kop

Sociaal Juridisch Loket, AOW

Al een paar jaar geeft BanBoneiruBek aan dat onze studenten geen AOW kunnen opbouwen in Nederland. Vreemd dat wij het initiatief moesten nemen voor een onderwerp dat al jaren speelt. Uiteindelijk heeft de staatssecretaris van sociale zaken, mw Jetta Klijnsma, per 1 juli 2015 dat recht getrokken, zodat er geen pensioengat meer is voor de studenten uit Saba, Statia en Bonaire. Uiteraard heeft Nederland gezien de kosten, gekozen voor de continuiteit van de AOV en niet voor de AOW.

Dit roept vragen op:

  1. Welke regeling hebben de studenten voor 1 juli 2015?
  2. Wat gebeurt er met de student die na of tijdens zijn/haar studietijd gaat werken?
  3. ............