kop

Hoge Raad: Donaties aan ANBI’s organisatie 100% aftrekbaar!

De Hoge Raad heeft vrijdag 22 april geoordeeld dat Stichting GeefGratis, die via internet goede doelen faciliteert en donaties ontvangt en doorstort, zelf niet kan worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) maar dat wel geldt dat alle donaties via Geef.nl aan ANBI's 100% aftrekbaar zijn voor de gever. Dit is goed nieuws voor de gever en aangesloten goede doelen.

Stichting GeefGratis stimuleert filantropie en geeft goede doelen, particulieren en bedrijven toegang tot gratis te gebruiken internetdiensten waarmee zij fondsen kunnen werven voor non-profits. De ANBI-status is een kwalificatie die voor fiscale doeleinden aangewend wordt. Stichting GeefGratis kan zonder bijdragen van particulieren zelfstandig functioneren. Ook zonder de ANBI status zal de stichting in de toekomst filantropie blijven stimuleren in Nederland. De Stichting heeft de intrekking van haar ANBI-status in 2012 mede ingezet om voor alle goede doelen een betere definitie van het fiscale ANBI-begrip te verkrijgen. Zowel het Gerechtshof als de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad der Nederlanden en de Hoge Raad hebben een uitvoerige toelichting gegeven. Andere goede doelen kunnen deze rechtspraak mogelijk gebruiken om hun eigen positie als ANBI veilig te stellen.


Gift aan aangesloten ANBI organisatie 100% aftrekbaar!
Een zeer belangrijk punt in de uitspraak van de Hoge Raad gaat over het feit of een gift via Stichting GeefGratis al dan niet aftrekbaar is. Dit is het geval. Donaties die via Geef.nl lopen zijn aftrekbaar voor de donateurs indien de donaties worden doorgestort naar een ANBI. Dat heeft dan te gelden voor de gehele gift met inbegrip van de daarop ingehouden kostenbijdrage. Voor meer informatie, zie: geefgratis.nl. Later volgt op deze pagina van de website een uitgebreidere reactie. Ondanks het in eerste instantie minder leuke nieuws voor onze Stichting geeft de uitspraak duidelijkheid over aftrekbaarheid van giften aan ANBI's en geldt dat GeefGratis met dit nieuws zich volledig kan richten op de online fondsenwerving voor goede doelen omdat nu duidelijk is dat giften volledig aftrekbaar zijn voor de gever.