kop

Feed-aggregator

Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Curaçao door bureaucratie en hoge kosten minder aantrekkelijk voor ondernemers

Bonaire nieuws - 2 uur 49 min geleden

Willemstad – De bureaucratie en de hoge kosten van doing business maken Curaçao minder aantrekkelijk voor ondernemers dan andere landen in het Caribisch gebied. Dat blijkt uit een doorlichting van de stappen die moeten worden gezet om een bedrijf te beginnen.

Het wettelijke kader van Curaçao verouderd is, de doorlooptijd van processen is relatief lang en instrumenten die Curaçao heeft geïmplementeerd, zijn niet bekend bij ondernemers, maar ook niet altijd binnen de overheid en worden daarom niet breed gebruikt.

lees verder

Curaçao door bureaucratie en hoge kosten minder aantrekkelijk voor ondernemers

Dossier Koninkrijks Relaties - 2 uur 49 min geleden

Willemstad – De bureaucratie en de hoge kosten van doing business maken Curaçao minder aantrekkelijk voor ondernemers dan andere landen in het Caribisch gebied. Dat blijkt uit een doorlichting van de stappen die moeten worden gezet om een bedrijf te beginnen.

Het wettelijke kader van Curaçao verouderd is, de doorlooptijd van processen is relatief lang en instrumenten die Curaçao heeft geïmplementeerd, zijn niet bekend bij ondernemers, maar ook niet altijd binnen de overheid en worden daarom niet breed gebruikt.

Klik hier voor het gehele rapport

Het bericht Curaçao door bureaucratie en hoge kosten minder aantrekkelijk voor ondernemers verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Korten ambtenaren met lagere inkomens was een eigen keuze regeringen CAS-landen

Bonaire nieuws - 2 uur 50 min geleden

Den Haag – Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) heeft nogmaals benadrukt dat de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten er volledig vrij in waren te kiezen hoe zij de 12,5% besparing op hun personeelslasten zouden invullen. Dat ook zij ook ambtenaren in de lagere inkomensgroepen hebben gekort, was hun eigen keuze.

Dat kan worden opgemaakt uit de beantwoording van vragen van de fracties van de PvdA en de PVV.

lees verder

Korten ambtenaren met lagere inkomens was een eigen keuze regeringen CAS-landen

Dossier Koninkrijks Relaties - 2 uur 50 min geleden

Den Haag – Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) heeft nogmaals benadrukt dat de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten er volledig vrij in waren te kiezen hoe zij de 12,5% besparing op hun personeelslasten zouden invullen. Dat ook zij ook ambtenaren in de lagere inkomensgroepen hebben gekort, was hun eigen keuze.

Dat kan worden opgemaakt uit de beantwoording van vragen van de fracties van de PvdA en de PVV.

Lees hier alle antwoorden

Het bericht Korten ambtenaren met lagere inkomens was een eigen keuze regeringen CAS-landen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Toeristen gaan meebetalen aan afvalwaterzuivering op Bonaire

Bonaire nieuws - 3 uur 31 min geleden

Den Haag – Inwoners van Bonaire gaan per 1 januari 5 dollar per maand aan afvalwaterheffing betalen. Dat bedrag zou 5 keer hoger zijn geweest als niet van de hotels (500 dollar per kamer) en de restaurants (600 dollar per jaar) een extra bijdrage wordt gevraagd.

lees verder

Toeristen gaan meebetalen aan afvalwaterzuivering op Bonaire

Dossier Koninkrijks Relaties - 3 uur 31 min geleden

Den Haag – Inwoners van Bonaire gaan per 1 januari 5 dollar per maand aan afvalwaterheffing betalen. Dat bedrag zou 5 keer hoger zijn geweest als niet van de hotels (500 dollar per kamer) en de restaurants (600 dollar per jaar) een extra bijdrage wordt gevraagd.

Ook toeristen gaan meebetalen aan het zuiveren van afvalwater. Een deel van de vandaag van kracht geworden nieuwe toeristenbelasting wordt aangewend in de kosten. Dat gaat ook gebeuren met de nog in te voeren natuurbelasting. Een en ander blijkt uit de beantwoording van vragen in de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES, de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES, de Wet financiën openbare lichamen BES en de Warenwet BES.

Lees hier alle antwoorden

Het bericht Toeristen gaan meebetalen aan afvalwaterzuivering op Bonaire verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Minister Harbers (IenW) niet van

Bonaire nieuws - 14 uur 20 min geleden

Den Haag – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil geen taken en verantwoordelijkheden overnemen van het openbaar lichaam Bonaire. Dat heeft minister Mark Harbers als voorwaarde gesteld alvorens hij instemde met de bestuurlijke afspraken die staatssecretaris Alexandra van Huffelen tijdens haar recente werkbezoek aan Bonaire met het Bestuurscollege heeft gemaakt.

lees verder

Minister Harbers (IenW) niet van plan wensen Bonaire te financieren

Dossier Koninkrijks Relaties - 14 uur 20 min geleden

Den Haag – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil geen taken en verantwoordelijkheden overnemen van het openbaar lichaam Bonaire. Dat heeft minister Mark Harbers als voorwaarde gesteld alvorens hij instemde met de bestuurlijke afspraken die staatssecretaris Alexandra van Huffelen tijdens haar recente werkbezoek aan Bonaire met het Bestuurscollege heeft gemaakt.

Nog maar twee jaar geleden suggereerde het kabinet o.a. het beheer over Flamingo Airport over te nemen. Harbers heeft tevens laten vastleggen dat hij niet wil opdraaien voor de kosten van eilandelijke wensen op het gebied van onder zijn ministerie vallende beleidsterreinen. IenW is het enige ministerie dat deze voorbehouden heeft gemaakt, naar verluidt tot ongenoegen van het Bestuurscollege van Bonaire.

“De disclaimer betreft geenszins een afwijzing te willen praten over taken en financiering. Het bestuursakkoord is in zeer korte tijd tot stand gekomen, met veel inbreng vanuit de eilanden. Dat vraagt goede analyse en gesprek. Daarvoor heeft de tijd gewoonweg ontbroken”, aldus de woordvoerder van de minister. Andere ministeries hadden even veel/weinig tijd en zagen daarin geen reden om een voorbehoud te maken.

“Om misverstanden in het vervolg-proces te voorkomen, is aangegeven dat in het akkoord geen sprake kan zijn van verschuivingen in de afgesproken taakverdeling  tussen het eilandelijk bestuur en Europees Nederland. Dit misverstand rond de reden voor deze disclaimer is gisteren in een gesprek tussen de directeur-generaal IenW en het Bestuurscollege Bonaire besproken en opgelost. IenW blijft in positief gesprek met Bonaire over ieders inzet.”

Het gesprek waar de zegsman op doelt, was met de gedeputeerden James Kroon en Hennyson Thielman en eilandsecretaris Wendy Pelk. Pas nadat zij verslag hebben gedaan aan gezaghebber Edison Rijna en collega-gedeputeerde Nina den Heyer zal blijken of het Bestuurscollege zich kan vinden in de uitleg van IenW.

De bestuursafspraken werden medio juni door Van Huffelen en Rijna ondertekend, maar het document is nog altijd niet openbaar gemaakt. Het ministerie van BZK zegt dat het voor het zomerreces naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Het bericht Minister Harbers (IenW) niet van plan wensen Bonaire te financieren verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Financieel toezic

Bonaire nieuws - 14 uur 50 min geleden

Den Haag – Het financieel toezicht op de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgt een ander karakter. In het najaar presenteert staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) voorstellen voor het wijzigen van de wet finBES die regels omvat voor het financiële beleid van de eilanden.

lees verder

Financieel toezicht Caribisch Nederland op de schop

Dossier Koninkrijks Relaties - 14 uur 50 min geleden

Den Haag – Het financieel toezicht op de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgt een ander karakter. In het najaar presenteert staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) voorstellen voor het wijzigen van de wet finBES die regels omvat voor het financiële beleid van de eilanden.

De wet die op 10 oktober 2010 van kracht werd, kent het College financieel toezicht BES een sterke rol toe die, zo blijkt in de praktijk, schuurt met het budgetrecht van de Eilandsraad en afwijkt van gemeenten in het Europese deel van het land. Het is de bedoeling dat het toezicht aan de voorkant van de begrotingscyclus verdwijnt en er pas controle plaatsvindt nadat de besluitvorming in de Eilandsraad is afgerond.

Het huidige systeem heeft wantrouwen als uitgangspunt. Bovendien legt de vergaande bemoeienis en ‘informatiehonger’ van het Cft een zwaar beslag op tijd en energie van met name de afdelingen Financiën van de eilanden. De laatste jaren hebben Bonaire en Statia op het gebied van financieel beheer grote vooruitgang geboekt. Saba heeft dat altijd al op orde gehad.

Leden van de Eilandsraden die deze op werkbezoek in Den Haag zijn, hebben op het ministerie een technische briefing gekregen van de ambtenaren die aan de wijziging van de finBES werken.

Het bericht Financieel toezicht Caribisch Nederland op de schop verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Wankele basis coalitie Sint Maart

Bonaire nieuws - 14 uur 54 min geleden

Philipsburg – De regeringscoalitie op Sint Maarten kan nog maar rekenen op de kleinst mogelijke meerderheid in de Staten.

Statenlid Solange Ludmilla Duncan heeft bekendgemaakt uit de fractie van de National Alliance van premier Jacobs te stappen. Ze verklaarde dat het beleid van haar partij niet langer te verenigen is met haar eigen normen en waarden.

lees verder

Wankele basis coalitie Sint Maarten

Dossier Koninkrijks Relaties - 14 uur 54 min geleden

Philipsburg – De regeringscoalitie op Sint Maarten kan nog maar rekenen op de kleinst mogelijke meerderheid in de Staten.

Statenlid Solange Ludmilla Duncan heeft bekendgemaakt uit de fractie van de National Alliance van premier Jacobs te stappen. Ze verklaarde dat het beleid van haar partij niet langer te verenigen is met haar eigen normen en waarden.

Duncan gaat verder als (een van de vier) onafhankelijke parlementariërs. De NA/UPP-regering steunt op 8 van de 15 zetels. Sinds Sint Maarten in 2010 een autonoom land in het Koninkrijk is geworden is het een gaan en komen van regeringen.

Het bericht Wankele basis coalitie Sint Maarten verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Cft: Belastingbaten Sint Maarten laag

Bonaire nieuws - 16 uur 50 min geleden

Philipsburg – Op Sint Maarten wordt relatief weinig belasting betaald. “De belastingbaten van zijn met circa 17 procent van het bruto binnenlands product internationaal gezien laag”, aldus het College financieel toezicht.

lees verder

Cft: Belastingbaten Sint Maarten laag

Dossier Koninkrijks Relaties - 16 uur 50 min geleden

Philipsburg – Op Sint Maarten wordt relatief weinig belasting betaald. “De belastingbaten van zijn met circa 17 procent van het bruto binnenlands product internationaal gezien laag”, aldus het College financieel toezicht.

Het college heeft er tijdens het werkbezoek aan Sint Maarten bij de regering op aangedrongen de belastingbaten naar een hoger niveau brengen, zodat deze de jaarlijkse lasten dekken en overschotten worden gegenereerd. Zonder bijsturen koerst het kabinet Jacobs af op een tekort van 124 miljoen gulden over heel 2022. Volgens het Cft kan dat tot ruim onder de 100 miljoen worden teruggebracht.

“Het Cft adviseert Sint Maarten om de aanbevelingen ten aanzien van de invoering van een casinobelasting en uitbreiding van de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristen voortvarend door te voeren. Ook is opvallend dat Sint Maarten geen belasting heft op onroerend goed. Modernisering van het belastingstelsel en de Belastingdienst is noodzakelijk om de compliance te verbeteren.”

“Benut economisch herstel Sint Maarten voor het op orde brengen van de begroting”

Philipsburg – Voor het jaar 2022 wordt in de begroting van Sint Maarten ondanks een reële economische groei van 7,5 procent een aanzienlijk begrotingstekort verwacht. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) dringt er bij Sint Maarten op aan om op korte termijn de lasten te beperken en de belastingbaten te verhogen door het nemen van compliance verhogende maatregelen, en het innen van de erfpachten en de vergunningenfee voor casino’s en loterijen. Het is van belang dat ook een aantal gerichte investeringen plaatsvindt.

De economie van Sint Maarten groeide in 2021 met 8 procent. Voor het jaar 2022 wordt door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een groei van 7,5 procent verwacht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het herstel van het (cruise)toerisme. Sint Maarten zou dit economisch herstel moeten benutten om de overheidsfinanciën op orde te brengen, aflossingsverplichtingen na te komen en noodzakelijke investeringen te doen.

Begroting 2022 en 2023

De vastgestelde begroting 2022 toonde een tekort op de gewone dienst van ANG 124 miljoen. Het Cft adviseerde Sint Maarten het tekort terug te dringen door de lasten te beperken en de baten uit belastingen te verhogen. Hierdoor is in 2022 een tekort van ruim onder de ANG 100 miljoen denkbaar. In 2023 zou een evenwicht op de gewone dienst mogelijk moeten zijn, gevolgd door overschotten in vanaf 2024. Relevant is daarbij dat Sint Maarten in 2025 een lening van ANG 73,5 miljoen moet aflossen. Gerichte investeringen kunnen een bijdrage leveren aan een duurzame economische groei. Sint Maarten dient de kansen die het Landspakket hiertoe biedt te benutten en de voorgenomen investeringen voldoende te onderbouwen. Daarbij dient te worden aangegeven wat de effecten van de investeringen zijn op de meerjarenbegroting.

Verhoging belastingbaten

De belastingbaten van Sint Maarten zijn met circa 17 procent van het bruto binnenlands product internationaal gezien laag. Sint Maarten moet de belastingbaten naar een hoger niveau brengen, zodat deze de jaarlijkse lasten dekken en overschotten worden gegenereerd. Het Cft adviseert Sint Maarten om de aanbevelingen ten aanzien van de invoering van een casinobelasting en uitbreiding van de logeerbelasting op de verhuur van woningen aan toeristen voortvarend door te voeren. Ook is opvallend dat Sint Maarten geen belasting heft op onroerend goed. Modernisering van het belastingstelsel en de Belastingdienst is noodzakelijk om de compliance te verbeteren.

Controle loonsubsidieregeling

Op 30 april 2022 rondde het uitvoeringsorgaan Sociale Ziektekostenverzekering (SZV) de controle op de uitvoering van de loonsubsidieregeling in 2020 en 2021 af. Tot dusver keerde de SZV ANG 95 miljoen aan loonsubsidie uit. Uit de controle volgt dat in totaal ANG 0,7 miljoen aan loonsubsidie naar alle waarschijnlijkheid onterecht is uitgekeerd. Het Cft heeft de minister van Financiën verzocht de controle op enkele onderdelen uit te breiden.

Zorg en sociale zekerheid

De financiële gezondheid van het Ziektefonds/Ongevallenfonds (ZV/OV) en het Fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden (FZOG) op Sint Maarten zijn zorgelijk. De tekorten bij deze fondsen worden opgevangen door overschotten bij andere fondsen, met name de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV-fonds). Sint Maarten heeft in 2022 de eerste stappen gezet ten aanzien van het doorvoeren van besparingen. De wetgeving inzake de invoering van generieke medicijnen wordt geïmplementeerd. Jaarlijks kan hiermee circa ANG 6 miljoen worden bespaard. Van belang is ook dat een versobering van zelfzorgmiddelen plaatsvindt. Ook keurde het parlement van Sint Maarten begin 2022 wetgeving goed met betrekking tot de verhoging van de ZV/OV-loongrens naar ANG 120.000. Tijdens de gesprekken benadrukte het Cft het belang van spoedige implementatie van deze wetgeving.

Financieel beheer

Het financieel beheer van Sint Maarten schiet ernstig tekort. Dit is terug te zien in de kwaliteit van de jaarrekeningen. In het Landspakket en de onderliggende uitvoeringsagenda zijn maatregelen overeengekomen ter verbetering van het financieel beheer. Het Cft acht het verstandig dat Sint Maarten is gestart met de uitvoering van verbetertrajecten.

De leden van het Cft hebben op 27 en 28 juni 2022 gesproken met de Gouverneur, de Raad van ministers, de minister van Financiën en de Commissie Financiën van de Staten van Sint Maarten. Het Cft sprak ook met het Sint Maarten Medical Center (SMMC) en de Sint Maarten Harbour Holding Company N.V. (SMHHC). Op 27 juni 2022 sprak het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba virtueel met het Bestuurscollege van Saba.

Het bericht Cft: Belastingbaten Sint Maarten laag verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: ABC-eilanden opgelucht

Bonaire nieuws - 29 juni 2022 - 11:00pm

Willemstad – Curaçao, Aruba en Bonaire halen opgelucht adem: de voorspelde tropische storing was aanzienlijk minder krachtig dan gevreesd.

Van storm was geen sprake en ook viel de hoeveelheid regen mee. Voor zo ver bekend is de schade beperkt gebleven tot enkele ondergelopen straten, maar dat is vanwege slecht onderhouden waterafvoer geen onbekend verschijnsel.

De eilanden hadden zich goed voorbereid. Uit voorzorg werden scholen gesloten en stuurden veel bedrijven hun werknemers vroeger naar huis. Op Curaçao gold een uitgaansverbod.

lees verder

ABC-eilanden opgelucht

Dossier Koninkrijks Relaties - 29 juni 2022 - 11:00pm

Willemstad – Curaçao, Aruba en Bonaire halen opgelucht adem: de voorspelde tropische storing was aanzienlijk minder krachtig dan gevreesd.

Van storm was geen sprake en ook viel de hoeveelheid regen mee. Voor zo ver bekend is de schade beperkt gebleven tot enkele ondergelopen straten, maar dat is vanwege slecht onderhouden waterafvoer geen onbekend verschijnsel.

De eilanden hadden zich goed voorbereid. Uit voorzorg werden scholen gesloten en stuurden veel bedrijven hun werknemers vroeger naar huis. Op Curaçao gold een uitgaansverbod.

Het bericht ABC-eilanden opgelucht verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: KNMI: Tropische orkanen bij benedenwindse eilande

Bonaire nieuws - 29 juni 2022 - 3:43pm

Tropische orkanen doen zelden de Caribische eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao aan. Toch trekt vandaag een tropische storm net ten zuiden van deze zogenoemde ABC-eilanden langs. Het weersysteem is te zwak om het een orkaan te mogen noemen. Maar ook een tropische storm zorgt voor veel wind en regen en kan flink wat overlast veroorzaken.

lees verder

KNMI: Tropische orkanen bij benedenwindse eilanden: geen ABC-tje

Dossier Koninkrijks Relaties - 29 juni 2022 - 3:43pm

Tropische orkanen doen zelden de Caribische eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao aan. Toch trekt vandaag een tropische storm net ten zuiden van deze zogenoemde ABC-eilanden langs. Het weersysteem is te zwak om het een orkaan te mogen noemen. Maar ook een tropische storm zorgt voor veel wind en regen en kan flink wat overlast veroorzaken.

Het KNMI-weermodel HARMONIE berekende de afgelopen dagen harde tot stormachtige wind met windstoten tot 120 km/uur en 100-150 millimeter regen in 48 uur tijd (figuur 1). Of de ABC-eilanden daar ook mee te maken krijgen is nog wat onzeker omdat de precieze route van de storm per verwachting iets varieert.

Lees hier verder: Sinds 1851 slechts 10 orkanen bij ABC-eilanden

Het bericht KNMI: Tropische orkanen bij benedenwindse eilanden: geen ABC-tje verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Cft: Belastingbaten Sint Maarten

Bonaire nieuws - 29 juni 2022 - 1:30pm

Philipsburg – Op Sint Maarten wordt relatief weinig belasting betaald. “De belastingbaten van zijn met circa 17 procent van het bruto binnenlands product internationaal gezien laag”, aldus het College financieel toezicht.

lees verder

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: S

Bonaire nieuws - 29 juni 2022 - 11:54am

Den Haag – In september kan een volgende stap worden gezet in het herstel van de lokale democratie op Sint Eustatius. Volgens staatssecretaris Van Huffelen staat het sein op groen om na de zomer de Eilandsraad het recht terug te geven gedeputeerden te benoemen. Voor het einde van het jaar wil zij ook een streefdatum noemen waarop de lokale democratie volledig hersteld kan zijn.

lees verder

Inhoud syndiceren