kop

Uitwerkingsplan voor Harbour Village East

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf 31 augustus 2012 het ontwerp-uitwerkingsplan voor het plangebied Harbour Village East voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen bij het Bestuurscollege.


De uitwerking van het plan voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.2.4 van het Ruimtelijke Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor het gebied Harbour Village East van de bestemming ‘Gemengd - Uit te werken I’ naar de bestemming ´Gemengd - I’.

de voorzitter, de secretaris,
dr. L.A. Emerencia mr. N. M. Gonzalez

 

Hierbij de digitale versie van het uitwerkingsplan voor Harbour Village East (de toelichting, de voorschriften en de plankaart). Het gaat om een uitwerking op grond van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (2010).

 

BestemmingsPlan Harbourvillage

INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN

Toelichting Uitwerkingsplan

PLANKKAART