kop

Minimumloon op de BES in 2014

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba de minimumlonen vastgesteld voor 2014.

Het rapport Armoede in Caribisch Nederland in 2012 van Marga Drewes in opdracht van SZW is nog steeds actueel, zoniet slechter. 

Let wel, er is op de eilanden geen WW uitkering, geen Kinderbijslag, geen financieel vangnet op de BES, enz ( deel van Nederland sinds 10-10-10)

vergroten