kop

Ortega-Martijn kritisch op voorstel grondwetswijziging

 

De ChristenUnie-fractie heeft zich zeer kritisch uitgelaten over het voorstel van de regering om de grondwet te wijzigen. De regering wil hiermee de status van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een plek geven in de grondwet. Woordvoerder Ortega-Martijn: ,,De regering keert zich hiermee tegen de afspraken die destijds met de eilanden zijn gemaakt. Destijds is er namelijk afgesproken om eerst de evaluatie af te wachten voordat er een definitief besluit genomen wordt over de status van de eilanden. Wellicht kiezen de inwoners van de eilanden straks een andere richting terwijl de regering al bezig is om de grondwet aan te passen. Op deze manier wordt het idee alleen maar versterkt dat we hier in Den Haag wel even beslissen wat het beste is voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba."

Daarnaast loopt het voorstel inhoudelijk vooruit op deze keuze door de openbare lichamen nog meer op gelijke voet te stellen met gemeenten. De regering was ook altijd van mening om de evaluatie af te wachten maar gaat nu mee met een meerderheid van de Kamer zonder een eigen afweging hierin te maken. Ortega-Martijn: ,,Ik wil graag van Minister Spies horen of ze het zelf ook een goede stap vindt om nu dit voorstel naar de Kamer te sturen of dat ze nu simpelweg een motie opvolgt.”

Ortega-Martijn stoort zich ook aan de manier waarop de regering omspringt met fundamentele rechten: ,,De Raad van State heeft stevige kritiek geuit op het feit dat de regering rechtsongelijkheid wil creëren en niet eens de moeite neemt om uit te leggen waarom dit gerechtvaardigd zou zijn. Artikel 1 Grondwet of het EVRM? De regering zegt er niets over.” De regering is namelijk voornemens om het kiesrecht, zowel actief als passief, voor niet-Nederlanders op de eilanden te beperken zodat ze geen indirecte invloed kunnen uitoefenen op de verkiezing van de Eerste Kamer. De rechtsongelijkheid ontstaat omdat niet-Nederlanders in het Europees deel van Nederland wel de mogelijkheid hebben om hun kiesrecht uitoefenen voor de bestuurslaag die het dichts bij hen staat, namelijk de gemeenteraad. De ChristenUnie is onder andere benieuwd of er serieuze alternatieven zijn onderzocht die ook recht doen aan de rechten van niet-Nederlanders op de eilanden. Helaas omzeilt deze regering de fundamentele kritiek door deze keuzes uit te stellen.