Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Caribisch Netwerk
Bijgewerkt: 12 min 13 sec geleden

Vier weken tijd voor flinke metamorfose vliegveld Saba

37 min 29 sec geleden

THE BOTTOM – De bewoners van Saba zijn voor vier weken ‘vleugellam’ en dat geldt ook voor de toeristen, studenten en zakenmensen die middels het luchtruim Saba willen aandoen. Vliegveld Juancho Yrausquin krijgt een nieuwe start en -landingsbaan en ook de Vertrek en Aankomst Terminal worden vernieuwd.

Op 10 september voerde WinAir haar –voorlopig- laatste vlucht uit op Saba. Daarmee kwam een einde aan exact 55 jaar foutloos vliegen op de kortste landingsbaan ter wereld van een commercieel vliegveld.

Tekst gaat verder na de video

Door Tim van Dijk

Dagelijks landen er vier vluchten vanuit Sint-Maarten uitgevoerd door WinAir en nog wat charters op verzoek, waaronder Windward Express Airways en Sint Maarten Airways.

Kortste start en landingsbaan
Er circuleren veel filmpjes op YouTube over dit vliegveld omdat het niet alleen de kortste start en landingsbaan heeft – 400 meter – maar ook nog eens omdat deze op een rots is gesitueerd ruim 20 meter boven de zeespiegel.

Aankomen met een TwinOtter vliegtuig op deze landingsbaan is voor toeristen een belevenis. Recht koersend op Mount Scenery draait de piloot vakkundig op het laatste moment naar links om vervolgens met een ferme smak op het asfalt van Saba te landen. De piloot moet dan vol in de remmen om af te draaien naar de Terminal, een statig wit gebouwtje met verkeerstorentje.

2.5 miljoen euro
Toch is het ‘serious business’ want Nederland heeft maar liefst 2,5 miljoen euro uitgetrokken om het vliegveld grondig aan te pakken. Om te blijven voldoen aan de internationale afspraken moest Saba Airport direct maatregelen nemen. Men heeft een behoorlijke achterstand door de jaren heen opgelopen.

Airport Manager Maegan Hassell zegt hierover: “Het liep allemaal door elkaar, komende en vertrekkende passagiers, daarbij was er ook geen security check over wat mensen aan boord meenamen.”

Foto: Tim van Dijk.

Veiligheid onvoldoende
Dit zijn (veiligheids)aspecten in de vliegwereld die onacceptabel zijn en dus zal dit een van de veranderingen zijn. “We blijven wel de sfeer en de intimiteit bewaken dus zwaaien bij aankomst en vertrek blijft gewaarborgd.”

Uitgerekend in de maanden dat het orkaanseizoen is, is het vliegveld gesloten. “We hebben de afweging gemaakt en gekozen voor de periode dat het het minst schadelijk is voor de economie van Saba, daarbij kan er altijd op het grote platform naast de terminal met helikopters worden af en aan gevlogen”, aldus Airport Manager Maegan Hassel.

Medische noodgevallen kunnen wel 24/7 met spoed naar Sint Maarten’s Medical Center worden gevlogen.

Geen plek voor (hard)lopers op Curaçao: ‘je bent je leven niet zeker’

21 september 2018 - 8:48am

WILLEMSTAD – De infrastructuur voor wandelaars en hardlopers moet snel verbeterd worden op Curaçao. Dit vindt Glenn McDonald, lid van de Roadrunners Club Curaçao (RRCC). De club verloor vijf jaar geleden drie leden door een tragisch ongeluk langs de weg.

RRCC herdacht op 4 augustus Kristen Leyba, Elton Montesant en Monique van Meerwijk, die omkwamen terwijl ze deelnamen aan een benefietloop. Jero William, een goede vriend van Elton Montesant, herinnert zich het als de dag van gisteren.

Nabestaanden herdenken de Road Runner wandelaars bij de gedenksteen op de plek waar het ongeluk plaatsvond. Foto: Ramon Yung

Op de dag van het ongeluk ging hij Elton thuis ophalen om naar de loop te gaan. Tijdens de loop werd Elton moe en zei tegen Jero dat die verder moest lopen en dat hij hem later wel weer zou zien. Kort daarop werd Elton aangereden en overleed.

Vijf jaar later ziet Jero William dat er niets is veranderd aan het rijgedrag van automobilisten ten aanzien van de lopers en renners. Hij vindt dat mensen die onverantwoordelijk rijden strenger gestraft moeten worden. De bestuurder die de drie RRCC leden heeft doodgereden heeft volgens hem een veel te lage straf gehad: hij moest een half jaar de cel in.

Plek in het verkeer
Glenn McDonald vindt dat onder andere de trottoirs verbeterd moeten worden op Curaçao, zodat zij die aan loop- en rensport doen een plek in het verkeer krijgen. “Je kunt bijna niet op onze trottoirs lopen, waardeloos. Dus als je goed wilt trainen moet je op de rijweg lopen of rennen, en onze wegen zijn erg smal. Er is geen voetpad, dus vanaf het moment dat je van huis gaat is je leven in gevaar.”

‘Niet overal zijn er voetpaden, en de trottoirs die er zijn, zijn waardeloos’

Vijf jaar na het tragische ongeluk op de Helmin Magno Wiels Boulevard vindt de huidige minister Jesus Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning dat er wel vooruitgang is. “Er is geïnvesteerd in de infrastructuur, denk aan het plaatsen van meer verkeersborden, het duidelijk markeren van zebrapaden en het invoeren van de zogenaamde ‘Cat’s Eye’, reflecterende veiligheidslampen op de wegen.”

Ademanalyse-apparaat. Blaastesten werden tot nu toen niet gebruikt door de verkeerspolitie op Curaçao. Foto: OM Curaçao

Zwaardere straffen
Ook belooft de minister strengere maatregelen in het verkeer te nemen, om het rijden met drank op te verminderen. “We werken nauw samen met Justitie om zo degenen die onder invloed van alcohol rijden te straffen. Op de korte termijn zullen veranderingen ingevoerd worden in de wetten en het wetboek van strafrecht.” Het Openbaar Ministerie is sinds vorige maand begonnen met controles in het verkeer met een ademanalyse-apparaat, oftwel met blaastesten.

Glenn vraagt zich af of dit genoeg is, want volgens hem laat het gedrag van de automobilisten veel te wensen over. “Ik train vaak heel vroeg in de ochtend en dan kom je regelmatig mensen tegen die op weg naar huis zijn na een feest, of die op weg zijn naar nog een feest, en ze rijden heel erg hard of met een slok op. s’ Avonds kom je mensen tegen die uit hun werk komen en dan haast hebben om naar huis te gaan. Er is altijd gevaar.”

Ongeluk

Op 4 augustus 2013 werden Kristen Leyba (32), Elton Montesant (67) en Monique van Meerwijk (58) doorgereden door de 23-jarig Nelson dos Santos da Silva. Hij had geen rijbewijs, reed veel te hard en negeerde verschillende verkeersregels. Ook reed hij door na het ongeluk. In 2016 is hij veroordeeld tot een jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk, drie jaar proeftijd en drie jaar rijontzegging.

Aanzet kringloopeconomie Curaçao vooral door particulieren

20 september 2018 - 8:04am

WILLEMSTAD – De Curaçaose coalitie hangt de filosofie van Blue Economy aan, zo staat in het regeerakkoord 2017-2021. Het kabinet pleit voor een kringloopeconomie, waarbij natuurlijke hulpbronnen verantwoord worden benut en afval wordt hergebruikt. Tot nu toe komt het initiatief daartoe van particulieren, zoals de bedenkers van Limpi Curaçao.

Debrah Nijdam en Mitchell Lammering zijn twee jonge ingenieurs die hun kennis van Industrial Product Design gebruiken om van plastic zwerfvuil iets nieuws te maken: sleutelhangers, lampekappen, schalen, onderzetters en kunstzinnige souvenirs.

Tekst gaat verder na de video

Door Roelie van Beek

Vorig jaar won Limpi de Junior Innovation Award èn de People’s Choice Award. Debrah en Mitchell hebben hun business zelf gefinancierd; van hun spaargeld kochten ze materiaal om machines te bouwen voor het versnipperen van plastic en voor het maken van mallen waar gesmolten plastic in wordt gegoten.

World Clean Up
Hergebruik van plastic zwerfafval is een van de speerpunten van The Blue Economy. Clean-Ups op het eiland worden georganiseerd door particulieren, stichtingen en bedrijven, zoals de World Clean Up afgelopen zaterdag.

“Bent u klaar voor een nieuwe uitdaging?”, zo luidt de slogan van de Stichting Blue Economy Curaçao, die twee jaar geleden werd opgericht. Beschermvrouwe Suzy Camelia-Römer nodigde in aanloop naar de verkiezingen van 5 oktober 2016 de gemeenschap van Curaçao uit voor een fundraising lunch op 22 september van dat jaar. Spreker was Gunter Pauli, bedenker van The Blue Economy.

Bijeenkomst met prijskaartje van 350 gulden
De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer tweehonderd personen die elk 350 gulden per couvert betaalden. Gunter Pauli, voormalig eigenaar van het Vlaamse bedrijf Ecover, dat zich toelegt op het produceren van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, gaf een presentatie van projecten die inkomsten voor Curaçao kunnen genereren zonder de natuur schade te berokkenen.

Alvin Daal, lid van het bestuur van de Stichting Blue Economy Curaçao, kondigde voor 2017 seminars aan. Deze door de PSB bank, UTS en Aon gesponsorde evenementen kwamen er niet.

Opbrengst van tienduizenden guldens
Voorzitter Aimee Kleinmoedig, werkzaam bij Bureau Telecommunicatie en Post, heeft geen antwoord op de vraag wat er met de fundraisingopbrengst van vele tienduizenden guldens is gebeurd. “Wij zijn een particuliere stichting, wij hoeven hierover geen verantwoording af te leggen aan de media.” Of er nog evenementen zullen volgen, kan Kleinmoedig niet zeggen.

Limpi Curaçao is recent samenwerking aangegaan met het lokale recyclebedrijf Green Force, ook een particulier initiatief, om het zwerfafvalprobleem en de productie van nieuwe artikelen grootschaliger aan te pakken.

Vraag medische zorg groter dan zorgbudget: operatiestop dreigt opnieuw

19 september 2018 - 2:50pm

WILLEMSTAD – Niet iedereen die medische zorg nodig heeft, kan die ook krijgen op Curaçao. Om financiële redenen kunnen bepaalde behandelingen in het het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) niet worden uitgevoerd. Tot nu toe gaat het om uitzonderingen, maar de situatie dreigt dat aan de duurste medische behandelingen in het ziekenhuis een maximum wordt gesteld.

Tekst gaat verder na de video

Door Jacqueline Hooftman

De productie van het Sehos bestaat jaarlijks uit ongeveer 1.6 miljoen medische verrichtingen. Als enige ziekenhuis met een afdeling spoedeisende hulp beschikt het Sehos over een jaarlijks budget van 124 miljoen gulden. Dit zorgbudget van de overheid is niet toereikend.

Tot de duurste medische behandelingen behoren heupoperaties, kankertherapie, behandeling van hart- en vaatziekten en zorg voor aidspatiënten. De financiële status van het hospitaal heeft er al dikwijls toe geleid dat de voorraad medicatie voor bepaalde groepen patiënten niet toereikend is en dat operaties moeten worden uitgesteld, in een aantal gevallen voor nog onbepaalde tijd.

‘Er is jaarlijks een structureel tekort van 15 miljoen gulden’ – Anthon Casperson

“Om het ziekenhuis op een behoorlijke manier te kunnen draaien, is er jaarlijks 139 miljoen gulden nodig”, zegt Anthon Casperson, directeur Algemene Zaken van het Sint Elisabeth Hospitaal. “Ook voor het nieuwe ziekenhuis geldt, dat de verzorging en behandeling daar ongeveer 140 miljoen per jaar gaat kosten. Dat betekent dat er structureel een tekort is van 15 miljoen gulden.”

Anthon Casperson, directeur Algemene Zaken van het Sint Elisabeth Hospitaal. Foto: Jacqueline Hooftman

De vraag naar medische zorg neemt echter toe, onder meer door de vergrijzing, en wordt ook steeds complexer. “Mensen worden ouder, hebben vaker meerdere aandoeningen en de zorgvraag is daardoor complexer”, zegt Casperson. “Daarbij komt dat het ziekenhuis meer spoedeisende hulp moet verlenen. Slachtoffers van geweld, aanrijdingen in het verkeer en van andere ongelukken, bij de Eerste Hulp worden steeds meer gewonden en mensen met een acute aandoening binnengebracht.”

De vraag naar medische zorg is groter dan het zorgbudget. Het ziekenhuis moet bepaalde, zeer specialistische behandelingen weigeren om financiële redenen. De situatie dreigt, dat ook aan vaker voorkomende ingrepen, zoals heupoperaties, een limiet wordt gesteld.

‘We kunnen in principe geen zorg weigeren’ – Anthon Casperson

“Ik vind dat ik als bestuurder van het ziekenhuis hierover niet kan oordelen”, zegt Casperson. “Het ziekenhuis heeft een faciliterende rol, wij kunnen in principe geen zorg weigeren. Het dilemma wordt nu voorgelegd aan de zorgverzekeraar en aan de overheid. Die moeten knopen doorhakken.”

Maatschappelijke discussie
Volgens de bestuurder is het laatste woord aan de gemeenschap. “Er moet een brede maatschappelijke discussie komen over de vraag waaraan de zorg op Curaçao moet beantwoorden. Deze discussie had feitelijk al lang moeten plaatsvinden, het is in ons aller belang dat er duidelijkheid komt en de zorg in ons land toegankelijk blijft.”

Prinsjesdag: Minimumloon en uitkeringen gaan omhoog op Bonaire, Saba, Sint-Eustatius

18 september 2018 - 12:28pm

DEN HAAG – Mensen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius gaan er in 2019 netto een klein beetje op vooruit. Het kabinet gaat de werkgeverslasten verlagen en het minimumloon en uitkeringen met vijf procent laten stijgen.

Dat is een van de maatregelen die bekend zijn gemaakt op prinsjesdag, de dag waarop in Nederland het nieuwe parlementair jaar begint en de regering haar plannen bekend maakt.

Werkgeverslasten omlaag
De zogeheten werkgeverslasten worden volgend jaar verlaagd van 18,4 naar 13,4 procent. Daardoor wordt werk goedkoper. Met deze maatregel verwacht het kabinet dat het minimumloon gaat stijgen en dat inwoners dit in hun portemonnee gaan merken. Naast de stijging van vijf procent, wordt het bedrag straks iets verhoogd met de jaarlijkse inflatie.

Ook de uitkeringen gaan vijf procent extra omhoog dan eerder dit jaar is aangekondigd. Het gaat om bijvoorbeeld de onderstand, AWW en het basispensioen AOV die met de minimumloon mee gaan stijgen.

Veel kritiek op kabinet
Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius hebben veel inwoners moeite om rond te komen. Veel kritiek komt uit Bonaire, waar bijna de helft van de inwoners op of onder het minimale inkomen zit die nodig is om te kunnen leven.

Koning Willem-Alexander over de kabinetsmaatregelen
voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius

De verlaging van werkgeverslasten is één van de ‘concrete maatregelen van de regering om de armoede terug te dringen’, aldus koning Willem-Alexander in zijn troonrede namens het kabinet-Rutte III.

Ook komt er, zoals het kabinet eerder dit jaar beloofde, jaarlijks geld vrij om de kwaliteit van kinderopvang op de eilanden te verbeteren. Het zou gaan om zo’n 3 miljoen euro. D66-Kamerlid Antje Diertens is blij met de ‘flinke ophoging’ voor de eilanden:

Oppositie: maatregelen zijn lang niet genoeg
Volgens oppositiepartijen GroenLinks en SP zijn de maatregelen niet genoeg om de grote armoede op korte termijn terug te dringen. De uitkeringen liggen veel lager in de Caribische gemeenten, terwijl de levenskosten veel duurder zijn dan in Europees Nederland.

De coalitiepartijen zijn wel blij met de maatregelen. Ook het CDA, maar de partij eist wel dat de regering snel met een actieplan komt voor de komende jaren.

30 miljoen euro voor armoede, infrastructuur en economie
Een ander opvallend paradepaardje van het kabinet op prinsjesdag, is dat zij 30 miljoen euro hebben voor armoedebestrijding, het verbeteren van de wegen en om de economie in de drie Caribische gemeenten te stimuleren. Nieuws dat al in februari 2018 bekend werd gemaakt.

Dat bedrag zal niet meteen op de eilanden terechtkomen, waarschuwde staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties). De drie eilanden zouden het extra geld pas krijgen, als het lokale bestuur meewerkt. “Deze investeringen worden gedaan op het moment dat er sprake is van goed bestuur en een gezond financieel beheer”, zei Knops eerder in juli.

Een woordvoerder van Knops laat in een reactie weten dat die voorwaarde nu alléén voor Bonaire geldt.

‘Den Haag bekijkt armoede op de manier waarop het hun goed uitkomt’

16 september 2018 - 8:48pm

KRALENDIJK – “Ik zie dagelijks mensen zonder eten, die dag na dag overleven.” Volgens staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops zijn de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ‘heel blij’ met de manier waarop de regering de armoede op deze bijzondere gemeenten van Nederland aanpakt. Op de straat op Bonaire lijken de mensen daar anders over te denken.

Naast dat het relatief duur is op Bonaire, kunnen de salarissen ook laag liggen. “Ik ken mensen die hun kind naar school sturen zonder wat te eten. Soms deelt mijn kind eten met klasgenoten, zodat deze ook wat te eten krijgen”, zegt een man op het parkeerterrein van een lokale supermarkt.

‘Te langzaam’
Naar eigen zeggen heeft de man ‘het relatief goed’. In dezelfde adem zegt hij dat hij niet blij is. Hij is van mening dat het te langzaam gaat met de aanpak van armoedebestrijding op Bonaire. Hij klust bij als buschauffeur in het toerisme. “Wanneer er geen schepen zijn moet ik soms geld lenen om rond te komen.”

De Bonairiaan vindt daarom de uitspraak van Knops niet juist. Want wat hij ziet of meemaakt is juist het omgekeerde. “Ze (overheid in Den Haag, red.) bekijken het op de manier waarop het hun goed uitkomt.”

Armoedegrens
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) bevestigen in 2014 met cijfers dat Bonairianen ver onder de armoedegrens leven.

Tekst gaat verder na de video

Door Ronald A. Muyden

‘Ik zie dagelijks mensen zonder eten’
Een veertiger loopt vanuit de supermarkt richting zijn fiets. Hij is drie jaar terug uit Nederland op het eiland komen wonen en ‘maakt dagelijks de armoede mee’. In de drie jaren die hij hier woont ziet hij nog geen verandering. Hij vraagt zich daarom af waar de staatssecretaris het vandaan haalt dat mensen ‘heel blij’ zijn met de aanpak van armoedebestrijding. “Ik zie dagelijks mensen zonder eten, die dag na dag overleven. Ik help wel een of twee personen, maar dan houdt het op.”

Alleenstaande ouder zonder betaald werk

Een alleenstaande ouder met twee kinderen op Bonaire -die in aanmerking komt voor een onderstand (uitkering)- kan volgens het Besluit onderstand BES bij de RCN-unit SWZ per twee weken, $152,- aan basisbedrag krijgen, een toeslag voor zelfstandig wonende van $22,- en eventueel een toeslag van $54,- voor een gezamenlijke huishouden, $27,- aan kindertoeslag voor het eerste kind en $14,- voor het tweede kind. Hiernaast is er een toeslag voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten van $101.

Arubaanse kazerne wil duurzamer zijn: van energieneutraal tot eigen honing maken

16 september 2018 - 5:14pm

ORANJESTAD – Met de installatie van zo’n 4000 zonnepanelen wil  de Arubaanse marinierskazerne in korte tijd energieneutraal zijn en als voorbeeld dienen voor het eiland en de rest van de wereld.

Het gezicht achter dit plan is commandant Timon van Dishoeck. Hij liet zich inspireren door de ambitie van de vorige AVP-regering om in het jaar 2020 een volledig energieduurzaam eiland te zijn.

“Vanuit de militaire kant gezien: als ik minder gebruik maak van fossiele brandstoffen en mijn eigen energie kan opwekken, ben ik niet afhankelijk van anderen en minder kwetsbaar. Als dan door bijvoorbeeld een orkaan zoals op Sint-Maarten de stroom uitvalt, ben ik niet afhankelijk van generatoren of iemand die mij brandstof moet leveren.”

De kazerne heeft meer duurzame plannen en gaat zelfs eigen honing maken.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/commandantaruba.mp3 Timon van Dishoeck, commandant van de marinierskazerne op Aruba

De 4000 zonnepanelen moeten zo’n 1,2 megawatt opwekken, legt de commandant uit, dat voldoende is voor wat de kazerne aan energie verbruikt. De investering is 1,5 miljoen euro en wordt binnen drie jaar terugverdiend. “Het geld om energieneutraal te gaan, is toegezegd door de Nederlandse minister. Dus ik beschouw de 1,5 miljoen als gegarandeerd.”

Nu al besparen
De Arubaanse kazerne in Savaneta betaalt jaarlijks ‘tonnen’ aan de energierekening. Om die reden startte Van Dishoeck alvast met het verminderen van het energiegebruik. Alle airco’s zitten nu verbonden aan een systeem dat de minimale temperatuur vaststelt op 23 graden. “Hiermee hebben we al 30 procent op onze energierekening, bespaard.”

Het bespaarde geld investeert Van Dishoeck op het moment in de verbetering van de ontspanningsruimte aan het water. In de toekomst wil hij het terugverdiende geld steken in het oefendorp waar ze huis- en straatgevechten nabootsen.

De commandant zegt verder: “Ik wil al mijn kennis over het energieneutraler worden, delen. Wat mij betreft stel ik de kazerne open voor landskinderen om hier stage te lopen of na hun studie in deze richting te helpen bij de aanleg van de zonnepanelen en het onderhoud.”

Ook in Curaçao
Defensie ontwikkelde in 2015 een energiestrategie waarin staat dat zij in 2030 de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met 20 procent wil verminderen ten opzichte van 2010. De Curaçaose kazerne heeft ook de ambitie om te verduurzamen, vertelt Van Dishoeck.“Maar daar moeten nog wat hordes worden genomen om de stap te maken.”

Seksuele voorlichting op school nog steeds niet vanzelfsprekend

14 september 2018 - 4:05pm

WILLEMSTAD – 7,4 procent van de baby’s die in 2017 geboren zijn, had een moeder van negentien jaar of jonger. Dat is bijna een procent meer dan in 2016. Volgens Desi Frans van Famia Plania gaat het wel beter met voorlichting, maar kan de stichting nog steeds niet bij elke school naar binnen om seksuele voorlichting te geven.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/desifrans.mp3 Desi Frans in gesprek met Elisa Koek

Seksuele voorlichting is op Curaçao geen standaard onderdeel van het curriculum. Sommige docenten zetten zelf een lespakket in elkaar en soms wordt Famia Plania ingeschakeld.  “Maar, helaas komen we nog steeds niet op elke school naar binnen”, legt Frans uit.

Toestemming is struikelblok
Vooral scholen die aangesloten zijn bij het RKS (Rooms Katholiek Schoolbestuur) zijn een probleem. “De docent wil ons wel ontvangen, maar zij moeten toestemming hebben van het schoolbestuur. Het bestuur geeft op hun beurt aan dat er toestemming nodig is van de ouders. Het duurt zo erg lang en soms lukt het helemaal niet.”

Een ander punt is dat er weinig tijd is voor diepgang: meerdere klassen worden bij elkaar gezet en de lessen duren 45 minuten. “De leerlingen zitten met veel vragen, maar er is weinig tijd om deze allemaal te beantwoorden.”

Vooruitgang
Op de lange termijn daalt het aantal tienermoederschappen wel. In 2011 had 10 procent van de geboren baby’s op dat moment een tienermoeder. Volgens Frans zijn de moeders ook iets ouder. “Terwijl we eerst regelmatig meisjes zagen van dertien, veertien jaar, loopt dit wel op nu naar een jaar of zestien. Er is zeker wel vooruitgang.”

 

Percentage baby’s geboren uit een moeder van 19 jaar of jonger

2017: 7.4
2016: 6.5
2015: 8.2
2014: 8.5
2013: 9.3
2012: 9.8
2011: 10

Geen geld voor resocialisatie: ‘Help, ik mag de gevangenis verlaten’

14 september 2018 - 8:26am

WILLEMSTAD – Resocialisatie heeft weinig kans van slagen als een veroordeelde bij zijn vrijlating geen bed en geen brood heeft. Dat zegt Norvin Martina (65), gepensioneerd gevangenispredikant, die op eigen initiatief en zonder financiële steun van de overheid ex-gevangenen opvangt en begeleidt.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/gevangenencur.mp3 Kapelaan Martina over het belang van goede resocialisatie

Eén van ze is de 35-jarige Gustavo Nobrega. Hij woonde met zijn vrouw en drie kinderen bij kapelaan Martina en zijn echtgenote op Curaçao, nadat hij als bolletjeslikker op Schiphol was aangehouden en in Nederland zijn straf uitzat.

De kapelaan zocht Gustavo in zijn cel op de luchthaven op. “Hij smeekte mij zijn vrouw en kinderen te helpen”, zegt Martina. “Ik zag uiteindelijk geen andere oplossing dan hen zelf onderdak te bieden en te begeleiden.”

‘De kloof tussen de gevangenis en de samenleving is te groot’ – Kapelaan Martina

Geldnood was de aanleiding geweest om zich in te laten met drugstransport, zo verklaart Gustavo. Met zijn detentie was het gezin nog slechter af. “Ik dacht erover om bij mijn vrijlating in Nederland hulp te vragen. Want als je in Nederland uit de gevangenis komt, kun je naar diverse instanties voor onderdak, financiële steun en begeleiding naar werk. Op Curaçao is die opvang er niet. Maar ik verlangde naar mijn vrouw en kinderen. De kapelaan hielp ons om een nieuw bestaan op te bouwen. Bij hem kregen we onderdak, hij regelde werk voor ons.”

Grote nood
Op Curaçao is de afstand tussen de gevangenis en de samenleving te groot, zo concludeert kapelaan Martina. “Er is grote nood aan een doorgangshuis voor ex-gedetineerden.”

Kapelaan Norvin Martina.

Opvang en begeleiding bieden geen garantie dat iemand op het rechte pad blijft, erkent hij. “De jongen die kortgeleden bij mij woonde, wilde na twee maanden naar familie op Bandabou. Hij maakte zich zorgen dat ze niet te eten hadden. Inmiddels zit hij weer vast. Met het merendeel van de jongens en meisjes die ik heb begeleid gaat het echter wel goed, zeker zestig procent is erin geslaagd een nieuw leven op te bouwen.”

Exodus Nederland
De kapelaan droomt van opvang en begeleiding van ex-gevangenen op Curaçao naar het voorbeeld van Exodus Nederland, de grootste landelijke organisatie voor hulp na detentie. Met 250 professionals en 1500 vrijwilligers biedt Exodus woonbegeleiding, crisisopvang, dagbesteding en kansen op scholing en werk in vijf regio’s in het land.

Een medewerker van de Reclassering Curaçao bevestigt dat vertegenwoordigers van Exodus Nederland een aantal jaren geleden op Curaçao waren. Hij kan niet over de plannen uitweiden zonder toestemming van justitieminister Quincy Girigorie (PAR). Die was niet bereikbaar voor commentaar.

Gevangenisdirecteur Urny Floran kan zonder toestemming van de minister evenmin reageren. Eerder gaf Floran aan, dat de gevangenis minder geld heeft voor resocialisatie: in 2017 was de totale begroting met 5 miljoen gekort. Ook dit jaar moet worden bezuinigd.

Minder recidivisten, meer geld
Een gevangene kost de gemeenschap 300 gulden per dag. Volgens kapelaan Martina kan er flink bespaard worden als het aantal recidivisten daalt. “De meeste gevangenen verlangen naar een normaal leven met een gezin. Als ze die kans niet krijgen, kan het weer fout gaan.”

De Venezolaanse asielzoeker. Wiens ‘probleem’ is dat?

13 september 2018 - 2:49pm

PHILIPSBURG – De zon is amper op als een team van mannen dinsdag op Sint-Maarten de bouwplaats bij het Sonesta Maho hotel binnenvalt. Het doel: illegale Venezolaanse arbeiders oppakken.

Net als op Curaçao en Aruba worstelt ook Sint-Maarten met een groot aantal Venezolanen dat hun land is ontvlucht en illegaal op het eiland verblijft. En net als op de buureilanden zijn er ook op Sint-Maarten zorgen over de komst van deze mensen.

Situatie Venezuela

Ruim 2,3 miljoen Venezolanen hebben sinds 2014 hun land ontvlucht. De VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) riep de internationale gemeenschap op om gevluchte Venezolanen de noodzakelijke bescherming te bieden.

De Curaçaose regering zegt de vluchtelingenstroom niet aan te kunnen en vraagt al sinds vorig jaar om hulp van Nederland. Het Nederlandse kabinet zegt op haar beurt dat Curaçao zelf verantwoordelijk is voor het immigratiebeleid.

Maar verkeren gevluchte Venezolanen echt in een levensbedreigende situatie of spelen vooral economische belangen een rol? Een vraag die veel eilandbewoners bezighoudt.

Nadat Amnesty International maandag een vernietigend rapport publiceerde over hoe de Curaçaose regering de mensenrechten van Venezolaanse asielzoekers schendt, regende het reacties van eilandbewoners:

Reacties

“Maar, je moet dan ook eerlijk zijn als persdienst en erkennen dat verreweg de meesten uit Venezuela simpelweg economische vluchtelingen zijn, waarmee zo’n asielprocedure snel strandt.”

“Er is GÉÉN geld om economische vluchtelingen uit Venezuela op te vangen, laat staan om geld aan ze te spenderen.”

“We hebben zelf hulp nodig. Genoeg kinderen op Curaçao die geen voedsel, kleding en onderdak hebben.”

De regeringen van de eilanden delen de zorgen van deze burgers. “Voor een land met een fragiele arbeidsmarkt (achttien procent werkloosheidpercentage, 10.000 werklozen), is de ongelijke concurrentie van vijfduizend ongedocumenteerde goedkope krachten niet te dragen. Dat is vijftig procent van de lokale werkloze bevolking”, zegt de regering van Curaçao.

Vrees voor ongelijke concurrentie
Ook op Sint-Maarten spreekt de regering van ‘ongelijke concurrentie door illegale Venezolanen op de arbeidsmarkt’. Een speciaal politieteam onder de naam Unit Mensenhandel ‘jaagt’ in het kader van een omvangrijk opsporingsonderzoek daar op illegale Venezolanen. “Illegale tewerkstelling is verboden op Sint-Maarten; niet alleen omdat het de kansen op de arbeidsmarkt vermindert van werkzoekende Sint-Maartenaren, maar ook omdat arbeiders zonder status vaak geregeld terechtkomen in uitbuitingssituaties”, benadrukt het Openbaar Ministerie van het eiland.

Hoe zijn deze zorgen te rijmen met de zorgen van mensenrechtenorganisaties over de situatie van Venezolanen? De Curaçaose regering zegt zich niet te herkennen in de kritiek in het rapport van Amnesty International. Daarin staat dat er op het eiland mensenrechten van gevluchte Venezolanen worden geschonden, ze worden psychisch mishandeld, in slechte omstandigheden opgesloten en zonder asielprocedure uitgezet.

‘Zeer zorgelijke situatie’
Venex Curaçao, een internationale belangenorganisatie voor Venezolanen, bevestigt de situatie die Amnesty schetst en spreekt van ‘een zeer zorgelijke situatie’. “We krijgen regelmatig verhalen binnen zoals in het Amnesty rapport staan. Maar medewerking van Curaçao of de rest van het Nederlands Koninkrijk blijft uit.”

Volgens het Koninkrijkstatuut is het beschermen en handhaven van de mensenrechten een verantwoordelijkheid van alle partners in het koninkrijk. Amnesty International vindt daarom dat Nederland ook verantwoordelijkheid moet nemen.

Maar actie vanuit Den Haag lijkt vooralsnog uit te blijven. Tweede Kamerleden in Nederland reageren vooral geschrokken op het rapport van Amnesty International over hoe Curaçao Venezolaanse vluchtelingen en asielzoekers behandelt.

Petitie
‘Ongeloofwaardig’ vinden Curaçaoënaars die begaan zijn met de situatie van gevluchte Venezolanen en in april een petitie aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken overhandigde. “Dit kan toch geen verrassing zijn?”

Petitie voor minister Blok. Foto: Ramon Yung

Maar het Nederlandse kabinet voelt zich niet aangesproken. “Het migratiebeleid is een landsaangelegenheid”, schrijft het kabinet in een reactie. “Dit betekent dat Curaçao zelf verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een adequaat migratiebeleid.”

Intussen blijven Venezolanen hun land ontvluchten. Zelfs na deportatie worden er weer nieuwe plannen gemaakt om opnieuw de oversteek te wagen naar een betere toekomst.

Kleine ondernemers in problemen door stroomuitval Aqualectra

13 september 2018 - 12:35pm

WILLEMSTAD – Stroomuitval, dat is niets onbekends op Curaçao. Het lokale nutsbedrijf Aqualectra moet wekelijks de stroom uitschakelen voor onderhoud aan het netwerk. Maar regelmatig valt de stroom ook uit wegens een storing of te weinig capaciteit. Voor sommige kleine ondernemers heeft dit grote gevolgen en is de financiële schade niet te overzien.

Een van de gedupeerde ondernemers is Joyce Brandse. Zij is acht maanden geleden PopoReshi J.J. begonnen, een ambachtelijke ijssalon. Tijdens een onverwachte en langdurige stroomstoring twee weken geleden smolt al haar ijs. “Ik heb er enkele dagen over gedaan om al het ijs opnieuw te maken. Ik moest nieuw fruit halen, al met al kostte het me twee en een halve dag om mijn vitrine weer vol te krijgen.”

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/ijsuitval.mp3 Joyce Brandse vertelt over de gevolgen van stroomuitval voor haar zaak

Joyce is niet alleen de omzet van haar gesmolten ijs kwijtgeraakt door de storing, ook moest ze haar zaak de hele avond sluiten. “Deze stroomstoring heeft mij zo’n 2000 gulden gekost, dat is nogal wat”.

Trek stekkers uit stopcontact
“Als de stroom weer terug komt, geeft Aqualectra teveel spanning in één keer. Dit wordt ook wel piekspanning genoemd en is de oorzaak dat je apparatuur stuk kan gaan”, aldus Rachid van Luijk van witgoedbedrijf Multimart. “Je moet alle stekkers van je apparaten uit het stopcontact te trekken als de stroom uitvalt.”

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/multimart.mp3 Rachid van Luijk over het effect van stroomuitval op je apparaten

De stroomuitval zorgt voor verschillende ongemakken. “Ik heb nu al een aantal keer de gehele inhoud van mijn koelkast en vriezer kunnen weggooien, omdat mijn eten was bedorven”, vertelt een boze klant bij Multimart. Ook apparatuur zoals computers, televisies en koelkasten lopen risico om stuk te gaan als de stroom uitvalt.

Twaalf fitnessapparaten zijn stuk gegaan door verschillende stroomstoringen bij sportschool Heartbeat. Foto: Kim Hendriksen

Twaalf apparaten stuk
Ook Jermain Bongers, eigenaar van sportschool Heartbeat in de wijk Hanenberg geeft aan gedupeerd te zijn door de stroomstoring. “Inmiddels zijn al twaalf fitnessapparaten stuk gegaan door verschillende stroomstoringen. Deze apparaten kosten 7000 gulden per stuk. Buitenom dat niemand op Curaçao deze apparaten kan repareren, hebben we het geld niet om ze allemaal te laten maken”, aldus Jermain.

Schade verhalen via schadeformulier
Sharo Bikker, woordvoerder van Aqualectra zegt in een reactie dat klanten wel degelijk Aqualectra verantwoordelijk kunnen stellen voor geleden schade. “We hebben op onze website en ook bij onze filialen een schadeclaimformulier voor dit soort situaties”.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/uitvalkim.mp3 Sharo Bikker over mogelijke schadeclaims

Of de klanten middels dit formulier hun geld ook echt terugkrijgen zegt Sharo “Het hangt ervan af, er moet eerst een onderzoek komen van de verzekering of de schade aan het apparaat ook echt gekomen is door de stroomstoring, iedereen kan natuurlijk zeggen dat een kapot apparaat de schuld is van Aqualectra”.

Water inslaan voor tropische storm Isaac

12 september 2018 - 9:03pm

PHILIPSBURG – “Je gaat vandaag of morgen merken, hoe snel het weer in Sint-Maarten kan omslaan”, vertelt een medewerker van de Kustwacht Caribisch Gebied in Cole Bay, Sint-Maarten.

De Simpson Bay Lagoon straalt volledige rust uit. Kalmte. Toch worden er volgens de kustwacht golven tot twee meter hoogte verwacht, wanneer Isaac voorbij trekt. Naar alle waarschijnlijkheid zal Isaac hooguit als tropische storm merkbaar zijn op het eiland.

Weersverwachting
“De weersverwachting die wij hebben ontvangen rondom Isaac, is dat Isaac iets naar het zuiden is gezakt, in de lijn van Martinique. Hij is ook wat zwakker geworden. De zeegang zal wel wat hoger zijn, er kunnen golven van 7 voet, oftewel twee meter hoog voorkomen. Daar wordt wel een waarschuwing voor uitgezet, want boten kunnen hierdoor bijvoorbeeld tegen de kade gestoten worden. Als kustwacht zijnde hebben we een ‘hurricane plan’.”

Zo’n plan hebben we ook samen met andere ketenpartners, zodat we met z’n allen op één lijn zitten. Dat betekent ook dat we aan bepaalde handelingen moeten voldoen op de kustwachtsteunpunten. Zo wordt alles hier goed opgeruimd en opgeslagen. Ook wordt het personeel gebriefd over wat er met de boten gedaan moet worden in het geval van een orkaan. En het personeel wordt ook in de gelegenheid gesteld thuis alles op orde te hebben.”

Matrassen slepen
Bij de K1 Britannia Foundation waren ze vandaag al druk in de weer met het verslepen van matrassen voor de shelters, die als het nodig is, opengaan. Tenten, water, medicijnen… De voorraadkasten van de stichting zijn bevoorraad.

Disaster Relief Program Manager Iris Hakkens kan het volgende kwijt over de verwachtingen: “Zoals het er nu uitziet gaat orkaan Isaac richting Dominica. Als het in Sint-Maarten rustig blijft, maar er hulp nodig is in Dominica, dan gaan wij daar als hulporganisatie naartoe.”

Tekst gaat verder na de video

Glen Werleman, hoofd van het Kustwacht Steunpunt en Disaster Relief Program Manager Iris Hakkens over tropische storm Isaac:

Door Tim van Dijk en Marcia van Oers

Watervoorraad
Alhoewel de bevolking bezig lijkt te zijn met de waan van de dag, legt een medewerker van de supermarkt Cost-U-Less uit, dat dit niet het geval is. “De watervoorraad is al 3 tot 4 keer extra bijgevuld.”

Een klant van de supermarkt staat voor de schappen water. “Het water dat wij willen, is er niet meer.” Bij de kassa trekken een aantal karretjes gevuld met flink wat water voorbij. Mensen nemen toch het zekere voor het onzekere.

EOC sluit scholen
Woensdag werd ook bekend dat scholen hun deuren op donderdag uit voorzorg zullen sluiten. Dit heeft het Emergency Operation Center (EOC), voorgezeten door minister-president Leona Romeo-Marlin, besloten. Donderdag wordt bekeken of de scholen vrijdag weer opengaan.

Werkeloosheid in commerciële sector drastisch toegenomen

12 september 2018 - 1:20pm

WILLEMSTAD – Meer dan 44 winkels op Curaçao hebben in de afgelopen periode hun deuren gesloten. De vakbond voor kantoor- en winkelpersoneel en personeel in de handel en industrie, BONECO, ziet het aantal werknemers in de commerciële sector drastisch afnemen.

BONECO-voorzitter Erwin Koense zegt dat niet alleen de binnenstad, maar ook de commerciële gebieden buiten Willemstad achterblijven door de krimp in economische ontwikkeling.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/koenseontslag.mp3 Erwin Koense over de groeiende werkloosheid in de commerciële sector

De Curaçaose economie staat flink in de min. De politiek heeft de afgelopen drie jaar te laat gereageerd op de signalen van economisch verval en moet nu drastisch bezuinigen of lasten verzwaren om de begroting sluitend te krijgen, aldus het College Financieel Toezicht (Cft). Ruim 14 procent van de beroepsbevolking heeft geen baan, onder jongeren is dat zelfs bijna 33 procent.

Koense betreurt het ook dat de olieraffinaderij PDVSA – zijnde een van de belangrijkste pijlers van onze economie – binnenkort misschien zal sluiten. “Hierdoor zullen nog meer mensen werkloos raken. Het is de taak van de overheid om daarom de plannen voor korte, middenlange en lange termijn bekend te maken”, stelt Erwin Koense.

Arthur Nivillac heeft het nu juist drukker dan ooit. Als Arbodeskundige komt hij regelmatig in contact met mensen die hun baan zijn verloren. “Ontslagen werknemers moeten coaching krijgen om weer te kunnen solliciteren en om te gaan met hun financiën na hun ontslag.”

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/arthurontslag.mp3 Arthur Nivillac over wat te doen na ontslag

“Eventueel moeten zij ook psychologisch opgevangen worden”, zegt de Arbodeskundige, die dit ziet als een taak van de ex-werkgever. Nivillac benadrukt: “Het afvloeien is niet negatief. Het voorbereiden erop is belangrijk”.

Tweede Kamer in debat over armoede en hoogte van uitkeringen in Caribische gemeenten

12 september 2018 - 12:01pm

DEN HAAG – De Tweede Kamer debatteert donderdag over het ‘sociaal minimum’ voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. De oppositie is boos op de regering en wil dat het parlement in actie komt.

Het onderzoeksrapport ligt er, maar de Nederlandse regering heeft nog niet vastgesteld wat het bedrag is dat iemand minimaal nodig heeft om te kunnen leven op de eilanden. De oppositie wil dat het parlement de regering nu gaat dwingen om het sociaal minimum zo snel mogelijk vast te stellen. 

Een alleenstaande die alleen van een uitkering leeft, krijgt volgens de nieuwe kabinetsplannen volgend jaar zo’n 55 procent van het minimumloon. In Nederland is dat 70 procent. Volgens GroenLinks-Kamerlid Nevin Özütok is het ‘onaanvaardbaar dat inwoners van Caribisch Nederland niet gelijkwaardig worden behandeld als die van Alkmaar en Texel’.

“Het is onacceptabel dat na acht jaar wachten de regering nu zegt: de uitkomst van het onderzoek om het sociaal minimum vast te stellen is een stip op de horizon”, reageert Özütok.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/sociaalminimumsp.mp3 SP-Kamerlid Ronald van Raak: ‘Er worden allerlei maatregelen genomen, maar er wordt geen sociaal minimum vastgesteld’


Coalitie: meer lastenverlichting
De oppositiepartijen hameren op een forse verhoging van de uitkeringen. Coalitiepartijen VVD en CDA zien meer heil in het verlagen van kosten op de eilanden. Huisvesting, gas, water en licht moeten goedkoper, vindt VVD-Kamerlid André Bosman. Hij wil dat het kabinet meer gaat investeren op de eilanden, zodat ‘daarmee het besteedbaar inkomen omhoog gaat’.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/sociaalminimumvvdbosman.mp3 VVD-Kamerlid Bosman: ‘Kosten op de eilanden moeten omlaag’


De uitkeringen zullen in januari 2019 en 2020 worden verhoogd. “Dat zal dan met wetgeving te maken hebben, maar ik zou wel willen weten waarom het niet eerder mogelijk is”, aldus CDA-Kamerlid Joba van den Berg. “Ik ben met name benieuwd naar hoe de staatssecretaris dit over een periode van drie tot vijf jaar ziet.”

Het CDA, de partij van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties), wil dat de Nederlandse regering haast maakt met een ‘veel bredere aanpak’ voor armoedebestrijding. De partij zet in op landbouw, zodat de eilanden ‘meer zelfvoorzienend’ worden.

Ombudsman: ‘Het vaststellen kan me eigenlijk niet zoveel schelen’
De Nationale Ombudsman vindt dat het te lang heeft geduurd met het aanpakken van de armoedeproblematiek in de Caribische gemeenten. Ombudsman Reinier van Zutphen roept de Nederlandse regering op om daar ‘acuut iets aan te doen’ na verschillende rapporten in de afgelopen jaren.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/sociaalminimumombudsman.mp3 Ombudsman: ‘Die mensen moeten nu geholpen worden’


Eerste Kamer wacht debat ‘halsreikend’ af
Uiteindelijk zal deze Kamer moeten bepalen of de wetgeving die in de maak is doorgaat of niet. Leden van de Eerste Kamer zeggen ‘not amused’ en ‘teleurgesteld’ te zijn dat het kabinet het sociaal minimum niet heeft vastgesteld.

De SP- en GroenLinks-fractie zeggen de bewindvoerders naar de Eerste Kamer op te zullen roepen als er een ongelijke behandeling dreigt te ontstaan in Caribisch Nederland. “Dit is cruciaal voor de komende jaren”, aldus Eerste Kamerlid Meta Meijer (SP).

“Natuurlijk gaan dingen in Caribisch Nederland niet op dezelfde manier als in Nederland, maar we mogen geen eerste en tweederangsburgers hebben”, aldus senator Ruard Ganzevoort (GroenLinks).

‘Sluiting hotels geen gevaar voor groei toerisme’

11 september 2018 - 4:58pm

WILLEMSTAD – Het over de kop gaan van grote hotels op Curaçao zoals Plaza Hotel, Howard Johnson, Veneto Hotel en Kura Hulanda, is niet representatief voor de staat van de toeristische ontwikkeling. Dat stelt Miles Mercera, president en CEO Curaçao Hospitality & Tourism Association, CHATA.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/mileshotels.mp3 Miles Mercera over de hotels en invloed op de toeristische sector

Ondertussen meldt Curaçao Investment & Export Promotion Agency (Cinex) dat Curaçao vijf maal zoveel hotelkamers nodig heeft. “Dit is niet haalbaar”, reageert horecavakbondsleider, Kenneth Valpoort. Vijf maal zoveel kamers betekent 5 keer 5 duizend kamers. “We zouden dan ook 12 duizend horeca werknemers moeten hebben.”

Planning
Valpoort vindt dat het ‘erg mooi en optimistisch’ klinkt. “Een groei van de hotelkamers moet gestaag en volgens planning verlopen. Daarnaast moeten er ook gekwalificeerde personeel beschikbaar zijn om dit bij te benen.”

De vakbondsleider betreurt het dat er momenteel verschillende grote hotels dicht zijn of op het punt staan geveild te worden. “Wij moeten daarom voorzichtig zijn met uitspraken die niet haalbaar zijn.”

Vacatures
De toeristische sector is goed voor meer dan 20 procent van het bruto nationaal product (bnp) van Curaçao. Volgens Mercera zijn er volop vacatures voor het hotelpersoneel dat nu op straat staat. “Toerisme bestaat niet alleen uit hotels bestaat maar ook uit verschillende sub-sectoren zoals duikscholen, restaurants en housekeeping-bedrijven.”

Het bekende Plaza Hotel in Willemstad staat al een tijd verlaten bij. Archieffoto: José Manuel Dias

CHATA bestrijdt de perceptie dat alle hotels op het eiland in moeilijkheden zijn en dit invloed heeft op de toeristische sector. Dit jaar is volgens Mercera een forse groei van de prijs per kamer per nacht en ook in de hotelbezetting. “Vergeleken met het Caribisch Gebied zitten wij ongeveer op het gemiddelde qua hotelbezetting. Alleen met de prijs per kamer per nacht zit Curaçao wat lager. Maar dit heeft niets te maken met deze hotels.

Marriot hotel
Mercera benadrukt dat het Marriot hotel, dat tijdelijk gesloten is, niet in moeilijkheden zit. Er is een nieuwe investeerder die het hotel zal vernieuwen en ‘beter product aan gaat bieden’.

“Dat was ook het probleem met de hotels die wel moesten sluiten. Zij hebben niet het product waarvoor wij staan en wat Curaçao eigenlijk wil aanbieden.” Mercera doelt hiermee op verouderde kamers en faciliteiten.”

Nieuw product
“Wij zijn eigenlijk voorstander dat de oude hotels voor 1 of 2 jaar sluiten, een nieuwe koper krijgen, dat er een investering plaatsvindt en heropenen met een goed product. Dat gebeurt ook elders in de wereld”, benadrukt Mercera.

Vier grote hotels in de problemen

Het Plaza Hotel moest in juni vorig jaar de deuren sluiten door hoge schulden bij nutsbedrijf Aqualectra. Het hotel in Punda was een maand later geveild, maar de koop ging toch niet door. Ongeveer 60 mensen verloren hun baan.

Veneto Holiday Beach Resort is op 28 augustus failliet verklaard. 184 werknemers stonden op straat.

Voor het Howard Johnson Inn Hotel werd eind vorig jaar faillissement uitgesproken. Toen raakten een tiental werknemers hun vaste baan kwijt.

De Kura Hulanda hotels hebben grote problemen door achterstallige betalingen bij Aqualectra. Als dit niet snel betaald kan worden, worden de hotels in Otrobanda (Kura Hulanda Villa & Spa) en op Banda Bou (Kura Hulanda Lodge & Beach Club) geveild.

‘Fast forward’ huizen repareren voor orkaan Isaac

11 september 2018 - 10:39am

PHILIPSBURG – Veel onrust op Sint-Maarten als het gaat om de aanstormende orkaan Isaac. Hierdoor krijgt Sint-Maarten donderdag 13 of vrijdag 14 september waarschijnlijk te maken met extreme weersomstandigheden. Afgelopen donderdag 6 september was het een jaar geleden dat orkaan Irma het eiland bijna verwoestte.

Zware windstoten, heftige regenval en metershoge golven worden in elk geval verwacht. Men houdt rekening met een orkaan in de categorie 1, waarbij windsnelheden van 120 tot 150 kilometer per uur mogelijk zijn en windstoten van 140 tot 180 kilometer per uur verwacht kunnen worden.

Angst
Er heerst onduidelijkheid gepaard met angst bij een deel van de inwoners. Kapotte ramen die door orkaan Irma werden verwoest, worden met spoed gerepareerd. Shutters worden de dagen voor de voorspelde orkaan nog snel gemonteerd ter bescherming tegen de nieuwe orkaan.
Sint-Maarten bereidt zich zichtbaar voor.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/orkaanisaac.mp3 Een monteur probeert nog snel zoveel mogelijk shutters op te hangen om woningen orkaanbestendig te maken (Engels gesproken)

Curaçao wint met 10-0: ‘we moeten op dit level blijven’

11 september 2018 - 10:05am

WILLEMSTAD – De eerste kwalificatiewedstrijd van de Concacaf Nations League was een groot succes voor Curaçao. Het elftal won met 10-0 tegen Grenada.

Tekst gaat verder na de video

Door Roelie van Beek

Na de eerste helft stond het 3-0, door doelpunten van Elson Hooi (ADO Den Haag), aanvoerder Cuco Martina (Stoke City) en Brandley Kuwas (Heracles Almelo). Na de rust werden nog zeven doelpunten gemaakt. De overwinning zorgde voor een groot feest bij de spelers.

Het team met bondscoach Remko Bicentini in het midden. Foto: Roelie van Beek.

Bondscoach Remko Bicentini blijft realistisch na de eerste overwinning. “Vaak zie je clubs verzwakken na een 10-0 winst. Maar nu begint het pas. We moeten zorgen dat we op dit level blijven. Wat we maandag hebben gedaan, moeten we volgende maand ook op de mat leggen. Dat is de grote uitdaging’’.

De volgende kwalificatiewedstrijd voor de Nations League speelt het Curaçaose team in oktober. Daarna in november en de laatste in maart volgend jaar.

Studenten helpen bewoners Zwaan op weg naar leefbare wijk

10 september 2018 - 2:11pm

WILLEMSTAD – De bewoners van de ‘vergeten’ wijk Zwaan, een buitenwijk van Willemstad, gaan in samenwerking met studenten van de faculteit Bouwkunde van de Universiteit van Curaçao, UoC, hun ideeën en wensen omzetten in concrete plannen.

Tekst gaat verder na de video

Door Peter Eikelenboom (Nederlandse ondertiteling)

Door de aandacht die Caribisch Netwerk eerder aan deze achterstandswijk bij Scharloo besteedde, kwam bij de studenten het plan op om met een reëel Curaçaos probleem een studieopdracht uit te voeren. Dat leidde tot een samenwerking tussen de Universiteit, de stichting Swaen i Bisendario (Zwaan en Bewoners) en Unidat di Bario (Eenheid in de Wijk).

Enquête eerste stap
De eerste stap was een enquête onder de bewoners van de wijk organiseren. Vijf groepjes van twee vrijwilligers gingen in het weekend de wijk in met een formulier met vragen.

‘Sommige bewoners hebben geen elektriciteit, drinkwater of toilet’

Technische vragen over de kwaliteit van de woningen, maar ook of de bewoners de beschikking hebben over drinkwater, elektriciteit en is er een toilet, een douche een keuken etc. In enkele gevallen moeten de wijkbewoners op zo’n vraag nee zeggen. Sommigen hebben een regeling getroffen met de buren voor de levering van elektriciteit.

Illegaal
De bouwsels op het terrein zijn illegaal. De grond is van de overheid. De onzekerheid die dat met zich meebrengt zorgt ervoor dat de bewoners met minimale middelen een dak boven hun hoofd hebben gebouwd. Ook de sociale situatie van de bewoners komt aan bod. Die zijn bestemd voor de medewerkers van stichting Unidat di Bario. Die bekijken hoe bewoners vooruit kunnen worden geholpen, bijvoorbeeld als het gaat om werk en scholing.

‘Het moet betaalbaar zijn, dus verwacht geen paleizen’

De studenten werken veertien weken aan het project en willen met twee of drie scenario’s komen. De bestaande geïmproviseerde woningen moeten waarschijnlijk tegen de vlakte. Jefta van der Elst, docent bouw en civiele techniek ziet geen andere mogelijkheid. Er moet wat anders voor in de plaats komen. “Het alternatief voor de bewoners moet wel betaalbaar zijn, dus verwacht geen paleizen”, zegt hij.

De studenten baseren zich op normen die sociale woningbouw stichting FKP hanteert voor bouw van woningen. Omdat ook de leefbaarheid in het geding is, worden bijvoorbeeld ook groenvoorziening en afvoer van regen- en afvalwater in de plannen van de studenten meegenomen

Hulp zoeken bij instanties
Stichting Swaen i Bisendario wil met de plannen aankloppen bij overheidsinstanties. De resultaten van de enquête drukken volgens de stichting ‘de autoriteiten met hun neus op de feiten over de onleefbaarheid in Zwaan’.

Tweede Kamer schrikt van rapport over Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao

10 september 2018 - 9:34am

DEN HAAG – De Tweede Kamer reageert geschrokken op het rapport van Amnesty International over hoe Curaçao Venezolaanse vluchtelingen en asielzoekers behandelt. Curaçao schendt mensenrechten, stelt de mensenrechtenorganisatie.

Overvolle cellen, een gebrek aan privacy, slechte hygiëne, onvoldoende bedden en kinderen worden gescheiden van hun ouders opgevangen. Asiel aanvragen is bovendien onmogelijk, concludeert een kritisch rapport van Amnesty International.

‘Nederlandse regering te lang nalatig’
D66-Kamerlid Maarten Groothuizen reageert ‘geschrokken’. “We maken ons zorgen over hoe er met de Venezolaanse vluchtelingen wordt omgegaan op Curaçao. Het scheiden van kinderen van hun ouders is onacceptabel.”

Ook GroenLinks vindt dat Nederland in actie moet komen. Volgens de oppositiepartij is de Nederlandse regering ‘te lang nalatig geweest’ als het gaat om ‘eerlijke en rechtvaardige asielprocedures’ op Curaçao.

Nederlandse kabinet wijst naar Curaçao

Amnesty vindt dat zowel Curaçao als Nederland ‘verantwoordelijkheid moeten nemen’. Het Nederlandse kabinet laat in een reactie weten dat het rapport ‘op indringende wijze’ de problemen laat zien en wijst naar de Curaçaose regering. “Het migratiebeleid is een landsaangelegenheid. Dit betekent dat Curaçao zelf verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een adequaat migratiebeleid.”

De VVD-fractie sluit zich aan bij het standpunt van het Nederlandse kabinet dat Curaçao zelf verantwoordelijkheid moet nemen.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/amnestyvvdbosman.mp3 André Bosman (VVD): Politiek op het eiland heeft ‘aardig wat zaken laten liggen’

Oppositiepartij SP spreekt van een ‘heel serieuze’ situatie waar Nederland internationaal gezien op wordt aangesproken. “Maar we kunnen alleen maar hulp aanbieden als Curaçao die hulp op prijs stelt en laat zien welke hulp er nodig is”, aldus Kamerlid Ronald van Raak.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/amnestyspvraak.mp3 Ronald van Raak (SP): ‘Hoe zouden we Curaçao het beste kunnen helpen?’

Debat in Tweede Kamer over Curaçao
Dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer moeten de Nederlandse ministers mondeling reageren op Kamervragen. Zo wil D66 weten hoe Nederland Curaçao kan helpen ‘bij het waarborgen van de fundamentele rechten van de vluchtelingen’.

Woensdag staat er een Kamerdebat gepland over asiel met staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid). “Ik ga de staatssecretaris vragen onmiddellijk actie te ondernemen om de misstanden op Curaçao duurzaam te beëindigen”, aldus GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik.

Mannenslaapzaal in de SDKK-gevangenis op Curaçao – Foto: Amnesty International

Amnesty International: Curaçaose regering schendt mensenrechten gevluchte Venezolanen

10 september 2018 - 1:00am

AMSTERDAM – “De regering van Curaçao ontzegt gevluchte Venezolanen het internationale recht op bescherming. In de praktijk blijkt het onmogelijk om asiel aan te vragen.” Dat blijkt uit een rapport van Amnesty International. De Curaçaose regering is het daar niet mee eens.

Steeds meer Venezolanen ontvluchten de heftiger wordende crisis waarin hun land verkeert. Naar schatting verblijven er op dit moment tussen de 5.000 en 15.000 Venezolanen zonder verblijfsstatus op Curaçao. In april trok een groep bezorgde eilandbewoners al aan de bel bij minister Stef Blok over de situatie van deze mensen.

‘Venezolanen hebben geen andere keuze dan in illegaliteit op het eiland te leven’ – Amnesty International

Hoewel de regering in Curaçao stelt een asielprocedure te hebben, blijkt het volgens Amnesty International in de praktijk zo goed als onmogelijk om asiel aan te vragen. “Dat is in strijd met het internationale recht op bescherming. Venezolanen hebben geen andere keuze dan in illegaliteit op het eiland te leven.”

Hoe zit het onderzoek van Amnesty in elkaar?

In mei 2018 bezocht Amnesty International op Curaçao het Rio Canario politiebureau en de vreemdelingenbarakken in de Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK-gevangenis).

Daarnaast hield Amnesty 21 interviews met 40 vertegenwoordigers van de Curaçaose overheid, lokale en internationale organisaties en advocaten en sprak de organisatie met asielzoekers, irreguliere migranten en teruggestuurde Venezolanen.

De regering van Curaçao zegt ‘zich niet te kunnen vinden in de conclusies van de onderzoekers’. De Curaçaose minister van justitie, Quincy Girigorie, zet bovendien vraagtekens bij de onderzoeksmethoden van Amnesty International en de betrouwbaarheid van de verhalen in het rapport over de ‘onmenselijke omstandigheden in de detentiecentra voor vluchtelingen’.

‘Sommige vrouwelijke gedetineerden vertelden dat ze psychisch zijn mishandeld’ – Amnesty International

In het rapport, dat vandaag is verschenen, meldt Amnesty International, naast het ontbreken van een asielprocedure, ook verschillende gevallen van mishandeling tijdens arrestaties en detentie van gevluchte Venezolanen. “Manuel H. klaagde dat gevangenisbewakers de gedetineerde migranten ‘als dieren’ behandelden”, staat in het rapport. Ook melden onderzoekers dat ‘sommige van de vrouwelijke gedetineerden vertelden dat ze psychisch zijn mishandeld in de vorm van dreigementen en verbaal geweld om hen ertoe te bewegen zo snel mogelijk een vliegticket te kopen’.

‘Verhalen zijn niet op waarheid gecontroleerd en dat geeft een vertekend beeld’ – Minister Girigorie

“Bij ons is het beeld ontstaan dat Amnesty voor wat betreft hun verhaal en het vormen van een beeld over de situatie op Curaçao enkel door de bril van een kleine groep Venezolanen heeft gekeken”, schrijft minister Girigorie in reactie op het rapport. “Verhalen zijn niet op waarheid gecontroleerd en dat geeft een vertekend beeld van de realiteit.”

Toch is de minister het net als de Curaçaose regering wel eens met Amnesty International ‘dat op aspecten als de detentievoorzieningen en de communicatie over de beschermingsprocedures er ruimte is voor verbetering’. En die zijn volgens de minister ‘al opgepakt door de overheid’. Maar ook daar zet Amnesty International in haar rapport kanttekeningen bij, zoals bijvoorbeeld bij het plan voor een detentiecentrum speciaal voor vrouwen met kinderen.

‘Het plan voor een detentiefaciliteit speciaal voor vrouwen en kinderen is een zorgwekkende ontwikkeling’ – Amnesty International

“Curaçaose regeringsfunctionarissen hebben de Nederlandse regering om financiële middelen gevraagd om in de wijk Otrabanda een detentiefaciliteit speciaal voor vrouwen en kinderen op te zetten”, vertelt Amnesty International naar aanleiding van een gesprek met Donate (Donna) Philbert-Nieveld op het Ministerie van SOAW. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling volgens Amnesty International. “Omdat nieuwe detentiefaciliteiten meer mogelijkheden voor mensenrechtenschendingen kunnen creëren. Het detineren van kinderen vanwege hun ouders of vanwege de migratiestatus van één ouder is een schending van de rechten van het kind.”

‘Curaçao en het Koninkrijk moeten er samen voor zorgen dat deze mensenrechtenschendingen onmiddellijk stoppen’ – Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland

Curaçao maakt deel uit van het Nederlands Koninkrijk. Hoewel het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een grote mate van autonomie toekent aan de verschillende landen van het Koninkrijk, is de naleving van mensenrechten een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als een van de landen tekortschiet, dan hoort het Koninkrijk hierop te reageren. Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland: ‘Curaçao en het Koninkrijk der Nederlanden moeten er samen voor zorgen dat deze mensenrechtenschendingen onmiddellijk stoppen.’

Volgens minister Girigorie heeft Curaçao ‘meermalen bij het Nederlandse kabinet aangegeven waar er concrete hulp en steun nodig is’. “Deze verzoeken liggen sinds januari bij de Nederlandse overheid en er zijn constant gesprekken hierover gaande.”

Cijfers

Al 2,3 miljoen Venezolanen hebben sinds 2014 hun land ontvlucht. De VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) riep de internationale gemeenschap op om gevluchte Venezolanen de noodzakelijke bescherming te bieden.

Curaçao voert een actief uitzetbeleid. In 2017 zetten de Curaçaose autoriteiten 1532 vreemdelingen uit, van wie 1203 (78,5 procent) Venezolanen. In de eerste vier maanden van 2018 werden er 386 uitgezet, 81,3 procent van alle uitgezette vreemdelingen.