kop

SGB schooljaar 2016 – 2017 van start

Na een welverdiende grote vakantie voor de leerlingen, studenten en personeel van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) gaat schooljaar 2016 – 2017 weer van start. Vóór de vakantie is door de desbetreffende units schriftelijk met ouders/verzorgers gecommuniceerd over de eerste schooldag. Via dit persbericht stuurt de afdeling pr & communicatie SGB een memo service met eventuele aanvullende informatie.

Unit: Speciale lesplaatsen (SLP)

Op dinsdag 23 augustus 2016 beginnen de leerlingen van de klassen 1 en 2 van het Praktijkonderwijs (PRO), Cluster 4 leerlingen en de Schakeljaar leerlingen om 07:30 tot 10:15 uur op het PRO-terrein aan de Kaya Frater Odulfinus z/n op Bonaire. Leerlingen van klas 1 van de VSO-zmlk klas 1 op locatie: lokaal EOZ en VSO-zmlk klas 2 die lessen volgen op de locatie:

2-3

Jong Bonaire, beginnen ook op dinsdag 23 augustus aanstaande om 07:30 tot 10:05 uur. De leerlingen van de PRO klassen 3 en 4 starten op woensdag 24 augustus 2016 om 07:30 tot 12:00 uur aan de Kaya Frater Odulfinus z/n. Op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 augustus 2016 zijn alle leerlingen van de verschillende afdelingen van SLP vanaf 12:00 uur vrij. (introductieweek). De lessen beginnen op maandag 29 augustus 2016.

Unit: VMBO

De klassen 1 en 2 van het VMBO beginnen op woensdag 24 augustus 2016 om 07:30 uur in de aula van de SGB aan de Kaya Frater Odulfinus zonder nummer.
De klassen 3 van het VMBO beginnen op woensdag 24 augustus 2016 om 8 uur bij de VMBO- kantine van de bovenbouw. VMBO-leerlingen van de 4de klassen beginnen op donderdag 25 augustus aanstaande om 8 uur in de aula van de SGB. Alle klassen van het VMBO zijn uiterlijk om 12:30 uur klaar op hun eerste schooldag.

Unit: Liseo Boneriano (MAVO, HAVO, VWO)

Locatie: Kaya Frater Odulfinus z/n

Op de locatie Kaya Frater Odulfinus zonder nummer krijgen leerlingen van klassen 1 tot en met 4 van MAVO en de klassen 1 van HAVO en VWO van de unit Liseo Boneriano onderwijs. Deze leerlingen beginnen op woensdag 24 augustus 2016 om 07:30 uur en eindigen om 12.00 uur.

Locatie: Kaya Amsterdam z/n

De leerlingen van de klassen 2 tot en met 5 van HAVO en de klassen 2 tot en met 6 van VWO van de unit Liseo Boneriano locatie Kaya Amsterdam worden op woensdag 24 augustus om 7.30 uur op school verwacht. De eerste schooldag sluit om 12.00 uur.

De SGB wenst alle leerlingen, studenten en personeel un bon aña eskolar nobo!