kop

Wil iedereen wel terug?

CURAÇAO – Na je studie terug naar Curaçao of (nog even) niet? In het kader van het project van het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) over migratie en integratie op Curaçao (OMIC) wordt komende maanden een studie uitgevoerd naar remigratie van Curaçaoënaars die voor hun studie naar Nederland gaan of zijn gegaan.

De eerste fase is afgerond en vorige week is er gestart met een groot survey-onderzoek onder vier doelgroepen. In samenwerking met een aantal scholen worden examenleerlingen op Curaçao benaderd. De andere drie groepen waar het onderzoek zich op richt zijn mensen die afgelopen jaren zijn teruggekomen uit Nederland en zich weer op Curaçao hebben gevestigd, Curaçaose studenten in Nederland en Curaçaoënaars die naar Nederland zijn gegaan voor hun studie maar die (nog) niet naar Curaçao zijn teruggekeerd.

Motieven
Het onderzoek sluit aan bij internationale ontwikkelingen en eerdere studies en initiatieven over migratie en remigratie en vindt plaats in het kader van het SEI waarbij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn de projecteigenaar is. De middelen voor het SEI project zijn afkomstig van USONA. De Minister van SOAW, Jeanne-Marie Francisca, wil graag meer inzicht krijgen in de motieven om wel of juist niet terug te keren naar Curaçao. Omdat het voor Curaçao als land in ontwikkeling belangrijk is de juiste mensen op de juiste plek te hebben en op basis van cijfers en gedegen onderzoek beleid te kunnen ontwikkelen.

Beleid
De uitkomsten worden gebruikt voor het ontwikkelen van beleid waarbij er raakvlakken zijn met migratie, bevolkingsbeleid, de behoeften op de arbeidsmarkt en onderwijs. Er is vooronderzoek gedaan en op basis van de uitkomsten daarvan is een vragenlijst ontwikkeld.

Ervaringsdeskundigen
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Maartje Groot die als onderzoeker in het SEI project participeert sinds 2010, Renske Pin, sociaal wetenschappelijk onderzoeker en door socioloog in opleiding Diego Vasquez Villaseca. De laatst genoemden zijn beide op Curaçao opgegroeid en daarmee ‘ervaringsdeskundigen’.

Vragenlijst
Het onderzoek is digitaal opgezet, de survey kan (anoniem) via internet worden ingevuld door mensen die op Curaçao eindexamen doen (dit schooljaar) of in het verleden hebben gedaan. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De link naar de survey en meer informatie is te vinden via de Facebookpagina: Onderzoek Remigratie Curaçao. De vragenlijst kan online worden ingevuld via deze link.