Caribisch Netwerk

Inhoud syndiceren
Caribisch Netwerk
Bijgewerkt: 14 min 42 sec geleden

Opvang Venezolanen: eilanden hoeven niet op geld uit Nederland te rekenen

16 maart 2018 - 3:33pm

DEN HAAG – Aruba en Curaçao hoeven van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) voorlopig niet te rekenen op geld vanuit Nederland voor de opvang van Venezolaanse migranten. “Wij zijn daar niet voor verantwoordelijk.”


Staatsecretaris Knops na de Rijksministerraad
– video: John Samson vanuit Den Haag

Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba waarschuwde eerder dat ‘duizenden’ Venezolanen naar het eiland zouden komen als de situatie in Venezuela uit de hand loopt. Zowel de Curaçaose justitieminister als de Arubaanse premier willen dat Nederland geld vrijmaakt om de opvangmogelijkheden te kunnen vergroten.

Nederland wil vooralsnog alleen helpen met ‘kennis en kunde’ op het gebied van immigratie en asiel. “We laten de eilanden niet alleen, maar dat wil niet zeggen dat Nederland voor alles de portemonnee gaat trekken”, aldus Knops. “Dat geld hebben we niet op de begroting staan.”

De lokale overheidsinstanties melden dat er steeds meer Venezolanen naar de eilanden toevluchten vanwege de economische en politieke crisis in het buurland.

Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) wil opheldering over de situatie en heeft donderdag schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris.

Geen sprake van ‘vluchtelingen’

Het Nederlandse kabinet beschouwt de Venezolanen die naar de ABC-eilanden toevluchten niet als ‘vluchtelingen’. Dat benadrukte minister Stef Blok donderdag aan de Tweede Kamer. Volgens de minister, die ook namens de eilanden Buitenlandse Zaken doet, voldoen de Venezolanen daarvoor niet aan het VN-vluchtelingenverdrag.

Volgens dat verdrag moet er sprake zijn van een vorm van ‘persoonlijke bedreiging’, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat ze vrezen om vervolgd te worden vanwege hun politieke overtuiging.

Heyliger benoemd tot formateur nieuwe regering St. Maarten

16 maart 2018 - 12:17pm

PHILIPSBURG – Gouverneur Eugène Holiday heeft Theo Heyliger, leider van de United Democrats (UD), aangesteld als formateur.

Hij moet nu de regering vormen die kan rekenen op een zo breed mogelijke steun in het nieuwe parlement.

Opties beperkt
Heyliger’s opties zijn beperkt omdat de christelijke partij SMCP heeft aangegeven niet te willen samenwerken met de United St. Maarten partij (USp) van Frans Richardson.

Volgens de informateurs Nilda Arduin en Jan Beaujon is samenwerking tussen de twee grootste partijen (UD, 7 zetels en National Alliance, 5 zetels) gecompliceerd omdat de persoonlijkheden van de betrokken politici in de weg zitten.

Hierdoor blijven er maar twee opties over: een regering van de UD met de USp (9 zetels in het 15 zetels tellende parlement) of een combinatie met de SMCP (8 zetels).

Nadruk op eenheid
Gouverneur  Holiday sprak op dinsdag en woensdag met de leiders van de partijen die een of meer zetels hebben in het nieuwe parlement over het advies van de informateurs. In die gesprekken legde Holiday de nadruk op het belang van eenheid en van samenwerking in het belang van de bevolking.

Formateur Heyliger is gevraagd het rapport van de informateurs te gebruiken als de basis voor zijn werkzaamheden. Heyliger moet bij zijn eindrapport ook een regeerakkoord inleveren.

Knops: vertrouwen dat Aruba alsnog begroting op orde krijgt

16 maart 2018 - 10:49am

DEN HAAG – Nederland heeft er vertrouwen in dat Aruba binnen anderhalve maand alsnog haar overheidsfinanciën op orde krijgt. Dat zei staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijkrelaties) vrijdag na afloop van de Rijksministerraad. 


Staatssecretaris Raymond Knops na afloop van de Rijksministerraad

Op de valreep nog een kans
Staatssecretaris Knops was eerder van plan om de regering van het eiland een zogeheten ‘aanwijzing’ te geven. Dat valt op te maken uit een kopie van een geheime brief van de Nederlandse regering voor de Rijksministerraad.

Een aanwijzing is de zwaarste maatregel die Nederland kan nemen om premier Wever-Croes van Aruba te dwingen om de financiën op orde te krijgen.

In de geheime brief, die de vertegenwoordigers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten eerder deze week ontvingen, is op het laatste moment een handgeschreven paragraaf toegevoegd waarin vermeld wordt dat Aruba tot 30 april de kans krijgt.

Hongerstaking
Oud-premier Mike Eman ging in 2014 in hongerstaking nadat zijn regering een aanwijzing uit Den Haag kreeg over de financiële situatie van Aruba.

Aruba krijgt nog tot 30 april om aanwijzing te voorkomen

16 maart 2018 - 12:01am

ORANJESTAD – Aruba krijgt tot 30 april om met een begroting  te komen die voldoet aan de normen van College Aruba financieel toezicht CAft). Zo niet dat volgt een aanwijzing.

Dat stelt staatssecretaris Raymond Knops in een brief aan de Rijksministerraad die vandaag plaats heeft om hierover te besluiten. De Arubaanse regering hield al rekening met een aanwijzing maar probeert dat te voorkomen. De Arubaanse minister van Financiën gaat naar Nederland om het financieel reddingsplan te presenteren en hoopt op steun.

In de brief van Knops staan de bevindingen in het kort van de CAft over de begrotingen 2017 en 2018. Beide voldoen niet aan de normen. 2017 sluit met een tekort van 3,1% bbp in plaats van de norm 0,5%. Dit vanwege tegenvallende belastingopbrengsten en uitblijven van de heropening van de raffinaderij.

De begroting van 2018 moet nog naar het parlament en toont een tekort van 3,9% terwijl er eigenlijk een overschot van 0,5% bbp was bepaald. Hierdoor stijgt de totale schuld van Aruba naar 91% bbp.

Koninkrijk steunt Aruba bij opvang Venezolaanse vluchtelingen

15 maart 2018 - 7:03pm

ORANJESTAD – Aruba kan rekenen op steun vanuit Nederland en wellicht ook van UNHCR – VN Commissie voor Vluchtelingen in de opvang van Venezolaanse vluchtelingen.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/arubavenezuela.mp3 Ariën Rasmijn in gesprek met premier Evelyn Wever-Croes

Afgelopen dinsdag deed UNHCR een oproep aan landen die te maken krijgen met een instroom van Venezolanen om deze de toegang niet te weigeren en om hen de vluchtelingenstatus toe te kennen. Volgens Wever-Croes zou de vluchtelingenorganisatie deze oproep inmiddels hebben genuanceerd.

Inmiddels heeft Aruba contact met Nederland over het updaten en definitief afronden van het plan dat er al ligt. Aruba moet het kostenplaatje nog rondkrijgen. Het UNHCR zegt bereid te zijn de helft te betalen onder bepaalde voorwaarden, terwijl minister van Defensie Ank Bijleveld heeft toegezegd dat Nederlandse strijdkrachten beschikbaar zullen worden gemaakt om te helpen. Bijleveld zou volgens Wever-Croes hebben aangegeven dat Nederland een prominentere rol in deze situatie zou moeten spelen.

Van Aruba naar Suriname en Guyana
Premier Wever-Croes zegt nog altijd de wens te hebben dat Aruba na een bepaald aantal vluchtelingen te hebben opgevangen (het oude plan gaat uit van een totaal van 500) een ‘intake punt’ wordt. Dus dat Aruba de Venezolaanse vluchtelingen registreert en medisch test om daarna ze over te plaatsen naar andere eilanden.

Daar is eerder kritisch op gereageerd vanuit de Tweede Kamer, maar volgens de Arubaanse premier hebben ondertussen Suriname en Guyana zich aangemeld als opvangplaatsen voor Venezolanen.

Niet zo’n vaart met toestroom
Toch is de kans ook aanwezig dat het helemaal niet zo’n vaart gaat lopen met de toestroom van Venezolaanse vluchtelingen. Er zijn experts die zeggen dat als er sprake moet zijn geweest van een massale toestroom, zoals het geval is naar Colombia, dit al lang plaats zou hebben gevonden, aldus de premier.

Volgens haar zou de zeeoversteek naar Aruba blijkbaar toch een te hoge drempel voor velen. Maar mocht het toch op een exodus uitlopen, dan moet niet worden uitgegaan van 500 vluchtelingen, maar van duizenden, waarschuwt de premier.

Veel mensen willen koloniale straatnamen houden. ‘Kennisgebrek’ zeggen activisten

15 maart 2018 - 2:13pm

HILVERSUM – Dat veruit de meeste mensen uit het EenVandaag Opiniepanel vinden dat in Nederland straatnamen van ‘zeehelden’ niet aangepast moeten worden, verbaast activisten niet. “De meeste Nederlanders hebben geen flauw idee over hun historie”, zegt de Curaçaose Leroy Lucas uit Utrecht.

Lucas strijdt in Nederland tegen het eren van zeehelden die zich tijdens de slavernijperiode schuldig hebben gemaakt aan massamoord en slavenhandel.  In die hoedanigheid deed hij woensdag in Utrecht ook mee aan het tv-programma ‘De Stelling van Nederland’.

De Stelling van Nederland

Het tv-programma ‘De Stelling van Nederland’ is een initiatief van EenVandaag. In de uitzending van woensdag discussieerden ‘gewone Nederlanders’ in Utrecht onder leiding van Jort Kelder over de stelling: ‘Wij moeten trots zijn op onze taal, tradities en verleden’. Een peiling onder 28.000 mensen van het EenVandaag Opiniepanel vormde de voedingsbodem voor dat debat.

‘Een goed initiatief’, vindt Lucas. “Er is duidelijk een gebrek aan kennis onder Nederlanders over hun eigen historie en dat komt met zo’n opiniepeiling pijnlijk aan het licht. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat mensen hetzelfde hadden gestemd als ze op de hoogte waren geweest van de gruweldaden van veel Nederlandse zeehelden.” Lucas pleit daarom voor ‘meer praten en meer educatie’.

‘Laten we ophouden met deze schijnheiligheid en gewoon trots zijn op onze geschiedenis’ – EenVandaag Opiniepanel

Maar of ‘meer praten’ wel zin heeft is nog maar de vraag: uit de opiniepeiling van EenVandaag blijkt ook dat de meeste mensen juist vinden dat de discussie is doorgeschoten. EenVandaag kreeg reacties als: “Laten we ophouden met deze schijnheiligheid en gewoon trots zijn op onze geschiedenis.”

Of: “Zwarte bladzijdes moeten niet gewist worden, daar moet je van leren.” En: “Waar stopt het dan? Alexander de Grote, Julius Cesar en Napoleon langs de huidige meetlat leggen is complete waanzin!!!”

In Urk heeft de gemeenteraad uit protest zelfs besloten om de straatnamen van een nieuwe wijk te vernoemen naar ‘helden uit het koloniale verleden’, liefst zeehelden.

‘Voor ons is het geen discussie of het wel of geen racisme is: het is racisme’ – Actiegroep De Grauwe Eeuw

Actiegroep De Grauwe Eeuw was ook door de redactie van EenVandaag uitgenodigd om bij de uitzending te zijn, maar bedankte. “Allereerst doen wij niet mee vanwege Jort Kelders racistische en seksistische uitlatingen”, laat de actiegroep weten

Ook wil de actiegroep niet meedoen ‘aan een discussie die alleen maar de status quo verlengt’. “Mensen willen vooral discussiëren en bepalen voor een kleine groep wat wel of geen racisme is. Voor ons is het geen discussie of het wel of geen racisme is: het is racisme.”

De Grauwe Eeuw

Actiegroep De Grauwe Eeuw laat regelmatig van zich horen als het gaat om omstreden straatnamen en beelden. Zo deed De Grauwe Eeuw een dringend verzoek aan het adres van Rijkswaterstaat om de naam van de Coentunnel te veranderen. Ook deed de actiegroep aangifte tegen de Utrechtse poptempel TivoliVredenburg, vanwege een feest met een cowboy indianenthema. Door al deze acties krijgt de actiegroep regelmatig bedreigingen.

Net als Lucas is de Grauwe Eeuw niet verrast door de uitkomst van het opinieonderzoek van EenVandaag. De actiegroep wijt het niet alleen aan gebrek aan historisch besef, maar ook aan een ‘diep verankerd racisme’ in de Nederlandse samenleving.

“Wij hebben nooit de hoop gehad de hele Nederlandse samenleving te veranderen. Voor ons was het echt de bedoeling om bewustwording te creëren onder met name gemarginaliseerde groepen en dat zij zich mogen uitspreken. Dat gebeurt inmiddels volop, wat dat betreft is onze missie dus al geslaagd.”

Lucas heeft wat meer hoop: “Mensen worden op een gegeven moment bewust van de zwarte bladzijden uit onze vaderlandse geschiedenis, waardoor ze niet eens in een straat willen wonen die vernoemd is naar iemand die verantwoordelijk is voor het afslachten van volken. Maar dat kost tijd.”

Aruba sluit illegale Venezolanen voorlopig niet meer op

14 maart 2018 - 7:53pm

ORANJESTAD – Aruba gaat voorlopig geen illegale Venezolanen meer opsluiten. Wel hebben ze meldplicht.

Het is te duur om ze op te blijven sluiten, nu niet duidelijk is voor hoelang de Venezolaanse grens met Aruba dicht blijft, zeggen immigratiedienst Iasa en opsporingsdienst Warda Nos Costa. Normaal worden illegale Venezolanen vastgezet tot ze op de eerste vlucht beschikbaar terug naar hun land kunnen. Maar omdat er geen vliegverkeer meer mogelijk is, kan dat betekenen dat ze heel lang in de cel moeten verblijven.

Om kosten laag te houden, zeggen de instanties nu, blijven ze op vrije voeten. Maar er zijn wel voorwaarden. Zo moeten de illegalen een garantsteller vinden die er voor zorgt dat zij zich dagelijks komen melden.

Verschil rijke en arme toerist
Ook voor gestrande Venezolaanse toeristen die niet terug kunnen, zijn de regels versoepeld. Er zijn wel verschillen. Rijke toeristen die maximaal 30 dagen op het eiland mogen blijven, kunnen zich  aanmelden voor een verlening van hun verblijf. Toeristen die een lokale garantsteller hebben omdat ze niet genoeg eigen geld hebben, kunnen 90 dagen verblijven. Zij komen vaak naar Aruba om even te werken. Zijn die drie maanden om en kunnen ze niet terug naar Venezuela, dan moeten zij zich wekelijks melden bij de instanties.

Arubaanse regering houdt rekening met aanwijzing uit Nederland

14 maart 2018 - 4:59pm

ORANJESTAD – De Arubaanse regering houdt rekening met een aanwijzing door de Rijksministerraad omdat ze haar financiën nog steeds niet op orde heeft.

Premier Evelyn Wever-Croes zegt ervan uit te gaan dat de aanwijzing al klaar ligt om ondertekend te worden. Reden is dat de door het College Aruba Financieel Toezicht (Caft) gestelde begrotingsnormen voor zowel 2017 als 2018 niet gehaald worden. Het huidige kabinet verwijt het vorige kabinet Eman van ‘wanbeleid’. De regering hoopt nog wel het Koninklijke Besluit met de aanwijziging te voorkomen.

Financieel plan
Medio januari had Aruba van staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops nog extra tijd gekregen om met een financieel plan te komen. Caft zou deze op haalbaarheid toetsen voordat het plan in de nieuwe begroting van 2018 wordt opgenomen. Deze dient het parlement eind april goed te keuren.

Begin februari zei Caft-voorzitter Raymond Gradus een ambitieus plan te willen zien van de regering. Structurele besparingsmaatregelen waren volgens hem onontkoombaar. Dat plan werd ook bij het Caft ingeleverd. Maar over de inhoud wilde de Arubaanse minister van financiën geen details geven, aangezien er nog over onderhandeld werd.

Gevolgen
In 2014 kreeg Aruba al een aanwijzing. Dit leidde tot de introductie van het Caft en het doel om in 2018 een begrotingsevenwicht te bereiken. Indertijd ging de toenmalige premier Mike Eman (AVP) uit protest zes dagen lang in hongerstaking. Premier Wever-Croes (MEP) verklaarde vandaag een nieuwe aanwijzing niet aan te zullen vechten.

‘Koninkrijk moet bijspringen op Curaçao bij opvang Venezolaanse vluchtelingen’

14 maart 2018 - 4:08pm

WILLEMSTAD – “Als de Venezolaanse vluchtelingensituatie escaleert, dan moet het Koninkrijk der Nederlanden automatisch haar verantwoordelijkheid voor Curaçao nemen.” Dat zegt Lesley Fer, directeur Risicobeheersing & Rampenbeleid voor Curaçao.

De Verenigde Naties heeft de situatie in Venezuela deze week uitgeroepen tot een humanitaire crisis. Fer waarschuwt dat er een ‘destabiliserende situatie gecreëerd wordt, als we over onze capaciteit heengaan en de illegale Venezolanen niet kunnen terugsturen.’

Directeur Risicobeheersing & Rampenbeleid Lesley Fer. Foto: Deya Mensche

Kosten per vluchteling
Volgens hem zal het de overheid dan 250 gulden per dag per vluchteling gaan kosten. Dit is voor basiskosten zoals eten en huisvesting, daar komt ook medische zorg, onderwijs en werkgelegenheid bij. “Wij hebben grote uitdagingen wat betreft financiën, locatie, kennis en capaciteit om een humanitaire crisis aan te kunnen.”

De woordvoerder van de UNHCR – VN Commissie voor Vluchtelingen -, Aikaterini Kitidi sprak dinsdag tijdens een persconferentie in Genève van een humanitaire crisis. Volgens Kitidi hebben meer dan honderdduizenden Venezolanen hun land al verlaten om politieke en economische redenen. Zij verblijven in verschillende asiellanden zonder documentatie.

VN-vluchtelingen verdrag niet getekend
De verklaring van de UNHCR is belangrijk omdat deze aan haar leden heeft gevraagd om de Venezolanen toegang te geven tot de procedures voor vluchtelingen in hun landen. Eerder heeft premier Eugene Rhuggenaath verklaard dat de Curaçaose regering, om economische en financiële redenen, het VN-verdrag voor vluchtelingen op dit moment niet kan tekenen.

Ex-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, verklaarde in september nog dat Nederland niet veel kan doen, zolang de Venezolaanse president Nicolás Maduro ontkent dat er een humanitaire crisis is.

‘Koninkrijk moet bijspringen’
De Curaçaose minister van Justitie Quincy Girigorie heeft vorig jaar twee verzoeken, voor financiële hulp en mankracht, bij de Nederlandse regering neergelegd. Na de verklaring van de UNHCR is er haast bij deze verzoeken, zegt de minister. “Na diverse risicoanalyses blijkt dat wij de capaciteit hebben om slechts 250 personen te helpen voor een duur van drie maanden. Het Koninkrijk moet dus bijspringen”, benadrukt hij.

Minister Quincy Girigorie. Foto: Deya Mensche

De minister zegt dat er een detentiecentrum gebouwd zal worden met een capaciteit voor 50 mensen. Girigorie wil de plaats nog niet bevestigen, maar hij gaf wel aan dat de constructie 285.000 gulden zou kosten, naast de operationele kosten die ongeveer 1.2 miljoen gulden per jaar zullen bedragen.

Uitbreiding barakken
Ook geeft Girigorie aan dat er 52.000 gulden beschikbaar is gesteld om de gevangenisbarakken te herstellen en dat de capaciteit verdriedubbeld is naar honderd personen. Volgens Girigorie zijn de kosten voor de overheid op dit moment 50 gulden per dag voor elke illegaal, omdat de gevangenisfaciliteit gebruikt wordt.

Brein in zaak dode politieagent wil hoger beroep stoppen

14 maart 2018 - 3:26pm

KRALENDIJK – Op de eerste dag van het hoger beroep in de zaak Drum, de overval waarbij politieagent Ferry Bakx (45) in 2016 om het leven kwam, bleek dat Bonairiaan Rachyt Saragoza dit in wilde trekken.

Voorzitter rechter Diederik Radder van het Hof vroeg hem of hij daarover goed had nagedacht, waarop Saragoza zei dat hij het nut van het beroep niet meer inzag, omdat de verzoeken voor nader onderzoek in de pro formazitting waren afgewezen.

Bakx werd 17 augustus 2016 na een achtervolging doodgeschoten. Zes van de zeven verdachten hebben een Venezolaanse achtergrond, Saragoza is de enige Bonairiaan in de zaak.

20 jaar cel
Saragoza kreeg in eerste aanleg met 20 jaar cel de hoogste straf. Formeel kon het hoger beroep niet meer worden ingetrokken, zei Radder, maar het Hof zou het wel niet-ontvankelijk kunnen verklaren.

Opmerkelijk was dat advocaat-generaal Leomar Angela aandrong op voortzetting. “Ik vind de afwijzing van onderzoekswensen geen valide reden”, zei de PG. “Een goede reden zou zijn als u vindt dat de gebeurtenissen in het vonnis juist zijn beschreven en afgewogen.” Kortom, als Saragosa de straf terecht vindt.

Overleg
Saragoza wil met zijn advocaat in Nederland bespreken of hij inderdaad zijn hoger beroep intrekt. Dit zal hij op 17 mei laten weten.

De zaak tegen vijf andere verdachten die in hoger beroep zijn gegaan wordt morgen en overmorgen gewoon voortgezet, hebben de drie rechters besloten.

‘Meest vriendelijke overvaller’
Francisco Carrasqiel Alfonso is de enige van de zes Venezolanen die niet in hoger beroep is gegaan. Hij kreeg in juni vorig jaar 12 jaar cel, de laagste straf, omdat hij als ‘de meest vriendelijke’ overvaller werd betiteld door de familie die door de groep werd overvallen.

Beelden: Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Opinie: Moet ik mij nu troosten met soaps uit Venezuela?

14 maart 2018 - 10:25am

.

Marlon Reina is cultuurondernemer op Curaçao en projectleider in de erfgoed-sector. Taal is een grote passie van Marlon daarom schrijft hij ook graag gedichten.

Als Marlon niet aan het dichten is, dan schrijft hij voor Caribisch Netwerk vanuit zijn beleving over kunst, cultuur, emancipatie, politiek en maatschappelijke vraagstukken.

Als ik vanuit Pietermaai via Punda naar de bushalte in Otrobanda liep ging ik altijd langs ‘barku’, de Venezolaanse barkjes van de zogenaamde floating market. Soms kocht ik wat druiven om onderweg energie bij te tanken. Maar ik genoot het meeste van het beeld, de kleuren, voeding, bedrijvigheid en direct contact met ons buurland Venezuela.  Nu langs de lege kramen lopen doet pijn. Bijna twee maanden nadat de Venezolaanse president Nicolás Maduro de grens sloot tussen Venezuela en onze eilanden zijn ook de laatste barkjes weg.

In de beginperiode van het embargo waren we op Curaçao vooral bezorgd over de aanvoer van verse groente en fruit. Hoe moesten we het doen zonder de verse betaalbare landbouwproducten van ons buurland? Ik ging ervan uit dat we tijdelijk wat duurdere groente en fruit zouden krijgen uit de Dominicaanse Republiek en Amerika tot de barkjes terug zouden keren. Het liep anders.

‘Ergens geloofde ik in dat idee van broederschap tussen Curaçao en Venezuela’

Elke week zag ik minder barkjes aan de kade, maar ging ervan uit dat het tij zou keren. We hebben toch vaker dit soort zaken meegemaakt? En ook geloofde ik ergens in dat idee van broederschap tussen Curaçao en Venezuela. Bijna net zo lang als die fruitbarkjes kwamen hadden we toch ook een olierelatie. Shell besloot op Curaçao aardolie uit Venezuela te verwerken omdat men de toenmalige dictator echt niet vertrouwde. En door de komst van de raffinaderij, ook zo’n honderd jaar geleden, ontving Curaçao arbeidersmigranten uit Venezuela.  Sommigen zijn nu Curaçaoënaars geworden. Zoals de familie Chirino, die ook in Amsterdam woonde.

Dat weet ik nog goed, want tijdens mijn eerste jaren in Amsterdam, in de jaren negentig, ging ik vaak naar de Dappermarkt, om langs te gaan bij de Antilliaanse platenzaak van Felix Chirino. Als Venezolaanse migrantenkind was hij door-geëmigreerd naar Amsterdam en voorzag de grote Antilliaanse gemeenschap daar van echt ‘food for the mind’: onze muziek.

‘Ik  maakte dankbaar gebruik van de bedrijvigheid van deze Chirino’

In de periode voor internet was dat voor mij echt de eerste levensbehoefte in het koude Amsterdam: de laatste CD van ERA of alweer een nieuwe van Doble R. Ik  maakte dankbaar gebruik van de bedrijvigheid van deze Chirino.

Mijn moeder die heel erg van haar gebakken banaan houdt op Curaçao rekende dankbaar op de import uit Venezuela. Maar het is voorbij. Men probeert met leuzen als ‘kansen voor eigen ondernemers’ het emotionele tij te keren. Dat kan, maar ik heb toch tijd nodig om te rouwen. Het is een groot afscheid na bijna honderd jaar een directe lijn tussen de volken van Curaçao en Venezuela.

‘Revolutionaire Venezolaanse strijders voerden hun strijd met steun uit Curaçao’

Een eeuwenlang contact soms dankzij, maar vooral ondanks, de koloniale verhoudingen tussen de regeringen.  Zoals de revolutionaire Venezolaanse strijders die hun strijd voerden met steun uit Curaçao, die soms ook hierheen uitweken als het te gevaarlijk werd daar in Zuid- Amerika. Of slaven uit Curaçao die, als het lukte om te vluchten, het dorre onvruchtbare eiland moesten verlaten voor hun vrijheid: richting de kust van Venezuela.

Deze week zag ik een lokaal commerciële TV station trots een samenwerking aankondigen met een Venezolaanse TV producent: de zender zal in de toekomst naast de populaire soaps ook hun series uitzenden. Er zijn zelfs plannen om een serie op Curaçao op te laten nemen. De Venezolaanse producent die was overgevlogen, waarschijnlijk via Colombia of Panama wegens nog steeds dichte grenzen, sprak theatraal over broederschap tussen onze twee landen.

Moet ik mij nu troosten met melodramatische soaps uit Venezuela?

De drijvende markt voor de boycot – Foto: Archief

De drijvende markt zoals die er nu uitziet – Foto: Facebook Marlon Reina

‘Vertrouwen en persoonlijkheden struikelblokken voor coalitievorming Sint-Maarten’

14 maart 2018 - 9:38am

PHILIPSBURG – De menselijke factor is het grootste struikelblok voor de vorming van een brede regeringscoalitie op Sint-Maarten. Dat staat in het eindrapport van informateurs ombudsman Nilda Arduin en Jan Beaujon, lid van de Raad van Advies.

De informateurs boden maandag het rapport aan gouverneur Eugène Holiday aan. Zij zien potentie in een brede coalitie van winnaar United Democrats (UD) – National Alliance (NA, partij van oud-premier William Marlin) and United St. Maarten party (USp). Die zou veertien van de vijftien zetels in het parlement hebben.

Struikelblokken
Maar zowel de UD als de NA hebben aangegeven dat ‘verschillen in persoonlijkheid, vertrouwen en animositeit de werkelijke struikelblokken zijn voor een stabiele regering’, zo staat in het rapport.

Er zijn veel ogen gericht op de formatie op het eiland: de nieuwe regering zal met de wederopbouw van het eiland aan de slag moeten: Sint-Maarten werd hard geraakt door orkaan Irma in september. Nederland heeft voor de wederopbouw 550 miljoen euro vrijgemaakt.

Jan Beaujon, gouverneur Eugène Holiday en Nilda Arduin

Tweede optie
Als tweede optie noemen de informateurs een combinatie van UD en NA met de St. Maarten Christian Party (SMCP); die zou steunen op dertien zetels.

De SMCP heeft als enige partij uitgesproken dat het uit principiële overwegingen niet in een coalitie wil zitten met Frans Richardson’s USp.

Verdachte stemfraude
Richardson werd vlak voor de verkiezingen gearresteerd als verdachte in een onderzoek naar stemfraude tijdens de verkiezingen van 2016. Hij wordt ook beschuldigd van het aannemen van $370,000 in steekpenningen.

Gouverneur Holiday zal nu een informateur aanstellen die partijen bij elkaar moet brengen in een coalitie. Het nieuwe parlement neemt zitting op 2 april.

Rechter worden op een eiland? Dit zijn 5 dingen waar je zeker rekening mee moet houden

14 maart 2018 - 7:44am

TILBURG – Volgens de Nederlandse kantonrechter Frank Spreuwenberg is de rechtspraak in het Caribisch deel van het Koninkrijk net zo efficiënt als in Europees Nederland. Toch zijn er volgens hem wel degelijk verschillen, die vooral te maken hebben met de kleinschaligheid van een eiland.

Spreuwenberg was afgelopen zomer, na ruim zeven jaar, weer even aan de slag als rechter op de Antillen. Tijdens dit rendez-vous met de Cariben merkte hij opnieuw hoe juist in een kleine gemeenschap corruptie sneller aan het licht komt. Dat de rechtszaal vaak als politiek arena wordt gebruikt. En dat de discussie over het anonimiseren van verdachten en daders in de media nog steeds relevant is.

‘Kranten publiceren rondom strafzaken nog steeds de namen van de betrokkenen’

In 2007 stelde Spreuwenberg op de eilanden voor om alleen de initialen van de verdachten en veroordeelden te melden. De Antilliaanse media reageerden daar destijds negatief op. Inmiddels lijkt er volgens Spreuwenberg, tot zijn ongenoegen, nog niet veel te zijn veranderd.

“Veel kranten publiceren rondom strafzaken nog steeds de namen van de betrokkenen. Een veelgehoord argument is daarbij dat, door de omvang van de bevolking, toch wel aan het licht komt over wie het gaat. Dat vond en vind ik niet juist, want als iemand vervolgens wordt vrijgesproken, is deze wél geschandpaald door de media.”

‘Politici vechten moddergooien vaker in de rechtbank uit dan in het parlement’

Een ander belangrijk punt van aandacht is volgens Spreuwenberg de politiek: die is op de eilanden nooit ver weg, ook niet in de rechtszaal. Spreuwenberg: “Ik heb veel rectificatie-zaken gedaan. Sommige Caribische politici roepen van alles over elkaar in de media.”

“Dit moddergooien leidt nogal eens tot een roep om een juridische rechtzetting. In Europees Nederland gebeurt dat veel minder. Het parlement is hoofdzakelijk de politieke arena, niet de rechtszaal.”

‘Corruptie komt in een kleine gemeenschap veel sneller aan het licht’

En dan is er corruptie. Afgelopen zomer werd voormalig Curaçaos minister-president Gerrit Schotte veroordeeld tot 3 jaar cel voor fraudeleuze praktijken.” De zaak bevestigde voor veel Europese Nederlanders het stereotype beeld over corruptie in de Cariben.

Een imago waar Spreuwenberg zich direct tegen uitspreekt: “In mijn ogen komt corruptie niet vaker voor in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Wel denk ik dat het daar sneller in de openbaarheid komt. Op de eilanden wonen veel minder mensen dan in Nederland waardoor er meer transparantie is.”

‘Je loopt op een Caribisch eiland veel minder anoniem rond dan in Nederland’

De vroegere Caribische rechter licht toe: “Je loopt op de eilanden veel minder anoniem rond dan in Nederland. Het ons-kent-ons-gevoel is er groot, je dagelijkse handel en wandel is bekend. Zo was bijvoorbeeld al vrij snel duidelijk wat mijn rol was in de samenleving.” Spreuwenberg sluit zich daarom deels aan bij de recente uitspraken van de nieuwe procureur-generaal Roger Bos.

“De bevolking is in de Cariben veel kleiner dan in Nederland. Het aanstellen van externe rechters zorgt daardoor voor objectievere rechtspraak. Rechtspraak die buiten bestaande familiale netwerken en kennissenkringen staat. Het Gemeenschappelijk Hof is mede hierdoor een baken van rust en continuïteit, die onpartijdig zijn werk doet, buiten de eilandperikelen om.”

‘Het is lastig is om Caribische rechters te werven’

Spreuwenberg ziet dit echter, in tegenstelling tot Bos, als onbedoeld neveneffect, volgens hem zijn er vooral Nederlandse rechters in de Cariben omdat de lokale aanwas te klein is. “In de laatste decennia is gebleken dat het lastig is om Caribische rechters te werven.”

“Veel geschikte mensen gaan werken in het bedrijfsleven of de advocatuur, of blijven na een opleiding of stageplek in Nederland. En dat is jammer, want het zou beter zijn als meer ‘landskinderen’ zich zouden engageren. Dat versterkt het vertrouwen in de rechtspraak.”

Wie is Frank Spreuwenberg?

Frank Spreuwenberg

Van 2007 tot 2011 was Spreuwenberg rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. In die periode hield hij een vurig pleidooi voor het anonimiseren van verdachten en daders in de Caribische media. Tegenwoordig is Spreuwenberg werkzaam als kantonrechter bij de rechtbank Zeeland West-Brabant.

‘Vervallen gebouwen van Willemstad waarde teruggeven’

11 maart 2018 - 10:10am

WILLEMSTAD – De aandacht vestigen op oude vervallen gebouwen in Willemstad. Dat is wat Omar Maduro, een Curaçaose kunstenaar die in Nederland woont, wil doen om de gebouwen van de sloop te redden.

Tijdens de ‘Open Atelier Route 2018’ dit weekend, waarbij lokale kunstenaars hun ateliers openstellen voor het publiek, wil Maduro benadrukken dat in het verleden deze gebouwen bewoond waren.

Tekst gaat verder onder de video

Door Dulce Koopman

“Ik merk een positieve ontwikkeling op gebied van het restaureren van diverse gebouwen. Men gaat meer waarde toekennen aan de geschiedenis van Curaçao”, zegt Maduro.

Pand onderhouden
Een eigenaar van een oud pand of zelfs een monument moet volgens de wet zelf het pand onderhouden. Toch gebeurt dit vaak niet. Veel panden zijn namelijk onderdeel van erfgoed. De erfgenamen van een monument zijn meerdere personen die soms verspreid over de hele wereld wonen.

Doordat veel monumentale gebouwen gebouwd zijn met koraalsteen en modder in plaats van met bakstenen en cement, is regelmatig onderhoud belangrijk.

Kunstenaar Omar Maduro. Foto: Dulce Koopman

‘Niet alles maar vernieuwen’
“Sommige mensen vinden dat we van die oude gebouwen af moeten, omdat het beter zou zijn om alles te vernieuwen. Maar ik ben juist van mening dat enkele gebouwen bewaard moeten blijven, zoals dat in verschillende landen gebeurt”, vindt de kunstenaar.

Tijdens de expositie hebben enkele eigenaren een schilderij van hun eigen gebouw kochten bij Maduro.

Slachtoffer huiselijk geweld naar ander eiland bij levensgevaar

10 maart 2018 - 3:52pm

ORANJESTAD – Meer opvangmogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld die naar andere eilanden moeten als hun leven in gevaar loopt.

Dat is een van de punten waar de landen in het Koninkrijk aan gaan werken, zo blijkt na afloop van de conferentie No Mas No More, afgelopen week op Aruba.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/huiselijkgeweld.mp3 Ariën Rasmijn in gesprek met Aaf Tiems van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Het is voor het eerst dat instanties en NGO’s van alle landen binnen het Koninkrijk bij elkaar komen over huiselijk geweld. Het gaat om politie, reclassering, slachtofferhulp, ziekenhuis, beleidsmakers etc, vertelt Tiems van het Nederlandse ministerie van VWS.

Grote verschillen tussen de eilanden
Ze deelden kennis met elkaar en hebben plannen gemaakt voor preventie, hulp tot signalering van huiselijk geweld. Tiems zegt dat er grote verschillen zijn tussen de eilanden. “Zoals op Saba (kleinste eiland met 2000 inwoners), iedereen kent elkaar. Als vrouwen zo bedreigd worden, hoe kan je er dan voor zorgen dat ze goed opgevangen worden of naar een ander eiland kunnen?”

Instanties moeten elkaar beter leren kennen op en onderling de eilanden, zegt ze, om samen te kunnen werken. “Want als je elkaar niet kent, dan weet je de weg niet te vinden.”

Na afloop van conferentie huiselijk geweld. Foto Ariën Rasmijn

Actieplan op Curaçao
Er gebeurt ook meer dan ze van elkaar weten. Op Curaçao bijvoorbeeld heeft NGO Aliansa de regering kunnen bewegen om hun nationaal actieplan tegen huiselijk geweld over te nemen.

Kinderen geen diploma uit angst dat ouders worden uitgezet

9 maart 2018 - 9:29am

WILLEMSTAD – Mila (10) heeft haar rapport gehad. Alleen maar plusjes en vinkjes, het kan bijna niet beter. Toch krijgt ze waarschijnlijk geen diploma over twee jaar. Haar Colombiaanse ouders verblijven illegaal op Curaçao en Mila staat nergens geregistreerd.

Tekst gaat verder onder de video

Door Elisa Koek

Voor Bentley Leonora, gepensioneerd directeur van de Prins Bernhardschool, was dit dagelijks kost. Al jarenlang staat de school bekend als een plek waar niet-geregistreerde kinderen terecht kunnen.“Ouders komen hier vaak totaal hopeloos hier: huilend staan ze voor mijn bureau, omdat scholen geen les willen geven aan hun kind.”

Andere scholen nemen de kinderen vaak niet aan, omdat zij geen diploma kunnen ontvangen.

Niet doorstuderen
“Dat is ook frustrerend”, gaat Leonora verder. “Ik kwam laatst een meisje tegen: ze was de best geslaagde leerling op het Vwo, maar staat nu in een winkel. Haar registratie was niet in orde dus ze kon niet gaan studeren, terwijl ze dokter had moeten zijn of iets dergelijks.”

Minister van Onderwijs Marilyn Alcala-Wallé erkent het probleem. Er is een speciale adviescommissie Ongedocumenteerde Illegale Jongeren ingesteld die illegale kinderen in het onderwijs in kaart moet brengen.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/cnwalle.mp3 Marilyn Alcala-Wallé in gesprek met Elisa Koek

“Op dit moment komt een kind na de schooltijd in een grijs gebied terecht en verdwijnt eigenlijk compleet van de radar daarna”, vertelt Alcala-Wallé

‘We vermoeden dat de ouders bang zijn’
De kinderen zijn niet geregistreerd bij het volksregister Kranshi of er is een verkeerde naam en/of geboorteplaats opgegeven waardoor ze geen diploma kunnen krijgen. “We vermoeden dat de ouders bang zijn voor uitzetting en dat daarom doen, maar zo werkt het niet. Het kind kan gewoon geregistreerd worden zonder dat we de ouders meteen uitzetten.”

Maar, hoe zit dat dan met kosten voor het Land Curaçao? “Het kost ons niks. Het Land Curaçao gaat er alleen maar op vooruit: het voorkomt alleen problemen, want zo houden we zicht op de kinderen en hun toekomst.”

‘Ze nemen dat risico niet’
De vraag is of ouders hun kinderen wel willen registreren nu. De ouders van Mila reageren achterdochtig. “Dat kan niet zomaar. Dan weten ze ook waar we zijn.”  Ook Leonora vermoedt dat veel ouders die stap niet zetten. “Voor ze het weten, zitten ze op het vliegtuig: dat kan zo snel gaan en dat risico nemen ze niet.”

Leonora stelt dat veel ouders liever jaren wachten en hopen tot het op de legale manier geregeld is. “En, soms lukt dat inderdaad voor de diploma-uitreiking. In zo’n geval is het toch heel fijn dat de kinderen gewoon hun schooltijd hebben kunnen doorlopen!”

Laatste luchtbrug tussen ABC-eilanden en Venezuela nu ook dicht

9 maart 2018 - 7:16am

ORANJESTAD – De Venezolaanse regering heeft donderdagavond besloten om de grenzen met Aruba, Bonaire en Curaçao hermetischer af te sluiten. Daardoor konden de enige en laatste commerciële vluchten van Aruba Airlines en Albatros Airlines naar Venezuela vrijdag niet vertrekken.

De Venezolaanse president Nicolás Maduro besloot al op 5 januari het commerciële verkeer met de ABC-eilanden stop te zetten wegens ‘de smokkel van goederen uit het land door maffia op de eilanden’. Toch vloog Albatros Airlines en Aruba Airlines nog wel vanaf Aruba naar Venezuela. Ook leek in januari, na topoverleg met Venezuela, de blokkade zich te versoepelen. Maar niets blijkt sinds donderdagavond minder waar te zijn.

Gedupeerd
Tientallen passagiers zagen met de opheffing van de laatste vluchten vanaf Aruba naar Venezuela hun reis terug naar huis, familie of vrienden in het water vallen. Ook Sophie (37) is één van de gedupeerden. Haar vriend werd een aantal weken geleden vanaf Curaçao terug naar Venezuela gedeporteerd en zij hoopte hem via Aruba toch nog op te kunnen zoeken. Wat Sophie nu gaat doen is nog de vraag. Opgeven in ieder geval niet: ze beraadt zich op een nieuw plan, laat ze weten.

Goudsmokkel
Het is niet duidelijk hoe lang de boycot van Venezuela op de ABC-eilanden gaat duren. Eerder spraken Nederland, Curaçao en Aruba de hoop uit om tot een gezamenlijke oplossing met Venezuela voor de bestrijding van smokkel. Maar een echte oplossing lijkt er nog niet te liggen.

Kamervragen
In januari zijn er Kamervragen gesteld over de goudsmokkel waar Maduro de eilanden van beschuldigt. Maar indiener Ronald Van Raak van de SP is niet tevreden met de antwoorden van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) en heeft daarom opnieuw vragen gesteld. Knops liet deze week weten meer tijd nodig te hebben voor het beantwoorden van die vragen.

Sophie’s vriend werd naar Venezuela gedeporteerd en zij reist hem achterna

8 maart 2018 - 12:12pm

WILLEMSTAD – Ze kende hem amper vijf maanden toen hij naar Venezuela werd gedeporteerd. Toch weet Sophie (37) het zeker: ze wil haar geliefde niet verliezen. Vrijdag reist ze hem achterna.

“Mijn vriend Cruz (28) was net als veel andere Venezolanen op Curaçao om te overleven. Hij werkte keihard om zoveel mogelijk geld naar zijn familie te sturen. Die kampen in Venezuela door de politieke situatie met gebrek aan alles, van weinig eten, geen toiletpapier of tandpasta tot geen stromend water.”

Sophie ontmoette Cruz voor het eerst bij haar thuis op Curaçao. Twee jaar geleden verhuisde ze vanuit Zierikzee naar dit eiland. Daar werkte Cruz samen met zijn collega als huisschilder. “Ik voelde me meteen tot hem aangetrokken toen ik hem daar op een steiger zag staan. Het maakte niet uit in welk deel van het huis hij aan het werk was, ik vond altijd wel een reden om daar ook te zijn”, vertelt Sophie.

De aantrekkingskracht was wederzijds, maar communiceren konden ze amper

“Hij heeft hele mooie bruine ogen waarin je kan verdrinken. Maar ook de spanning van het onbekende trok mij in hem aan. Toen we elkaar voor het eerst knuffelde toen was er ook echt een elektrische statische reactie. Het voelde gewoon meteen goed.”

De aantrekkingskracht was wederzijds, maar communiceren konden ze amper, want Sophie sprak geen Spaans en Cruz geen Engels. Toch volgde er al snel een date. “Hij vroeg mij of ik hem Engels wilde leren. Ik zei ja op één voorwaarde: dat hij mij Spaans zou leren. Toen hebben we telefoonnummers uitgewisseld en gingen we daten met Google Translate erbij.”

‘Hij was net als veel Venezolanen op Curaçao om te overleven’

De twee leefden de maanden daarna de droom van een verliefd stel op een tropisch eiland. Ook toen het visum van Cruz verlopen was en de Venezolaanse crisis als het zwaard van Damocles boven hun liefde hing. “Wij herinneren ons nog de aangespoelde lijken. Dat was heel heftig.”

Een reportage van Nieuwsuur (NOS-NTR) over de vluchtelingencrisis

Met de boycot door Venezuela zagen Sophie en haar vriend de controles op illegale vluchtelingen op Curaçao toenemen. “Als hij in de auto zat en ik zag in de verte een groepje blauwe lichten dan keerde ik om. Ik schrok daar dan van, maar ik was er ook altijd weer gauw overheen. Hoe langer het wel goed gaat hoe nonchalanter je wordt.”

En toen was er ineens die zwarte dag waarop alles veranderde. “Die avond zou ik hem na een diner ophalen, maar ik kwam aan in een donker leeg huis. Bleek dat hij een half uur eerder samen met de rest was opgepakt, waarschijnlijk erbij gelapt door een buurtbewoner. Als ik een half uur eerder was geweest had ik hem misschien nog gezien.”

‘Ze vond het onbegrijpelijk dat ik als normale burger een illegaal wilde helpen’

De dagen daarna herinnert Sophie zich als een lange strijd. De strijd om contact te maken met haar geliefde, maar ook de strijd tegen een systeem dat Venezolaanse vluchtelingen als tweederangs mensen behandelt. “Toen ik bij de immigratiedienst van Curaçao aanklopte werd ik kortaf en respectloos te woord gestaan door een medewerker. Ze vond het onbegrijpelijk dat ik als normale burger een illegaal wilde helpen.”

Uiteindelijk kreeg Sophie op de dag van deportatie haar vriend nog één keer te zien. “Hij werd op Hato voorgereden in een overvol busje. Gelukkig zat hij bij het raampje, waardoor we elkaar nog een laatste keer konden zoenen. Het was maar een vluchtige zoen die abrupt werd afgebroken door een bewaker die schreeuwde dat we op moesten houden en dat het raampje dicht moest. Dat was de laatste keer dat ik mijn vriend zag voor hij werd gedeporteerd naar Venezuela.”

‘Ik heb het mijn ouders nog niet verteld, dat doe ik pas als ik daar ben’

Dat Sophie en Cruz elkaar binnenkort weer terugzien op Curaçao is onwaarschijnlijk. In zijn paspoort staat nu een stempel waardoor hem voor de komende drie tot vijf jaar de toegang tot Curaçao is ontzegd. Ook geldt er nog steeds een handel en reisembargo tussen de eilanden en Venezuela. Toch gaat er nog wel een commerciële vlucht vanaf Aruba naar Venezuela.

Tegen alle negatieve reisadviezen in zit Sophie vrijdag op die vlucht. “Ik heb het mijn ouders nog niet verteld, dat doe ik pas als ik daar ben. Mijn moeder zou namelijk een rolberoerte krijgen. Het kan zomaar zo zijn dat de Venezolaanse president weer besluit de grenzen dicht te gooien. Maar dan zien we wel weer, ik wil gewoon mijn vriend zien en daar wil ik heel ver voor gaan.”

Update

In de nacht van donderdag op vrijdag besloot de Venezolaanse regering om alle grenzen met Aruba, Bonaire en Curaçao verder hermetisch af te sluiten. Er is nu helemaal geen boot- of vliegverkeer meer mogelijk tussen de ABC-eilanden en Venezuela. Ook de laatste commerciële vlucht vanaf Aruba naar Venezuela kon daardoor vrijdag niet vertrekken. Sophie beraadt zich nu op andere mogelijkheden om haar geliefde Cruz toch te zien te krijgen.

Iedereen doet wat hij kan tegen sargassum op Bonaire

7 maart 2018 - 12:35pm

KRALENDIJK – Met man en macht wordt op Bonaire gewerkt aan het opruimen van het aangespoelde sargassum (sargassowier) op de oostkust. Natuurstichting Stinapa roept via Facebook en andere kanalen mensen op om te komen helpen bij Sorobon en Lagun.

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/Sargassum.mp3 Anouschka van de Ven en Monique van Gurp over de vrijwilligersactie tegen sargassum.

“Wij concentreren ons op Lac en Lagun, omdat daar veel mangroven staan. Dat zijn kwetsbare gebieden waar veel jonge diertjes zitten”, zegt woordvoerster Anouschka van de Ven van Stinapa, dat onder andere het onderwaterpark van Bonaire beheert.

Bij Beach Hut wordt het wier met kruiwagens en kratten afgevoerd. Foto: Gijs van den Heuvel

Vrijwilligers aan de slag
Op de vroege woensdagochtend druppelen de vrijwilligers binnen. Ze scheppen het wier uit de zee voor windsurfcentrum Jibe City en bij Beach Hut. “Wilt u ook meehelpen?”, roept een van de vrijwilligers naar een toeschouwer.

Zowel Van de Ven als Monique van Gurp van Jibe City zeggen het nog niet eerder zo erg te hebben meegemaakt. “We hebben er wel vaker mee te maken”, aldus Van Gurp, “maar dan hebben we het voor 12 uur opgeruimd. Dit is in een nacht heel snel gebeurd. En gisteren bleef het binnenstromen. Iedereen doet nu wat hij kan.”

Tussen hoop en vrees
Op woensdagochtend leek er geen nieuw wier meer bij te komen, maar Stinapa en de watersportbedrijven leven tussen hoop en vrees. Jibe City maakt een baan vrij naar het open water, zodat er in ieder geval weer gesurft kan worden.

“Sargassum is niet schadelijk”, legt Van de Ven uit. “In de Sargassozee in de buurt van Bermuda leven babyschildpadden en andere dieren van het wier. Soms breken er daar stukken af en drijven de Caribische zee in. Deze keer zijn we vol getroffen.”

Ook andere eilanden in het Caribisch gebied hebben er veel last van, zegt ze. “Als het op de kust aanspoelt trekt het de zuurstof uit het water en gaan de gezonken hopen rotten. Daardoor gaan de schildpadden, krabben en vissen dood. Die proberen we er op tijd uit te halen en dan zetten we ze weer uit.”

Bij Sorobon werd dinsdag al een grote hoop sargassum uit zee gehaald. Foto: Gijs van den Heuvel

Hulp van Bon Doet
De vrijwilligers scheppen ondertussen door, gebruikmakend van surfplanken als alternatieve kruiwagens. Ze krijgen de komende dagen hulp van Bon Doet, onderdeel van de Koninkrijksbrede vrijwilligersactie op de eilanden vrijdag en zaterdag. “Ze hebben speciaal voor het sargassum een extra actie toegevoegd en komen al op donderdag helpen”, aldus Van de Ven.

Ook het Openbaar Lichaam Bonaire doet mee en stelt een truck beschikbaar om het wier af te voeren. Het is goed bruikbaar als mest en daar is al belangstelling voor van een hovenier.

‘Nu ruikt het nog naar frisse zee, maar straks stinkt het enorm’ – Monique van Gurp

Het rottingsproces veroorzaakt een enorme stank. “Nu ruikt het nog naar frisse zee, maar straks stinkt het enorm.” Volgens Van Gurp was het bij de kleinere hoeveelheden vorige keren tot ver in de omtrek te ruiken.

Stormen
Dat er deze keer zo veel is aangespoeld heeft mogelijk te maken met stormen ten noorden van het Caribisch gebied. Van de Ven bekijkt het optimistisch: “Het kan ook dat de zware zee die nu bij Bonaire verwacht wordt het wier juist uit elkaar slaat, waardoor er geen nieuw sargassum de baaien binnen drijft. We moeten het afwachten.”

Extra geld uit Nederland welkom bij thuiswonende ouderen

7 maart 2018 - 11:30am

KRALENDIJK – Swinda Adoptie (72) kan door alle hobbels en stenen in haar voortuin zich niet verplaatsen met een rolstoel of rollator. “Zelfs met mijn krukken struikel ik telkens.”

Ze is daarom blij met de plannen van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Die stelt extra geld beschikbaar voor aanpassen van woningen en dagopvang, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven.

Swinda Adoptie stapt in de bus van Pasadia Villa Antonia. Foto Ronald A. Muyden

Thuissituaties ouderen niet adequaat
Twee jaar terug waren al mensen van de overheid bij haar langs geweest om de situatie bij haar thuis te verbeteren, vertelt Adoptie. Maar er gebeurde niets. Ze weet alles van thuissituaties van ouderen, want tot haar pensioen twaalf jaar terug, was Adoptie bejaardenverzorger.“Vaak zijn de badkamers niet laagvloers en de wc-potten te laag.”

‘Iets kan je overkomen’ – thuiswonende oudere Shòròmbu

Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek telt Bonaire 1431 mensen van 70 jaar en ouder, 691 mannen en 740 vrouwen. Feliciano Juan de Palm, alias ‘Shòròmbu’, is één van de tweeënveertig 81-jarigen die Bonaire rijk is. Vier keer per week gaat hij naar de dagopvang Pasadia Villa Antonia.

Feliciano Juan De Palm. Foto Ronald A. Muyden

Alleen wonen niet altijd ideaal
Shòròmbu woont zelfstandig in een door hem zelfgebouwde studio op het erf van een zus. Dit vindt hij fijn, maar het alleen wonen vindt hij soms niet ideaal. “Iets kan je overkomen. Uiteraard kan ik mijn zus bellen, maar misschien krijg je niet eens de kans om te bellen.”

Hose ‘Djo’ Egbreghts gaat niet naar een dagopvang. Hij vindt het prettiger om thuis te zijn en te lezen. “Ik vind het thuis niet saai. Meestal heb ik mensen om me heen. Zelfs in de avonduren komen vrienden bij mij. We praten dan soms tot een uur of elf.”

Hose ‘Djo’ Egbreghts. Foto Ronald A. Muyden

Drempel
Djo kan met moeite lopen, maar de drempel bij de voordeur van zijn woning hoeft nog geen aanpassing. Deze laat bovendien het regenwater buitenhuis, zegt hij. Als de 78-jarige niet meer over de drempel kan, dan mag van hem er wat aan gedaan worden. “Als het maar de functie hiervan niet aantast.”

De drie zien het niet zitten om begeleid te gaan wonen. Dit ondanks dat ze alleen wonen en zich soms eenzaam voelen. Er is op Bonaire ook steeds meer eenzaamheid onder ouderen.

Troost
Adoptie heeft haar troost gevonden in het luisteren naar de radio. Want ze ziet slecht en kan niet meer lezen, wat ze graag deed. Djo geniet onder meer van het lezen onder de boom voor zijn woning. De dagopvang voor Shòròmbu bracht hem iets onverwachts: de weduwnaar heeft daar een liefje gevonden.

Lees ook: Geld om ouderen Bonaire langer thuis te laten wonen