van 240 uur, een verplichte cursus en een rijontzegging van twee jaar. Hiermee gaat het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba akkoord met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De rechter acht bewezen dat Vriend dood door schuld aangerekend kan worden. De agente reed te hard, had haar aandacht niet volledig op de weg en had onvoldoende zicht op de weg, omdat de ruiten van haar auto te donker waren getint.

Zinnia Croes. Foto: Fundacion Zinnia

Teveel alcohol
Dat Vriend onder de invloed was alcohol kon volgens de rechter niet worden bewezen. Vriend kreeg een blaastest waaruit bleek dat zij meer dan het dubbele toegestane alcoholgehalte in haar bloed had, maar kreeg geen tegenonderzoek toen ze ernaar vroeg, omdat er geen onderzoekskits voorradig zouden zijn geweest.

Volgens haar advocaat Chris Lejuez was dit al voldoende grond voor vrijspraak. Uiteindelijk moest het Nederlands Forensisch Instituut eraan te pas komen om tot conclusies te komen. Een van die conclusies was dat Vriend naar alle waarschijnlijkheid ver over de limiet had gedronken. Voor rechter Angela was dit echter niet genoeg om mee rekening te houden in de veroordeling.

Michella Croes-Matos en Gilbert Croes, ouders van Zinnia, bij de rechtbank. Foto: NoticiaCla

Het OM startte een strafzaak nadat in januari het Gemeenschappelijk Hof van Justitie aan het Openbaar Ministerie van Aruba de opdracht gaf om de agente alsnog te vervolgen. Dit gebeurde na protest van de ouders van Zinnia. Het OM had namelijk eerder besloten om niet over te gaan tot vervolging. De ouders vinden dat er sprake is van klassenjustitie.

Fouten tijdens het onderzoek
Tijdens de behandeling werd duidelijk dat er sprake was van een opeenstapeling van fouten door de politie, direct na de aanrijding. Zo werd niet genoteerd hoelang het remspoor van de auto was en kon ook niet direct worden bepaald waar precies Zinnia door de auto werd geraakt.

Vriend was aanwezig tijdens de behandeling, maar was vanochtend niet komen opdagen voor de uitspraak. Rechter Angel gaf tijdens de zitting te kennen dit jammer te vinden. Volgens advocaat Lejuez was de agente door de zaak behoorlijk aangeslagen en was zij daarom niet gekomen.

Knops ‘teleurgesteld’: Bonaire moet huiswerk overdoen

5 juli 2018 - 9:46am

KRALENDIJK – De plannen die het Bestuurscollege (BC) van Bonaire heeft ingediend bij staatssecretaris Raymond Knops waren ‘teleurstellend’. Dat zei de staatssecretaris na zijn bliksembezoek van woensdag. De bijzondere gemeente boekt geen vooruitgang als het gaat om goed bestuur, vindt het Nederlandse kabinet.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/knopsrijna.mp3 Staatssecretaris Knops over zijn teleurstelling en de reactie van gezaghebber Rijna daarop.

Het BC is weinig doortastend en moet opnieuw aan de slag. In september moet er een beter document worden voorlegd om voor extra geld in aanmerking te komen.

Zorgen over integriteit
In de Tweede Kamer zei Knops onlangs al dat het BC onvoldoende had gereageerd op een rapport van de Rijksrecherche over misstanden bij gronduitgiftes. Hij maakte zich zorgen over de integriteit op Bonaire.

In januari had hij afgesproken dat het BC voor de zomer een beleidsdocument zou opstellen. Daarmee zou het eilandsbestuur via een af te sluiten bestuursovereenkomst aanspraak kunnen maken op extra geld uit de zogenoemde Regio Envelop, waarin 30 miljoen euro voor de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) is gereserveerd.

Staatssecretaris Raymond Knops. Foto: Gijs van den Heuvel

Onvoldoende
De gesprekken van woensdag met gezaghebber Edison Rijna, de drie gedeputeerden en de Eilandsraad waren positief, zei Knops, maar hij heeft duidelijk gemaakt dat hij niet tevreden is. “Ik heb gezegd dat er onvoldoende voortgang is, dat het onvoldoende concreet is en dat ik het tempo wil ophogen. Ik vind niet dat de Eilandsraadsverkiezingen gebruikt moeten worden om veel plannen over de horizon van maart 2019 te tillen.”

Net als in januari en in de Tweede Kamer hamerde Knops ook woensdag weer op het belang van goed bestuur: “Dat moet je zo snel als mogelijk realiseren.” Dat is een voorwaarde om voor het geld uit de Regio Envelop in aanmerking te komen. De staatssecretaris is bereid ondersteuning te bieden in de ambtelijke organisatie om ‘deugdelijk financieel beheer en goed bestuur’ te realiseren.

‘Nederland heeft fouten gemaakt’ – Staatssecretaris Knops’

Knops zei te beseffen dat Nederland fouten heeft gemaakt in het verleden. Met de maatregelen die vorige week zijn aangekondigd om de armoede te bestrijden, waaronder hogere uitkeringen, hoopt hij dat de vertrouwensrelatie weer wordt opgebouwd.

Gezaghebber Edison Rijna. Foto: Gijs van den Heuvel

In september komt Knops opnieuw naar Bonaire, samen met collega-staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, om over de bijgestelde beleidsplannen te praten.

‘Geen tijd te verliezen’
Het doel is om in oktober de bestuursovereenkomst te tekenen: “Er is geen tijd te verliezen. Er moet nu actie komen.” Gezaghebber Rijna zei zich hard te willen maken om dit doel te bereiken.