kop

Zika-brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer

Hieronder de brief van minister Schippers.

Bonaire is benieuwd hoe de Tweede Kamer reageert op deze brief.

Redactie: Bonaire is volgens minister Plasterk geen buitenland, maar volgens minister Schippers ook geen binnenland.

Geachte voorzitter,

Het zikavirus heeft de afgelopen periode in de media veel aandacht gekregen. Met deze brief informeer ik u over dit virus en de stand van zaken van de reizigersadvisering, de diagnostiek, en de muggenbestrijding in Nederland, het Europese deel en de overzeese gemeenten.

Het zikavirus behoort tot de familie Flaviviridae, het veroorzaakt zikakoorts. Het zikavirus is verwant met virussen die dengue (knokkelkoorts) en gelekoorts veroorzaken. Onderzoekers gaan er momenteel vanuit dat het zikavirus voornamelijk wordt verspreid door verscheidene steekmuggen, waaronder Aedes aegypti (gelekoortsmug). In alle gebieden waar zikavirus is gemeld, komen ook dengue en/of chikungunya virussen voor. Al deze virussen worden door dezelfde muggen overgedragen, die vooral overdag actief zijn. Een mug steekt een besmet persoon, zuigt het bloed op, en daarmee ook het virus. Als de mug vervolgens een andere persoon steekt, verspreidt het virus zich. Ook kan het virus via bloed worden overgedragen, en is het eveneens aangetroffen in menselijk sperma. Volgens de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) is echter meer bewijs nodig om te bevestigen dat het ook via seksueel contact kan worden overgedragen. Het is waarschijnlijk dat het virus ook via de placenta op het ongeboren kind kan worden overgedragen.

Het bestaan en het verloop van het zikavirus is al langer bekend, sinds 1947 in apen en later in mensen. Naar schatting 75 procent van de mensen die de infectie doormaken ontwikkelt geen klinische symptomen. En bij diegenen die dan toch de symptomen ontwikkelen, zijn deze meestal mild - huiduitslag, oogontsteking, pijn in de gewrichten en botten, en (lichte) koorts. Deze symptomen doen zich meestal voor tussen de drie en twaalf dagen na de muggenbeet, en verdwijnen over het algemeen binnen een week.

Een verhoogde kans op een infectie met het zikavirus hebben inwoners van en reizigers naar gebieden waar met zikavirus-besmette Aedes-steekmuggen voorkomen. Omdat een vaccin tegen het zikavirus ontbreekt en omdat er geen specifieke behandeling van deze infectie bestaat, is het nemen van preventieve maatregelen tegen muggenbeten de beste manier om te voorkomen dat men ziek wordt. Daarnaast is het belangrijk dat broedplaatsen, waar regenwater in kan blijven staan, worden verwijderd. Deze Aedes-muggen leggen hun eitjes in containers (banden, regentonnen, afval, plantenbakken e.d.) namelijk net boven het waterniveau. Persoonlijke beschermingsmaatregelen gelden ook als belangrijkste preventieve maatregelen tegen infecties met de andere ziekteverwekkers (dengue, chikungunya) die via dit soort steekmuggen worden overgebracht.

Microcefalie

De afgelopen maanden blijkt het Zikavirus zich te verspreiden naar nieuwe gebieden en naar verwachting van de WHO zal dit het komende jaar verder gaan naar andere (sub)tropische delen van Zuid, Midden en Noord Amerika. Mogelijke verbanden tussen zikavirusinfectie bij zwangerschap en microcefalie van de foetus zijn, onder regie van de WHO, onderzocht sinds oktober 2015. In deze periode meldde het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid een ongewone stijging van de gevallen van microcefalie na de zikavirusuitbraak in de noordoostelijke staten. Soortgelijke bevindingen waren ook gemeld vanuit Frans-Polynesië, waar het zikavirus rondwaarde in 2013. Ook wordt onderzocht of er een verband is met de zenuw- en spieraandoening Guillain-Barré. Zodra er meer bekend is over het zikavirus en het verband met microcefalie en het syndroom van Guilian-Barré, zal ik uw Kamer informeren.

Het RIVM houdt de ontwikkelingen van dag tot dag nauwlettend in de gaten, beoordeelt de epidemiologische ontwikkelingen en past haar advisering aan aan de laatste inzichten. De advisering is complex omdat veel verbanden nog onvoldoende wetenschappelijk zijn aangetoond en met veel onzekerheid omgeven. Ook staat het RIVNM in nauw contact met ECDC en de WHO.

Reizigersadvisering

Hoewel een direct verband tussen de infectie met zikavirus en microcefalie nog niet is bewezen, adviseert de WHO[1] en het ECDC uit voorzorg dat zwangere vrouwen hun reis met een arts bespreken en eventueel uitstellen. Het RIVM[2] heeft dit advies over genomen en heeft daarvoor een aangepaste bericht gestuurd dat via de betrokken koepels aan ondermeer gynaecologen, verloskundigen en huisartsen. Verder wordt de RIVM-website regelmatig geüpdate. Op de website van het Landelijk Centrum Reizigersadvisering[3] staat hetzelfde advies en deze website wordt eveneens geüpdate.

Lees verder