kop

Het Bestuurscollege van Bonaire bestaat uit:

Gezaghebber: Dhr. E.E. Rijna

•       Openbare orde en veiligheid;

•        Rampenbestrijding;

•        Verkiezingen;

Met daarin de Directie Toezicht en Handhaving: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling, Handhaving Samenleving en Zorg,

Handhavingsprojecten en Taskforces, Haven en Loodswezen en SSV/Bureau Rijbewijzen.

 

Gedeputeerde A: Gedeputeerde E.M.N. Cecilia

Portefeuille Samenleving en Zorg

 • Staatkundige Ontwikkeling
 • Onderwijs;
 • Cultuur;
 • Sociale Zaken en Welzijn, w.o. Jeugd en Gezin;
 • Arbeidsaangelegenheden
 • Burgerlijke Stand en Bevolking;
 • Volkshuisvesting;

 

 

Gedeputeerde B: Gedeputeerde P.J. Kroon

Portefeuille Ruimte en Ontwikkeling en Sport Aangelegenheden

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer;
 • Grondzaken;
 • Fundashon Cas Boneriano (FCB)
 • Verkeer en Vervoer;
 • Landbouw, Veeteelt en Visserij;
 • Milieu- en Natuurbeheer;
 • Sportaangelegenheden en beleid;

 

 

Gedeputeerde C: Gedeputeerde H.E. Martis 

Portefeuille Bedrijfsvoering en Ondersteuning

 • Economische Ontwikkeling, w.o. Toerisme;
 • Juridische en Algemene Zaken
 • Financiën;
 • Personeel en Organisatie, w.o. reorganisatie OLB;
 • ICT
 • Interne en Externe Communicatie;
 • Post en Archief;
 • Facillitaire Dienstverlening
 • Overheidsvennootschappen;
 • Fundashon Wega di Number Bonaire (FWNB);
 • Telecommunicatie;