kop

Aantal inwoners op Bonaire stijgt naar 15.980

De afdeling Burgerzaken van het Eilandgebied Bonaire had op 1 januari 2010 een totaal van 15.528 inwoners. Dit jaar zijn er tot 30 juni 452 inwoners op Bonaire als ingezetene geregistreerd. Dat is een stijging van 3,9% en geeft een totaal op 30 juni 2010 van 15.980.

Banboneirubek is geinteresseerd in de informatie over remigratie en de samenstelling van Bonaire. Het CBS gaf al eerder cijfers over de Nederlandse Antillen. Weliswaar is deze informatie het remigratiecijfer naar alle eilanden en niet alleen naar Bonaire, maar het geeft een trend aan. 

We kunnen als conclusie geven dat voor de Caribische eilanden van het Koninkrijk, Aruba, Bonaire, Curacao (de benedenwinden) en Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba (bovenwinden) het absolute remigratiecijfer in 5 jaar achtereenvolgens daalt. Met als hoofdreden dat er vanuit de grote eilanden minder geemigreerd wordt naar Nederland.

Voor Bonaire zien we juist het totale remigratiecijfer stijgen. De remigratie is dan ook niet alleen uit Nederland.  We praten hier over remigratie vanuit alle (ei)landen naar Bonaire. Deze cijfers zien we stijgen en dat is een goede zaak voor BanBoneiruBek. Hieronder is voor 2010 nog een aantal aangegeven voor het eerste halfjaar. In het eerste halfjaar zijn er altijd minder remigranten t.o.v. de laatste 6 maanden. De verwachting is dat op 1-1-2011 rond de 400 remigranten kunnen registreren.

De huidige cijfers voor Bonaire zijn

JaarRemigranten
2004309
2005312
2006262
2007350
2008373
2009373
2010*134