Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Bijgewerkt: 9 min 11 sec geleden

Koraal Specht herstelt na moord op Wiels

24 mei 2017 - 8:31am

WILLEMSTAD – Ruim vier jaar na de moord op de politicus Helmin Wiels lijken de maatschappelijke wonden langzaam te helen. In Koraal Specht, de buurt waar een aantal verdachten van de moord vandaan kwam, zoekt de jeugd een nieuwe kans. Het Sentro di Dama (Seda, ‘damescentrum’) helpt om de wijk uit het dal te trekken.

Mirtha Leets-Cijntje, voorzitter van Seda, zegt ervan overtuigd te zijn dat er een toekomst is voor de jeugd van Koraal Specht. “Wij moeten de talenten ontwikkelen”, zegt zij. Seda heeft hiervoor onder meer een onderwijstraject opgezet.

Weinig contact
“Koraal Specht is uitgekozen om de viering van de Internationale Familieweek op Curaçao af te sluiten, want sinds de moord op Helmin Wiels is er bijna geen sociale activiteit meer in de wijk. De wijkbewoners sluiten zich op in hun woning, ze zijn schuw en er is onderling nauwelijks contact. De buurt lijdt nog steeds erg onder de smet van de moord op de politieke leider”, meent Leets-Cijntje.

Susanita Mook, sociaal werker in Koraal Specht, is heel tevreden met de motivatie van de jongeren. “Ik had niet verwacht dat het Seda-project zulke goede resultaten zou hebben. De projecten bewijzen opnieuw dat er voor de jeugd hulp en aandacht nodig is op emotioneel en sociaal gebied.”

Negatief stempel
De positieve ontwikkeling van Koraal Specht als buurt is niet alleen goed voor de jeugd en de ouders, maar “voor de hele gemeenschap op Curaçao”, vervolgt Susanita Mook. “Daarom moet de hele gemeenschap helpen de jongeren te vormen.”

Sociaal werker Susanita Mook. Foto: Dulce Koopman

Uit onderzoek in Koraal Specht, waar de hoofdrolspelers in de moord op Helmin Wiels woonden, is gebleken dat de bewoners van de wijk een negatief stempel op zich gedrukt voelen. Seda heeft bij de uitvoering van haar project hiermee rekening gehouden.

Positieve jongeren
“Het stempel is er nog steeds, maar er is sprake van een kleine verbetering. Seda probeert hierbij te helpen met sociale activiteiten. De deelname hieraan wordt steeds groter en de jeugd werkt hard om te bewijzen dat er ook positieve jongeren in Koraal Specht zijn”, zegt Mook.

Het is nog onduidelijk of sociale vooruitgang in Koraal Specht ook tot daling van de criminaliteit heeft geleid. Hierover zijn volgens Susanita Mook nog geen officiële cijfers bekend. Wel denkt ze dat de negatieve sfeer die na de moord op de politicus in Koraal Specht hing langzaam aan het verdwijnen is, nu in de zaak-Wiels enkele strafvonnissen zijn uitgesproken.

‘Waarom ik mijn moeder niet vertel dat ik etnisch ben geprofileerd’

23 mei 2017 - 4:55pm

DEN HAAG – Door de politie staande worden gehouden puur vanwege je uiterlijk, terwijl je niks hebt gedaan? Het overkomt Antilliaanse Nederlanders regelmatig, maar weinig van hen durft erover te praten.

Vaak schamen slachtoffers van etnisch profileren zich of willen ze hun familie niet onnodig ongerust maken. De 30-jarige Ruben Richardson uit Sint-Maarten weet daar alles van. Hij werd zelf in de afgelopen drie jaar ‘drie keer etnisch geprofileerd’ door de politie in zijn woonplaats Den Haag. “Alle keren was het puur vanwege mijn uiterlijk of waren ze op zoek naar een verdachte en ‘voldeed ik aan het profiel: een zwarte man’.”


Een reportage door Natasja Gibbs & John Samson

Brandbrief
Onder Antilliaanse Nederlanders worden vooral jonge mannen etnisch geprofileerd door de politie, blijkt uit een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Eén op de vijf Antilliaanse Nederlanders ervaart discriminatie door de politie.

Volgens Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), de Antilliaanse belangenbehartiger, heeft dit een negatieve impact op het vertrouwen in de politie. De stichting maakt zich dan ook ‘ernstig zorgen en wil dat de politie stopt met het maken van etnisch geladen daderprofielen’.

Samen met onder andere Control Alt Delete, een organisatie tegen etnisch profileren, ondertekende OCaN begin deze maand een brandbrief gericht aan de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het ministerie en de politie zouden volgens de organisaties zeggen etnisch profileren af te wijzen, maar in de praktijk zou daar tot nu toe niets van te merken zijn. “De genomen maatregelen beperken zich tot trainingen bewustwording en het vergroten van de diversiteit binnen de politie. Fundamentele oplossingen blijven echter uit.”

Schaamte
Ruben Richardson heeft veel Antilliaanse vrienden die hetzelfde als hij hebben meegemaakt, maar geen van hen durft erover praten. Ook navraag onder tientallen andere Antilliaanse Nederlanders, bevestigt de verhalen. Zij durven niet met naam en toenaam in de media, uit schaamte en angst ‘om toch weg te worden gezet al crimineel terwijl je niks hebt gedaan’.

“Het lijkt me heel moeilijk om daarover te praten omdat je een zeer onprettige ervaring terug moet halen”, vertelt Jair Schalkwijk van Control Alt Delete. “De meesten willen het zo snel mogelijk vergeten. Tegelijkertijd is het juist wel belangrijk dat je er iets mee doet, anders komt er geen verandering.”

Anoniem melden-app
Control Alt Delete heeft sinds een half jaar een app waarmee je anoniem melding kunt doen van etnisch profileren. Op die manier hoopt de organisatie beter in kaart te brengen hoeveel mensen er precies last hebben van etnisch profileren door de politie.

Etnisch profileren is volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International ‘een vorm van discriminatie en daarom in strijd met de mensenrechten’. Onder etnisch profileren verstaat Amnesty: “een vorm van discriminatie waarbij de politie iemand stopt, controleert, fouilleert of aanhoudt, (mede) vanwege zijn huidskleur of herkomst en zonder goede en geldige reden.”

‘Drastische toename van leerlingen met spraak- en taalproblemen’

22 mei 2017 - 5:00pm

WILLEMSTAD – De hoeveelheid leerlingen met spraakproblemen loopt ernstig op en vraagt om grondig onderzoek. Dat zegt Aiva Martina, directrice van de Myrna Dovaleschool. De openbare school voor dove kinderen en kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen, heeft een lange wachtlijst. Voor het komende schooljaar is er geen plaats voor veel van deze leerlingen.

In 1966 is het onderwijs aan doven op Curaçao gestart. In 1994 was het aantal dove kinderen gedaald en werd de school uitgebreid met LOM-onderwijs (kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden). In 2009 kwamen daar leerlingen met alleen taalproblemen bij. Ondertussen zitten er slechts zeven dove kinderen op de school. Martina pleit voor een onderzoek naar mogelijke oorzaken van het steeds stijgende aantal kinderen met spraak- en taalproblemen, om het probleem structueel aan te kunnen pakken.

Directrice Aiva Martina. Foto: Dulce Koopman

Leerlingen die in aanmerking komen voor het speciale onderwijs op de Myrna Dovaleschool, moeten een psychologische test doen, aan een observatiedag bij de afdeling logopedie deelnemen en een toets afleggen. Ook wordt hun gedrag geobserveerd. Na afloop van het funderend onderwijs, blijven de kinderen die nog spraak- en taalproblemen hebben op de school. Ze vervolgen het onderwijs op LOM-niveau. De overige leerlingen nemen de efo-toets af, om vervolgens naar het VSBO of het AGO te gaan.

Hoog niveau
Myrna Dovale (87), oud-docente aan de school die haar naam draagt, is blij met de manier waarop de school zich heeft ontwikkeld. Nadat ze in 1990 met pensioen ging, bleef ze betrokken bij de school. Volgens Dovale heeft de school constant een hoog onderwijsniveau behouden.

Myrna Dovale. Foto: Dulce Koopman

“Vroeger hielden de ouders deze kinderen thuis”, zegt de oud-docent over de oplopende wachtlijst bij de school. “Maar dat is veranderd. Nu is men gewend om kinderen met een gehoorapparaat te zien. De gemeenschap begint te beseffen dat deze kinderen ook deel uitmaken van onze gemeenschap”, aldus Dovale.

Weer nieuwe coalitie op Bonaire

19 mei 2017 - 4:38pm

KRALENDIJK – Op Bonaire is weer een nieuwe coalitie aangetreden, nadat de MPB maandag de stekker uit de vorige coalitie trok. In tegenstelling tot de wisselingen die de afgelopen maanden al plaatsvonden is er ook een nieuw akkoord getekend tussen MPB, fractie Raphaela en de Sociaalliberale fractie.

Die laatste fractie bestaat uit Clark Abraham, die vorige week vlak na zijn terugkeer in de Eilandsraad de fractie van de Democratische Partij (PDB) verliet.

Consensusakkoord
MPB verklaarde zich onder druk gezet te voelen door de oude coalitiepartners UPB en onafhankelijk Eilandsraadslid Esther Bernabela om veranderingen aan te brengen in het bestuur. Een dag later waren er al berichten dat de partij met Abraham en Raphaela wilde gaan besturen. Na twee dagen praten werd vandaag het 38 punten tellende ‘consensusakkoord’ ondertekend. Samen hebben de partners vijf zetels in de negen leden tellende Eilandsraad.

In de nieuwe portefeuilleverdeling voor de drie gedeputeerden zijn enkele posten verschoven. Staatkundige structuur verhuist van MPB-gedeputeerde Nina den Heyer naar de nog te benoemde gedeputeerde voor de Sociaalliberale fractie. Dat zal waarschijnlijk Abraham zelf worden, al wilde hij dat niet bevestigen. “Het gaat er niet om wie gedeputeerde wordt, maar om wie de juiste persoon is. Ik zit hier niet alleen.”

De nieuwe coalitie met v.l.n.r. Michael Pieters, Clark Abraham (Sociaalliberaal), Jeanoushka Raphaela, de MPB-fractie met Daisy Coffie, Alexandra Silberie en Cyrill Vrolijk. Rechts politiek leider Elvis Tjin Asjoe van MPB.

Zijn plaats in de Eilandsraad zal dan in principe weer worden ingenomen door Michael Pieters, die juist vorige week uit de raad is vertrokken. Hij heeft het akkoord ook ondertekend, net als gedeputeerde Joselito Statia (MPB), die waarschijnlijk op korte termijn zijn plek in het Bestuurscollege moet inleveren.

Abraham is ondanks het conflict met de fractie nog lid van de PDB. De PDB-partijraad heeft woensdag ingestemd met het coalitieakkoord. Op 28 mei beslist de ledenvergadering erover. Het is niet uitgesloten dat Abraham dan weer namens de PDB gaat besturen, maar daar wilde hij niet op vooruitlopen.

Over de staatkundige positie van Bonaire staat in het akkoord dat er sterke banden moeten zijn met Nederland, met de andere eilanden van het Koninkrijk en met landen in de regio. Ook wil de coalitie erkenning van Bonaire als land zonder intern zelfbestuur. Verder willen de partijen een ‘voortdurende nationale dialoog over de staatkundige ontwikkeling van Bonaire’.

Stabiliteit
De drie partijen en hun fracties hebben allemaal het akkoord ondertekend, dat geldig is tot maart 2019. “Het moet een stabiele coalitie zijn die boven de partijen en persoonlijke belangen staat”, zei Abraham. “Het gaat om de inhoud. We zijn het snel eens geworden over wat we de komende twee jaar nog kunnen bereiken voor Bonaire. Als we het een keer niet eens zijn met elkaar zullen we dat binnen de coalitie oplossen in een open dialoog. Stabiliteit is het belangrijkste.”

Kòrsou Transparente maakt ‘schone’ vuist tegen corruptie

19 mei 2017 - 11:44am

WILLEMSTAD – ‘Mi mannan ta limpi’, oftewel: mijn handen zijn schoon. Dat is de slagzin van de campagne tegen corruptie van Kòrsou Transparente. Donderdagavond was de grote finale van de actie op het Gomezplein in Willemstad. Vrijwilligers van de stichting proberen met een symbolische handenwas-actie voorbijgangers bewust te maken van corruptie in het dagelijks leven.


Een reportage door Eva Vloon

Delegatie Sint-Eustatius komt niet opdagen bij afspraak met Plasterk

18 mei 2017 - 8:37pm

DEN HAAG – Een politieke delegatie uit Sint-Eustatius heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een afspraak met demissionair minister Ronald Plasterk op het allerlaatste moment geweigerd. 

Nederland weigert de hele delegatie te ontvangen, vanwege de omstreden benoeming van de meegereisde adviseur door de Caribische gemeente. Die werd niet goedgekeurd door Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella. Volgens het ministerie werd er op de valreep een ‘een-op-een-gesprek’ ingepland tussen Plasterk en de gedeputeerde Derrick Simmons van Constitutionele Zaken. De delegatie was niet bereikbaar voor commentaar.

Een driekoppige delegatie – bestaande uit een wethouder, raadslid en adviseur – zijn naar Den Haag afgereisd om te praten over een langlopende ruzie tussen de bijzondere gemeente en Nederland. De ruzie gaat over hoe het eiland bestuurd moet worden. Daarbij eist het lokale bestuur van Den Haag dat het eiland meer autonomie krijgt, net zoals Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Gedwarsboomd?
De Statiaanse bestuurders en de lokale coalitie zijn ontstemd. Zij menen dat de benoeming van hun ‘meest deskundige adviseur’ gedwarsboomd wordt door de Rijksvertegenwoordiger. Isabella ontkent dat ten stelligste.

“Ik heb de normale stappen gezet die ik op ieder eiland doe, dus óók Sint-Eustatius. Er is ook een deskundig team dat naar de procedures kijkt”, aldus de Rijksvertegenwoordiger. “Zo’n benoeming gaat niet over een nacht ijs. Het lokale bestuur wordt altijd in gelegenheid gesteld om te reageren.”

Ruzie
De ruzie tussen Nederland en Sint-Eustatius lijkt een nieuw dieptepunt te hebben bereikt. De lokale bestuurders hebben met de Nederlandse regering afgesproken om een commissie te gaan samenstellen die de ruzie moet gaan bijleggen. Maar ook de samenstelling van die commissie is een probleem geworden.

Last minute
De delegatie is sinds zaterdag in Nederland om naast minister Plasterk ook Tweede Kamerleden en de Statiaanse gemeenschap in Nederland te spreken. Woensdag werd op het laatste moment alsnog een afspraak ingepland op het ministerie. Volgens een woordvoerder van Plasterk komt het doordat de Statiaanse delegatie zelf geen verzoek heeft gedaan.

Opnieuw onduidelijkheid over beleid Venezolaanse vluchtelingen

18 mei 2017 - 3:28pm

DEN HAAG – Zijn Nederland en de Caribische eilanden wel voorbereid op een grote vluchtelingenstroom uit Venezuela? Een half jaar na een debat hierover krijgt de Kamer opnieuw geen duidelijk antwoord van de verantwoordelijke ministers.

Tijdens het Kamerdebat van woensdag blijkt dat er geen procedures met de eilanden vaststaan als er op de korte termijn een vluchtelingenstroom uitbreekt. De Tweede Kamer heeft opnieuw de indruk dat de Nederlandse regering de situatie onderschat.

In oktober 2016 stelde het parlement ook al een aantal kritische vragen. De Kamer vraagt zich nu af in hoeverre Nederland de situatie op de eilanden in kaart kan brengen. De eilanden hebben namelijk geen officieel asielbeleid. De VVD twijfelt daarom aan de officiële migratiecijfers.


Han ten Broeke (VVD) tijdens het debat in de Tweede Kamer

 
Worden mensenrechten gerespecteerd op Aruba, Bonaire en Curaçao?
De Kamer maakt zich grote zorgen dat Venezolanen die mogelijk recht hebben op asiel, zomaar teruggestuurd worden door de lokale autoriteiten op de eilanden. GroenLinks en SP vragen daar herhaaldelijk naar, maar de verantwoordelijke ministers hebben daar geen direct antwoord op.

De partijen D66, GroenLinks en PvdA willen opheldering over de naleving van internationale verdragen op de eilanden als het gaat om vluchtelingen. Volgens Plasterk zijn de eilanden daar zelf verantwoordelijk voor en niet de Nederlandse regering.


Sjoerdsma (D66) en minister Plasterk tijdens het debat over Venezuela

 
Nederland heeft op dit moment een delegatie van vier verschillende ministeries naar Aruba, Bonaire en Curaçao gestuurd om ‘de stand van zaken in kaart brengen’, maakte Plasterk woensdag bekend. Op veel vragen van de Kamer moet nog schriftelijk antwoord komen.


Minister Plasterk tijdens het Tweede Kamerdebat over Venezuela

 

Supermarkteigenaar op zijn knieën na protest over verlopen producten

18 mei 2017 - 1:51pm

WILLEMSTAD – Joel da Silva Gois, eigenaar van Goisco, moest door het stof nadat honderden mensen met potten, pannen, spandoeken en vlaggen voor zijn supermarkt stonden. De menigte eiste gisteravond excuses nadat was uitgelekt dat grote hoeveelheden vlees, beleg en andere etenswaren uit de supermarkt een verlopen houdbaarheidsdatum hadden. Gois reageerde in eerste instantie met een dreigement om de overheid aan te klagen.

Ook parlementariër Charles Cooper was bij de manifestatie, die hij een ‘goed begin’ noemde. Hij hoopt dat er sancties komen tegen supermarkten die de regels en houdbaarheidsdatum aan hun laars lappen. Eerder waren er controles bij de grote supermarkten Centrum en Mangusa, waar de Inspectie ook vleeswaren aantrof met een verlopen houdsbaarheidsdatum.

Foto: Deya Mensche

Gois haalde vooral de grote menigte boze burgers op zijn hals door zijn uitspraken tegenover de pers waarin hij de controles ondermijnde. Gois was zeer geëmotioneerd toen hij de ontevreden menigte voor zijn deur zag en wilde in eerste instantie alleen de pers te woord staan. Na veel geschreeuw uit het publiek om naar buiten te komen kwam Gois, samen met organisator van de manifestatie Julius Koko, naar buiten. Toen bood hij zijn verontschuldiging aan. Ook benadrukte Gois dat hij ‘niet tegen controles is’.

Joel da Silva Gois. Foto: Deya Mensche

Sidney Provance, ex-hoofd van het departement van Arbeid en overheidsconsultant in het inspectieteam dat de controles uitvoert, is blij met de manifestatie. Volgens Provance zijn er dagelijks controles, maar is het team ‘pas twee jaar van kracht en worden de resultaten nu pas zichtbaar’. In een reactie op de klacht van de supermarktvereniging SUVECU over de ‘intimerende werkwijze’ van het inspectieteam – het team zou volgens SUVECU werknemers intimideren en klanten wegjagen – benadrukt Provance dat het team ‘altijd correct handelt’. Gois is naast eigenaar van één van de grootste supermarkten op Curaçao ook de voorzitter van de supermarktvereniging.

‘Papieren bij je hebben’
De inspectie heeft tijdens de controles bij de verschillende supermarkten ook medewerkers zonder identificatie meegenomen. “Je kunt nergens ter wereld zonder identificatie op zak lopen. Zorg dat je je papieren bij je hebt, dan krijg je geen problemen”, benadrukt Provance.

Eisen tot 25 jaar tegen verdachten zaak Drum

16 mei 2017 - 8:33pm

KRALENDIJK – Tegen Nitzael Padilla Gutierrez is door het Openbaar Ministerie 25 jaar cel geëist. Hij wordt in de zaak Drum verdacht van het doodschieten van politieagent Ferry Bakx als direct gevolg van de overval op de woning van de familie Van Dijk op 17 augustus vorig jaar. Volgens officier van justitie Antoinette Doedens levert dat gekwalificeerde doodslag op. Tegen de andere verdachten werd 15 tot 20 jaar geëist. De uitspraak is op 7 juni.

Doedens vindt dat alle zeven verdachten verantwoordelijk zijn voor de dood van de agent. Zij zijn daardoor schuldig aan diefstal met geweld, de dood ten gevolge hebbend. Daarbij was de Bonairiaanse verdachte Rachyt Saragoza de initiatiefnemer en planner van de overval, geholpen door de Venezolaan Chanon Rivera. Tegen hen is 20 en 18 jaar geëist.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/drumeisen.mp3 Woordvoerder van het OM Norman Serphos in gesprek met Gijs van den Heuvel

Drie anderen hoorden een eis van 15 jaar en José Exposito Perez hoorde een eis 16 jaar. Zijn wapen is nog steeds zoek en hij heeft het wapen in aanwezigheid van minderjarig kind doorgeladen. Hij werkte slecht mee en de kans op recidive acht het OM groot. Zijn spijtbetuiging gelooft de officier niet.

Exposito Perez werd op de eerste zittingsdag ziek en is in het ziekenhuis op Bonaire onderzocht. Hij moet voor medische behandeling naar Nederland en zal er op de laatste zittingsdag niet bij zijn. Daarom kreeg hij al de mogelijkheid voor een laatste woord. Hij zei kort dat hij wel degelijk spijt heeft en ‘zoiets nooit meer zal doen’.

De ouders van Hoofdverdachte Nitzael Padilla Gutierrez worden door advocaat Paula Jansen na haar pleidooi bijgepraat. Foto: Gijs van Heuvel

Regie
Dat Saragoza zelf de woning niet is ingegaan helpt hem wat betreft het OM niet. Juridisch is dat ook niet nodig. De hele groep heeft ‘in nauwe en bewuste samenwerking’ gewerkt en Saragoza heeft hen afgezet, opgehaald en ook geholpen met het zoeken naar de wapens na de overval. Die waren door de Venezolanen in de mondi gegooid. Saragoza gaf aanwijzingen, had de regie, regelde eten, vervoer en onderdak. “Zonder Saragoza geen overval.” Hij bereidde ook de vlucht van de Venezolanen voor. De arrestatie van de eerste vijf Venezolanen was net op tijd: “De rugzakken met broodjes voor onderweg stonden al klaar.”

De advocaten die dinsdag aan het woord kwamen benadrukten de slechte situatie waarin de Venezolaanse verdachten in hun eigen land verkeerden. Dat is geen excuus voor wat ze hebben gedaan, vindt de officier. “Waarom zijn deze zes naar Bonaire gekomen voor een overval en zoveel anderen niet?”

Goede toekomst
Advocaat Paula Jansen van Nitzael maakte er een punt van dat haar cliënt een goede toekomst voor zich had en nauwelijks tijd heeft gehad om na te denken na een telefoontje van zijn neef om mee te gaan naar Bonaire. Zijn ouders zijn bij het proces aanwezig en kunnen niet begrijpen dat hun zoon dit heeft gedaan.


Requisitoir officier van justitie zaak DRUM. Video:
Communicatie Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Schutter Ferry Bakx in tranen bij bekentenis

15 mei 2017 - 10:35pm

KRALENDIJK – De eerste dag van het proces in de zaak Drum werd gekenmerkt door een emotionele bekentenis, elkaar tegensprekende verklaringen en een zieke verdachte. Nitzael Padilla Gutierrez (21) bekende dat hij op 17 augustus 2016 bij een overal politieagent Ferry Bakx (45) doodschoot. Hij moest zijn verklaring af en toe onderbreken om zijn tranen weg te vegen.

De Venezolaanse achtergrond van zes van de zeven verdachten speelde een belangrijke rol. “In Venezuela vraagt de politie niets, maar schiet je meteen dood”, zei Padilla Gutierrez (21) over zijn daad. En verschillende andere verdachten noemden de slechte situatie in hun land een motief om naar Bonaire te komen ‘voor een klus’. Chanon Rivera (34), die de groep bij elkaar bracht, zei dat ze wapens wilden verkopen.

Plannen
Bonairaan Rachyt Saragoza (41) werd door de Venezolanen aangewezen als degene die de overvalplannen had gemaakt. Volgens Saragoza zelf was drugshandel het doel. Toen het niet lukte om de twee kilo cocaïne die de Venezolanen binnenbrachten meteen te verkopen, vroeg Rivera naar een huis van een rijke familie.

Saragoza dacht aan de familie De Jongh, een bekende ondernemersfamilie op Bonaire. Na een verkenning werd afgezien van de overval, omdat het terrein bewaakt werd. “Ik wilde tijd rekken, het was nooit mijn bedoeling om echt een overval te plegen”, zei Saragoza.

Hij bracht de Venezolanen vervolgens naar de wijk Sabadeco, omdat Rivera wilde weten waar rijke families wonen. Op de avond van 17 augustus zette hij de Venezolanen daar af, naar eigen zeggen met het idee dat ze de wijk gingen verkennen. Volgens de Venezolanen drong Saragoza er juist op aan dat ze de overval moesten plegen om aan geld te komen.

Wapen
Omdat de inwonende huishoudster net haar vriendin aan de telefoon had toen de overval begon, werd de politie gewaarschuwd. Toen Bakx met zijn collega aan de deur kwam renden de Venezolanen het huis uit, waarbij Bakx achter William Padilla Marin (30) aan ging, de neef van Nitzael Padilla Gutierrez. “Bakx had een stok bij zich, maar viel. Toen zag ik hem naar zijn wapen grijpen en dacht dat hij William dood ging schieten. De agent zat op zijn knieën en greep naar zijn wapen.”

Uit het onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is gebleken dat Bakx al op de grond gelegen moet hebben toen hij in de rug en in zijn hoofd werd geraakt.

Tijdens de zitting werd verdachte José Exposito Perez ziek en werd buiten de zaal kort door een arts onderzocht. Zijn bloed wordt dinsdag in het ziekenhuis onderzocht, omdat hij volgens de arts wel iets mankeert.

Officier van justitie Antionette Doedens zal dinsdag de strafeisen bekendmaken, waarna de verdediging de pleidooien zal houden. Woensdag wordt de zaak Drum afgesloten met de repliek van de officier en dupliek van de advocaten.


Eerste zittingsdag inhoudelijke behandeling zaak DRUM. Video:
Communicatie Gemeenschappelijk Hof van Justitie

‘Afspraken niet nageleefd bij bouw Megapier’

15 mei 2017 - 8:00pm

WILLEMSTAD – De verwoesting van het koraal bij de bouw van de (tweede) Megapier op Curaçao haalde internationaal het nieuws, de afgelopen weken. Uit de eerste resultaten van het onderzoek naar het ongeval, blijkt dat het koraal inderdaad vernietigd is door een anker. Mark Vermeij, marien bioloog bij het onderzoeksinstituut Carmabi, sprak er schande van. Maar verbaasd dat het misging, was hij niet. De vraag rijst of bouwen en het behoud van het koraal op Curaçao wel samen kunnen gaan.

Op hetzelfde moment dat er aan de Megapier gewerkt wordt, wordt bij Marie Pampoen een recreatieboulevard gebouwd. De plannen daarvoor zijn recent aangepast, omdat het koraal er schade door zou oplopen.

Bij Marie Pampoen werden de plannen omgegooid om het koraal te sparen. Foto: Eva Vloon

Zand storten
Farley Virginia van vastgoedbedrijf Heren2, de ontwerper van de boulevard, vertelt: “We hadden in eerste instantie het idee om hier een echt strand te maken, eentje waarbij je vanaf het zand zo de zee in kan lopen. Om dat te realiseren, zou op een deel van wat nu water is, zand gestort moeten worden. Daardoor zou koraal beschadigd raken.”

En dat mag niet, volgens nationale en internationale regels. Dus moesten Virginia en zijn team een nieuw voorstel doen, waarbij het koraal geen schade zou oplopen. “We hebben een plan bedacht waarbij er een pier komt vanaf waar mensen in het water kunnen”, aldus Virginia. “Daarnaast willen we een zwembadje van zeewater op het strand maken. Op die manier kunnen bezoekers hier lekker zwemmen én maken we geen koraal kapot.”

Overtreding van nationale en internationale afspraken
Het kan dus wel: koraal sparen en bouwen. Maar hoe kan het dat het bij de Marie Pampoen wel lukt en bij de Megapier niet? Volgens Mark Vermeij is het antwoord daarop simpel: “Bij de aanleg van de recreatieboulevard op Marie Pampoen wordt serieuzer omgegaan met de regels. Petje af daarvoor. Bij de bouw van Megapier daarentegen worden de kantjes er flink vanaf gelopen.”

Hij legt uit: “In bouwvergunningen voor de Megapier staat bijvoorbeeld dat de stenen voor de breakwaters eerst gewassen moeten worden, voor ze worden neergelegd. Maar ook dat er niet zomaar ergens een anker in het water gegooid mag worden. Beide beloftes zijn niet nagekomen. Door zo’n anker is nu een groot stuk koraal vernietigd.”

Ook op internationaal niveau worden afspraken genegeerd. Omdat de Megapier van betekenis kan zijn voor de economische ontwikkeling en de toeristische sector van het eiland, is op internationaal niveau besloten dat beperkte schade aan het koraal voor lief wordt genomen. Mits er, ter compensatie, geïnvesteerd wordt in het beschermen van het koraal bij de ontwikkeling van Oostpunt. “Maar ook daar komt niets van terecht”, verzucht Meijer. “Ik heb ook niet het idee dat dat op het punt staat te veranderen.”

Sint-Eustatius begint lobby in Den Haag zonder minister Plasterk

15 mei 2017 - 3:01pm

DEN HAAG – Een delegatie uit Sint-Eustatius is naar Nederland afgereisd om te praten over de politieke ruzie met Den Haag, maar blijkt geen afspraak te hebben staan met de verantwoordelijke minister. Ook lang niet alle partijen blijken op de hoogte te zijn van het bezoek.

Sint-Eustatius en Nederland ruziën al maanden over hoe de bijzondere gemeente bestuurd moet worden. Maar een oplossing lijkt nu nog ver weg, omdat zowel Nederland als het eiland niet met elkaar eens zijn over wie de onderhandelingen moeten gaan voeren.

Demissionair minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) is op de hoogte van het bezoek, maar een ontmoeting staat niet op de planning. Volgens een woordvoerder van Plasterk zou er vanuit Sint-Eustatius nog geen officieel verzoek voor een afspraak zijn gekomen.

De vraag is of het gesprek alsnog zal plaatsvinden met de driekoppige delegatie. Plasterk liet eerder weten te willen dat de meegereisde adviseur Xavier Blackman wegblijft, omdat Nederland zijn aanstelling tot directeur Publiekszaken en Dienstverlening op Sint-Eustatius niet erkent. Blackman is meegekomen met de Statiaanse bestuursleden Clyde van Putten en Derrick Simmons.

Gesprekken met Tweede Kamerleden
Sint-Eustatius ziet kansen nu Nederland een nieuw parlement heeft. De Statianen willen deze week met Kamerleden praten over ‘hoe de Nederlandse regering het lokale bestuur op het eiland frustreert’. Bijvoorbeeld als het gaat om het benoemen van een burgemeester, het goedkeuren van begrotingen of het doen van uitgaven op het eiland.

Alle politieke partijen zijn uitgenodigd voor een gesprek, zegt de delegatie. Desgevraagd laten verschillende partijen weten niet op de hoogte hiervan te zijn. Alleen VVD en 50Plus bevestigen dat zij deze week een gesprek hebben met de Statiaanse delegatie. D66 wil geen reactie geven.

Een ander belangrijk punt voor Sint-Eustatius is hun strijd voor autonomie: het lokale bestuur wil af van hun gemeente-status die het eiland sinds 2010 heeft. Sint-Eustatius heeft namelijk nooit voor deze status gekozen, zoals bijvoorbeeld de andere bijzondere gemeenten, Saba en Bonaire. Sint-Eustatius koos bij een referendum in 2005 als enige eiland voor behoud van de Nederlandse Antillen als land. In een nieuw referendum eind 2014 koos de meerderheid van de Statianen voor autonomie, maar de opkomst voor het referendum was te laag.

De demissionaire regering in Nederland wil niets van de strijd voor autonomie weten. De delegatie hoopt de nieuwe Kamerleden ervan te overtuigen om binnenkort een wetsvoorstel dat het eiland als bijzondere gemeente vastlegt in de Nederlandse grondwet te gaan dwarsliggen.

Plasterk dreigt met consequenties

De eilandsraad heeft in een motie nu hun eigen bestuurders dringend verzocht om de Nederlandse wetten niet meer na te leven als het tegen VN-regels ingaan. Volgens Sint-Eustatius wordt het eiland als een kolonie behandeld.

In reactie daarop dreigt demissionair minister Plasterk het lokale bestuur van Sint-Eustatius aan de kant te zetten. “Binnen het Koninkrijk is er geen enkele ruimte voor de opvatting dat wet- en regelgeving op deze wijze wordt genegeerd.” De toon van de brief aan Sint-Eustatius is uitzonderlijk.

Plasterk uit een opvallende dreigement aan de lokale bestuurders. “Voor de gevolgen van niet naleven van de wet- en regelgeving en van rechtmatig genomen besluiten door de Rijksvertegenwoordiger houd ik u ten volle verantwoordelijk.”