kop

Wordt het Fietsplan voor Bonaire opnieuw bekeken?

Na 8 jaar brengt de stichting opnieuw het fietsplan 2011 onder de aandacht. Nieuwe bestuurders van het Openbaar Lichaam Bonaire buigen zich opnieuw over het fietsplan. Het bestuur van de stichting is van mening dat het onderzoek toen misschien wat te vroeg kwam voor onze bestuurders van het OLB. Het is NÚ tijd vindt de voorzitter van de stichting. Wij moeten denken aan de toekomst van Bonaire en beslissingen durven te nemen.

Bonaire staat bekend om haar duurzame en groene karakter. Hiermee onderscheidt het eiland zich van de andere Antilliaanse eilanden. Bonaire wil zich dan ook richten op een duurzame ontwikkeling. De laatste jaren neemt het aantal auto’s op het eiland echter snel toe. Deze toename zorgt voor meer drukte op de wegen, parkeerproblemen en milieuvervuiling. Fietsen biedt een groen en gezond alternatief: het kan leiden tot minder autoverkeer, trekt natuurtoerisme aan en draagt bij aan meer beweging en daarmee een gezondere leefstijl. In de huidige situatie zijn er echter een aantal belangrijke belemmeringen die voorkomen dat de fiets wordt gezien als waardig vervoersalternatief. Door middel van enquêtes en gesprekken met belanghebbenden zijn de grootste belemmeringen geïnventariseerd. Daarnaast is in kaart gebracht wat het huidige verplaatsingsgedrag is van een selecte groep scholieren en werknemers en wat de potentie is voor meer fietsgebruik binnen deze groep. Samen met toeristen vormen zij de doelgroep van het onderzoek achter het fietsplan. Om de rol van ouders bij de vervoerswijzekeuze van scholieren te achterhalen zijn ook zij geënquêteerd. De grootste belemmeringen voor fietsen blijken respectievelijk (1) verkeersveiligheid, (2) het klimaat en (3) fietsparkeren te zijn. Daarnaast bestaat er momenteel geen fietsmentaliteit op Bonaire wat de huidige vraag naar fietsen beperkt. Echter blijkt ook uit het onderzoek dat er wel een potentie is onder scholieren en werknemers om de fiets (meer) te gaan gebruiken als bepaalde belemmeringen worden weggenomen.

Lees meer…

Fietsplan Bonaire 2011

Extra ruimte voor de fiets op Bonaire

Samenvatting:

Boneiru riba baiskel

Bonaire op de fiets