kop

Feed-aggregator

ABC-eilanden in Schiphols top-10 van intercontinentale bestemmingen

Dossier Koninkrijks Relaties - 42 min 16 sec geleden

Schiphol – Curaçao is de nummer 1 van de 118 intercontinentale bestemmingen die in 2021 vanaf Schiphol werden aangevlogen. Bonaire bezet de 7e plek, Aruba de 10e. Na Curaçao volgt Atlanta op plaats 2 en Dubai op 3.

Schiphol verwerkte vorig jaar 25,5 miljoen passagiers, een stijging van 22% ten opzichte van het eerste coronajaar. Nadat in het voorjaar van 2021 het negatieve reisadvies voor Aruba, Bonaire en Curaçao werd ingetrokken, worden de eilanden door meer Nederlandse vakantiegangers bezocht dan voor het uitbreken van de coronapandemie.

Het bericht ABC-eilanden in Schiphols top-10 van intercontinentale bestemmingen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Koninkrijk geeft stukje Caribische Zee op om onduidelijkheid over grens te voorkomen

Dossier Koninkrijks Relaties - 1 uur 9 min geleden

Den Haag – Het heeft een paar eeuwen geduurd, maar nu wordt alsnog de zeegrens tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en de Dominicaanse Republiek wettelijk vastgelegd.

Er is voor gekozen de grenslijn te laten aansluiten op de grenslijn die is vastgelegd in het eerder gesloten grensverdrag tussen Venezuela en de Dominicaanse Republiek. Het Koninkrijk doet daarmee afstand van zo’n 35 km2 zeegebied, maar dat heeft als voordeel dat onduidelijkheid over de grenzen van het Koninkrijk wordt voorkomen.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) heeft de onderliggende rijkswet aan de Tweede Kamer en de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten aangeboden. De afbakening van de maritieme grens met de Dominicaanse Republiek is vooral voor Curaçao en Aruba van belang met het oog op visserij, milieu en onderzoek.

Memorie van toelichting

Dit voorstel van rijkswet heeft betrekking op de goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (hierna: het verdrag). Het betreft een afbakening van zeegebieden van het Koninkrijk in het Caribisch gebied, waarmee de zeegrens met de Dominicaanse Republiek wordt vastgelegd. Nadat het Koninkrijk de Dominicaanse Republiek in het verleden eerder heeft uitgenodigd om te onderhandelen over de afbakening van zeegebieden, is uiteindelijk op uitnodiging van de Dominicaanse Republiek in 2020 gestart met verdragsonderhandelingen.

Deze afbakening tussen het Koninkrijk en de Dominicaanse Republiek is in overleg met de andere landen binnen het Koninkrijk tot stand gekomen, in het bijzonder met Aruba en Curaçao, omdat de tot stand gebrachte afbakening betrekking heeft op de zeegebieden van beide landen. Het tot stand komen van de afbakening geeft duidelijkheid over de geografische reikwijdte van de bevoegdheden op zee. Deze kan van belang zijn voor visserijbeheer en bescherming van het mariene milieu of wetenschappelijk zeeonderzoek.

De afbakening vastgelegd in het verdrag is een belangrijk onderdeel van het totaal aan afbakeningen, waarmee de zeegrenzen tussen het Koninkrijk en de Caribische buurstaten worden vastgelegd en sluit aan op de afbakening van zeegebieden met Venezuela vastgelegd in het op 31 maart 1978 te Willemstad tot stand gekomen Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela (Trb. 1978, 61; hierna Grensverdrag met Venezuela). Deze afbakening met de Dominicaanse Republiek voltooit daarmee de vaststelling van de internationale zeegrenzen van de landen Aruba en Curaçao. De Dominicaanse Republiek heeft zelf in 1979 een verdrag met Venezuela gesloten over de onderlinge zeegrens.

Het bericht Koninkrijk geeft stukje Caribische Zee op om onduidelijkheid over grens te voorkomen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Marechaussee ontzegde in 2021 68 reizigers toegang tot Caribisch Nederland

Bonaire nieuws - 4 uur 1 min geleden

Kralendijk – 196 mensen die vorig jaar – als niet ingezetene – een bezoek brachten aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba brachten, zijn beboet omdat zij langer op de eilanden verbleven dan is toegestaan. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee in een terugblik op het jaar 2021.

lees verder

Marechaussee ontzegde in 2021 68 reizigers toegang tot Caribisch Nederland

Dossier Koninkrijks Relaties - 4 uur 1 min geleden

Kralendijk – 196 mensen die vorig jaar – als niet ingezetene – een bezoek brachten aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba brachten, zijn beboet omdat zij langer op de eilanden verbleven dan is toegestaan. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee in een terugblik op het jaar 2021.

De KMar is verantwoordelijk voor de grensbewaking. 68 reizigers werd bij aankomst de toegang tot Caribisch Nederland ontzegd. 121 anderen kregen voorwaarden opgelegd om te worden toegelaten. De controle is onder meer bedoeld om reizigers tegen te houden die de intentie hebben langer te blijven dan is toegestaan, criminele activiteiten te ontplooien of over onvoldoende financiële middelen beschikken om hun verblijf te bekostigen

Koninklijke Marechaussee blikt terug op grensbewaking 2021

Kralendijk – Hoewel de beperkingen rondom het coronavirus ook in 2021 nog invloed hadden op het internationale reisverkeer, was het toch nog druk aan de grenzen van Caribisch Nederland. In het afgelopen jaar zijn weer veel personen van of naar Saba, Sint Eustatius en Bonaire gereisd. De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de grensbewaking en controleert onder andere of personen een rechtmatig doel hebben om naar de eilanden te komen en of personen niet te lang binnen Caribisch Nederland zijn verbleven.

De grensbewaker van de Koninklijke Marechaussee controleert aan de grens of personen voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst. Zo worden onder andere het doel en de duur van de reis onderzocht. Hierbij wordt nagegaan of een reiziger niet de intentie heeft om langer te verblijven dan de maximaal toegestane vrije termijn. Deze termijn verschilt per nationaliteit en is afhankelijk van het doel van de reis. De controle bij inreis is ook bedoeld om zo veel mogelijk te voorkomen dat personen met criminaliteit of illegale arbeid als motief Caribisch Nederland binnenkomen of op een andere manier gevaar vormen voor de veiligheid op de eilanden. In 2021 heeft de KMar 68 personen de toegang tot Caribisch Nederland geweigerd omdat zij niet aan de voorwaarden van binnenkomst voldeden.

De KMar controleert ook of een bezoeker voldoende financiële middelen heeft om in zijn of haar eigen onderhoud te voorzien. In gevallen waar dit niet gewaarborgd is, kan een persoon worden toegelaten onder voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat er een garantsteller verantwoordelijk wordt voor het levensonderhoud van deze persoon. Hieraan worden dan soms extra voorwaarden verbonden, zoals een meldplicht. In het afgelopen jaar werden 121 personen toegelaten onder voorwaarden. De afdeling vreemdelingentoezicht van KPCN voert controle uit op de naleving van de toelating onder voorwaarden.

Bij personen die geen inwoner zijn van Caribisch Nederland wordt bij vertrek ook bekeken of bezoekers de vrije termijn niet alsnog overschreden hebben. Overtreding van de vrije termijn is strafbaar met een geldboete. De hoogte van de boete hangt af van de hoeveelheid dagen dat de vrije termijn wordt overschreden. De Koninklijke Marechaussee heeft in 2021 tegen 196 personen een proces verbaal opgemaakt voor te lang verblijf, ook wel ‘overstay’ genoemd.

De Koninklijke Marechaussee benadrukt het belang van een goede voorbereiding wanneer men op reis gaat en moedigt iedereen aan om goed te onderzoeken welke voorwaarden van binnenkomst gelden wanneer men op reis gaat. Op www.rijksdienstcn.com is meer informatie te vinden over reizen naar Caribisch Nederland.

Het bericht Marechaussee ontzegde in 2021 68 reizigers toegang tot Caribisch Nederland verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Rutte ontvangt gevmin Manuel

Bonaire nieuws - 10 uur 50 min geleden

Den Haag – Minister-president Mark Rutte heeft gevolmachtigde minister Carls Manuel voor het eerst sinds diens aantreden in juni 2021 ontvangen in het Torentje. De twee hadden elkaar al wel eerder ontmoet bij bijeenkomsten van de Rijksministerraad.

lees verder

Rutte ontvangt gevmin Manuel

Dossier Koninkrijks Relaties - 10 uur 50 min geleden

Den Haag – Minister-president Mark Rutte heeft gevolmachtigde minister Carls Manuel voor het eerst sinds diens aantreden in juni 2021 ontvangen in het Torentje. De twee hadden elkaar al wel eerder ontmoet bij bijeenkomsten van de Rijksministerraad.

Volgens Manuels persoonlijke media-adviseur is “Politiek Den Haag blij met onze gevmin. Dit is te zien aan deze foto waar de minister-president Mark Rutte een aangenaam gesprek had met onze gevmin.” Gesproken is over wat de twee gemeen hebben (muziek en lesgeven), hun ervaringen als politici en de samenwerking van Nederland en Curaçao.

Hoewel Curaçaos minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas al ruim een half jaar in functie is, heeft die nog geen kennismakingsbezoek gebracht aan zijn Nederlandse ambtgenoot Rutte.

Het bericht Rutte ontvangt gevmin Manuel verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Minister Cooper zet benoeming RVC-lid door ondanks negatief advies

Bonaire nieuws - 11 uur 50 min geleden

Willemstad – Minister Charles Cooper (MFK) zet, ondanks een negatief advies, de benoeming van een door hem voorgedragen kandidaat voor het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen bij de stichting Woningbouw Curaçao door.

lees verder

Minister Cooper zet benoeming RVC-lid door ondanks negatief advies

Dossier Koninkrijks Relaties - 11 uur 50 min geleden

Willemstad – Minister Charles Cooper (MFK) zet, ondanks een negatief advies, de benoeming van een door hem voorgedragen kandidaat voor het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen bij de stichting Woningbouw Curaçao door.

De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) heeft de bewindsman erop gewezen dat diens kandidaat niet over de voor de functie vereiste opleiding en ervaring beschikt en ook geen affiniteit heeft met het werkterrein. Cooper vindt echter dat de betrokkene als directeur van de Nationale Bibliotheek heeft bewezen wel geschikt te zijn.

Bovendien, zo voert de minister aan, wordt Woningbouw Curaçao afgebouwd. Juist dat vereist, aldus de SBTNO, het financieel inzicht dat de beoogde kandidaat ontbeert. Woningbouw Curaçao beheert woningen die eigendom zijn van de overheid. Deze worden in de komende tijd verkocht aan de bewoners.

Het bericht Minister Cooper zet benoeming RVC-lid door ondanks negatief advies verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws:

Bonaire nieuws - 27 januari 2022 - 2:44pm

Den Haag – Het eerste commissiedebat van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met de nieuwe staatssecretaris Alexandra van Huffelen wordt pas op 23 maart gehouden.

Het debat stond aanvankelijk voor 17 januari gepland, maar de commissie verplaatste het naar 23 februari om de bewindsvrouw meer inleestijd te gunnen. Vervolgens vroeg Van Huffelen het debat uit te stellen tot nadat zij – volgende maand – een kennismakingsronde langs de eilanden heeft gemaakt.

lees verder

Debat over Caribisch Nederland pas op 23 maart

Dossier Koninkrijks Relaties - 27 januari 2022 - 2:44pm

Den Haag – Het eerste commissiedebat van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met de nieuwe staatssecretaris Alexandra van Huffelen wordt pas op 23 maart gehouden.

Het debat stond aanvankelijk voor 17 januari gepland, maar de commissie verplaatste het naar 23 februari om de bewindsvrouw meer inleestijd te gunnen. Vervolgens vroeg Van Huffelen het debat uit te stellen tot nadat zij – volgende maand – een kennismakingsronde langs de eilanden heeft gemaakt.

De eerst mogelijke datum is 9 maart, maar de fracties konden het niet eens worden. D66, ChristenUnie en Volt waren voor 9 maart, GroenLinks voor 23 maart. Omdat de andere partijen niks van zich hebben laten horen, is er geen meerderheid voor 9 maart en dus wordt het debat (over Caribisch Nederland) op 23 maart gehouden.

Het bericht Debat over Caribisch Nederland pas op 23 maart verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws:

Bonaire nieuws - 27 januari 2022 - 2:35pm

Oranjestad – Aruba’s minister-president Evelyn Wever-Croes heeft vandaag namens het Koninkrijk der Nederland de inauguratie bijgewoond van de nieuwe president van Honduras, Xiomara Castro de Zelaya.

De linkse Castro is de eerste vrouwelijke president van het Centraal-Amerikaanse land. Het gebeurt vaker dat premiers van de Caribische landen het Koninkrijk vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden in de regio.

lees verder

Aruba’s premier Wever-Croes namens Koninkrijk bij inauguratie president Honduras

Dossier Koninkrijks Relaties - 27 januari 2022 - 2:35pm

Oranjestad – Aruba’s minister-president Evelyn Wever-Croes heeft vandaag namens het Koninkrijk der Nederland de inauguratie bijgewoond van de nieuwe president van Honduras, Xiomara Castro de Zelaya.

De linkse Castro is de eerste vrouwelijke president van het Centraal-Amerikaanse land. Het gebeurt vaker dat premiers van de Caribische landen het Koninkrijk vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden in de regio.

Het bericht Aruba’s premier Wever-Croes namens Koninkrijk bij inauguratie president Honduras verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws:

Bonaire nieuws - 27 januari 2022 - 2:30pm

Willemstad – De regering is de zoektocht gestart naar een directeur voor het Curaçaohuis met de publicatie van het functieprofiel en de functie-eisen. De organisatie is de afgelopen op ad interim-basis geleid door het hoofd Juridische Zaken.

lees verder

Werving van ‘verbindende en motiverende’ directeur voor het Curaçaohuis gestart

Dossier Koninkrijks Relaties - 27 januari 2022 - 2:30pm

Willemstad – De regering is de zoektocht gestart naar een directeur voor het Curaçaohuis met de publicatie van het functieprofiel en de functie-eisen. De organisatie is de afgelopen op ad interim-basis geleid door het hoofd Juridische Zaken.

Gevolmachtigde minister Carls Manuel maakte daar een einde aan door een bekende van hem aan te stellen, maar nadat een negatief advies van de Directie Human Resources was uitgelekt, werd het reeds door premier Pisas getekende aanstellingsbesluit ingetrokken. Er wordt nu in het openbaar gezocht naar “een ervaren, resultaatgerichte, verbindende & motiverende directeur, die de ambities en kerntaken van KGMC verwezenlijkt”. Opvallend is dat beheersing van het Papiaments niet als eis of wens wordt vermeld:

Het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (KGMC) is de officiële vertegenwoordiging van Curaçao in Nederland. De Gevolmachtigde Minister (GevMin) van Curaçao is als politieke gezagdrager lid van de Raad van Ministers van het Koninkrijk. De Gevolmachtigde Minister wordt in zijn functie bijgestaan door een Kabinet (KGMC), met aan het hoofd een ambtelijk directeur. KGMC is op zoek naar een ervaren, resultaatgerichte, verbindende & motiverende directeur, die de ambities en kerntaken van KGMC samen met het team verwezenlijkt. Bij het Kabinet is een vacature voor een

DIRECTEUR (schaal 16)

• De directeur van het Kabinet is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van KGMC en draagt zorg voor het efficiënt en effectief functioneren van het ambtelijk apparaat van KGMC.

• De directeur doet voorstellen met betrekking tot de formatie en bezetting van de organisatie, rekening houdende met de missie van de Gevolmachtigde Minister en de taken van het Kabinet.

• Als directeur ben je verantwoordelijk voor de interne coördinatie en communicatie en staat de Gevolmachtigde Minister bij als adviseur bij in diens werkzaamheden.

• Als directeur neem je deel aan overlegorganen, besluitvormende commissies, voorportalen van de politiek e.d.

• Je adviseert en rapporteert aan de Gevolmachtigde Minister over de aan de orde komende onderwerpen.

FUNCTIE-EISEN

• Je hebt een academische opleiding in een voor het werkveld relevante richting;

• Je beschikt over 5 jaar relevante werkervaring;

• Je hebt kennis van en inzicht in de organisatie, werkwijze, politiek- maatschappelijke context, politiek-bestuurlijke verhoudingen in Nederland, op Curaçao, in het Koninkrijk, in de EU en bij de doelgroepen;

• Je hebt brede kennis van en inzicht in bedrijfsvoering, facilitair/bedrijfseconomisch management in samenhang met financiële en organisatorische aspecten;

• Je bent vaardig in het beoordelen en analyseren van bedrijfseconomische aspecten, beleidsvoornemens, het doen opstellen van de (ontwerp)begroting en meerjarenramingen, alsmede het ontwikkelen & realiseren van de financieël economische bedrijfsvoering en het beheer;

• Je hebt vaardigheid in het opstellen, interpreteren en analyseren van (wets)teksten en in het beoordelen van de (inter) nationale juridische, financiële en maatschappelijke consequenties daarvan;

• Je bent vaardig in het signaleren, analyseren en oplossingsgericht adviseren over knelpunten op de verschillende aandachtsgebieden van beleid en –beheer;

• Je geeft richting & communiceert helder en inspirerend, coacht, ontwikkelt & motiveert, bevordert samenwerken en delegeert;

• Je bent intercultureel- & bestuurssensitief en omgevingsbewust.

BIJZONDERHEDEN

Een assessment en/of integriteitsonderzoek en medische keuring kunnen onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Wij bieden een uitdagende functie en een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Aanstelling vindt plaats op basis van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst met de overheid van Curaçao, terwijl de inschaling op basis van opleiding en ervaring geschiedt conform het Bezoldigingslandsbesluit 1998.

Het bericht Werving van ‘verbindende en motiverende’ directeur voor het Curaçaohuis gestart verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Omikron-golf op Saba weer op zijn retour

Caribisch Netwerk - 27 januari 2022 - 9:24am

THE BOTTOM – Met 184 besmettingen op een populatie van 1800 inwoners heeft de omikron-variant Saba verrast. In mei maakte Saba bekend dat het de eerste Nederlandse gemeente was welke alle maatregelen, zoals anderhalve meter afstand en mondkapjes, in de ban deed.

“We hebben gezien wat een lockdown kan doen met de maatschappij, dus dat gaan we hier zeker niet meer invoeren”, zegt gezaghebber Jonathan Johnson.

‘Liever boosters eerder gehad’

Ondertussen zijn de mondkapjes weer terug in het straatbeeld. Ook de anderhalve meter is opnieuw van kracht. De maatregelen opschorten eerder vorig jaar was niet voorbarig, stelt Johnson. “Maar als we iets eerder de beschikking hadden over de boosters, hadden we wellicht de schade kunnen beperken.” De booster is nu door bijna duizend bewoners gehaald.

Jane O’Flynn Hoofd van Public Health (GGD): “de cijfers zijn nu enkele weken later weer gedaald en de scholen sinds deze week weer geopend. We kijken het even aan en als het zo blijft kunnen we afschalen van code drie (zwaarste code) naar code twee.”

Hoe pakt een klein eiland als Saba de omikron-golf aan?

Door Tim van Dijk

The post Omikron-golf op Saba weer op zijn retour first appeared on Caribisch Netwerk.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws:

Bonaire nieuws - 27 januari 2022 - 8:38am

Den Haag – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft geen steun aan het verduurzamingsplan van Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB) om te voorkomen dat het verdienmodel van Bonaire Brandstof Terminals BV onderuit wordt gehaald. Dat suggereerde Tweede Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) in een overleg over staatsdeelnemingen met minister van Financiën Sigrid Kaag.

lees verder

“Verduurzamingsplan WEB haalt verdienmodel Bonaire Brandstof Terminals onderuit”

Dossier Koninkrijks Relaties - 27 januari 2022 - 8:38am

Den Haag – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft geen steun aan het verduurzamingsplan van Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB) om te voorkomen dat het verdienmodel van Bonaire Brandstof Terminals BV onderuit wordt gehaald. Dat suggereerde Tweede Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) in een overleg over staatsdeelnemingen met minister van Financiën Sigrid Kaag.

BBT is door EZK opgericht om de brandstoftoevoer naar Bonaire op een structurele en veilige manier te verzekeren. Van Raan maakt al geruime tijd bezwaar tegen dat plan omdat het Bonaire voor 30 tot 40 jaar afhankelijk maakt van fossiele brandstof en er bovendien een alternatief is om de behoefte aan olie sterk te reduceren. Het WEB-plan maakt de productie van elektriciteit tot 80% duurzaam met als bijkomend effect dat de tarieven tot wel 50% kunnen worden verlaagd.

“Onder Rutte III is nog snel onder valse voorwendselen een investering in fossiele activiteiten op Bonaire doorgedrukt die ook nog eens de energiearmoede groter maakt dan die nu al is. Is de minister het met mij eens van het van de gekke is dat leveringszekerheid op korte termijn als excuus wordt gebruikt. Als er nou sprake zou zijn van een panieksituatie of er geel alternatief zou zijn… WEB heeft verschillende keren bij het kabinet aangeklopt, maar daar is niet op ingegaan”, aldus Van Raan.

Het Kamerlid refereerde aan het besluit van EZK om in reactie op de vraagtekens van de Kamer bij het BBT-plan 10 miljoen aan het bedrijf toe te kennen om aan verduurzaming te besteden. “Volgens de vorige minister is dit genoeg, want meer verduurzamen staat het businessmodel van BBT in de weg. Dat is irrationeel gedrag.” Kaag: “Er ligt een plan van WEB op tafel en er is verschillende keren met het Eilandbestuur en WEB gesproken, maar ik heb niet alle details voor handen. Ik ga in gesprek met mijn collega van EZK om het beter te begrijpen en te kijken of er andere kansen liggen.”  De minister zal de Kamer per brief over de uitkomst informeren.

Het bericht “Verduurzamingsplan WEB haalt verdienmodel Bonaire Brandstof Terminals onderuit” verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Eerste exemplaar

Bonaire nieuws - 27 januari 2022 - 4:00am

Den Haag – Jan Paternotte heeft het eerste exemplaar van de bundel ‘Kadushi’s Prikkeljaar’ uit handen van samensteller René Zwart in ontvangst genomen. Niet als cadeau omdat hij fractieleider van D66 is geworden, maar vanwege zijn functie als voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

lees verder

Eerste exemplaar van ‘Kadushi’s Prikkeljaar’ voor commissievoorzitter Jan Paternotte

Dossier Koninkrijks Relaties - 27 januari 2022 - 4:00am

Den Haag – Jan Paternotte heeft het eerste exemplaar van de bundel ‘Kadushi’s Prikkeljaar’ uit handen van samensteller René Zwart in ontvangst genomen. Niet als cadeau omdat hij fractieleider van D66 is geworden, maar vanwege zijn functie als voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Het in ontvangst nemen van het boek vol stekelige columns over de Koninkrijksrelaties is meteen een van de laatste activiteiten in die hoedanigheid. Vanwege de drukte die het fractievoorzitterschap met zich meebrengt, stopt Paternotte als commissievoorzitter. Hij volgde in die functie 3 jaar geleden Alexander Pechtold op.

Politici en vele anderen in de Caribische delen van het Koninkrijk zijn erg gesteld op Paternotte, iets dat lang niet elke Nederlandse politicus overkomt.

Download hier een gratis exemplaar van Kadushi’s Prikkeljaar

(Foto Nico van der Ven)

Het bericht Eerste exemplaar van ‘Kadushi’s Prikkeljaar’ voor commissievoorzitter Jan Paternotte verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Inhoud syndiceren