kop

Verlaging elektriciteitstarief

Kralendijk, 24 mei 2016 - Met genoegen kondigt WEB Bonaire aan dat per 1 april met terugwerkende kracht een verlaging van het elektriciteitstarief wordt doorgevoerd. De tariefsverlaging bedraagt 0.02 dollarcent per kWh. Het nieuwe tarief van 0.329 dollarcent per kWh is vanaf de nota boekmaand mei 2016 van toepassing.

Verrekening nota’s
Op de elektriciteitsnota boekmaand april 2016 is het verbruik tegen het oude tarief van 0.349 dollarcent per kWh gefactureerd. WEB zal dit herstellen door het verschil te compenseren aan de betreffende verbruikers.

Om het tegoed te berekenen, zal WEB de verbruikte kWh elektriciteit vermeld op de nota boekmaand april 2016 vermenigvuldigen met de verlaging van 0,02 dollarcent. Deze compensatie wordt verrekend met de elektriciteitsnota van boekmaand juni 2016.


Verrekening Pagabon
Pagabon gebruikers ontvangen eveneens de compensatie. De Pagabon kWh aankopen die zijn gedaan in de maand april 2016 worden vermenigvuldigd met de verlaging van 0,02 dollarcent.

De betreffende Pagabon gebruikers ontvangen voor dit bedrag een tegoedbon. Deze Pagabon klanten kunnen dit tegoed uitsluitend besteden voor de aankoop van Pagabon tegoed op het hoofdkantoor van WEB in Kralendijk. Uiterlijk eind juni 2016 stuurt WEB deze Pagabon gebruikers een brief met de tegoedbon.

Bron WEB BONAIRE website