kop

Bonaire: import 165 mln dollar, export 14 mln dollar

In 2013 bedroeg de waarde van ingevoerde goederen in Bonaire 165 miljoen dollar (120 miljoen euro). Bijna een kwart hiervan is machines en vervoermaterieel. Dit importaandeel is vergelijkbaar met dat van het Europese deel van Nederland. Op Bonaire is de importwaarde van voeding, levende dieren, dranken en tabak samen een kwart van de totale importwaarde. Voor Europees Nederland is dit importaandeel 10 procent. Het Europese deel van Nederland is veel minder afhankelijk van deze invoer, omdat het ook zelf voedingsmiddelen en dranken produceert. In 2013 was de totale importwaarde van Bonaire 2 procent lager dan in 2012. Vooral de import van fabricaten daalde.

Beperkte import brandstoffen

De importwaarde van minerale brandstoffen naar Bonaire is 6 procent van de totale importwaarde. In Europees Nederland is dat 25 procent. Daar zijn verschillende raffinaderijen gevestigd die deze brandstof als grondstof gebruiken en Bonaire heeft geen raffinaderijen.

Bescheiden export Bonaire

Bonaire heeft een bescheiden goederenexport. Het voert voornamelijk diensten uit. In 2013 bedroeg de waarde van de goederenexport 14 miljoen dollar (10 miljoen euro). De exportwaarde van goederen vanuit Bonaire was ruim 21 procent hoger dan in 2012. De grootste stijging deed zich voor in de voeding en levende dieren en de niet-eetbare grondstoffen.

Tussenstop Curaçao

De meeste importgoederen komen per schip op Bonaire aan en zijn voor een deel afkomstig uit Nederland en de Verenigde Staten. Meestal is Curaçao de laatste halte vóór Bonaire. Vanwege de beperkte invoer op Bonaire en het ontbreken van haveninstallaties om grote containerschepen te lossen, worden veel goederen met bestemming Bonaire op Curaçao overgeladen van containerschepen op kleinere schepen. Ook goederen die Bonaire verlaten, gaan vaak via Curaçao naar onder meer  Nederland en de andere Antillen.

Saba en Sint-Eustatius

Naast Bonaire zijn ook Saba en Sint-Eustatius bijzondere gemeenten van Nederland. Deze eilanden zijn, zowel wat oppervlakte als bevolkingsaantal betreft, beduidend kleiner dan Bonaire. Dat schaalverschil komt ook naar voren uit de  im- en exportwaarde van deze eilanden. In 2013 bedroeg de importwaarde van Saba 17 miljoen dollar (12 miljoen euro) en Sint Eustatius voerde voor 41 miljoen dollar (30 miljoen euro) goederen in.Net als Bonaire zijn deze twee eilanden sterk afhankelijk van de import van goederen. De importwaarde per hoofd van de bevolking is voor deze drie eilanden ook vergelijkbaar.

 

Importwaarde per hoofd van de bevolking

In 2013 lag de importwaarde per hoofd van de bevolking tussen de 6 duizend en 8 duizend euro per hoofd van de bevolking. Voor Europees Nederland ligt deze waarde op 23 duizend euro. Een belangrijke oorzaak voor dit verschil is dat Nederland veel producten invoert die als grondstof of hulpmiddel dienen voor industrie. De exportwaarde per hoofd van de bevolking  is voor alle eilanden verwaarloosbaar klein in vergelijking met die van  de rest van Nederland.