kop

AOV (AOW) gaat naar $555,00 per maand

 

De uitkeringen en toeslagen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) gaan wat omhoog in 2012. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) volgt hierbij de inflatiecijfers die het CBS heeft berekend voor deze openbare lichamen.

De indexeringen voor Caribisch Nederland verschillen daarom per eiland want elk had een andere inflatie. Op Bonaire kwam dat cijfer uit op 5.9 procent*; Saba bereikte een inflatie van 6.6 procent en Statia overtrof alle eilanden met een inflatiesprong van 11.2 procent.

AOV
Voor de maximum uitkering van de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) stijgt het bedrag voor Bonaire van 524 dollar naar 555 dollar. Saba kent een stijging van 524 dollar naar 558 dollar en Statia ziet een aanpassing van 524 dollar naar 582 dollar. De toeslagen stijgen op Saba van 42 dollar naar 45 dollar en op Statia van 10 dollar naar 12 dollar.

De minimumuitkering, op alle eilanden 80 dollar, wordt op Bonaire 85 dollar; op Saba 86 dollar en op Statia 89 dollar.

Per categorie
Voor zowel de Algemene Weduwen-en Wezezenverzekering (AWW) als de Onderstandsuitkering worden alle bedragen per categorie en naar omstandigheden met de geldende inflatiepercentages geïndexeerd.

Alle regelingen en bijbehorende bedragen zijn  gepubliceerd in de Staatscourant van 29 november 2011 en gelden per 1 januari 2012.

Bron RNW

*Redactie BBB: 5,9% is een inflatiecijfer van 9 maanden

De inflatie op Bonaire nam toe van 5,0 procent in het tweede kwartaal tot 5,9 procent in het derde kwartaal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Indeksashon di ònderstant i areglonan di e ministerio di Asuntunan Sosial i Empleo den 2012

E minister di Asuntunan Sosial i Empleo (Sociale Zaken en Werkgelegenheid – SZW) a indeksá e ònderstant i e areglonan finansiero di SZW pa Hulanda Karibense. A publiká tur e regulashonnan i e montantenan mará na esakinan den ‘Staatscourant’ di 29 di novèmber 2011.

Diferente montante pa kada isla

A skohe pa diferente montante pa kada isla, teniendo kuenta ku e sifranan di inflashon tabata diferensiá konsiderablemente pa isla. CBS a duna indikashon di un inflashon di 5.9% pa Bonaire, pa Saba 6.6% i pa Sint Eustatius 11.2%.

Aki bou por mira e areglonan di mas importante i e montantenan mará na esaki.

Penshun di behes (Algemene Ouderdomsverzekering – AOV), pago máksimo.

Bonaire                  (tabata $ 524,-), ta bira entrante 1-1-2012      $ 555,--

Saba                     (tabata $ 524,-), ta bira entrante 1-1-2012      $ 558,--

Sint Eustatius         (tabata $ 524,-), ta bira entrante 1-1-2012      $ 582,--

Pago èkstra Saba  (tabata $  42,-), ta bira entrante 1-1-2012       $  45,--

Pago èkstra Sint Eustatius (tabata $  10,-), ta bira entrante 1.1.2012     $  12,--

(For di 10-10-2010 Saba i Sint Eustatius konosé un pago èkstra apart)

Penshun di biuda i penshun di wèrfano (Algemene Weduwen- en Wezenverzekering - AWW)

Ta indeksá entrante 1-1-2012 tur e montantenan (dependiente di edat i situashon) ku e porsentahenan ariba menshoná.

Ònderstant

Ta indeksá entrante 1-1-2012 tur e montantenan (pa solteronan, personanan kasá, ku/sin yu i personanan inkapas pa traha) ku e porsentahenan ariba menshoná. (esaki ta konta tambe pa pagonan èkstra)

Pa loke ta trata e ònderstant mínimo, esaki ta nifiká:

Bonaire        (tabata $ 80,--)     lo bira entrante 1-1-2012                   $  85,--

Saba            (tabata $ 80,--)     lo bira entrante 1-1-2012                   $  86,--

Sint Eustatius (tabata $ 80,--)   lo bira entrante 1-1-2012                   $  89,--

 ------------------------------------------------------------------------------

Indexering 2012 uitkeringen en regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de uitkeringen en financiële regelingen van SZW voor Caribisch Nederland geïndexeerd. Alle regelingen en bijbehorende bedragen zijn  gepubliceerd in de Staatscourant van 29 november 2011.

Verschillende bedragen per eiland

Er is gekozen voor verschillende bedragen per eiland, aangezien de inflatiecijfers per eiland sterk verschilden. Het CBS geeft voor Bonaire een inflatie van 5.9%, voor Saba 6.6% en voor St. Eustatius 11.2%.

Hieronder kunt u de belangrijkste regelingen en de bijbehorende bedragen lezen.

Algemene Ouderdomsverzekering  (AOV), maximum uitkering.

Bonaire                           (was $ 524,-),         wordt per 1-1-2012    $ 555,--

Saba                               (was $ 524,-),         wordt per 1-1-2012      $ 558,--
St. Eustatius                   (was $ 524,-),          wordt per 1-1-2012    $ 582,--

Toeslag Saba                  (was $  42,- ),         wordt per 1-1-2012     $  45,--

Toeslag St. Eustatius       (was $  10,- ),         wordt per 1.1.2012     $  12,--

(Saba en St. Eustatius kennen vanaf 10-10-2010 een aparte toeslag)

Algemene Weduwen- en Wezenverzekering  (AWW )

Alle bedragen (afhankelijk van leeftijd en omstandigheden) worden per 1-1-2012 met bovengenoemde percentages geïndexeerd.

Onderstand

Alle bedragen (voor alleenstaanden, gehuwden, met/zonder kinderen en arbeidsongeschiktheid) worden per 1-1-2012 met bovengenoemde percentages geïndexeerd. (Dit geldt dus ook voor de toelagen.)

Voor wat betreft de minimumuitkering betekent dit:

Bonaire                (was $ 80,--)                   wordt per 1-1-2012                  $  85,--

Saba                    (was $ 80,--)                   wordt per 1-1-2012                  $  86,--

St. Eustatius         (was $ 80,--)                   wordt per 1-1-2012                  $  89,--

----------------------------------------------------------------------------------

Indexation of 2012 payments and arrangements of the Ministry of Social Affairs and Employment

The Minister of Social Affairs and Employment (Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW) has indexed the payments and financial arrangements of SZW for the Dutch Caribbean. All arrangements and corresponding amounts have been published in the “Staatscourant” dated November 29th, 2011.

Different amounts for each island

The choice has been made to use different amounts for the different islands, because the inflation rates for each island were very different. The CBS indicated an inflation of 5.9% for Bonaire, 6.6% for Saba and 11.2% for St. Eustatius. Here below will follow the most important arrangements and corresponding amounts.

General Old Age insurance (Algemene Ouderdomsverzekering - AOV), maximum benefit.

Bonaire                           (was $ 524,-), will be as of 1-1-2012 $ 555,--

Saba                               (was $ 524,-), will be as of 1-1-2012    $ 558,--

St. Eustatius                    (was $ 524,-), will be as of 1-1-2012 $ 582,--

Surcharge Saba               (was $  42,- ), will be as of 1-1-2012 $  45,--

Surcharge St. Eustatius    (was $  10,- ), will be as of 1-1-2012 $  12,--

(Saba and St. Eustatius have a different surcharge as of 10-10-2010)

General Widows and Orphans insurance (Algemene Weduwen- en Wezenverzekering - AWW)

All amounts (depending on the age and circumstances) will be indexed with the percentages as mentioned above as of 1-1-2012.

Social benefit (onderstand)

All amounts (for singles, married, with or without children and occupational disability) will be indexed with the percentages as mentioned above as of 1-1-2012. (This is also applicable for the surcharges.)

For the minimum payments this will mean:

Bonaire                (was $ 80,--)                   will be as of 1-1-2012     $  85,--

Saba                   (was $ 80,--)                   will be as of 1-1-2012     $  86,--

St. Eustatius        (was $ 80,--)                   will be as of 1-1-2012     $  89,--