kop

Feed-aggregator

Maatregelen om proces medische uitzendingen Statia en Saba te verbeteren

Dossier Koninkrijks Relaties - 18 mei 2022 - 3:43pm

Kralendijk – “Om de uitdagingen met medische verwijzingen voor de inwoners van Saba en Sint Eustatius en ook het algemene sentiment bij inwoners van Saba en Sint. Eustatius over de zorg op de eilanden het hoofd te bieden, heeft ZJCN samen met collega’s van Sint Maarten Medical Centre (SMMC) , Sint Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) en Saba Cares een seminar georganiseerd. Het tweedaagse seminar was gericht op verbetering van het proces van de medische uitzendingen op de bovenwindse eilanden”, aldus een persverklaring van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Verklaring RCN

De laatste tijd is er veel aandacht voor de zorgverlening op de Bovenwindse Eilanden. Het is evident dat het organiseren van gezondheidszorg op de bovenwinden een uitdaging is, omdat tweedelijns zorg niet op het eiland geleverd kan worden en patiënten daarom aangewezen zijn op medische uitzendingen. De medische uitzendingen voor verzekerden op Saba en Sint Eustatius brengen logistieke, organisatorische en communicatie uitdagingen met zich mee die soms tijdrovend en belastend zijn voor patiënten. De deelnemers van het seminar hebben stil gestaan bij deze uitdagingen met als doel om het proces van medische uitzendingen te verbeteren. Voorafgaand aan het 2-daagse seminar werd informatie en knelpunten opgehaald bij de verschillende medische instellingen, bestuurders OLE en OLS en verzekerden.

Enkele van de belangrijke conclusies uit dit seminar zijn:

•             Er moet beter gecommuniceerd worden met de verzekerden zowel vanuit ZJCN als SMMC, SEHCF en Saba Cares. Er zal meer samenwerking op dit gebied moeten komen tussen de leden van de keten om de verzekerde goed geïnformeerd te houden.

•             De ZJCN kantoren dienen zichtbaarder en toegankelijker te zijn op de eilanden.

•             Het zorgaanbod bij SMMC dient duidelijk te zijn en evenzo de verwijzing naar SMMC zal zonder moeite moeten geschieden. ZJCN en de zorgaanbieders op Saba en Sint Eustatius hebben afgesproken dat  er op korte termijn een pilot wordt gestart om de verwijzingen naar SMMC gemakkelijker en inzichtelijker voor de verzekerden te maken.

•             Het protocol voor medische evacuatie moet eenduidig zijn voor alle betrokkenen en aangescherpt worden.

•             Informatie over toegangstijden voor behandeling en/of consultatie bij verschillende specialisten moet beschikbaar komen voor de verzekerden. De toegangstijd voor een cardioloog is bijvoorbeeld anders dan de toegangstijd bij de uroloog en daar moeten verzekerden goed over geïnformeerd worden. Die informatie is nu niet beschikbaar. Tijdens deze week heeft ZJCN ook op beide eilanden bijeenkomsten georganiseerd waarbij verzekerden  met de klachtenfunctionaris konden  praten. ZJCN zal in de nabije toekomst meer kansen creëren voor verzekerden om hun klachten op een laagdrempelig manier kenbaar te maken. Ook is tijdens het seminar afgesproken dat de klachtenfunctionarissen van SEHCF, Saba Cares, SMMC en ZJCN elkaar meer gaan benaderen en samenwerken in de afhandeling van de klachten. Een aantal verzekerden was uitgenodigd hun ervaringen te delen met de deelnemers van het seminar. Deze ervaringen hebben geholpen om de deelnemers van het seminar meer inzicht te bieden in de verbeteringen die nodig zijn om de medische uitzendingen voor de inwoners van Saba en Sint Eustatius beter te laten verlopen.

Het bericht Maatregelen om proces medische uitzendingen Statia en Saba te verbeteren verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Saba works on Wat

Bonaire nieuws - 18 mei 2022 - 3:00pm

Saba – With the input of local stakeholders and the assistance of Dutch water operators Vitens Evides International (VEI), the Public Entity Saba has started the process to develop a Water Vision.

lees verder

Saba works on Water Vision

Dossier Koninkrijks Relaties - 18 mei 2022 - 3:00pm

Saba – With the input of local stakeholders and the assistance of Dutch water operators Vitens Evides International (VEI), the Public Entity Saba has started the process to develop a Water Vision.

Two persons of VEI, Fred Elgers and Eric Adamse, were on Saba earlier this month to meet with the stakeholders and to hold a two-day workshop for the core team of civil servants about the water supply system. Interview sessions were held with a cross-section of stakeholders, including Saba Cares, the Saba Business Association (SBA), Tourism Bureau, Public Health Department, Agricultural Department, the Economic Affairs policy advisor and various other civil servants, a hotel and a supermarket.

VEI has been asked by the Public Entity Saba to help facilitate and support the drafting of a Water Vision policy document in which the mid- and long-term goals for the water supply system are defined. The Water Vision fits in the objective of the Public Entity to have accessible, affordable and healthy drinking water available for the Saba people.

The Water Vision will serve as the policy document for talks with the ministries in The Hague with regard to water supply and management. A distinction will be made in the document between the different kinds of water: rain water, reverse osmosis (RO) water, grey water and Saba Splash/drinking water.

VEI has been assisting Saba since 2016 with water management. The Dutch water operators played an important role in the setting up of the Saba Splash drinking water bottling plant, the RO water facility and the water transportation and boosting system to pump up the water to the villages.

(Bron: OLS)

Het bericht Saba works on Water Vision verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Boer worden op Curaçao? ‘Dan moet je dertig jaar wachten voor stuk grond’

Caribisch Netwerk - 18 mei 2022 - 2:25pm

WILLEMSTAD – Boeren zouden graag meer verse groente en fruit willen verbouwen op Curaçao, maar op een legale manier aan grond komen is volgens hen bijna onmogelijk. “Er is op dit moment een wachtlijst van zo’n dertig jaar”, vertelt Benjamin Visser die op het eiland in de landbouw zit.

“Landbeschikbaarheid is een heel groot probleem op Curaçao”, vertelt de boer. Hij kweekt groente en fruit door een watersysteem genaamd permacultuur. “Ik zit in de syntropische sector waar ik en met mij veel jonge boeren in willen beginnen, maar er wordt voor ons geen land beschikbaar gemaakt.”

Het lijkt er volgens Visser dan ook op dat de overheid meer geïnteresseerd is in mensen die land willen kopen. “We worden van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) naar Domeinbeheer verwezen en weer terug. Je komt niet verder.” Het gevolg is dat veel boeren daarom illegaal boeren en bouwen, ziet hij.

‘Mensen beginnen illegaal te verbouwen’
Nena Perret-Gentil wacht al zeven jaar om op haar vergunning. Precies bij de locatie waarover zij een aanvraag heeft gedaan, ziet zij tot haar frustratie dat treinen worden ‘ingepikt’. “Mensen zetten hekwerk neer en beginnen illegaal te verbouwen.”

“Wanneer Domeinbeheer hierachter komt moeten ze een boete betalen, maar ze mogen daar wel blijven. Dat vind ik heel erg frustrerend, omdat ik het op de legale manier probeer te doen, maar het lukt me gewoonweg niet.”

“Ik ben al sinds 2015 bezig”, vertelt ze. “In die tijd kreeg ik te horen dat er een wachtlijst was van 7.000 aanvragen. In 2020 werd mij verteld dat deze wachtlijst was opgeschoond. Het werd teruggebracht naar 3.000 aanvragen. Toch zit er geen schot in, want ik krijg alleen maar te horen dat ik op mijn beurt moet wachten.”

Boerenvereniging: ‘Bureaucratie kost boeren onnodig veel tijd’
Volgens Irving Drommond, secretaris van Agrarische Koöperatieve Vereniging (AKV) lopen veel Curaçaose boeren aan tegen de lange wachtlijst en de bureaucratie bij Domeinbeheer.

“De aanvraagprocedure is niet inzichtelijk en de tijdsduur hiervan ook niet”, stelt Drommond. “Men wordt bij de aanvraag van een stukje grond niet goed geïnformeerd wat ze aan documenten moeten indienen voor de behandeling van hun aanvraag, hoor ik van boeren. Ze moeten meerdere keren naar Domeinbeheer, omdat ze steeds weer om nieuwe documenten gevraagd worden.”

“Het kost de boeren onnodig veel tijd, omdat ze steeds vrij moeten nemen hiervoor. Ook het aanvragen van land duurt veel langer dan nodig is. Vervolgens is het stil en horen de boeren soms jaren niks meer over hun aanvraag.”

Wat doet de politiek?

MFK-Statenlid Gilbert Doran vindt dat zo’n lange wachtrij niet mogelijk zou moeten zijn. “Het afgeven van erfpacht gaat heel erg langzaam op het eiland”, erkent hij.

Doran wil van het kabinet dat de aanvragen voor erfpachten sneller worden behandeld. Volgens het Statenlid zouden de hoge prijzen voor groente en fruit op Curaçao kunnen gaan dalen, als het eiland zelf snel meer gaat verbouwen.

‘Commissie belooft aanvragen voor grond sneller te behandelen’
Na vragen van Caribisch Netwerk besluit de MFK-parlementariër om geen schriftelijke Statenvragen te stellen, maar om persoonlijk opheldering te vragen op het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

Volgens het Statenlid heeft hij in een overleg met de minister en de directeur van Domeinbeheer, een toezegging gekregen. “De lange wachtlijst is een gevolg van een tekort aan werknemers. Er zal een extra commissie komen om alles op spoedige termijn te gaan regelen.”

Volgens Doran is dit niet alleen een kwestie van goedkopere groente en fruit, maar het is ook voor het cultureel erfgoed belangrijk dat landbouw op Curaçao toekomst heeft. “We hebben een rijke geschiedenis, die afkomstig is van de landbouw en plantages, en het is dus ook belangrijk om dit te conserveren.”

Blijf op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Caribische gemeenschap. Abonneer dan net als anderen ook op de nieuwsbrief van Caribisch Netwerk.

The post Boer worden op Curaçao? ‘Dan moet je dertig jaar wachten voor stuk grond’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws:

Bonaire nieuws - 18 mei 2022 - 8:52am

Den Haag – De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren vindt dat de voormalige Plantage Bolivia de bestemming natuur moet krijgen. De partij keert zich dan ook tegen het plan van eigenaar Bonaire Properties om woningen in het gebied te bouwen.

lees verder

Partij voor de Dieren: Geef Plantage Bolivia natuurbestemming

Dossier Koninkrijks Relaties - 18 mei 2022 - 8:52am

Den Haag – De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren vindt dat de voormalige Plantage Bolivia de bestemming natuur moet krijgen. De partij keert zich dan ook tegen het plan van eigenaar Bonaire Properties om woningen in het gebied te bouwen.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de Kamerleden Lammert van Raan, Eva van Esch en Leonie Vestering hebben gesteld aan de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Christianne van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof). De vragenstellers willen dat de minister desnoods een aanwijzing geeft om ontwikkeling van het gebied te voorkomen.

 1. Bent u bekend met het gebied plantage Bolivia, dat 10% van Bonaire beslaat, dat het grootste zeldzame tropisch droog bos van de Antillen herbergt (3000 ha) en dat als enige natuurcorridor van het eiland fungeert?
 2. Bent u bekend dat natuur en milieu bovenlokaal belang vertegenwoordigen?
 3. Deelt u onze mening dat uw verantwoordelijkheid is erop toe te zien dat bij het opstellen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan voldoende natuur – en recreatieruimte worden veiliggesteld in overeenstemming met de toekomstige woonbehoefte? Zo ja, kunt u aangeven hoe u dit gaat bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u er bekend mee dat Bonaire Properties NV voornemens is de komende decennia bijna 2.000 woningen en de daarvoor benodigde infrastructuur wil bouwen in het kwetsbare natuurgebied plantage Bolivia?  Zo ja, wat is uw oordeel over dit voornemen?
 5. Bent u bereid om in overleg met het Openbaar Lichaam Bonaire te voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan de natuur in het gebied plantage Bolivia, dan wel dat er natuur wordt verloren?
 6. Deelt u onze mening dat bouwen op de locaties, zoals voorgeschreven in het ruimtelijke ontwikkelingsplan, de voorkeur heeft daar waar de infrastructuur aanwezig is en dit de minste impact heeft op de natuur? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u bereid, indien noodzakelijk, van uw bevoegdheid op basis van de Wet gebruik te maken om een aanwijzing (met voorschriften) te geven inzake de inhoud van het vast te stellen ruimtelijk ontwikkelingsplan? Zo ja, hoe zouden de voorschriften omtrent de inhoud van het ruimtelijk ontwikkelingsplan eruit kunnen zien zodanig dat Plantage Bolivia beschermd wordt? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het u bekend dat wetenschappelijke onderzoeksrapporten stellen dat Plantage Bonaire onvervangbaar is en dat het moet worden beschermd? Zo ja, deelt u onze mening dat dit gebied, gezien haar ecologische en culturele waarde, in het ruimtelijke ontwikkelingsplan de bestemming natuur zou moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u er bekend mee dat het Openbaar Lichaam Bonaire op 26 januari 2022 een intentieovereenkomst met Bonaire Properties NV heeft gesloten over de ontwikkeling van plantage Bolivia? Kunt u de intentieovereenkomst delen met de Kamer?
 10. Kunt u aangeven hoe het proces en de tijdslijn na de intentieovereenkomst er uit ziet? Zo nee, waarom niet?
 11. Is er al een projectplan ingediend en/of is er al duidelijkheid over mogelijke vergunningen, zoals bijvoorbeeld een kapvergunning voor (deel van) het tropisch droog bos? Zo ja, kunt u dit met de Kamer delen?
 12. Wat zullen de gevolgen zijn van de bouw van 2.000 woningen op de natuurwaarden – en functie van de corridor en hoe is dit meegenomen in de intentieovereenkomst?
 13. Klopt het dat Plantage Bolivia onderdeel is van Washikemba-Fontein-Onima, dat aangewezen is als een IBA (Important Bird Area), maar niet als zodanig wordt beschermd? Zo ja, waarom wordt dit gebied niet beschermd? Bent u bereid deze bescherming alsnog op korte termijn te realiseren?
 14. Bent u het er mee eens dat mogelijke bouwplannen op Plantage Bolivia de aangrenzende kustlijn, bestaande uit 15 kilometer koraal, zal aantasten? Zo nee, waarom niet?
 15. Kunt u aangeven wat het specifieke beschermingsregime is voor de aanwezige grotten met rotstekeningen, gemaakt door de Caiquetío rond 1.000 BC? Is woningbouw daar toegestaan?
 16. Bent u bekend dat er aanwijzingen zijn dat er meer archeologisch erfgoed te vinden is op plantage Bolivia? Zo ja, deelt u onze mening dat mede in het kader van het Verdrag van Malta er onderzoek naar gedaan moet worden? Zo nee, waarom niet?
 17. Wie waren de originele bewoners van het gebied, voordat plantage Bolivia na afschaffing van de slavernij in privé handen kwam? 
 18. Is er nog getracht om de rechten van de originele bewoners te onderzoeken en herstellen en om schadevergoeding te betalen zoals bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland in de jaren 80 heeft gedaan? 
 19. Vindt u dat het gerechtvaardigd is dat in deze tijd één eigenaar zo’n groot deel van een (ei)land in handen heeft? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
 20. Bent u bekend dat het de bestemming van plantage Bolivia is om het open landschap en de landschappelijke en natuurwaarden te behouden, conform het sinds 2010 vigerende bestemmingsplan, en dat er geen (woning)bouwactiviteiten zijn toegestaan? Zo ja, hoe gaat u dit waarborgen?
 21. Deelt u onze mening dat de eigenaar ten tijde van de aankoop geacht kan worden bekend te zijn geweest met de bestemming van plantage Bolivia? Zo ja, deelt u onze mening dat de eigenaar er niet vanuit kan gaan dat de bestemming zomaar gewijzigd zal worden in ‘wonen’ ten koste van ‘open landschap’?
 22. Deelt u onze mening dat het belangrijk is een goed ruimtelijk plan en procedurele zaken helder te hebben voordat invulling wordt gegeven aan projecten? Zo ja, hoe gaat u daar invulling aangeven? Zo nee, waarom niet gezien de recente voorbeelden Ocean Oasis en Chogogo?
 23. Deelt u onze mening dat, mede gelet op het feit dat er in het (concept) ruimtelijk ontwikkelingsplan voldoende woningbouwlocaties zijn aangewezen om huizen te bouwen en daarmee te kunnen voorzien in de woningbehoefte rekening houdend met de bevolkingsgroei tot 2050, er niet één huis gebouwd hoeft te worden op Plantage Bolivia? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u voorkomen dat er gebouwd zal worden op Plantage Bolivia?
 24. Kunt u gezien de urgentie van de bouwplannen deze vragen zo spoedig mogelijk en ten minste binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

Het bericht Partij voor de Dieren: Geef Plantage Bolivia natuurbestemming verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws:

Bonaire nieuws - 18 mei 2022 - 8:00am

Den Haag – De Kustwacht in het Caribisch Gebied is gestart met de voorbereidingen voor een reorganisatie. Dat meldt minister van Defensie Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van het jaarverslag van de Kuswacht.

lees verder

Kustwacht Caribisch Gebied wordt 24/7 operationeel inzetbaar

Dossier Koninkrijks Relaties - 18 mei 2022 - 8:00am

Den Haag – De Kustwacht in het Caribisch Gebied is gestart met de voorbereidingen voor een reorganisatie. Dat meldt minister van Defensie Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van het jaarverslag van de Kuswacht.

“De Kustwacht neemt als partner in de grenstoezichtketen in elk van de landen deel aan de intensivering. Dit betekent dat de Kustwacht de komende jaren door een personeelsuitbreiding zal groeien naar een ’24/7’ operationeel inzetbare organisatie. In 2021 is de Kustwacht derhalve gestart met de voorbereidingen voor een reorganisatietraject.”

Lees hieronder de gehele brief van de minister

Hierbij bied ik u het Jaarverslag 2021 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna Kustwacht) aan. De Rijksministerraad heeft dit jaarverslag op 29 april 2022 vastgesteld. Conform de Rijkswet Kustwacht legt de minister van Defensie met dit jaarverslag verantwoording af over het functioneren van de Kustwacht in 2021.

Het jaar 2021 werd voor de Kustwacht wederom gekenmerkt door de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Naast de gevolgen voor de volksgezondheid in het Caribisch gebied waren het met name de sociaaleconomische gevolgen die van grote invloed waren op de lokale bevolking. COVID-19 en de intrede van nieuwe varianten zorgde periodiek voor besmettingsgolven met navenante beperkende maatregelen tot gevolg. Dit trof ook de Kustwacht. Zo kende de Kustwacht in 2021 enkele periodes van verminderde operationele inzetbaarheid en liepen enkele materieelprojecten vertraging op.

In 2021 is een aantal (grote) drugsvangsten gedaan, al dan niet in samenwerking met Defensie of derden. Uit de resultaten van onderscheppingen van verdovende middelen door de Kustwacht zelf (2697 kg cocaïne en 577 kg marihuana), valt echter op te maken dat de totale hoeveelheid in beslag genomen drugs in 2021 is gedaald ten opzichte van 2020, toen er 5.842 kg is onderschept.

Op het gebied van illegale migratie is ook een dalende lijn zichtbaar. Waar de Kustwacht in 2020 nog 159 migranten heeft aangehouden, waren dit er 2021 117. De Kustwacht schrijft deze lagere cijfers, net als in 2020, vooral toe aan gevolgen van de aanhoudende COVID-19 crisis en de vermoedelijk daarmee samenhangende neergang in hoeveelheid verkeer over zee richting de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Een afname over 2021 is ook waarneembaar als het gaat om onderscheppingen van illegale vuurwapens.

De economische crisis in de Landen als gevolg van de COVID-19 pandemie, heeft in 2020 geleid tot het sluiten van akkoorden voor financiële hulp van Nederland aan de afzonderlijke landen. Als onderdeel van die akkoorden zijn de Landen onder het protocol versterking grenstoezicht samen met Nederland drie afzonderlijke plannen van aanpak ter versterking van het grenstoezicht overeengekomen (maatregel H.11 uit de Landspakketten).

De Kustwacht neemt als partner in de grenstoezichtketen in elk van de Landen deel aan de intensivering. Dit betekent dat de Kustwacht de komende jaren door een personeelsuitbreiding zal groeien naar een ’24/7’ operationeel inzetbare organisatie. In 2021 is de Kustwacht derhalve gestart met de voorbereidingen voor een reorganisatietraject, op basis van het Lange Termijn Plan Personeel (LTP-P) 2021-2028.

In 2021 boekte de Kustwacht vorderingen op een aantal materieelprojecten. Zo is het grootste deel van de vast opgestelde walradarketen vervangen. Zes van de acht locaties, verspreid over de Benedenwindse eilanden, zijn voorzien van nieuwe masten met daarin nieuwe radars en beschermingsbehuizingen. Verder zijn de eerste procesmatige stappen gezet om te komen tot een vervanging van de Cutter capaciteit. De Kustwacht rolde in 2021 het nieuwe netwerk voor het Maritiem Informatieknooppunt (MIK) uit. Hiermee is een stap gezet in het toekomstbestendig maken van het MIK, in die zin dat de informatievoorziening de operaties beter kan ondersteunen.

De Kustwacht is het afgelopen jaar een actieve samenwerkingspartner geweest, zowel binnen de justitiële keten van de Landen als regionaal en internationaal. Op Curaçao ondertekende de Kustwacht in 2021 een samenwerkingsconvenant met de Douane. Op Bonaire is de met ketenpartners douane, Korps Politie Caribisch Nederland en de Koninklijke Marechaussee verder gewerkt aan de totstandkoming van de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB). Op Sint Maarten is de samenwerking met de Franse autoriteiten verder versterkt. Internationale samenwerking is verder versterkt, onder andere door deelname aan de oefening Tradewinds en Operatie Clockwork, waarbij de Kustwacht samenwerkte met onder andere de Verenigde Staten, de Dominicaanse Republiek en andere partnerlanden in de regio.

Klik hier voor het Jaarverslag

Het bericht Kustwacht Caribisch Gebied wordt 24/7 operationeel inzetbaar verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Subsidie drinkwater en elektriciteit keert mogelijk terug in Caribisch Nederland

Bonaire nieuws - 18 mei 2022 - 7:43am

Den HAAG – De inmiddels weer ingetrokken rijkssubsidie die tijdens de coronacrisis in Caribisch Nederland voor drinkwater en elektriciteit gold keren mogelijk terug, maar dan structureel. Dat kan worden opgemaakt uit de zesde rapportage over de uitvoering van de in VN-verband aangegane duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

lees verder

Subsidie drinkwater en elektriciteit keert mogelijk terug in Caribisch Nederland

Dossier Koninkrijks Relaties - 18 mei 2022 - 7:43am

Den HAAG – De inmiddels weer ingetrokken rijkssubsidie die tijdens de coronacrisis in Caribisch Nederland voor drinkwater en elektriciteit gold keren mogelijk terug, maar dan structureel. Dat kan worden opgemaakt uit de zesde rapportage over de uitvoering van de in VN-verband aangegane duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

“Tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 hebben ervoor gezorgd dat de kosten voor telecom, energie en drinkwater werden verlaagd en zijn aan de openbare lichamen extra middelen beschikbaar gesteld om de gevolgen van Covid-19 voor kwetsbare mensen te verzachten. In het kader van het Regeerakkoord ter beschikking gestelde 30 miljoen euro wordt bezien in hoeverre die subsidies een structureel karakter kunnen krijgen”, zo staat er in de rapportage te lezen.

Staatssecretaris Van Huffelen heeft in een overleg met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties gemeld bij de presentatie van de Voorjaarsnota bekend te maken hoe de 30 miljoen verdeeld gaan worden.

Caribisch Nederland paste er niet meer op…

Lees hieronder het Cariben-hoofdstuk

Caribisch Nederland en de SDG’s

Dit onderdeel van de nationale SDG-rapportage gaat in op de SDG-inspanningen in Caribisch Nederland: de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden).. Het gaat in op de sociaaleconomische, ecologische en mensenrechten dimensie van duurzame ontwikkeling.

Armoedebestrijding en veiligheid

Om de inzet op het verbeteren van de bestaanszekerheid van inwoners van Caribisch Nederland te onderstrepen, heeft het vorige kabinet in 2019 een ijkpunt voor het sociaal minimum vastgesteld. Het doel is dat de kosten worden teruggebracht en de inkomens worden verhoogd, zodat alle inwoners van Caribisch Nederland in levensonderhoud kunnen voorzien. Het belangrijkste doel van dit kabinet voor Caribisch Nederland is het verbeteren van de levensstandaard en het bestrijden van armoede.

Het kabinet werkt deze kabinetsperiode toe naar het ijkpunt sociaal minimum. Dit doet het kabinet stapsgewijs en samen met de openbare lichamen, zodat zij in staat worden gesteld hun taken beter te kunnen uitvoeren. Naast een hoger wettelijk minimumloon (en de hieraan gekoppelde uitkeringen) en het verlagen van de kosten van levensonderhoud is ook een adequaat stelsel van sociale zekerheid nodig. Het kabinet trekt 30 miljoen euro structureel uit voor onder meer de inkomens te verhogen en de kosten van levensonderhoud te verlagen.

Om de inkomenspositie te verbeteren, zijn per 1 januari 2022 het wettelijk minimumloon en de basisuitkeringen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba verhoogd met 10% (inclusief inflatie). Mensen met kinderen profiteren van een hogere kinderbijslag; deze bedraagt momenteel USD 89 per kind per maand. Het kabinet zal verder dit jaar het wetvoorstel kinderopvang BES aanbieden, die beoogt het ontwikkelen van een stelsel van kwalitatief goede, veilige en (financieel) toegankelijke kinderopvang. Daarnaast hebben tijdelijke maatregelen in het kader van Covid-19 ervoor gezorgd dat de kosten voor telecom, energie en drinkwater werden verlaagd en zijn aan de openbare lichamen extra middelen beschikbaar gesteld om de gevolgen van Covid-19 voor kwetsbare mensen te verzachten.

In het kader van het Regeerakkoord ter beschikking gestelde 30 miljoen euro wordt bezien in hoeverre die subsidies een structureel karakter kunnen krijgen. Voor het verlagen van woonlasten heeft de Rijksoverheid de verhuurderssubsidie voor de sociale huursector van de openbare lichamen overgenomen. Hierdoor hebben de openbare lichamen meer financiële ruimte gekregen om zelf maatregelen en beleid te ontwikkelen om woonlasten te laten dalen. Ook worden er sociale huurwoningen bijgebouwd.

Omvangrijke trajecten die de afgelopen jaren zijn afgerond in Caribisch Nederland op het gebied van veiligheid en rechtvaardigheid, zijn de invoering van het jeugdstrafrecht, de inwerkingtreding van de Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven en de overval regeling. Met het jeugdstrafrecht zijn er regelingen gekomen voor buitengerechtelijke afdoening en specifieke jeugdsancties met een duidelijke pedagogische oriëntatie. Dit sluit aan bij internationale kinderrechten.

Slachtoffers van geweldsmisdrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen voortaan een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds geeft een eenmalige uitkering aan slachtoffers van geweldsmisdrijven die ernstig lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen. Een tegemoetkoming uit het Schadefonds is een erkenning van het onrecht dat hen is aangedaan en draagt bij aan herstel van vertrouwen. De overvalregeling betreft een subsidie voor preventieve maatregelen tegen woning- en bedrijfsovervallen. Met deze subsidieregeling voor de burger die slachtoffer is geworden van een overval kan men zich beveiligen wat bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de slachtoffers en aan het voorkomen van herhaald slachtofferschap. 

In het Coalitieakkoord van het nieuwe kabinet is veel aandacht voor Caribisch Nederland. Naast het ter beschikking stellen van 30 miljoen euro structureel, wil het kabinet zich inspannen om Bonaire, Saba en Sint Eustatius een gelijkwaardig deel van Nederland te laten zijn, met de nadruk op het versterken van de arbeidsmarkt, aanpakken van armoede en investeren in de economie.

Natuur en milieu Het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 (NMBP) heeft als doel om de rijke natuur van Caribisch Nederland te behouden, te beschermen en op duurzame wijze te benutten. Een gezonde natuur draagt bij aan de economische ontwikkeling van de eilanden. Het plan heeft vier centrale doelen gericht op: 1) gezonde, veerkrachtige en weerbare koraalriffen, 2) het herstel en behoud van unieke habitat en soorten, 3) het duurzaam gebruik van land en water voor de ontwikkeling van de lokale economie, en 4) voorwaarden scheppen voor duurzame resultaten van natuurbeleid.

Het Rijk geeft hiermee het kader. De uitvoering vindt grotendeels plaats onder verantwoordelijkheid van de openbare lichamen. Voor de uitvoering van het NMBP is in het coalitieakkoord ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ incidenteel 35 miljoen euro gereserveerd. Het Natuur- en milieubeleidsplan is het startpunt voor het opstellen van uitvoeringsagenda’s per eiland en biedt de strategie en het kader waarmee ieder eiland, samen met het Rijk, de komende jaren aan de slag kan.

De uitvoering van het NMBP is gestart in 2020. In het bijzonder is ingezet op de bescherming van het koraal, bijvoorbeeld met het voorkomen van erosie door het verwijderen van loslopende dieren uit de publieke ruimte (ter indicatie; op Bonaire lopen circa 35.000 geiten en 2.000 ezels rond). Ook is gestart met het professionaliseren van de veehouderij en visserij en met andere initiatieven om lokale voedselproductie te stimuleren.

Mensenrechten

De meeste mensenrechtenverdragen gelden zowel in het Europese als het Caribische deel van Nederland. In 2019 heeft het kabinet toegezegd dat mensenrechtenverdragen die in de toekomst door het Koninkrijk worden aangegaan zowel in het Europese als Caribische deel zullen gelden. Vanwege bijzondere omstandigheden waardoor Caribisch Nederland zich wezenlijk onderscheidt van Europees Nederland, bijvoorbeeld door de geografische ligging en economische en sociale omstandigheden, wordt wel ruimte gelaten voor verschillen tussen beide delen van Nederland in de implementatie van mensenrechtenverdragen.

In het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020 zijn diverse acties opgenomen voor het bevorderen van de mensenrechtensituatie in het Caribische deel van Nederland. Zoals het opzetten van een jobcenter op Bonaire, extra sociale huurwoningen op Bonaire, St. Eustatius en Saba en opschoning van de basisadministratie van St. Eustatius. Verder wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de implementatie van het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Statistieken over welvaart In 2021 is ‘Trends in the Caribbean Netherlands 2021’23 gepubliceerd. Het biedt een overzicht van de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied. In de publicatie is speciale aandacht voor de gevolgen van Corona voor met name het toerisme op de eilanden en de steun die bedrijven n.a.v. de epidemie ontvingen. Verder is voor Caribisch Nederland een Monitor Brede Welvaart in ontwikkeling. Deze Monitor beschrijft hoe de welvaart zich ontwikkelt aan de hand van economische, sociale en ecologische indicatoren. In dit geval gaat het om 72 indicatoren op 16 beleidsthema’s. In 2022 wordt deze Monitor voor het eerst gepubliceerd.

Het bericht Subsidie drinkwater en elektriciteit keert mogelijk terug in Caribisch Nederland verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Rekenkamer: Geef landen duidelijkheid over herfinancieren/kwijtschelden leningen

Bonaire nieuws - 18 mei 2022 - 7:09am

Den Haag – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen moet Curaçao, Aruba en Sint Maarten meer duidelijkheid geven over het terugbetalen, herfinancieren en/of kwijtschelden van de circa 2 miljard gulden aan leningen die Nederland vanwege van de coronacrisis heeft verstrekt.

lees verder

Rekenkamer: Geef landen duidelijkheid over herfinancieren/kwijtschelden leningen

Dossier Koninkrijks Relaties - 18 mei 2022 - 7:09am

Den Haag – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen moet Curaçao, Aruba en Sint Maarten meer duidelijkheid geven over het terugbetalen, herfinancieren en/of kwijtschelden van de circa 2 miljard gulden aan leningen die Nederland vanwege van de coronacrisis heeft verstrekt.

Die aanbeveling doet de Algemene Rekenkamer in het kader van het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. De looptijd van de renteloze en aflossingsvrije leningen is in april verlengd tot eind 2023. Tegen die tijd moet opnieuw met Nederland worden onderhandeld over een eventuele verlenging en de eventuele voorwaarden. “We bevelen de minister van BZK aan om heldere verwachtingen te scheppen over terugbetalen, herfinancieren en/of kwijtschelden van de leningen”, aldus de Rekenkamer.

Lees hier het gehele verantwoordingsonderzoek

Lees hier het Jaarverslag over de Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Het bericht Rekenkamer: Geef landen duidelijkheid over herfinancieren/kwijtschelden leningen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: DCNA presenteert

Bonaire nieuws - 18 mei 2022 - 1:45am

Den Haag – Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft in Den Haag een ‘Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch Gebied’ gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een Masterclass Klimaatverandering waarin niet alleen de rijkdom van de natuur op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Saba werd belicht, maar vooral ook de kwetsbaarheid als gevolg van o.a. de opwarming van de aarde.

lees verder

DCNA presenteert ‘Klimaat Actieplan’ voor Caribisch deel Koninkrijk

Dossier Koninkrijks Relaties - 18 mei 2022 - 1:45am

Den Haag – Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft in Den Haag een ‘Klimaat Actieplan voor het Nederlands Caribisch Gebied’ gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een Masterclass Klimaatverandering waarin niet alleen de rijkdom van de natuur op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Saba werd belicht, maar vooral ook de kwetsbaarheid als gevolg van o.a. de opwarming van de aarde.

“De eerste effecten van de klimaatcrisis zijn nu al zichtbaar in het Caribisch gebied en de verwachting is dat dit in de komende jaren exponentieel zal toenemen. De eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering”, waarschuwt DCNA waarin de beheerders van de nationale parken op de zes eilanden zijn verenigd.

Aan het woord kwamen onder meer DCNA-voorzitter Hellen van der Wal, Bert Denneman van Vogelbescherming Nederland, Chief Conservation Officer van National Park Arikok op Aruba Natasha Silva en DCNA-directeur Tadzio Bervoets die het ‘Klimaat Actieplan’ lanceerde. De Tweede Kamerleden Jorien Wuite (D66) en Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) verwelkomden het initiatief van DCNA en beloofden hun best te doen de impact van klimaatverandering in de Cariben op de Haagse agenda te krijgen.

Lees hier het ‘Klimaat Actieplan’

Het bericht DCNA presenteert ‘Klimaat Actieplan’ voor Caribisch deel Koninkrijk verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Van Huffelen naar de Cariben om te luisteren naar dromen en zorgen

Bonaire nieuws - 18 mei 2022 - 1:30am

Den Haag – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) brengt van maandag 23 mei tot vrijdag 27 mei voor de tweede keer in korte tijd een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Doel is dit keer, aldus een mededeling van het ministerie, inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties te ontmoeten en “te luisteren naar hun dromen en zorgen.”

lees verder

Van Huffelen naar de Cariben om te luisteren naar dromen en zorgen

Dossier Koninkrijks Relaties - 18 mei 2022 - 1:30am

Den Haag – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) brengt van maandag 23 mei tot vrijdag 27 mei voor de tweede keer in korte tijd een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Doel is dit keer, aldus een mededeling van het ministerie, inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties te ontmoeten en “te luisteren naar hun dromen en zorgen.”

“Ondanks dat ik uiteraard ook met bestuurders spreek deze reis heeft de focus voor mij vooral het ontmoeten van de mensen die op de eilanden wonen. Wij zijn er als bestuurders voor hen en niet andersom. Dat betekent concreet dat ik niet alleen met politici in gesprek wil. Ik wil graag persoonlijk kennis maken met de inwoners en de maatschappelijke organisaties. Om te horen over hun dromen en zorgen”, aldus Van Huffelen.

Op Aruba woont ze de conferentie ‘Sterke vrouwen’ bij. Op Curaçao spreekt ze met leden van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao en op Sint Maarten gaat zij onder andere in gesprek met Young Professionals. Volgens BZK is de staatssecretaris “enthousiast om af te reizen.” Volgende maand staat een werkbezoek aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba op de agenda.

Het bericht Van Huffelen naar de Cariben om te luisteren naar dromen en zorgen verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Apotheken Bonaire kunnen groei bevolking niet aan

Caribisch Netwerk - 17 mei 2022 - 2:39pm

KRALENDIJK – Lange wachttijden van een uur en een tekort aan medicijnen: vanaf september vorig jaar tot nu zijn de klachten over de dienstverlening van de apotheken op Bonaire fors gestegen. “Covid en de groei van de bevolking zijn een dubbele tegenslag voor ons”, zegt Burney El Hage, manager van de zorginstelling Fundashon Mariadal (FMD).

Drie apotheken vallen onder FMD. Tijdens de pandemie moest alles tot stilstaand komen en kreeg de aandacht voor Covid voorrang. Als enige zorginstelling en ziekenhuis op het eiland was dit extra moeilijk voor FMD. “We moeten een inhaalslag maken. Eigenlijk moeten we heel onze dienstverlening hervinden”, aldus El Hage.

Groeiende en veranderende samenleving
FMD erkent dat de dienstverlening is verslechterd. Maar volgens dokter Alex Schwengle hebben ze de gemiddelde wachttijd gemeten en deze valt binnen de Nederlandse normen. “15 a 20 minuten wachten is binnen de normen. Maar hier hebben we ook pieken, waardoor de wachttijd langer wordt.”

Monopolie
Bonaire telt vier apotheken waarvan drie zijn overgenomen door FMD. Om marktwerking weg te nemen is besloten om het beheer van alle apotheken op het eiland, met uitzondering van één apotheek in handen van FMD te leggen, Er is de afspraak gemaakt dat de apotheken die onder het beheer van FMD kwamen, om de kostprijs van medicijnen door te berekenen plus een vergoeding voor transport en de wisselkoers.

Daarnaast werden de kosten voor de operationele activiteiten van het beheer opgenomen in het budgetcontract tussen Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) en FMD.

Sinds 1 januari 2011 heeft de andere apotheek een overeenkomst met ZJCN op basis van een zogeheten receptregel-vergoeding. Dit is dus een ander contract dan de apotheken die onder FMD vallen.

Volgens eilandsraad lid Desiree Coffie zijn er te weinig apotheken ten opzichte van het aantal inwoners. “De bevolking groeit, dus we moeten denken aan nog een apotheek. Bovendien is concurrentie in de farmaceutische wereld zeer gezond”, zegt ze.

ZJCN hanteert een beleid dat er een apotheek nodig is op 7.500 verzekerden. “Momenteel beschikt Bonaire over vier apotheken. Er is nu geen behoefte aan een extra apotheek”, zegt een woordvoerder van ZJCN.

Gebrek aan medicijnen
Volgens Schwengle zijn sommige specifieke medicijnen te duur om in voorraad te hebben. “Op bestelling worden ze binnen een week geleverd. De meeste noodzakelijke medicijnen hebben we in voorraad.”

Op Bonaire is het alleen toegestaan geneesmiddelen in te voeren of te verhandelen die in Nederland staan geregistreerd. Dus apotheken kunnen alleen in Nederland terecht om medicijnen aan te schaffen. Dit is geregeld in de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES, die ook verwijst naar de Nederlandse Geneesmiddelenwet.

Coffie vind dat er onderzocht moet worden of er mogelijkheden zijn om medicijnen in andere landen aan te schaffen. El Hage: “Zorg heeft niet alleen te maken met specialisten en deskundigen. Ook met de wet. Juist om de veiligheid te waarborgen.”

Personeel schaarste
Bonaire heeft een groot tekort aan apothekersassistenten. “We zijn maanden intensief aan het werven maar het lukte maar mondjesmaat om aan medewerkers te komen.”

Door deze tekort aan personeel kozen de apotheken ervoor om minder personeel in te zetten bij de balie. “Het was noodzakelijk. We moesten kiezen tussen veiligheid en een snelle afhandeling”, zegt El Hage. Om het tekort aan personeel tegen te gaan wil FMD zelf mensen opleiden tot apothekersassistent.

“Het is niet zomaar een recept afgeven en klaar. De medewerker moet registreren, controleren en nogmaals controleren,”, zegt dokter Schwengle.

Het feit dat recepten vaak door de huisartsen naar de betreffende apotheek werden gestuurd zorgde ook voor extra werkdruk. “Er waren maanden waarin 120 recepten niet opgehaald werden”, zegt Den Heyer.

Verbeteringen
Volgens FMD zijn er verbeteringen te merken. Door de heropening van de apotheek in het gebouw van het ziekenhuis, is de wachttijd aanzienlijk minder geworden.

Blijf op de hoogte van de belangrijkste updates uit de Caribische gemeenschap. Abonneer dan net als anderen ook op de nieuwsbrief van Caribisch Netwerk.

The post Apotheken Bonaire kunnen groei bevolking niet aan first appeared on Caribisch Netwerk.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws:

Bonaire nieuws - 17 mei 2022 - 5:25am

Londen – Curaçao en Aruba nemen op de vandaag gepubliceerde Financial Secrecy Index de 90ste en 75ste plek in. Op de door de Verenigde Staten aangevoerde ranglijst is Nederland op de 12e plaats terug te vinden.

Met de tweejaarlijkse Financial Secrecy Index brengt de organisatie Tax Justice Network in samenwerking met Oxfam Novib in kaart welke landen het aantrekkelijkst zijn voor het verbergen van vermogen om belasting te ontduiken of geld wit te wassen. In de lijst van 141 landen ontbreekt Sint Maarten.

lees verder

Inhoud syndiceren