kop

Feed-aggregator

Verdwaalde wandelaars gered dankzij politie en Stinapa medewerkers

Bonaire.nu - 15 maart 2023 - 11:38am

KRALENDIJK – Op dinsdagmiddag kreeg de centrale meldkamer een noodoproep over twee personen die verdwaald waren geraakt tijdens het wandelen in de omgeving van Dos Pos. De wandelaars konden de terugweg niet meer vinden, maar gelukkig hadden ze een telefoon bij zich waarmee ze alarm konden slaan. De hulpdiensten, waaronder politieagenten van het KPCN en […]

Het bericht Verdwaalde wandelaars gered dankzij politie en Stinapa medewerkers verscheen eerst op Bonaire.Nu.

El Niño leidt tot minder actief orkaanseizoen in 2023

Bonaire.nu - 15 maart 2023 - 11:33am

MIAMI – Na drie jaar van actievere orkaanseizoenen dan normaal, blijkt dit jaar vijftien procent minder actief te worden dan normaal. Dit is te wijten aan het effect van El Niño, dat minder gunstig is voor de ontwikkeling van stormen en orkanen in de Caribische Zee en de Atlantische Oceaan. Dat meldt het National Hurricane […]

Het bericht El Niño leidt tot minder actief orkaanseizoen in 2023 verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Bonaire nieuws: Dossier Koninkrijks Relaties: Ook Caribisch Nederland stemt

Bonaire nieuws - 15 maart 2023 - 11:20am

Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba kiezen vandaag een nieuwe Eilandsraad. Zij brengen tevens een stem uit voor een kiescollege waarvan de uitslag meetelt voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

lees verder

Ook Caribisch Nederland stemt

Dossier Koninkrijks Relaties - 15 maart 2023 - 11:20am

Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba kiezen vandaag een nieuwe Eilandsraad. Zij brengen tevens een stem uit voor een kiescollege waarvan de uitslag meetelt voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

Ook gezaghebber Rijna van Bonaire bracht zijn stem uit. Verkiezingen op Saba.

Het bericht Ook Caribisch Nederland stemt verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

Vacature Deurwaarder Bonaire

Bonaire.nu - 15 maart 2023 - 11:16am

Ben jij een teamplayer die op zoek is naar uitdagend en gevarieerd werk en wil je bijdragen aan het bevorderen van de compliance van burgers en bedrijven? Reageer nu! Meer informatie? Ga naar www.rijksdienstcn.com/vacatures Sluitingsdatum: 29 maart 2023

Het bericht Vacature Deurwaarder Bonaire verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Vacature Sport en Spelleider Bonaire

Bonaire.nu - 15 maart 2023 - 9:50am

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire zoekt jou! Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire is een naschoolse jeugdontwikkelingscentrum gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar en heeft als doel de jeugd van Bonaire, ongeacht ras, godsdienst, nationaliteit, huidskleur of sociaal financiële positie te helpen zich te ontwikkelen tot voorbeeldige volwassenen. Met […]

Het bericht Vacature Sport en Spelleider Bonaire verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Verkiezingsdag op Bonaire: ‘Mensen stemmen vooral om persoonlijke beloften’

Caribisch Netwerk - 15 maart 2023 - 9:43am

Het is vandaag verkiezingsdag. Op Bonaire kiezen inwoners een nieuwe eilandsraad na een verhitte campagne in de afgelopen dagen, met veel persoonlijke verwijten. Op straat twijfelen mensen nog over hun keuze. 

De politici hadden het de afgelopen dagen druk met verschillende radio- en tv-optredens. Maar duidelijkheid over waar de partijen precies over verschillen, kwam pas in de afgelopen dagen toen de kandidaten met elkaar in debat gingen.

De meeste partijprogramma’s zijn pas in de afgelopen twee weken gepubliceerd. Vandaag mogen 16.312 mensen op Bonaire hun stem uitbrengen voor de eilandraad, met plaats voor negen lokale volksvertegenwoordigers.

Op straat twijfelen sommige mensen nog of ze gaan stemmen.


Video: Marit Severijnse

Volgens voorbijganger Elvin gaat het stemmen op een klein eiland als Bonaire meer over de kandidaten, niet zozeer om de politieke standpunten van de partijen. “Mensen stemmen vooral voor persoonlijke beloften. Wij doen iets voor jou en jij stemt op ons. Ze kopen op die manier echt de mensen om”, vindt hij.

Zelf weet Elvin niet of hij vandaag gaat stemmen. “Ik zie niet dat de partijen echt een beleid hebben over wat ze de komende vier jaar willen doen. De programma’s online zijn voor mij echt niet duidelijk genoeg.”

Een 19-jarige jongen haakt daarop in. “Ik las wel op Facebook welke politicus bij welke partij hoort of waarom ze naar een andere partij zijn overgestapt. Maar de programma’s zijn voor mij niet echt duidelijk. Onder mijn vrienden leeft dit ook niet echt.”

Veel persoonlijke verwijten richting politici
In de afgelopen week raakte de campagne verhit, met persoonlijke verwijten richting politici. Clark Abraham, eilandraadslid en partijleider van Demokraat/PDB heeft een drugstest gepubliceerd om aan te tonen dat hij daarop negatief is getest. Tegen hem wordt een fluistercampagne gevoerd ‘door een bepaalde coalitiepartij’, zegt hij. Abraham zei dat hij aangifte heeft gedaan van smaad en laster.

Ook andere politici kregen persoonlijke verwijten, zoals voormalig MPB-lijsttrekker en huidige kandidaat Elvis Tjin Asjoe. Die wordt door opponenten afgeschilderd als een politicus die opkomt voor de Europeanen op het eiland, omdat hij met een witte Nederlander is getrouwd.

Ook over M21-lijsttrekker Daisy Coffie gaat het bij sommige opponenten ook over een schuld bij de belastingdienst. Haar auto is geveild vanwege de openstaande schuld.

Volmachten
In de afgelopen weken was er ook een campagne van het Openbaar Ministerie over het handelen in volmachten. Wie een volmacht voor zijn stem koopt of verkoopt, kan namelijk op een celstraf van 6 maanden rekenen.

Volgens partijleider Aljano Emerenciana van 1 Union Pa Pueblo, past het niet in de Bonairiaanse cultuur om andere mensen voor je te laten stemmen. “Er zijn zoveel klachten hierover. Sommige mensen zijn kwetsbaar als ze geld nodig hebben en sommige politici maken hier gebruik van. We moeten van de volmacht af.”

Justitie zegt daar streng op te zullen toezien, maar Emerenciana heeft zijn twijfels. “Bij de vorige verkiezing werd tijdens een huiszoeking een groot aantal volmachten in beslag genomen. Er is verder niks hiermee gedaan.”

The post Verkiezingsdag op Bonaire: ‘Mensen stemmen vooral om persoonlijke beloften’ first appeared on Caribisch Netwerk.

Dossier Koninkrijks Relaties: Aanpassing Wet seksuele misdrijven geldt niet voor BES-eilanden

Bonaire nieuws - 15 maart 2023 - 9:21am

Den Haag – Houden de inwoners van Caribisch Nederland er ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag andere sociale normen op na dan hun landgenoten in Europees Nederland? Minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz lijkt het te suggereren in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over aanpassing van de Wet seksuele misdrijven.

lees verder

Aanpassing Wet seksuele misdrijven geldt niet voor BES-eilanden

Dossier Koninkrijks Relaties - 15 maart 2023 - 9:21am

Den Haag – Houden de inwoners van Caribisch Nederland er ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag andere sociale normen op na dan hun landgenoten in Europees Nederland? Minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz lijkt het te suggereren in antwoord op vragen van de Tweede Kamer over aanpassing van de Wet seksuele misdrijven.

De wet gaat over de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar geldt niet voor de BES-eilanden. “Een ingrijpende wetswijziging vergt een zorgvuldige voorbereiding. Dat geldt bij dit wetsvoorstel des te meer omdat het een thema betreft waarover de opvattingen regionaal sterk kunnen verschillen en het van wezenlijk belang is dat de strafrechtelijke normstelling ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag aansluit bij de sociale normen in een samenleving”, aldus de bewindsvrouw.

Bij het eerder dit jaar lanceren van het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is Caribisch Nederland eveneens over het hoofd gezien.

Antwoord Yeşilgöz op vragen over Wet seksuele misdrijven

De leden van de D66-fractie vragen waarom dit wetsvoorstel niet de zedenwetgeving in het Wetboek van Strafrecht BES moderniseert. Zij vragen waarom de argumenten voor het belang van dit wetsvoorstel niet van toepassing zijn in Caribisch Nederland. Ook de leden van de ChristenUniefractie betreuren dat voorliggend voorstel niet van toepassing is op de BES. Zij vragen of overleg heeft plaatsgevonden met de besturen van de BES over implementatie van voorliggend voorstel en dit alsnog te doen als geen overleg heeft plaatsgevonden.

Na 10 oktober 2010 was legislatieve terughoudendheid het uitgangspunt voor de wetgeving in Caribisch Nederland. Sinds 2019 is uitgangspunt van het kabinetsbeleid dat bij nieuwe wet- en regelgeving en aanpassing van bestaande wet- en regelgeving steeds moet worden bezien of en hoe deze wetgeving van toepassing kan worden verklaard in Caribisch Nederland én of differentiatie nodig en wenselijk is. Hieruit volgt onder meer dat de burgers in Caribisch Nederland hetzelfde niveau van strafrechtelijke bescherming wordt geboden als de burgers in het Europese deel van Nederland. Dit wetsvoorstel is voorbereid in de periode van legislatieve terughoudendheid. Destijds is dan ook niet onderzocht in hoeverre deze herziening van de zedentitel ook kan worden doorgevoerd in Caribisch Nederland.

Een ingrijpende wetswijziging vergt een zorgvuldige voorbereiding. Dat geldt bij dit wetsvoorstel des te meer omdat het een thema betreft waarover de opvattingen regionaal sterk kunnen verschillen en het van wezenlijk belang is dat de strafrechtelijke normstelling ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag aansluit bij de sociale normen in een samenleving. Op dit moment worden stappen gezet richting medegelding van het Verdrag van Istanbul in Caribisch Nederland. In het kader van de uitvoering van het Verdrag van Istanbul in Caribisch Nederland zal worden bezien welke wijzigingen nodig zijn om uitvoering te geven aan de verdragsverplichtingen in de zedenwetgeving in het Wetboek van Strafrecht BES. Daarbij zal ook worden bekeken in hoeverre de vormgeving en de inhoud van de overige bepalingen in Boek II Titel XIV van Misdrijven tegen de zeden in het Wetboek van Strafrecht BES modernisering behoeven.

Voorts vragen de leden van de ChristenUnie-fractie expliciet aandacht te besteden aan de bestrijding van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de BES in de bredere inzet ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag en in het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is ontwikkeld voor en gericht op de Europees Nederlandse situatie naar aanleiding van de gebeurtenissen, signalen en cijfers hier. Dit vergt een zeer brede en integrale aanpak die veel inzet vraagt van tal van organisaties en betrokkenen en nog in de startfase verkeert. Het actieprogramma is op 13 januari jl. gelanceerd en met alle stakeholders gaan we aan de slag met de uitvoering.

Het is van groot belang dat er ook in Caribisch Nederland aandacht is voor deze thema’s. Hierbij moet goed gekeken worden naar de inhoudelijke doelen van het Nationaal Actieprogramma en in hoeverre die aansluiten bij en vertaald kunnen worden naar de lokale context en wet- en regelgeving. En minstens zo belangrijk: de ervaringen en wensen van de mensen en bestuurders daar. Het is namelijk onwenselijk, en in sommige gevallen qua wet- en regelgeving ook praktisch onmogelijk, om het nationaal actieprogramma als blauwdruk toe te passen op de situatie in Caribisch Nederland en maatregelen één-op-één over te nemen. De bij het Nationaal Actieprogramma betrokken departementen zullen daarom in de verdere uitwerking van het actieprogramma verkennen welke aanpak zou passen bij de specifieke context van Caribisch Nederland.

Het bericht Aanpassing Wet seksuele misdrijven geldt niet voor BES-eilanden verscheen eerst op Dossier Koninkrijksrelaties.

WEB: Let op uw waterverbruik | Advertentie

Bonaire.nu - 15 maart 2023 - 9:07am

Door de warme temperaturen op Bonaire moet je veel water drinken en dat geldt ook voor je planten. Geef je planten echter ’s avonds water, dit vermindert de verdamping en laat de planten enkele uren zonder zon water opnemen in hun systeem. Zo bespaar je aan het eind van de maand op water en op […]

Het bericht WEB: Let op uw waterverbruik | Advertentie verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Stembureaus geopend op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Bonaire.nu - 15 maart 2023 - 8:24am

KRALENDIJK – Zestien stembureaus zijn vanmorgen om 07.30 uur geopend op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De bewoners van de eilanden kunnen hun stem uitbrengen voor de eigen eilandsraden en het kiescollege dat mede de samenstelling van de Eerste Kamer zal bepalen. Bij de sporthal Komplego Deportivo Jorge Niolaas stonden de eerste mensen klaar om hun […]

Het bericht Stembureaus geopend op Bonaire, Sint Eustatius en Saba verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire nieuws: Bonaire.nu: Surinam Airways heeft nu ook weer eigen vliegtuig voor Mid-atlantische route

Bonaire nieuws - 15 maart 2023 - 7:04am

ZANDERIJK, SURINAME- Op de Johan Adolf Pengel (JAP) luchthaven van Suriname is dinsdag het ‘nieuwe’ Airbus 340 toestel aangekome

lees verder

Surinam Airways heeft nu ook weer eigen vliegtuig voor Mid-atlantische route

Bonaire.nu - 15 maart 2023 - 7:04am

ZANDERIJK, SURINAME- Op de Johan Adolf Pengel (JAP) luchthaven van Suriname is dinsdag het ‘nieuwe’ Airbus 340 toestel aangekomen, waarmee de luchtvaartmaatschappij de route tussen Suriname en Amsterdam gaat onderhouden. De aankomst en op handen zijnde inzet van het toestel zijn een nieuwe opsteker voor de luchtvaartmaatschappij die ruim een jaar zonder eigen vliegtuig zat. […]

Het bericht Surinam Airways heeft nu ook weer eigen vliegtuig voor Mid-atlantische route verscheen eerst op Bonaire.Nu.

Inhoud syndiceren