kop

Nu ook studeren in Canada met studiefinanciering BES

DEN HAAG - Goed nieuws voor studenten uit Caribisch Nederland: de studiefinanciering BES is aangepast. Door de aanpassingen kunnen zij nu onder meer gaan studeren in Canada. De Tweede Kamer heeft vandaag vergaderd over dit wetsvoorstel.

Saba had verzocht om de studiefinanciering BES ook geldig te verklaren voor studies in Canada, omdat veel Sabaanse en Statiaanse studenten liever in een Engelstalig land willen studeren dan in Nederland. Hun moedertaal is immers Engels

Canadese universiteiten

Esther Henry, die in de Verenigde Staten studeert, is enthousiast over de op handen zijnde aanpassing. Ze heeft al naar informatie gezocht over een aantal Canadese universiteiten. “Het zou ongeveer 5000 dollar schelen. Maar ook is het onderwijsniveau in Canada hoger.”
Ze wil nu haar MBA in Canada doen.

 

Amerikaanse universiteiten te duur
Ook Rose Caines, woonachtig in Nederland, is blij. Het collegegeld aan Amerikaanse universiteiten is simpelweg te hoog. Caines: “De hoofdreden om naar Canada te gaan zou zijn om een opleiding af te maken. Maar ook omdat het goedkoper zou zijn.”

 

In Canada zou Caines geen last hebben van een taalbarrière. Veel Statianen lopen daar in Nederland tegenaan, zegt ze. “Negen van de tien jonge Statianen spreekt geen vloeiend Nederlands, dat kostte mij ook twee jaar. Ze komen dan toch naar Nederland omdat de studie goedkoop is, maar taal speelt juist zo’n belangrijke rol.”

 

Andere wijzigingen
De studiefinanciering BES is ook op andere vlakken gelijkgesteld aan de studiefinanciering in Europees Nederland. Zo is die er nu ook voor erkende particuliere opleidingen.

 

Dergelijke opleidingen worden niet gefinancierd door de overheid, maar studenten krijgen toch studiefinanciering. Ook kunnen ontvangers van studiefinanciering BES voortaan in februari, halverwege het academisch jaar, instromen in opleidingen.

 

Studenten die van studie veranderen kregen voorheen geen studiefinanciering BES in augustus, omdat de oude opleiding dan was gestopt en de nieuwe nog niet was begonnen. De kosten van levensonderhoud liepen echter gewoon door en zorgden voor financiële problemen. Net als de Europees Nederlandse studiefinanciering wordt die nu ook in augustus uitgekeerd.

 

Maandelijks uitbetalen
De maandelijkse uitbetaling van de studiefinanciering BES kan op verzoek ook aangepast worden. Voor veel studenten aan Amerikaanse universiteiten is maandelijks uitbetalen onhandig, omdat ze tweemaal per jaar een groot bedrag aan hun opleidingsinstelling moeten betalen.

Bron Caribisch Netwerk

Door Pieter Hofmann