kop

CBS: Economie van Bonaire groeit

 

De waarde van het bruto binnenlands product (bbp) is in 2014 op twee van de drie eilanden van Caribisch Nederland gestegen. Op Bonaire was de stijging 4,1 procent en op Saba 1,8 procent. Alleen op Sint Eustatius was de waarde van het bbp kleiner dan in 2013, namelijk -4,4 procent. Dat meldt CBS.Worden deze ontwikkelingen gecorrigeerd voor prijsveranderingen, dan leidt dit tot volumeverandering van het bbp. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn deze cijfers respectievelijk +1,6 procent, -6,8 procent en -0,2 procent. Voor de prijscorrectie is gebruik gemaakt van het prijsindexcijfer van de consumptie van huishoudens. 
De waarde van het bbp in 2014 op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is respectievelijk 403, 100 en 46 miljoen Amerikaanse dollar (USD). Per hoofd van de bevolking komt dit achtereenvolgens uit op 21.600, 25.300 en 25.100 dollar. 

Bevolkingsgroei

De gemiddelde omvang van de bevolking in 2013 op Bonaire was 17.911 inwoners en in 2014 18.659. De bevolkingsgroei op Bonaire was daarmee ongeveer even groot als de groei van het bbp, zodat ook de waarde van het bbp per hoofd van de bevolking vrijwel gelijk was aan dat in 2013. Op Sint Eustatius was de bevolkingsomvang in beide jaren ongeveer gelijk (3.959 inwoners in 2013 versus 3.949 in 2014), waardoor het bbp per hoofd van de bevolking met 4,2 procent afnam. Saba kende een bevolkingskrimp (van 1.919 naar 1.829 inwoners). Mede hierdoor steeg de waarde van het bbp per hoofd van de bevolking met 6,8 procent.