kop

Sociaal Juridisch Loket, Algemeen

De stichting BanBoneiru Bek merkt al enige tijd dat er bij de burgers vragen zijn die onbeantwoord blijven. In Nederland is er een mogelijkheid om een algemene vraag te stellen aan de Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (voorheen POSTBUS 51). Er is ook een landelijke organisanisatie die juridische zaken kan behandelen. In Nederland is een inloopspreekuur. Echter vanuit Bonaire zijn deze mogelijkheden onbereikbaar. Met dit forumonderwerp wil BanBoneiruBek de onderwerpen met de reacties verzamelen. Zodat er gericht naar de overheden aangegeven kan worden, wat er speelt en waar een antwoord gevraagd wordt.