kop

Evaluatie van vijf jaar nieuwe staatkundige structuur Koninkrijk

 

Nieuwsbericht | 16-09-2014

Het jaar 2015 staat in het teken van de evaluatie van de afspraken en veranderingen die op 10-10-10 zijn ingegaan. Voor Caribisch Nederland betekent dit dat gekeken zal worden naar de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De evaluatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. Daarnaast worden ook de wetten geëvalueerd die gelden voor de vier landen van het Koninkrijk: Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dit zijn de Rijkswet financieel toezicht en de rijkswetten op het terrein van politie en justitie. Ook hiervoor komt een onafhankelijke commissie.

Dat schrijft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de ontwerpbegroting, die vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Samenwerking met de landen

Economische samenwerking binnen het Koninkrijk wordt waar mogelijk verder versterkt. Het uitwisselen van kennis en expertise op het gebied van onder andere mededinging, buitenlandse handel en verdragen staat hierbij centraal. Nederland kan hiervoor op verzoek van de landen capaciteit beschikbaar stellen. Ook andere vormen van samenwerking worden bevorderd.

Voor verdere economische, maatschappelijke, culturele en sociale ontwikkeling is goed bestuur essentieel. Een efficiënt werkend overheidsapparaat geniet vertrouwen van de bevolking. Effectieve inning van belastingen voorkomt onnodige tekorten en betalingsproblemen bij de overheid. Nederland wil bijdragen aan de bevordering van dergelijke waarden en doelstellingen in het Koninkrijk.

Kinderrechten

Eind 2014 komt de Taskforce Kinderrechten, die tijdens de laatste Koninkrijksconferentie is ingesteld, met een actieplan. Op basis daarvan zal in 2015 verder worden gewerkt aan verbetering van kinderrechten in de landen van het Koninkrijk. Op de Koninkrijksconferentie in het voorjaar van 2015 staan de voortgang en verdere acties op de agenda.

Ontwikkelplan Caribisch Nederland

In 2015 zal het Rijk samen met de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius een ontwikkelplan opstellen. Centrale thema’s daarin zijn economische ontwikkeling, armoedebestrijding en kinderrechten. Het plan geldt voor meerdere jaren en kan op basis van de voortgang jaarlijks worden bijgesteld.