kop

De Rijksvertegenwoordiger rapporteert-informá-reports

Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

In overeenstemming met de afspraken die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarover met de Tweede Kamer heeft gemaakt, zal ik voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba over ieder half jaar rapporteren over de verrichtingen van de Rijksoverheid in Caribisch Nederland.

 

Representante di Reino ta informá

Esaki ta e di dos informe di progreso di Representante di Reino pa e entidatnan públiko di Boneiru, St.-Eustatius i Saba.

Manera minister di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino a palabrá ku Tweede Kamer, kada seis luna lo mi presentá un informe di e aktividatnan di Gobièrnu di Reino na Hulanda Karibense pa Boneiru, St.-Eustatius i Saba.

 

The Kingdom Representative reports

This is the second progress report of the Kingdom Representative for the public entities Bonaire, St. Eustatius and Saba.

In accordance with the agreements made by the Minister of the Interior and

Kingdom Relations with the Lower House on this, I will report every six months for Bonaire, St. Eustatius and Saba about the activities of the National Government in the Dutch Caribbean.