kop

Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Caribisch Netwerk
Bijgewerkt: 5 min 13 sec geleden

Afval uit operatiekamer op vuilstortplaats Sint-Maarten verbrand

13 januari 2019 - 3:29pm

PHILIPBURG – Het Sint Maarten Medical Center in Philipsburg heeft jarenlang operatiemateriaal en ander ziekenhuisafval laten afvoeren voor verbranding op de nabijgelegen vuilstortplaats. Dat gebeurde op de top van de 44 meter hoge ‘dump’. Spuiten, pillen en flesjes uit een laboratorium liggen daar voor het oprapen.

Tekst gaat verder onder de video Door Tim van Dijk

Het ziekenhuis bevestigt in een schriftelijke verklaring de gewoonte om medisch afval naar de dump te laten afvoeren. Op de stortplaats is er geen verbrandingsinstallatie bestemd voor het verbranden van medisch afval.

De oude, verroeste ISO tank waar medisch afval in verbrand wordt. Foto: Tim van Dijk

Boven op de afvalberg staat een oude, verroeste ISO tank. Aan de zijkanten zijn stukken uitgezaagd voor ontluchting. Binnenin de tank ligt een grote hoop as. Er omheen is de grond bezaaid met bruine laboratoriumflesjes, ampullen flesjes, spuiten en strips met pillen.

Alternatieven zoeken
Directeur van het Sint Maarten Medical Center (SMMC) dr. Felix Holiday was niet bereikbaar voor commentaar. In de schriftelijke verklaring van de voorlichter van het ziekenhuis staat dat de autoriteiten kortgeleden abrupt het verbranden van medisch afval op de dump een halt hebben toegeroepen. ‘Derhalve moest het SMMC op zoek naar alternatieven en een daarvan is het gebruik van de verbrandingsoven van het crematorium van het uitvaartcentrum in Sucker Garden.’

Verklaring van het ziekenhuis.

Directeur Franklin Meyers van het Royal Funeral Home & Crematorium in Sucker Garden bevestigt ‘sinds twee weken’ een overeenkomst te hebben met SMMC voor het verbranden van medisch afval. Om de dag worden in Sucker Garden zestig tot tachtig zakken gebracht met organen, geamputeerde ledematen, foetussen, materiaal uit de operatiekamer en ander medisch afval, zo bevestigen de directeur en twee medewerkers.

‘Om de dag worden meer dan 60 zakken met medisch afval gebracht naar het crematorium als tijdelijke oplossing’

Volgens de verklaring van het ziekenhuis is de regeling met Royal Funeral Home & Crematorium ‘van tijdelijke aard’. ‘Gesprekken met de overheid zijn gaande om tot een definitieve oplossing te komen,’ schrijft het ziekenhuis. “Hierbij wordt beraadslaagd over samenwerking met het ziekenhuis aan de Franse kant van het eiland en de Franse autoriteiten ten behoeve van gezamenlijke afvalverwerking.”

Medisch afval naast de de ISO tank op de vuilstortplaats. Foto: Tim van Dijk

Medisch afval steriliseren voordat het naar de dump gaat
Het laboratorium in het SMMC behoort tot het tegenover het ziekenhuis gevestigde Sint Maarten Laboratory Services (SLS). Directeur Nasser Ajubi verklaart dat hij het medisch afval grondig laat desinfecteren alvorens het wordt afgevoerd naar de vuilstortplaats. SLS heeft geïnvesteerd in een autoclaaf, een drukketel waarin door middel van stoom onder druk instrumenten, glas, plastic, watjes en vloeistoffen gesteriliseerd kunnen worden.

SLS beschikt over drie van deze drukketels, een grote tegenover het ziekenhuis en twee kleinere als back-up. Deze dienen voor sterilisatie van het afval van zowel het prikstation tegenover het ziekenhuis, het laboratorium in het ziekenhuis als het laboratorium van SLS in Simpson Bay.

Voornemen tot recycling
Directeur Ajubi verklaart dat bakken met gesteriliseerde naalden hermetisch worden afgesloten alvorens deze naar de dump gaan. SLS wil investeren in een ‘grinder’ om het medisch afval te verwerken tot recycleerbaar materiaal, zo legt Ajubi uit.

Ook op Curaçao wordt medisch afval niet goed verwerkt, lees hier meer: Selikor verbrandt tonnen medisch afval in kapotte verbrandingsoven

Dit artikel is zondagavond 13 januari 21.03 uur aangepast omdat niet gespecificeerd kon worden welke menselijke restanten precies zijn afgevoerd naar de vuilstortplaats.

Meer glas, minder plastic in zee na Fuikdag

13 januari 2019 - 11:25am

WILLEMSTAD – Tijdens de ‘After Fuik Clean-up’ is zaterdag naar schatting ongeveer duizend kilo afval uit het water gehaald. Dat is vergelijkbaar met het resultaat van de schoonmaakactie van vorig jaar, alleen is er dit jaar in verhouding meer glas opgedoken en minder plastic.

Fuikdag is een groot jaarlijks feest op het water in de Fuikbaai op Curaçao. Het feest valt niet onder één officiële organisatie en is daarom moeilijk te reguleren. De kustwacht is verantwoordelijk voor veiligheid op het water, maar niemand is verantwoordelijk voor afval dat wordt achtergelaten in zee. Het opruimen wordt gedaan door vrijwilligers.

Meer glas
Volgens de coördinator van de clean-up, Hans Pleij, hebben de 79 duikers vooral veel flessen, blikjes, luchtbedjes en strandballen uit de Fuikbaai gehaald. Dat er meer glas is gevonden en minder plastic, ziet hij als een overwegend positieve ontwikkeling. “Voorop staat dat er nog steeds te veel afval achterblijft, maar glas kan in de natuur niet zo veel schade toebrengen als plastic”, legt Pleij uit.

Daarbij maakt hij meteen de kanttekening dat er van één grote organisatie – die hij niet met naam wil noemen maar waarvan bekend is dat het om Cabana Beach gaat – een heleboel plastic strandballen zijn gevonden. “Grotendeels zijn deze in de mangroves terechtgekomen, maar er lagen er ook een hoop op de bodem. Die hebben onze duikers voor de gelegenheid maar als vuilniszak gebruikt.”

Pleij organiseert al acht jaar de clean-ups onder water. Hij wil graag met de organisatie in gesprek om hen bewust te maken van de gevolgen die zo’n ogenschijnlijk leuke marketingactie kan hebben voor de natuur.

Verbod op ‘single use’ plastic
Alle bezoekers van Fuikdag moeten volgend jaar beter letten op het gebruik van plastic. Parlementariër Giselle McWilliam werkt namelijk aan een wetswijziging om het gebruik van ‘single use’ plastic op Curaçao te verbieden. Momenteel legt zij de laatste hand aan het wetsontwerp dat zij in maart wil voorleggen aan het parlement. De wet zou nog voor het einde van 2019 van kracht moeten gaan.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/gisellefuik.mp3 Mc William over wat zij van de hoeveelheid afval en hoe haar wet er vanaf volgend jaar voor moet zorgen dat er geen wegwerpplastic meer in de zee belandt

Veel grote charters en partyboats, zoals Nachtwerk, BlueFinn en Miss Ann, maakten dit jaar al geen gebruik meer van wegwerpbekers, maar van harde cups die feestvierders konden hergebruiken. De eigenaar van HFTG, Alain Voigt, wil zijn passagiers daar volgend jaar ook in gaan faciliteren. Dit jaar had hij ze nog verzocht om zelf een herbruikbare beker mee te nemen.

Maatregelen
Ook bij BlueFinn Charters waren de passagiers op het hart gedrukt om zo min mogelijk afval achter te laten. “Aangezien we zelf geen afval produceren is dat alles dat wij kunnen doen”, aldus office captain Stijn Stroeve. BlueFinn heeft voor volgend jaar geen grote veranderingen in petto. “Wel denken we erover om onze gasten netjes mee te geven, waarin ze tijdens het feest afval kunnen verzamelen.”

Voigt zinspeelt daarnaast op een borg-systeem om ervoor te zorgen dat alle passagiers hun opblaasartikelen weer meenemen. “Want er bleven dit jaar weer honderden ‘floaties’ achter in de baai.”

Parlementariërs teleurgesteld over omgang geschillenregeling

12 januari 2019 - 3:18pm

PHILIPSBURG – De delegaties van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten hoopten alsnog tijdens Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) te kunnen onderhandelen over een onafhankelijke geschillencommissie. Maar de discussie was al snel van tafel, en de landen hopen nu via amendementen het wetsontwerp aan te kunnen passen tijdens behandeling in de Tweede Kamer in juni.

De delegaties van de eilanden staken hun teleurstelling niet onder stoelen of banken. “De concept-geschillenregeling die bij de Tweede Kamer ligt, strookt niet met wat het Caribisch deel van het Koninkrijk wil”, benadrukte de Sintmaartense delegatieleider Sarah Wescot-Williams bij het slot van de IPKO vrijdag.

Wat is de geschillenregeling?
De geschillenregeling moet een eind maken aan ruzies tussen overheden binnen het Koninkrijk over zaken die het Statuut raken. Bij disputen over het verloop van verkiezingen, over wet- en regelgeving die in het een deel van het Koninkrijk wel en in een ander deel niet geldt, en bijvoorbeeld over het uitblijven van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, moet een onafhankelijk rechter uitspraak doen. Dat is wat het Caribisch deel van het Koninkrijk wil. Nederland daarentegen wil de conflictbeslechting aan de Rijksministerraad in Den Haag overlaten.

Wescot-Williams herinnerde de Nederlandse delegatie in Philipsburg eraan, dat de drie parlementen in de Cariben in 2015 een motie indienden voor de oprichting van een onafhankelijke instantie die uitspraken doet die bindend zijn voor alle overheden binnen het Koninkrijk. En dat Nederland hier in 2015 mee akkoord ging.

Wescot-Williams benadrukte dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten nog steeds unaniem achter de motie staan. De Nederlandse delegatie bleef er tijdens het slot bij dat het wetsontwerp eerst behandeld moet worden in de Tweede Kamer.

De huidige concept-geschillenregeling is na de gezamenlijke overeenkomst van 2015 opgesteld door voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops stuurde vorig jaar een aangepaste versie van het wetsontwerp naar de vier parlementen binnen het Koninkrijk. Verdere discussie over het wetsontwerp is niet mogelijk, de Rijksministerraad gaat zich nog voor de zomer weldra over buigen.

Van Ark ‘geraakt’ door armoede op Bonaire maar maakt geen beloftes

12 januari 2019 - 2:58pm

KRALENDIJK – Voor de zomer kijkt staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Tamara van Ark of zij dan wel een tijdspad kan geven of een bedrag wat nodig is om te kunnen leven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES) eerder of niet vastgesteld kan worden.

De SZW bewindspersoon vertelt dat ze ‘bijzonder geraakt’ is door gesprekken over armoede op Bonaire, zoals ze had met een jonge vrouw die een auto-ongeluk heeft gehad en niet kan werken. “Ze heeft mij haar huis laten zien. Ik herkende de trots die ze had, want ze had het huis ook echt goed schoongemaakt. Maar ik kon er wel doorheen zien dat ze daadwerkelijk in armoede leeft.”

Tekst gaat verder onder de video Door Ronald A. Muyden

“We hebben discussie over het sociaal minimum; een sociaal minimum wat vorig jaar nog niet vastgesteld kon worden. Waarvan ik nog wel, ook in samenspraak met de Eerste en Tweede Kamer en aangespoord door discussies hier, wil kijken of ik daar met een voortgangsrapportage in de zomer een perspectief kan geven wat het tijdspad hiervoor dan wel is.”

Van Ark is voor de eerste keer samen met staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar Bonaire afgereisd afgelopen week. Het SZW kopstuk zegt met ‘heleboel vragen en huiswerk’ te zijn gekomen. De armoedebestrijding en kinderopvang waren de twee concrete aanleidingen om mee te gaan met deze reis, volgens Van Ark.

Staatssecretaris Tamara van Ark, gezaghebber Edison Rijna en staatssecretaris Raymond Knops. Foto: Ronald A. Muyden

Kwalitatieve kinderopvang
Van Ark ondertekende een intentie overeenkomst voor het BES(t) 4 Kids programma voor het realiseren voor de kinderopvang op de BES-eilanden. Ondermeer kinderdagopvang, naschoolse opvang en scholen kunnen tot 2022 financiële ondersteuning krijgen bij de lokale overheid. Vanaf 2022 is de bedoeling dat het Rijk deze organisaties rechtstreeks financieren.

Per 1 januari heeft het Rijk onder meer de belasting verlaagd naar vijf procent voor de werkgevers. Op deze manier kunnen ze de salarissen verhogen. “Ik hoop dat werkgevers dit doorgeven aan werknemers. Want ik denk dat het voor iedereen van belang is als we een duitje in het zakje doen voor de armoedebestrijding, maar ook werken aan de koopkracht van de mensen op het eiland zodat uiteindelijk iedereen hier baat bij heeft.” Dit wordt in ieder geval vanuit de publieke sector gedaan, stelt Van Ark.

Geschillenregeling: na acht jaar onderhandelen blijft de Europees Nederlandse politiek dwarsliggen

11 januari 2019 - 9:39am

PHILLIPSBURG – De geschillenregeling is als discussiestuk van tafel: Nederland en de parlementaire delegaties van Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen het niet eens worden over de oprichting van een onafhankelijke geschillencommissie.

Tekst gaat verder onder de video Door Tim van Dijk

Delegaties van de vier parlementen binnen het Koninkrijk zijn deze week op Sint Maarten bijeen voor Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko). De geschillenregeling stond hoog op de agenda.

“De Nederlandse delegatie die zei van: we zijn eigenlijk niet helemaal voorbereid, want er zitten een paar nieuwe leden tussen”, verklaart Meindert Rojer, parlementslid voor Korsou di Nos Tur (KdNT) de nieuwe impasse. Maar hij is kritisch hierover, want al acht jaar lang onderhandelen ze immers over dezelfde geschillenregeling.

Als er binnen het Koninkrijk een politiek geschil is waar de landen niet uit kunnen komen, dan moet er een onafhankelijke instantie zijn die daarover beslist, legt Rojer het belang van de regeling uit. “Maar Nederland zegt nu: als je er echt niet uitkomt, dan doe je appèl op de Rijksministerraad en dan beslist die, of de minister-president van Nederland,  over het geschil.” Rojer, verbeten: “Dat kan gewoon niet. Dan is de objectiviteit zoek.”

Discussie gaat ook over ongelijkheid
Het gaat bij geschillenbeslechting niet alleen om politieke ruzies. Ook het gelijkheidsbeginsel en rechten van mensen in het Koninkrijk zijn volgens het parlementslid in het geding.

“In Nederland kan de gewone man rekenen op een uitkering van 1500 euro, terwijl de uitkering in Bonaire slechts een paar honderd dollar bedraagt. Die ongelijkheid bestaat onder het mom dat Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland is. Maar honger hoort hier geen deel van uit te maken: die man in Nederland moet eten en die man in Bonaire ook.”

Verklaring van Nederlandse delegatie
De Nederlandse delegatie heeft overigens aangegeven in een persverklaring waarom ze tijdens Ipko niet over de geschillenregeling wilde onderhandelen. Er ligt namelijk al een wetsvoorstel geschillenregeling van de Koninkrijksregering klaar. En de juiste weg is dat dit voorstel nu eerst in de afzonderlijke parlementen wordt behandeld, meent de delegatie.

Een overzicht: 40 jaar strijd in Den Haag tegen komst Caribische Nederlanders

11 januari 2019 - 3:32am

DEN HAAG – De migratie vanuit de Caribische eilanden naar Nederland is al veertig jaar onderwerp van discussie. Volgens politici zijn het vaak ‘kansarme’ Nederlanders uit de Cariben die problemen opleveren en soms in de criminaliteit belanden in Nederland. 

Maar ondanks velen pogingen mislukt politiek Den Haag steeds, om de migratie vanuit de eilanden tegen te houden. Er bestaat maar één nationaliteit en één paspoort voor alle Nederlanders. Onderscheid daarin maken is niet toegestaan, oordeelt de Raad van State. Alle wetsvoorstellen die tot nu toe zijn ingediend, zijn door deze adviesraad afgekeurd.

Hieronder een tijdlijn van de pogingen van Nederland om migratie uit de Caribische delen van het Koninkrijk tegen te houden.

1977: Zorgen in de politiek over migratie vanuit Antillen

De politiek in Nederland maakt zich zorgen: ze houden er rekening mee dat de komende jaren er een groot aantal mensen vanuit de Antillen naar Nederland gaan migreren. De politiek signaleert dat het vaak mensen zijn zonder een afgeronde opleiding of arbeidservaring die naar Nederland komen met ‘een hoofd vol illusies’ over hun kansen op succes.Volgens de Nederlandse politiek zijn er veel redenen waarom dat zou kunnen gaan gebeuren: werkloosheid – vooral onder jongeren – op Curaçao, gebrek aan sociale voorzieningen, sterke sociale controle op de eilanden, politieke onrust op Aruba, de groeiende kennis van de Nederlandse taal. ⇓ Januari 1978: Kabinet wil geen migratie-beleid voor Antillianen

De Nederlandse ministers vinden dat er géén toelatingsregeling hoeft te komen voor Antilliaanse Nederlanders. Die massale migratie waar de politiek voor waarschuwde, blijkt in de praktijk ‘onverwacht gering’. ⇓ 1980: VVD-motie voor visumplicht wordt aangenomen

De VVD is bezorg en wil ‘een overmatige migratie van Antillianen naar Nederland voorkomen’. De Tweede Kamer neemt de motie aan voor een toelatingsbeleid voor Antillianen en Arubanen, net zoals er ook een visumplicht is voor Europese Nederlanders op de eilanden. ⇓ December 1991: Tweede Kamer wil een visumplicht voor Antillianen

Er is in de Nederlandse media en politiek steeds meer aandacht voor criminaliteit onder Antilliaanse Nederlanders in Nederland. Tweede Kamerleden vragen minister Hirsch Ballin (Antilliaanse en Arubaanse Zaken) om de invoering van een visumplicht voor Antillianen met de Antilliaanse regering te bespreken. CDA en VVD herinneren de minister eraan dat in de afgelopen jaren al twee keer hierover een motie is aangenomen.

  ⇓ Antilliaanse regering verontwaardigd

Premier Maria Liberia Peters (PNP) van de Nederlandse Antillen wijst de plannen af en zegt te betreuren dat er in de Nederlandse media alleen maar aandacht zou zijn voor het relatief kleine deel van de Antillianen dat zich aan de zware misdaad overgeeft. De Antilliaanse regering laat aan NRC Handelsblad weten een centrum te gaan opzetten voor voorlichting aan mensen die naar Nederland willen. ⇓ 18 januari 1992: Belangenorganisaties laten van zich horen

De Vereniging Antilliaans Netwerk en het POAA, een overkoepelende organisatie van Antillianen en Arubanen in Nederland, zijn fel tegen het plan van Hirsch Ballin. Ook de Nederlandse Kinderbescherming is verbaasd. De situatie van de jongeren zal met terugsturen niet geholpen worden, vinden de organisaties. ⇓ 15 juli 1993: Kabinet werkt stilletjes aan een wetsvoorstel

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om Antilliaanse Nederlanders tegen te houden ‘op goede gronden, zoals criminaliteit en armlastigheid’. Samenwerking met de Antilliaanse politici is nodig. De Antilliaanse premier Liberia-Peters mag absoluut niet via de media erover te weten komt, blijkt uit geheime notulen van de ministerraad. ⇓ 12 november 1993: Nederlandse Ministerraad bespreekt plan

Het plan wordt in het geheim besproken in de Nederlandse ministerraad: Antillianen die naar Nederland komen en meteen bijstand aanvragen, zullen straks doorverwezen worden naar hun eiland van herkomst. En Antillianen die in Nederland gevangenisstraffen krijgen, moeten die op de eilanden gaan uitzitten. Het geldt ook omgekeerd voor Europese Nederlanders op de eilanden. Het wetsvoorstel moet nog worden verbeterd, zegt Hirsch Ballin. ⇓ Referendum op de Antillen: het Nederlandse plan moet nog even geheim blijven

Op Curaçao wordt over een paar dagen een referendum gehouden over de toekomst van de Nederlandse Antillen. Gaat Curaçao zelfstandig door? Minister-president Ruud Lubbers vindt dat het plan van minister Hirsch Ballin nog niet publiekelijk bekend mag worden zolang de resultaten niet bekend zijn, blijkt uit geheime notulen uit de ministerraad. De ministerraad stemt in met het voorstel, op voorwaarde dat Hirsch Ballin de Antilliaanse regering zover krijgt om het plan te steunen. ⇓ 11 april 2001: Antilliaanse jongeren terugsturen, maar eerst weer onderzoek

Het kabinet wil criminele Antilliaanse jongeren die hier hun straf hebben uitgezeten kunnen ‘verwijderen’. Minister Van Boxtel (Integratiebeleid) maakte in de Tweede Kamer bekend dat er wordt onderzocht welke  juridische mogelijkheden de Nederlandse staat heeft. ⇓ 2002-2003: Burgemeesters roepen kabinet op om in actie te komen

De burgemeesters van achttien gemeenten waar veel Antilliaanse Nederlanders wonen roepen het Nederlandse kabinet er snel werk van te maken om ‘criminele Antillianen’ aan de Nederlandse grens tegen te houden. Ze stellen voor om het vertrek van de eilanden en de aankomst in Nederland te registreren, strafdossiers van Antilliaanse Nederlanders ook in Nederland beschikbaar maken en betere voorlichting op de eilanden. ⇓ Minister Verdonk maakt plan bekend

Minister Rita Verdonk (VVD) van Integratie wil criminele Antillianen terugsturen en eisen stellen aan immigratie vanuit de eilanden. Er moet een Rijkswet komen en dat lukt pas als ook de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ermee instemmen. Checklist van Verdonk:

 • Wie geboren is op een van de Caribische eilanden
 • Tussen 18 en 24 jaar
 • Het geldt niet met terugwerkende kracht. Jongeren die nu al in Nederland zijn, krijgen er dus niet mee te maken.
⇓ 11 maart 2005: Coalitiepartij D66 blokkeert plannen Verdonk

Maar collega-minister Thom de Graaf (D66) van Koninkrijkszaken vindt dat er geen onderscheid mag worden gemaakt tussen landgenoten. Premier Balkenende bemiddelt, maar dat helpt tot nu toe niet. Verdonk heeft haar dienstreis naar Curaçao en Aruba uitgesteld. De Graaf vindt bovendien dat de Nederlandse Antillen zich juist van hun positieve kant tonen: er wordt op de eilanden een sociale vormingsplicht ingevoerd voor drop-outs tussen de 16 en 24 jaar. ⇓ 11 maart 2005: Antillen werkt opnieuw niet mee

De Nederlandse Antillen zullen niet meewerken aan een regeling voor het verwijderen van ‘kansarme’ Antillianen uit Nederland. De gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen, Paul Comenencia, vindt de plannen een vorm van discriminatie. ⇓ 11 mei 2005: Coalitiepartij D66 wil toch Antillianen terugsturen

De plannen om een Rijkswet Personenverkeer in te voeren worden serieuzer nu minister Thom de Graaf vanwege een andere politieke tegenslag is afgetreden. Een andere D66-minister komt in zijn plaats die de plannen wel steunt: Alexander Pechtold. Checklist van Verdonk en Pechtold:

 • Wie geboren is op een van de Caribische eilanden
 • Tussen 18 en 24 jaar
 • Minderjarigen moeten op Schiphol aantonen dat ze een Nederlandse voogd hebben
 • Wie niet binnen drie maanden werk heeft of een opleiding volgt, moet alsnog terug
 • De maatregelen gelden niet met terugwerkende kracht. Jongeren die nu al in Nederland zijn, krijgen er dus niet mee te maken
⇓ Kabinet Balkenende III: Minister Verdonk wil alsnog jonge Antillianen terugsturen

Geen strafblad? Dat maakt minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) niet zoveel uit. Het nieuwe kabinet van CDA en VVD probeert nu de wet zo te wijzigen, dat jonge Caribische Nederlanders in Nederland wonen na kleine vergrijpen al uit het Nederland kunnen worden gezet, zonder tussenkomst van de rechter. De nieuwe checklist van Verdonk:

 • Wie geboren is op een van de Caribische eilanden
 • Tussen 16 en 24 jaar
 • Woont minder dan 3 jaar in Nederland
 • Het strafrecht heeft overtreden, ook als het om ‘kleine vergrijpen’ gaat zoals drinken op straat of wildplassen
⇓ september 2006: Wetsvoorstel Verdonk juridisch en praktisch gezien kansloos

De Raad van State geeft altijd eerst een advies op alle wetsvoorstellen, óók over het plan van Verdonk. Het blijkt een vernietigend advies te zijn. De Raad vindt dat de regering onvoldoende argumenten geeft waarom onderscheid tussen Nederlanders zou moeten kunnen. En nog iets: wie via een ander EU-land Nederland binnenkomt, mag niet geweigerd worden. ⇓ 22 februari 2007: Nieuw kabinet Balkenende-IV trekt plan Verdonk direct in. Einde verhaal?

Verdonks wetsvoorstel blijkt – zowel juridisch als praktisch gezien – kansloos. Meteen nadat het nieuwe kabinet Balkenende-4 (CDA, PvdA, ChristenUnie) aantreedt, beland het het daarom ook direct in de prullenbak. Al blijft bij het CDA nog altijd wel de vraag hoe ‘kansarme’ Antillianen tegen te houden of terug te sturen. De tijd zal leren wat de nieuwe coalitiepartners PvdA en ChristenUnie daarvan vinden.. ⇓ 18 maart 2008: Coalitiepartijen CDA en PvdA komen met nieuw plan

Wie op een van de eilanden is geboren en de wet overtreedt in Nederland, moet teruggestuurd kunnen, vindt ook dit nieuwe kabinet. Maar de maatregel gaat minder ver dan het plan van oud-minister Verdonk: pas als de rechter oordeelt. De PvdA steunt dit plan. De eilanden hebben zo’n wetgeving om Europese Nederlanders terug te sturen, dus Nederland zou dat ook moeten kunnen, meent Justitie-minister Ernst Hirsch Ballin (CDA) die opnieuw minister is. De checklist van Hirsch Ballin:

 • Iedereen die geboren is op een van de vijf Antilliaanse eilanden
 • Die minder dan 3 jaar in Nederland woont
 • Die het strafrecht in Nederland overtreedt

Antilliaanse jongeren die op hun eiland geen baan of opleiding gaan volgen, moeten geen toegang meer tot Nederland krijgen, vinden regeringspartijen CDA en PvdA. ⇓ 19 maart 2008: Antillen wijzen plan opnieuw af

De Antilliaanse minister van Onderwijs, Omayra Leeflang, spreekt zich uit tegen het plan. Zij wijst erop dat de eilanden zelf aan een oplossing werken met het zogeheten sociale vormingsplicht. Jongeren tot 24 jaar moeten verplicht werken óf studeren. ⇓ 6 september 2010: Politiek in Nederland geschokt over schietincidenten

Er zijn in de afgelopen maanden verschillende schietpartijen geweest waarbij Caribische Nederlanders betrokken zijn. De partijen in de Tweede Kamer reageren geschokt als een 23-jarige Rotterdammer bij een Antilliaans feest wordt omgebracht. PVV, CDA en VVD eisen dat er maatregelen komen. Zodra er een nieuw kabinet geïnstalleerd is, moet er opnieuw geprobeerd worden om het wettelijk te regelen. ⇓ 29 oktober 2012: Regeerakkoord om migratie vanuit eilanden ‘reguleren’

Het regeerakkoord tussen VVD en PvdA wordt gepresenteerd. Ook dit kabinet vindt dat de migratie uit de Caribische eilanden moet worden aangepakt. ‘Op basis van criteria zoals de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelf hanteren (onder meer toets op strafblad en inkomen) komen we met een voorstel tot regulering van de vestiging van inwoners uit die landen in Nederland.’ ⇓ 3 juli 2012: De Bosmanwet komt op tafel

Opvallend: het is dit keer niet een minister dat met een plan komt. Het kabinet laat het over aan VVD-Kamerlid André Bosman. Het grote verschil met de andere plannen is dat dit VVD-plan voornamelijk strengere eisen wil stellen om je in Nederland te kunnen inschrijven. Ben je geboren in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius of Saba? Dan gelden de strengere eisen niet. Checklist van Bosman (VVD):

 • Nederlanders geboren op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao
 • Die langer dan zes maanden in Nederland willen blijven
 • Moeten een inkomen hebben of een opleiding volgen
 • Wie een strafblad heeft, mag zich niet in Nederland vestigen

De vraag is nu wat coalitiepartner PvDA van het wetsvoorstel vindt als het publiekelijk in de Tweede Kamer wordt behandeld. ⇓ In de tussentijd: kritiek vanuit alle windstreken op wetsvoorstel

De regeringen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn laaiend. Zij betichten Bosman van discriminatie en racisme. Het College voor de Rechten van de Mens en OCaN (29 augustus 2013) vinden dat het wetsvoorstel onderscheid maakt op grond van ras. ⇓ 3 februari 2014: Kritiek en nog meer kritiek

Daarnaast komt er ook kritiek van de commissie-Meijers, een groep deskundigen op het gebied van vreemdelingenrecht en migratie. De wet botst met internationale verdragen en Europese afspraken, is het oordeel. Ook dit plan krijgt hevige kritiek van de Raad van State, omdat het niet blijkt waarom het zo noodzakelijk is om onderscheid te maken tussen Nederlanders. Ook dit wetsvoorstel zou weinig effect hebben, vindt de adviesraad. ⇓ 12 maart 2014: Tweede Kamer kritisch over Bosmanwet

Het wetsvoorstel moet gewijzigd worden om meer kans te maken. Niet iedereen mag als ‘kansarm’ worden bestempeld en je geboorteplek zou niet doorslaggevend moeten zijn, maar hoe lang je op het eiland hebt gewoond vindt coalitiepartij PvdA bijvoorbeeld. ⇓ 29 september 2016: Bosmanwet haalt het definitief niet

De Tweede Kamer voelt niets voor het plan van VVD’er André Bosman om kansarme Antillianen uit Nederland te weren. VVD kan ondanks wijzigingen alleen op steun rekenen van de PVV.
⇓ 27 november 2013: PVV werkt aan nieuw wetsvoorstel

Terwijl de VVD zich nu is gaan focussen op het tegenhouden van ‘kansarme’ Nederlanders die op de eilanden geboren zijn, kondigt de PVV aan dat ze met een eigen plan komen om eilanders met een strafblad te gaan terugsturen. Het doet denken aan het mislukte en kansloze plan van Rita Verdonk. Maar PVV-Kamerlid Sietse Fritsma en Machiel de Graaf verzekeren dat hun plan straks wel degelijk juridisch haalbaar wordt. ⇓ 1 oktober 2014: Wetsvoorstel PVV naar de Tweede Kamer

De PVV wil ‘de Nederlandse samenleving en de openbare orde beschermen’ door Nederlanders die geboren zijn op de eilanden terug te sturen als ze een strafblad hebben. “Ook Curaçao, Aruba en Sint Maarten kennen namelijk een soortgelijke terugzendregeling ten aanzien van Europese Nederlanders.”Checklist van Fritsma en De Graaf:

 • Nederlanders geboren op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao
 • Een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter
 • De minister die besluit tot uitzetting
 • Voor bepaalde tijd een inreisverbod naar Nederland. De lengte hiervan is afhankelijk van de strafmaat en kan maximaal 20 jaar zijn
⇓ 7 juni 2018: Voorlopig geen steun voor PVV-wet

Het tweede deel van het debat moet – waarschijnlijk in 2019 – gaan plaatsvinden, maar tijdens de eerste behandeling in de Tweede Kamer blijkt dat er geen steun is voor het initiatief van de PVV.

Nieuw marinepark Aruba beschermt meest kwetsbare gebied niet

9 januari 2019 - 3:55pm

ORANJESTAD – Het Marine Park Aruba, dat pas sinds 1 januari bestaat, laat juist een door toeristen zwaar belast gebied links liggen. Dit tot woede van verschillende Arubaanse natuurorganisaties die stellen niet betrokken te zijn geweest in het proces. Aruba Birdlife Conservation (ABC) bestempelt het Marine Park-model als ‘triest’.

Milieu-organisatie Rainbow Warriors onderstreept dat Aruba met het beschermen van slechts ‘een paar postzegeltjes’ de internationale Sustainable Development Goals ‘aan zijn laars lapt’. “Alleen al als je praat over open en inclusieve stakeholder-participatie, wat niet is gebeurd.”

Aruba kent sinds 1 januari een officieel marinepark. Vier watergebieden met veel biodiversiteit zijn aangewezen tot natuurreservaat. Het door toeristen zwaar belaste Surfside Beach tot en met Arashi vormen daar geen onderdeel van. Het Marine Park Aruba bestaat uit de noordkust van natuurpark Arikok, de kop van Seroe Colorado, Mangel Halto en de rif-eilanden bij Oranjestad.

Banen verliezen
Volgens duiker Rudy Davelaar, die al sinds 2009 vecht dat heel Aruba een marinepark krijgt naar model van Bonaire, benadrukt dat het toeristische gebied vanaf Mangel Halto tot en met Arashi juist het meeste gevaar loopt. Hij ziet het koraalleven daar door veel wateractiviteiten achteruit gaan. “Als deze plekken niet per direct worden beschermd, dan gaat Aruba binnen nu en vijf jaar banen verliezen. Want dan kan je niets meer verkopen.”

Aruba gaat banen verliezen als deze plekken niet per direct worden beschermd – duiker Rudy Davelaar

Milieuminister Otmar Oduber reageert dat de vier natuurreservaten gekozen zijn op een basis van een aantal onderzoeken. Volgens hem is het ‘conform de Natuurbeschermingsverordening’ niet mogelijk om al het water rondom Aruba te beschermen. Dan zouden economische activiteiten,  zoals cruiseschepen en de containerhaven niet meer in zijn huidige vorm kunnen functioneren, stelt hij. Maar op Bonaire waar sinds 1979 een marinepark bestaat, blijkt het wel mogelijk om cruiseschepen te ontvangen.

Over de participatie van stakeholders zegt Oduber dat het traject van de marinepark als sinds 2016 loopt, voordat hij milieuminister werd. “Ik en het team van het ministerie hebben sindsdien verschillende sessies georganiseerd waarbij de NGO’s geraadpleegd waren.”

Afraffelen
Davelaar en Rainbow Warriors verdenken de regering van het afraffelen van het project, omdat zij anders het Europese Best Initiative fonds ter waarde van 355.354 euro (ontvangen in mei 2016 voor de opzet van een marinepark) moeten terugbetalen. Dit fonds is voor een groot deel gebruikt om onderzoeksinstituut TNO te betalen.  Deze deed onderzoek naar de plekken met de meeste biodiversiteit. De milieuminister bevestigt dat als het Marine Park Aruba niet voor de deadline af is (april 2019), zij het geld moeten terugstorten.

Het beheer van het park valt per 1 maart onder Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA). Wat voor activiteiten er wel en niet mogen binnen de vier natuurreservaten is nog onbekend, omdat het park nog werkt aan een beheersplan. Het bedrijfsmatig vissen is in ieder geval niet toegestaan.

Terugkeren na je studie in Nederland is voor Arubanen niet zo vanzelfsprekend

7 januari 2019 - 1:04am

ORANJESTAD – Terugkeren na je studie in Nederland blijkt voor veel Arubanen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Banen voor deze hogeropgeleide jongeren liggen op het eiland namelijk niet voor het oprapen.

Dat blijkt ook uit de verhalen van drie Arubaanse studenten van de Technische Universiteit (TU) Delft op een voorlichtingsavond afgelopen vrijdag. Daar konden aankomende studenten op het eiland horen hoe het is om aan die universiteit te studeren.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/studentterugkeer.mp3 Door Bobby Spier

De TU-studenten gaan niet in op de commotie die ontstond toen onlangs bekend werd dat Leeuwarden kansloze Antillianen wil weren. En dat volgens de Leeuwarder Courant de gemeente ook geld heeft gereserveerd om Antillianen te helpen remigreren.

Op Aruba zijn er niet zoveel kansen – Lynrick Wix

De studenten zeggen dat ze ‘neutraal’ in deze discussie willen blijven omdat zij tijdens de voorlichtingsavond de Delftse Antilliaanse studentenvereniging (ABC-compas) en de TU-Delft vertegenwoordigen.

Maar ze erkennen wel dat terugkeren geen vanzelfsprekendheid is. “Sowieso ben ik ooit van plan terug naar Aruba te komen, maar je moet goed weten wat je mogelijkheden zijn”, zegt derdejaarsstudent Lynrick Wix.

“Op Aruba zijn er niet zoveel kansen om in je specialisatie aan het werk te gaan. Het is een probleem waar de meeste Arubanen tegenaan lopen.”

Claudia Sweerts, eerstejaars Industrial Design Engineering, loopt daar nu al tegenaan. Ze ziet weinig opties op Aruba op haar studiegebied en ziet zichzelf daarom niet snel terugkeren. En Laura Croes, die ook Electrical Engineering studeert, wil eerst een aantal jaar kennis en ervaring opdoen in het buitenland.

Brain-drain
Aruba kampt al jaren met een brain-drain; talentvolle Arubaanse jongeren starten hun studie in het buitenland en komen vervolgens niet meer terug. In 2011 werd een ‘lokwet’ ingesteld: afgestudeerden die binnen drie jaar na hun studie terugkomen, krijgen een korting van 30 procent op hun studieschuld. Dit percentage is in 2017 verhoogd naar 35 procent.

Directeur Annemarie Proveyer van Directie Onderwijs zegt zelfs dat is overwogen om jongeren die een buitenlandse studie kiezen waarbij direct terugkomen niet kan, geen Arubalening meer te geven. Die studielening kunnen jongeren tot 30 jaar aanvragen als ze minimaal op bachelor-niveau gaan studeren. Inmiddels is dat plan van de baan.

De Arubaanse onderwijsminister heeft wel als speerpunt om meer hogere opleidingen op het eiland te gaan verzorgen, zegt Proveyer, via de Universiteit van Aruba en lerarenopleiding IPA.

TU-studenten Claudia Sweerts, Lynrick Wix en Laura Croes – foto: Bobby Spier

Dat een technische studie in Nederland niet direct uitzicht geeft op een baan op Aruba, moet volgens student Wix desondanks niet je studiekeuze beïnvloeden. “Ik zie het om me heen gebeuren, en het is niet fout, maar kies niet een programma of een studie alleen maar omdat je terug wilt naar Aruba. Ja, misschien kan je met dit programma niet terugkomen. Maar misschien houd je meer van deze studie, en past het beter bij je”, zo adviseert hij aan de Arubaanse jongeren.

Favela Street Project laat de bal voor jonge meiden op Curaçao rollen

5 januari 2019 - 11:48am

WILLEMSTAD – Rocky Hehakaija, oud-speler van Jong Oranje en mede-oprichter van het wereldwijde straatvoetbal project Favela Street, wil met speciale voetbal clinics jonge meiden opleiden tot zelfstandige voetbalcoaches.

Tekst gaat verder onder de video Door Kim Hendriksen

Het is de bedoeling dat de meiden als voetbalcoach voor andere kinderen uit de wijk sportactiviteiten gaan organiseren. Het project start in Montanja en zal daarna uitbreiden naar andere achterstandswijken op Curaçao, zoals Otrobanda, Buena Vista en Barber.

Rocky Hehakaija. Foto: Kim Hendriksen

“Favela Street is oorspronkelijk in Brazilië begonnen, vandaar de naam Favela”, vertelt Hehakaija. De stichting geeft workshops, gericht op persoonlijk ontwikkeling. “Ze leren onder andere hoe ze sportactiviteiten in hun wijk kunnen organiseren. Met zo min mogelijk middelen, want niet overal zijn middelen aanwezig. Daarnaast wordt gekeken naar wie de meiden zijn als persoon en hoe ze een rolmodel kunnen zijn voor de rest.”

Het project wordt gefinancierd vanuit het Urgentieprogramma van het ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Het urgentieprogramma is een actieplan van kabinet Rhuggenaath om armoede te verminderen op wijkniveau.

‘Wilde Westen’ op de woningmarkt maakt huren te duur voor Sabaan

4 januari 2019 - 2:28pm

The BOTTOM – Het tekort aan betaalbare woningen is een grote zorg voor huurders op Saba. Dat komt onder meer door het ontbreken van een huurbeleid. “De overheid geeft geen informatie over de rechten en plichten van huurders en verhuurders. Het is zoiets als het wilde westen,” zegt huurder Rhiannon Jorna.

De Nationale Ombudsman stelde in 2016 al vast dat er geen huurcommissie bestaat op Saba. Er is zelfs helemaal geen wetgeving die de maximale huurprijs, huurverhoging en huurcommissie regelt.

Voor gezinnen als die van Jorna, betekent dit dat zij altijd op zoek is naar een betaalbare woning. “We hebben een huis bekeken dat 2.200 dollar per maand kostte, dat het ook waard was. Maar dat kunnen wij niet betalen. Een ander huis die we hadden gezien, kostte 1.200 dollar per maand. Maar dat lag net boven de vuilstort. We moesten ook de wasmachine delen en kinderen konden er niet veilig buitenspelen.”

Jorna zegt dat het probleem is dat mensen niet voor zichzelf opkomen en de huurprijs gewoon betalen.  “Ze zeggen er niks over omdat ze het niet beter weten of mensen niet willen kwetsen, bang zijn voor repercussies. Of omdat ze simpelweg binnen twee jaar weg zijn.”

Amper sociale woningen
Saba telt meer dan 1.100 woningen. Bijna 96 procent van deze woningen zijn privé-eigendom, dus maar een kleine 4 procent is in handen van de sociale woningcorporatie. De kosten voor het levensonderhoud op Saba gaan omhoog, maar de lonen stijgen niet proportioneel mee. Daarnaast leggen de bijna 450 studenten en stafleden van de Saba University School of Medicine een oneveredig groot beslag op de beschikbare woonruimte op het eiland.

Redenen voor huurverhoging
Verhuurder Malusca Baker vertelt dat ze twee appartementen heeft met een huurprijs van circa 700 dollar per maand. “Ik richt me niet op medische studenten, iedereen kan mijn appartementen huren. Studenten hebben er wel altijd interesse voor, ook voordat ze leeg zijn.”

Baker gaat verder: “In de elf jaar dat ik de appartementen heb, heb ik maar één keer de huren verhoogd vanwege onderhoudskosten.” Het onderhoud is duurder zegt ze omdat ze meer kwijt is aan loon en onderhoudsproducten. Ook rekenenen verhuurders woningverzekeringen en renteaflossingen als extra kosten naast de hypotheek die ze voor de rest van hun leven moeten opbrengen, legt Baker uit. “Dit alles heeft helaas een effect op de huurprijs.”

Lasten

Het minimumloon ging per 1 januari 2019 omhoog van 5,58 dollar naar 6,21 dollar per uur, een stijging van 9,4 procent. De werkgeverslasten dalen met 5 procent, naar 13,4 procent. Hierdoor wordt werk goedkoper en kunnen werkgevers ook meer loon gaan geven. Ook de uitkeringen gaan omhoog.

De staatssecretaris zal voor de zomer van 2019 de Tweede Kamer informeren over het effect van deze maatregelen die overigens voor alle BES-eilanden zijn ingevoerd.