kop

Feed-aggregator

‘Zeker voor kinderen is het verwarrend als ze illegaal genoemd worden’

Caribisch Netwerk - 22 juni 2021 - 5:46am

WILLEMSTAD – De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zal de humanitaire hulp die het Rode Kruis eerder verleende aan ongedocumenteerden op Curaçao in de komende maanden voortzetten. Dat laat programma coördinator Joeri Arion weten via een persbericht.

Het IOM zal, met royale financiering van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), nauw samenwerken met lokale partners om de broodnodige hulp te bieden aan ongedocumenteerde migranten aan de hand van het Curaçao ‘Cash-Based COVID-19 Response Project’.

Duizenden Venezolanen
Duizenden Venezolanen zijn in de afgelopen jaren naar Curaçao gekomen om de slechte politieke en sociale situatie te ontvluchten in hun thuisland. Voor het eiland is dit volgens Ieteke ‘Inchi’ Witteveen, woordvoerder van Human Rights Defense Curaçao, een redelijk ‘nieuw’ probleem. “De vluchtelingenproblematiek is iets wat zich pas de laatste jaren op Curaçao gemanifesteerd heeft, sinds de situatie in buurland Venezuela drastisch is verslechterd.”

http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/witteveencur.mp3 Ieteke Witteveen over de huidige situatie op Curaçao

Volgens de United Nations High Commissionair for Refugees (UNHCR) wonen er zo’n zeventienduizend Venezolanen zonder geldige verblijfspapieren op Curaçao. Deze mensen wonen en werken onder de radar op het eiland en krijgen kinderen die op het eiland naar school gaan. Voor de kinderen is het vaak verwarrend om onder deze omstandigheden op te groeien en om illegaal genoemd te worden. Om ze uitleg te geven wat het woord illegaal eigenlijk inhoudt, heeft Hubert Penza een kinderboek geschreven. In het kader van Wereld Vluchtelingen Dag las hij het boekje voor aan een aantal ongedocumenteerde kinderen.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

Uitgebuit
“Het grootste gedeelte van de Venezolaanse migranten zijn ongedocumenteerd. Hierdoor zijn ze kwetsbaar en lopen ze het risico te worden uitgebuit”, vertelt Kelly Bendelow, beschermingsofficier van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. “Zo hebben ze moeite met het vinden van legaal werk, komen ze alleen voor laagbetaalde banen in aanmerking en hebben ze geen rechten. Het overgrote gedeelte van de problemen waar ongedocumenteerden mee geconfronteerd worden, is gerelateerd aan hun status.”

Volgens de beschermingsofficier van Aruba en Curaçao lopen ze vaak tegen een taalbarrière aan, weten ze niet hoe lokale instanties werken, en weten mensen met gezondheidsproblemen zoals HIV of kanker, vaak niet waar ze de juiste hulp kunnen krijgen. Ook is volgens Bendelow de impact van de pandemie duidelijk zichtbaar. “Deze doelgroep is ontzettend kwetsbaar. Nu ze door de pandemie niet meer kunnen werken, wisten velen niet hoe ze aan geld moesten komen om eten te kunnen kopen”.

Voedselhulp
Volgens de beschermingsofficier zijn in de afgelopen tijd ook stappen gezet op Curaçao die ten goede komen aan ongedocumenteerden. Zo is eerstelijnsgezondheidszorg sinds 2018 gratis beschikbaar via de kliniek Salú pa Tur en heeft de Covid-pandemie ervoor gezorgd dat een deel van de ongedocumenteerden in beeld is gebracht toen zij zich konden registreren om het Covid-vaccin te krijgen. Op deze manier is belangrijke informatie verzameld over de leeftijd, fysieke gezondheid en omstandigheden waarin deze groep mensen verkeerd.

Ook zijn ongedocumenteerden meegenomen in het Voedselhulp programma dat beschikbaar is gesteld door BZK, wat inmiddels is omgezet in structurelere hulp gefaciliteerd door het IOM. Het vorige kabinet heeft een procedure in gang gezet waarbij, onder een aantal voorwaarden en voor hen die het kunnen betalen, een legale status aangevraagd kan worden.

The post ‘Zeker voor kinderen is het verwarrend als ze illegaal genoemd worden’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Nieuw loket in strijd tegen mensenhandel: pandemie snoert meer slachtoffers de mond

Caribisch Netwerk - 21 juni 2021 - 1:24pm


ORANJESTAD – Met de Venezolaanse exodus, zijn Venezolanen ook op Aruba kwetsbaarder geworden om uitgebuit te worden. Ze zijn de grootste groep nu die slachtoffer van mensenhandel kunnen worden, nadat ze vaak eerder over de grens zijn gesmokkeld. En door de pandemie is de kans dat ze uitbuiting melden, een stuk kleiner geworden, aldus het nieuwe Coördinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba (CMMA), dat inmiddels in zijn aanpak uitgroeit tot het voorbeeld in de regio.

“Ze accepteren hun werk- en leefomstandigheden omdat als ze gaan praten over hun werkgever bijvoorbeeld, het risico te groot is om hun baan te verliezen. En door de pandemie is er al weinig werk en inkomsten. Dus je ziet dat die balans van ‘wat accepteer ik nog’, verschoven is en negatiever is geworden”, zegt landelijk coördinator Jeannette Richardson- Baars.

De campagne Habri Bo Wowo met onder andere deze bewustwordingsfilm

Voorbeeld voor de regio

CMMA is opgericht in 2016 maar door gebrek aan financiële ondersteuning, die nu wel is gegeven door Nederland, is het Coördinatiecentrum sinds vorig jaar februari in oprichting en aan het werk. Projectleider Angela Niemeyer-Persad zegt dat er zoveel interesse is uit de regio voor de informatie die zij verstrekken, zelfs uit Amerika en Zuid-Amerika, dat Aruba uitgroeit tot een voorbeeld. “We zijn de eerste in de regio functionerend als loket en centraal punt waar iedereen informatie kan halen en ook delen. We moeten de krachten bundelen want we weten niet wat ons nog te wachten staat met de situatie in Venezuela. En ook om de trends in kaart te brengen, want door de Covid zie je dat mensenhandel digitaal wordt en moeten we bijvoorbeeld informeren wat er op het dark web gebeurt.” Voor op Aruba is er in ieder geval een hotline om gevallen van mensenhandel te melden, die 24/7 bereikbaar is voor assistentie. Verder loopt nu de bewustwordingscampagne Habri Bo Wowo (vertaald: open je ogen). ‘Slachtoffers zijn meestal meerderjarige mannen, vooral Venezolanen werkzaam in de constructie’

Door de coronacrisis zijn bovendien legaal in de prostitutie werkende Dominicanen en Colombianen (zogeheten animeermeisjes) teruggegaan. In de plaats daarvan werken nu vooral ongedocumenteerde Venezolanen. “Dat geeft problemen want ze worden niet gecontroleerd voordat ze binnenkomen en ook niet gedurende hun verblijf door een dokter. Omdat ze eigenlijk niet bestaan. Dat brengt een heel groot risico met zich mee voor de volksgezondheid. Officieel hebben we geen animeermeisjes op dit moment omdat die vergunningen op basis van de covid-beperkingen niet worden afgegeven. Prostituees die worden opgepakt, praten ze niet. Die hebben zoiets van: pak mij maar op, zet me op de humanitaire vlucht en over twee weken ben ik weer terug, want ik moet geld verdienen.”

Jeanette Baars en Angela Persad van CMMA – foto: Sharina Henriquez

Richardson-Baars vertelt dat ze bezig zijn met een studie naar het profiel van de slachtoffers en daders van mensenhandel in de afgelopen tien jaar. “In september is dat klaar, maar de indruk die we hebben is dat de slachtoffers meestal meerderjarige mannen zijn en dat het om arbeidsuitbuiting gaat. Het beeld is nu in het algemeen dat Venezolaanse mannen vaker het slachtoffer zijn en dan met name in de constructie. Venezolaanse vrouwen lijken op dit moment slachtoffer te worden in de seksindustrie en in het huishouden.”

Maar er is een lichte verschuiving, naar de dienstverlening zoals in winkels. “Het gaat dan van: ja, ik kan je niet meer betalen, want we hebben het allemaal slecht nu. Gesjoemel met Fase, loonsubsidie wel krijgen maar niet uitkeren. Het zijn nog geen echte zaken maar wel kleine signalen die we opvangen en we vinden dat we daar iets mee moeten doen.”

Smokkelaars en uitbuiters
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de criminele georganiseerde bendes die mensen van het Afrikaanse continent naar Europa smokkelen en uitbuiten, lijkt dat voor Aruba niet het geval nog. Richardson-Baars: “Het lijkt een meer familiaire constructie; dus een visser die niet meer kan of mag vissen of zijn vangst niet meer op Aruba kan verkopen, en dan mensen gaat transporteren. Maar ook familienetwerken als: tante x werkt al op Aruba en heeft het goed, oke dan ga ik ook. En dan wordt het via die structuur geregeld.”

Gina Lopez, ketenmanager Venezuela – foto: Sharina Henriquez

Ketenmanager Venezuela Gina Lopez, de liaison tussen de vluchtelingen- en migratieorganisaties en de minister-president, zegt dat de meeste Venezolanen vanuit de staat Falcón en Maracaibo komen. “De mannen komen meestal eerst met de boot en gaan dan geld verdienen. Daarmee kopen ze een vliegticket voor hun vrouw die dan legaal als toerist komt en achterblijft. Door de pandemie werd dit minder omdat er geen vluchten waren. Maar nu is dat weer aan het toenemen.”

Degenen die helpen met transport, geld, onderdak – de facilitators noemt Richardson-Baars ze – zijn wisselend. Het gaat om Venezolanen die al langer op Aruba zijn maar ook Arubanen, Nederlanders, Chinezen. “Er schijnen inmiddels een soort uitzendbureaus te ontstaan die in het buitenland ‘reispakketten’ naar Aruba aanbieden. Daarmee wordt ook geadverteerd. Maar we hebben dit nog niet duidelijk in beeld en gaan ons hiermee dus in de nabije toekomst bezig houden. Want als je weet wie de facilitators zijn, kan je daarop inzoomen.”

Richardson-Baars zegt dat het vaak lokalen zijn die voor de huisvesting, transport of werk zorgen. In de voorlichting richten ze zich daarop. “We zijn 10 mei een nieuwe campagne gestart om de rollen in die netwerken te laten zien. Ook de rol van onze eigen mensen die vaak zoiets hebben van: ik help ze toch, want ze hebben het moeilijk in Venezuela. Maar zich niet realiseren dat ze zich schuldig maken aan een strafbaar feit. Bijvoorbeeld, iemand komt bij je thuis en biedt aan je dak te verven. Niemand gaat controleren of die persoon een vergunning heeft en voor je het weet, maak je je dus schuldig aan mensensmokkel.”

Risicosectoren
De risicosectoren op Aruba zijn al eerder in kaart gebracht en daarin is weinig veranderd, zegt Richardson-Baars. Het gaat om huishoudelijke diensten, detailhandel en constructiebedrijven. Maar ook de toerisme-industrie met hotels die vaak gebruik maken van onderaannemers, staan er bekend om dat zij mogelijk vele, laagbetaalde ongedocumenteerden in dienst te hebben.

Veel strenger straffen
CMMA adviseert ook de regering om voortvarend de problemen aan te pakken. Zo ligt het advies er al om de straffen voor mensenhandel in het Wetboek van Strafrecht fors te verhogen. Richardson-Baars zegt hierover: “We zijn nog in discussie met de officieren van justitie om deze hogere straffen straks dan ook te eisen en met de rechters om deze dan ook op te leggen. Ze vergelijken nog te vaak met Nederland waar de straffen niet zo hoog zijn. Maar de cultuur op Aruba is dat wij dat niks vinden, te weinig. En wij lopen daarin mee; wij willen ook hogere straffen. Want we komen zaken tegen dat iemand 40 uur dienstverlening krijgt voor mensensmokkel. Dat zet geen zoden aan de dijk.”

Geld afpakken en hogere boetes
Het coördinatiecentrum is voorstander om mensen of bedrijven die geprofiteerd hebben van mensenhandel en mensensmokkel, zoveel mogelijk financieel leeg te trekken. “Bijvoorbeeld de boot van de kapitein die de personen heeft gesmokkeld in beslag nemen en verkopen. Of als iemand zijn huis heeft verhuurd aan slachtoffers, dat daarop beslag gelegd wordt en wordt verkocht omdat het betaald is met crimineel verkregen geld. Dus wij hebben voorgesteld om bij onderzoeken naar mensenhandel en mensensmokkel altijd een financieel rechercheur te betrekken. En dat ze met de belastingdienst praten om te weten welke inkomsten zijn opgegeven en wat de echte inkomsten waren. Want de mensen hier zijn niet echt onder de indruk van een gevangenisstraf. Dat vinden ze veel minder erg dan als je het geld bij ze wegtrekt.”

Verder heeft het coördinatiecentrum ook voorgesteld om overheidsinstanties als DIMAS (vergunningen) en DAO (arbeid) hogere boetes te kunnen laten opleggen aan werkgevers bij constatering van illegale arbeid. “Dus een bedrag per overtreding, vermenigvuldigd met het aantal personen en vermenigvuldigd met het aantal dagen van overtreding. Dat je gelijk met tonnen begint. Tsjakka en dan meteen betalen, geen regelingen want dan verdwijnen de mensen weer. Met al deze zaken zijn we bezig.”

Opvang voor slachtoffers

CMMA informeert, doet aan educatie én biedt hulp. Eind van het jaar opent ze een opvang met 20 bedden voor slachtoffers van mensenhandel. Tot nu toe is het geld van Nederland gekomen, ook voor de campagne waarin ze samen zijn opgetrokken met de ketenmanager Venezuela. De Arubaanse overheid coördineert 41 projecten in het kader van de Venezolaanse migrantencrisis met hulp van Nederland die 6,8 miljoen euro financierde. CMMA heeft voor financiering in de komende jaren een aanvraag gedaan om meegenomen te worden in het landenpakket van Aruba, dat zijn de afspraken gemaakt met Nederland als voorwaarde om de coronaleningen te krijgen.

The post Nieuw loket in strijd tegen mensenhandel: pandemie snoert meer slachtoffers de mond first appeared on Caribisch Netwerk.

Steeds moeilijker om naar Aruba te vluchten; ‘we blijven het proberen’

Caribisch Netwerk - 20 juni 2021 - 8:49am

ORANJESTAD – De Arubaanse grens met Venezuela is ook de dichtstbijzijnde grens voor het hele Nederlandse Koninkrijk. En die wordt nu met Nederlandse hulp strenger dan ooit bewaakt. Toch blijven de Venezolanen het proberen en zijn daarmee nog altijd de grootste groep vluchtelingen en migranten op het eiland.

“Ik ben al drie keer uitgezet, maar ik blijf komen. Er is veel werk dat de Arubanen zelf niet willen doen. Het is gevaarlijk als Aruba mij uitzet want in Venezuela weten ze dat ik geld heb. Ze kunnen je dan gaan beroven, of je familie kidnappen. Eerst was het makkelijk om te komen; gewoon met het vliegtuig. Maar met pandemie; ik was net daarvoor uitgezet, duurden het maanden voordat ik weer terug kon ”, zegt Juan*, die in de bouw werkt.

Hij snapt dat Aruba niet iedereen kan opvangen. “Eigenlijk willen we werken en dan geld terugsturen naar onze families. En dat ze dan op Aruba af en toe vakantie komen vieren, zodat we elkaar weer zien. Zoals vroeger. Ik heb een oudtante die 30 jaar geleden in een hotel is gaan werken. Ze is legaal, heeft altijd belastingen betaald op Aruba. Door haar kwamen we vakantie op Aruba vieren toen het nog kon. De meesten willen dat ook: legaal werken, we willen ook belasting betalen. En als het weer beter gaat in Venezuela, teruggaan. Ik houd van mijn land.”

Vreemdelingenpolitie houdt Venezolanen die illegaal werken in de bouw aan -foto:GNC

Strengere toelating

Venezolanen die nu naar Aruba (of rest van het Koninkrijk) moeten sinds begin van dit jaar een visum aanvragen. Maar door de situatie in hun land dan wel op de Venezolaanse ambassades is het voor hen moeilijk om aan officiële documenten te komen. Verder verstrekt Aruba door de economische omstandigheden geen werkvergunningen meer aan nieuwkomers, zeker niet in de sectoren waar de meeste Venezolanen willen werken. Ze verdwijnen daardoor in het illegale circuit. Door de strengere grenscontrole kiezen Venezolanen nu ook eerder naar Bonaire en Curaçao te gaan.

Lees ook:
Nieuwe regels op Aruba duwen ongedocumenteerden de armoede in

Maar voorlopig blijven de meesten hier en schatten hulporganisaties dat inmiddels 17 duizend Venezolanen op het eiland zijn. Ondanks dat Aruba regelmatig honderden Venezolanen tegelijk uitzet op wat ze ‘humanitaire’ vluchten noemen. Deze vluchten zijn er gekomen toen in de pandemie de grens op slot ging en Venezolanen met een toeristenverblijf, vast op het eiland kwamen te zitten. Maar op de vluchten zitten niet alleen Venezolanen die vrijwillig terug willen; ook opgepakte ongedocumenteerde Venezolanen die zijn vastgezet in vreemdelingendetentie, worden zo gedwongen gedeporteerd.

‘Venezolanen zijn uitgezet tijdens de pandemie, terwijl ze op hun vergunning wachten’ – Paola

“Door de pandemie werkte Dimas (vergunningenorganisatie) maanden niet. Hierdoor was mijn vergunning verlopen en toen de politie mij oppakte, wilden zij mij niet geloven. Mijn advocaat heeft mij vrij gekregen maar anderen, die zijn gewoon uitgezet terwijl ze op een vergunning wachten”, zegt Paola*.

De Arubaanse overheid heeft erkend dat er grote vertragingen waren in de vergunningprocedure tijdens de pandemie. Vergeleken met de begindagen van de Venezolaanse exodus, is de situatie voor ze op Aruba flink verbeterd, door de nauwe samenwerking tussen de hulporganisaties en de overheid, en de hulp van Nederland.

De vluchtelingenorganisaties en Arubaanse regering bevestigden vorige week opnieuw nauw te blijven samenwerken

“We zijn enorm onder de indruk hoe Aruba, geconfronteerd met de uitdagingen van de pandemie het heeft gedaan”, zegt Kelly Bendelow, beschermingsofficier van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR voor Aruba. “Voedselhulp, vaccinatiebeleid, allemaal hele goede dingen vorig jaar. Er zijn altijd zaken die beter kunnen, maar we zien nu een groeiend aantal projecten vanuit de overheid en gemeenschap ten gunste van de Venezolanen op het eiland.”

Zo wordt er nu een studie gedaan om te kijken wat de migratie betekent voor de lokale arbeidsmarkt en wat het profiel is van de Venezolanen die hier komen. “De situatie is nu eenmaal zo daar en meer dan 5 miljoenen Venezolanen zijn inmiddels gevlucht. Ze lopen zelfs helemaal naar Chili om een beter bestaan op te bouwen, dus ze zijn heel gemotiveerd. Maar het kan ook een win win-situatie opleveren voor het land waar ze naar toe vluchten door te kijken in welke sectoren ze ingezet kunnen worden en bijdragen door belastingen betalen.”

‘We zijn enorm onder de indruk hoe Aruba het heeft gedaan tijdens de pandemie’ – Kelly Bendelow, UNHCR

Een dergelijke studie is bijvoorbeeld in Colombia gedaan, wat heeft geleid tot massaal verstrekken van tijdelijke verblijfs- en werkvergunningen. “Colombia is natuurlijk niet Aruba dus wat daar is gebeurd, hoeft niet hier te werken. Daarom onderzoeken we dit nu en hebben ook gesprekken met de privésector om te kijken wat zij nodig hebben en of we dit kunnen matchen met degenen die hier komen”, aldus Bendelow.

40,6 miljoen dollar voor Venezolaanse vluchtelingen in de Cariben

Tijdens het internationale donatiecongres om Venezolaanse migranten én gastlanden te helpen (op 17 juni in Canada) hebben meer dan 30 landen en twee ontwikkelingsbanken 1,5 miljard dollar aan steun toegezegd. Daarvan gaat 40,7 miljoen dollar naar de Caribische regio, zegt Bendelow. Het geld wordt gebruikt als aanvulling op wat de lokale overheid doet. Tijdens de pandemie werd het op Aruba vooral gebruikt voor voedsel, of om Venezolanen te betalen die hun baan verloren maar geen recht hadden op de corona-uitkering Fase. Ook werd het gebruikt voor mentale gezondheidszorg.

Over de vreemdelingendetentie en het uitzetbeleid van Aruba zegt VN-officier Bendelow dat ze daar nog steeds niet voor pleiten. “Het is aan Aruba hoe ze omgaat met migratie en haar grenzen. De omstandigheden in Venezuela zijn echter nog steeds heel uitdagend. We zouden graag hierover in discussie blijven voor een alternatieve status die voor beide kanten werkt.”

Volgens haar zijn in de regio inderdaad Venezolanen illegaal gedeporteerd die asiel hadden aangevraagd. “Daarom is het onze zorg om te voorkomen dat asielaanvragers niet op zo’n (humanitaire) vlucht zitten.

(*) De namen zijn op verzoek van de betrokkenen gefingeerd uit angst voor uitzetting of represailles vanuit de gemeenschap. De namen van de betrokkenen zijn wel bekend op de redactie.

The post Steeds moeilijker om naar Aruba te vluchten; ‘we blijven het proberen’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Staatssecretaris Blokhuis op Bonaire: ‘grootste uitdaging huisvesting kwetsbaren’

Caribisch Netwerk - 19 juni 2021 - 6:46am

KRALENDIJK – Hoewel staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blij is met de nieuwe ontwikkelingen op Bonaire, zijn er volgens Blokhuis nog wel uitdagingen. Dat zegt hij tijdens een werkbezoek aan Bonaire. De grootste is er een op het gebied van huisvesting.

“Voor vrouwen uit de vrouwenopvang en jongeren die begeleid wonen, moet er een volgende stap komen. Er moet voor hen goede huisvesting geregeld kunnen worden.”

Tekst gaat verder onder de video:

Door Marit Severijnse

In 2018 zei Blokhuis naar aanleiding van een bezoek aan Bonaire dat de zorg voor ouderen, gehandicapten en jonge vrouwen uitgebreid moest worden. “Ik werd blij toen ik de nieuwe ontwikkelingen zag’’, vertelt Blokhuis. Zo is er bij Cocari, de dagopvang voor ouderen, naast een extra opvang dag, ook respijtzorg geregeld. “Daar kan Nederland een voorbeeld aan nemen.’’

Uitdaging: een vervolg op de zorg
In 2019 is de vrouwenopvang Refugio Tabitha gerealiseerd. “Hard nodig. In alle gemeenten in Nederland komt huiselijk geweld voor, dus ook op Bonaire”, aldus Blokhuis. Een uitdaging is volgens Blokhuis nog wel het realiseren van huisvesting. “Goede begeleiding is er, maar je wilt niet dat die vrouwen daar altijd blijven wonen.’’

Ook wordt gewerkt aan het kunnen geven van een huisverbod aan de pleger van geweld. “Zodat het slachtoffer gewoon thuis kan blijven wonen met de kinderen.’’

Daarnaast hebben jongeren die begeleid wonen volgens Blokhuis te maken met hetzelfde probleem op het gebied van huisvesting. “Een van de jongeren vertelde mij dat hij na het begeleid wonen niet meer bij zijn familie wil wonen, maar het liefst zelfstandig. Ik ben heel trots dat het begeleid wonen er nu is, maar het is wel zuur als we alleen dat aanbieden en niet de volgende stap.’’

Het OLB heeft gezegd concrete plannen te hebben voor het realiseren van een paar honderd extra woningen, onder meer voor kwetsbare groepen.

Preventieakkoord gezondheid
In 2018 zei Blokhuis dat de BES-eilanden ook betrokken zouden worden bij het nationale preventieakkoord van het kabinet voor het terugdringen van roken, alcoholgebruik, overgewicht en suikerinname. Op de vraag hoe dat loopt, zegt hij: “Wij hebben daarin een heel fors geïnvesteerd en dat loopt behoorlijk goed. We zien dat het overgewicht afneemt en dat minder mensen roken en aan de drugs zitten.’’

Veel overleg over medische uitzendingen
Onlangs heeft de Nationale Ombudsman een klacht over het ZVK behandeld in het kader van een medische uitzending naar Nederland. Enkele jaren geleden lag het ZVK vaker onder vuur over dingen die niet goed gingen op dat gebied. Blokhuis wil niet in gaan op individuele klachten, maar wilt in het algemeen wel zeggen ‘dat er serieus naar wordt gekeken en dat de eilanden ontzettend veel overleg hebben’.

Blokhuis ziet het liefst dat er binnen het Koninkrijk zoveel mogelijk zorg wordt aangeboden. “Maar daar moeten we ook voor organiseren dat de eilanden bijvoorbeeld zeggen, ieder zijn eigen specialisme, en niet allemaal alles, daar is de schaal niet voldoende voor.’’

The post Staatssecretaris Blokhuis op Bonaire: ‘grootste uitdaging huisvesting kwetsbaren’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Na maandenlang onenigheid met Den Haag: Sint-Maarten krijgt nu toch weer coronasteun

Caribisch Netwerk - 17 juni 2021 - 10:06am

DEN HAAG – Na maanden van politieke strijd tussen Den Haag en Sint-Maarten, krijgt het eiland nu toch 19,1 miljoen euro aan coronasteun. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Raymond Knops  (Koninkrijksrelaties) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Sint-Maarten zou al begin dit jaar het geld ontvangen, maar Knops weigerde dat tot twee keer toe. In maart eiste hij opheldering of de afspraken met Den Haag nog overeind staan, omdat Statenleden Nederland bij de Verenigde Naties beschuldigde van racisme en koloniale houding. In mei ging dat opnieuw niet door, omdat Knops Sint-Maarten beschuldigde van wanbestuur op de luchthaven.

“De afgelopen weken heeft Sint-Maarten voortvarend gewerkt aan het herstellen van goed bestuur”, schrijft Knops aan de Kamer. Het geld – ongeveer 39 miljoen Antilliaanse guldens – zal ‘zo spoedig mogelijk’ overgemaakt worden.

‘Mogelijk meer bedrijven failliet, meer werkloosheid’
Het eiland had al te maken met een wederopbouw na orkaan Irma en in 2020 kwam er nog een crisis overheen. Door de corona-pandemie raakte het toeristische eiland in een diepe economische crisis.

Premier Jacobs heeft in de afgelopen weken gewaarschuwd dat Sint-Maarten in grote problemen dreigt te raken door ‘het hardnekkige optreden van Den Haag‘. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, zouden dan geen geld meer kunnen krijgen. Ook bedrijven die door de corona-pandemie nu afhankelijk zijn van overheidssteun zouden failliet kunnen raken, waardoor meer werkloosheid dreigt.

Knops erkent ook dat er ‘dringende spoed’ is. De enige manier om om snel orde op zaken te krijgen, was door de lening te stoppen, is zijn overtuiging.

Ook Schiphol, voor Den Haag een belangrijke speler, had ernstige zorgen over ‘good governance’ bij de Sint-Maartense luchthaven. Voor Knops is het belangrijk dat de rust terugkeert, want het Nederlandse bedrijf is vanwege hun expertise direct betrokken bij de doorstart van de luchthaven na orkaan Irma.

The post Na maandenlang onenigheid met Den Haag: Sint-Maarten krijgt nu toch weer coronasteun first appeared on Caribisch Netwerk.

40 procent gevaccineerd op Sint-Maarten

Caribisch Netwerk - 17 juni 2021 - 10:03am

PHILIPSBURG – Sint-Maarten telt 76 actieve Covid-19 besmettingen en ruim 40 procent heeft zich laten vaccineren. Dat zegt Professor Dr. Ashley Duits uit Curaçao, die ook het vaccinatieprogramma op Sint-Maarten begeleidt.

Afgelopen week zijn er aan de Nederlandse kant drie mensen overleden aan Covid-19. Met het aantal nieuwe besmettingen aan de Franse kant (meer dan 300 met maar 10 procent gevaccineerd) is het mogelijk dat er opnieuw extra maatregelen komen.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Tim van Dijk

Niet alle huisartsen op Sint-Maarten steunen het vaccinatieprogramma. Ook diverse geloofsgemeenschappen binnen Sint Maarten raden vaccineren af. “Het is voor het eerst dat een pandemie via social media wordt beïnvloedt door complotdenkers, mensen die zich uitgeven als deskundige en angst proberen te zaaien”, zegt Duits.

Nederlands Sint-Maarten (geel) en Frans Saint Martin (grijs). Bewoners gaan en komen dagelijks aan beide kanten.

Radio host Gee Money heeft een enorm bereik binnen de gemeenschap van Sint-Maarten. Hij neemt zelf geen vaccin omdat hij zijn lichaam vertrouwt dat deze het virus wel aankan. De radio host is zich ervan bewust dat hij mensen kan beïnvloeden. “Maar ik zeg ook dat je het vaccin wel moet nemen als je werkt met de kwetsbare medemens op het eiland.”

Vaccins tegen houdbaarheidsdatum aan

Volgens Duits is het doel om zo snel mogelijk 70 tot 90 procent van de inwoners te vaccineren. “Daar werken we hard aan.” Het Nederlandse kabinet deed aan het begin van deze maand nog een dringende oproep aan de eilanden om snel gebruik te maken van de vaccins. “De vaccins lopen tegen de houdbaarheidsdatum aan. Alstublieft, maak gebruik van de vaccins die nu nog in de koelkast staan!”

The post 40 procent gevaccineerd op Sint-Maarten first appeared on Caribisch Netwerk.

Alleen op stap als je gevaccineerd bent of met een negatieve antigeentest

Caribisch Netwerk - 16 juni 2021 - 4:26pm

WILLEMSTAD – Sinds een week is de avondklok niet langer meer geldig op Curaçao, waardoor mondjesmaat verschillende evenementen weer georganiseerd kunnen worden voor het grote publiek. Maar omdat er nog steeds strenge maatregelen gelden, blijkt het in de praktijk lastig een evenement te organiseren wanneer de bezoekers zich moeten houden aan maatregelen zoals: ‘niet dansen, geen harde muziek en anderhalve meter afstand’.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

Om deze maatregelen te ontlopen, hebben verschillende beachclubs afgelopen weekend besloten hun deurbeleid aan te passen. Zo mag je daar alleen naar binnen als je twee keer gevaccineerd bent èn je je vaccinatiebewijs kan laten zien. Of wanneer je een negatieve antigeentest kunt overhandigen die niet ouder is dan 24 uur.

Veel toeristen op Curaçao zijn op dit moment nog niet gevaccineerd. Wel hebben ze zich al twee keer moeten laten testen om het eiland op te mogen komen. Eerst voor aankomst een PCR-test en drie dagen na aankomst een antigeentest. Nog een test om te kunnen gaan stappen haalt het spontane bij sommigen wel een beetje uit de avond.

We vroegen verschillende bezoekers wat zij van het nieuwe deurbeleid vinden.

The post Alleen op stap als je gevaccineerd bent of met een negatieve antigeentest first appeared on Caribisch Netwerk.

Nieuwe regering Curaçao ‘wacht een zware taak’

Caribisch Netwerk - 15 juni 2021 - 12:08am

WILLEMSTAD – “U wacht een zware taak. Want u begint aan de grote opgave om het Land te besturen onder uitzonderlijk lastige omstandigheden. Gelukkig lijkt de coronacrisis op Curaçao enigszins onder controle, maar dat betekent nog niet dat we ons leven op oude voet kunnen voortzetten. En laten we eerlijk zijn. Velen hadden het vóór de crisis al niet makkelijk.”

Dat was de boodschap die de Curaçaose gouverneur Lucille George-Wout had voor het nieuwe kabinet onder leiding van Gilmar ‘Pik’ Pisas die afgelopen maandag werd beëdigd. “De stilstand van de economie in het afgelopen jaar heeft vervolgens de sociale en economische achterstand van velen nog verder vergroot. Het zal een zeer grote inspanning vragen om onze economie weer op de rails te krijgen en om onze mensen weer perspectief te bieden. Dat hebben we allemaal nodig.”

Acute actie
Het was geen standaard speech die de gouverneur had voor de nieuwe ministerploeg. In haar toespraak kwam duidelijk naar voren dat het eiland heel veel uitdagingen kent. “De sociale noden zijn groot en vragen om acute actie in alle sectoren van de maatschappij; van zorg tot onderwijs; van economie tot infrastructuur; van sociale ontwikkeling tot financiën; en van justitie tot bestuur. Onze samenleving heeft nieuwe impulsen en arrangementen nodig om tot ontwikkeling te komen.”

Daarnaast riep George-Wout het nieuwe kabinet op om ‘te werken voor alle Curaçaoënaars’. Niet alleen voor de stemmers op de coalitiepartijen MFK en PNP. Pisas zelf kon een glimlach niet onderdrukken toen hij na de beëdiging toeliep naar de aanwezige aanhangers en pers op het historische Fortplein. Maar in zijn eerste verklaring aan de pers werd direct duidelijk dat hij bewust is van de penibele situatie van het eiland en dat ook hij hard wil werken aan herstel.

Lege staatskas
Eerste probleem is de lege staatskas. Pisas wil met Nederland overleggen over een nieuwe liquiditeitssteun, zoals er in corona-tijd al meer zijn geweest. “Maar als die niet komt, moeten we intern naar een oplossing zoeken.” Grote rol is weggelegd voor minister van Financiën Javier Silvania die onder meer direct aan de slag moet om te zorgen dat de salarissen voor overheidspersoneel kunnen worden betaald.

MFK en PNP hebben sinds de verkiezingen van 19 maart probleemloos samengewerkt. Ze hebben elkaar gevonden in een regering ‘waar de bevolking aan de beurt is’. Ook kennen ze een ruime steun in het parlement van dertien zetels. Maar nu de regering-Pisas daadwerkelijk het land gaat besturen moeten er keuzes worden gemaakt en beslissingen genomen.

Onderschatting
Dat zal niet makkelijk zijn. Maar Pisas, trots op het feit dat hij het, net als in 2017 als leider van een interim-regering, heeft geschopt tot minister-president, zal nu moeten laten zien waarom de bevolking hem hun vertrouwen heeft gegeven. Hij benadrukt dat hij zijn hele leven heeft moeten vechten tegen onderschatting. “Maar elke keer weer liet ik zien dat ik tot veel meer in staat ben dan mensen denken”, zo stelde hij in diverse interviews. Het lijkt er op dat hij nu opnieuw aan een grote uitdaging moet beginnen. En als hij nog niet helemaal bewust was van de zwaarte van die verantwoordelijkheid, herinnerde gouverneur George-Wout hem tijdens de beëdiging daar aan: “Het is aan u, als Raad van Ministers, om het voortouw te nemen; en om de weg te wijzen uit de crisis. De burgers van Curaçao rekenen op u!”

The post Nieuwe regering Curaçao ‘wacht een zware taak’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Ombudsman: Tweede Kamer moet armoede eindelijk aanpakken en stoppen met ‘flauwekul’

Caribisch Netwerk - 14 juni 2021 - 3:28pm

DEN HAAG – De Nationale Ombudsman doet een dringend beroep op Kamerleden om de armoede en ongelijkheid in de Caribische gemeenten eindelijk aan te pakken. “Ophouden met deze flauwekul”, aldus Reinier van Zutphen in de Tweede Kamer.

Komende woensdag praat de Tweede Kamer opnieuw over de nijpende armoede op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Na tien jaar als Caribische gemeenten, worden ze nog steeds ongelijk behandeld: de uitkeringen daar zijn lang niet genoeg om van te kunnen leven.

Politiek Den Haag heeft tot nu toe de uitkeringen niet opgehoogd, omdat politici bang zijn dat de prijzen op de eilanden daardoor nog duurder worden. Het doel was steeds: kijken hoe de kosten van voedsel, water en elektriciteit kunnen worden verlaagd.

De Ombudsman roept Kamerleden nu op om ‘op te houden met die flauwekul’ en te zorgen dat mensen per direct genoeg geld hebben om te kunnen leven. “Veel mensen moeten rondkomen van de onderstand (bijstandsuitkering, red.), maar dat is maar veertig tot vijftig procent van het ijkpunt van het bestaansminimum.”

Den Haag houdt ongelijkheid op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in stand
De Ombudsman wijst op hoe groot de ongelijkheid is voor de mensen die in de drie Caribische gemeente van Nederland. In het Europese deel van Nederland kunnen mensen die werkloos raken terugvallen op een WW-uitkering. Inwoners van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius hebben dat recht nog steeds niet.

“Hoe het komt dat er met zo’n Kamercommissie moet praten over drie kleine eilanden – waar er nog geen 30.000 mensen wonen? Het is bizar”, aldus Van Zutphen. “Het is letterlijk mensonterend, hartverscheurend, maar ook ontroerend hoeveel inzet de mensen daar hebben om vooruit te komen.”

‘Ook de Tweede Kamer heeft duidelijk gefaald’

“De Ombudsman heeft in de afgelopen jaren vaker de Nederlandse regering flink op de vingers getikt over de heersende armoede in die drie Caribische gemeenten”, vertelt politiek verslaggever John Samson. “Bonaire werd in 2010 een bijzondere gemeente in de hoop dat ze meer welzijn kregen. De armoede groeide daar juist.”

“Maar er gebeurt politiek gezien nu iets opmerkelijks: we zien een Ombudsman die in persoon ongekend hard uithaalt richting aanwezige Kamerleden. Van Zutphen is inmiddels ervan overtuigd dat niet alleen de regeringen, maar ook de Tweede Kamer in de afgelopen jaren gefaald heeft. Na tien jaar is het Den Haag niet gelukt om te zorgen dat een paar duizend mensen in die drie Caribische gemeenten gewoon het minimale kunnen krijgen om menswaardig te kunnen rondkomen.”

“De onderzoeksrapporten vliegen je om je oren; Kamerleden ‘schrikken’ bijna elk jaar wel van wat ze zien als ze de eilanden bezoeken. Ook deze laatste coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie probeerde steeds trucjes te bedenken om de levenskosten omlaag te krijgen, maar weer zonder veel succes. Mensen die nu honger lijden, kunnen niet nog eens tien jaar lang wachten tot de kosten zijn gedaald.”

“Op Bonaire zeggen ze: een uitkering is hier te weinig om van in leven te blijven, maar het is ook precies genoeg zodat we niet dood gaan. Het is voor hen ook net zo hopeloos als het klinkt. Maar Van Zutphen ziet een nieuwe kans: veel Kamerleden die hij nu spreekt zijn nieuw én hebben vlak voor de verkiezingen in de media beloofd om de armoede nu wel meteen te gaan aanpakken.”

Nieuwe Tweede Kamer, hetzelfde politieke belofte
In maart gingen veel politieke partijen in Den Haag de verkiezingen in dat het aanpakken van armoede op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius het eerste is wat er moet gebeuren. Verschillende partijen erkennen ook dat het te lang duurt.

De Ombudsman wijst Kamerleden erop dat er een andere belangrijke belofte óók nog steeds niet nagekomen wordt: alleen in de Caribische gemeenten geldt de Wet Gelijke Behandeling niet, omdat die simpelweg nog niet is ingevoerd.

“Armoede is ook: het niet hebben van kinderopvang, met taalachterstand naar school gaan, dat je ouders helemaal geen tijd voor je hebben omdat ze drie baantjes hebben en dan nog steeds niet kunnen rondkomen. Of dat er geen openbaar vervoer is, niet naar die buitenschoolse opvang kunnen”, somt Van Zutphen op.

Hij haalt ongekend hard uit naar politiek Den Haag: “Er wordt zoveel onzin erbij gehaald om maar niet te hoeven doen wat wel moet gebeuren. Dat als het sociaal minimum omhoog gaat, de prijzen omhoog gaan. Het eerste wat je moet doen is je hart volgen. Weg met al die drogredenen die er zijn!”

The post Ombudsman: Tweede Kamer moet armoede eindelijk aanpakken en stoppen met ‘flauwekul’ first appeared on Caribisch Netwerk.

‘Slavenbegraafplaats Sint-Eustatius moet gedenkplaats worden’

Caribisch Netwerk - 11 juni 2021 - 11:33am

ORANJESTAD – De onlangs ontdekte begraafplaats van slaafgemaakten op Sint-Eustatius is niet alleen een internationale archeologische vondst, maar is ook van grote waarde voor de geschiedenislessen van lokale leerlingen.

De leerlingen van de Gwendolien van Puttenschool, die de begraafplaats mochten bezoeken, waren erg onder de indruk. Er wordt volgens de leerlingen tijdens de geschiedenislessen op school weinig aandacht geschonken aan het verleden van Sint-Eustatius.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Tim van Dijk

“Een enorme unieke vondst in de Caribbean”, zegt projectleider en archeoloog Ruud Stelten. “Er gaan al stemmen op voor een gedenkplaats. Eerst gaan we nog onverminderd door met het veiligstellen van de schatten van het rijke verleden van Sint-Eustatius.”

Op slechts vijftig meter van het F.D. Roosevelt vliegveld blijkt op de voormalige Golden Rock Plantage een slavenbegraafplaats te liggen. Door het afgraven van zand voor de aanleg van nieuwe wegen, zijn de graven bloot komen te liggen.

Stelten stuurt een team van acht archeologen, uit diverse landen waaronder Australië, Engeland, Duitsland en Amerika, aan.

Munt uit 1737

Met microscopische precisie legt het team de restanten bloot, welke in uitzonderlijke goede staat verkeren. Complete skeletten van voornamelijk mannen zijn vaak voorzien van een puntgaaf gebit en ook zijn er attributen gevonden zoals een stuk van een pijp, kralen maar ook een aardewerk bord van rond 1735 en een muntstuk.

“Dankzij de hedendaagse technieken kunnen we vaststellen wat voor voeding ze aten, welke ziektes er heersten maar ook aan de hand van slijtage aan de gewrichten wat voor arbeid er in die tijd werd verricht door de slaven”, aldus archeoloog Stelten.

Golden Rock
In de 18de eeuw woonden meer dan 20.000 mensen op Sint-Eustatius (nu 3800 inwoners) en er meerden ruim 3000 schepen aan de steigers van het kleine eiland in de Caribbean. Het eiland was een belangrijke plek om te handelen en kreeg zelfs de naam ‘The Golden Rock.’ Naast handel in tabak, specerijen, suiker en zout waren er diverse plantages, waaronder Golden Rock Plantation, waar de slavenbegraafplaats is gevonden.

The post ‘Slavenbegraafplaats Sint-Eustatius moet gedenkplaats worden’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Inhoud syndiceren