kop

Study & Career Event Friday November 10, 2017

Dear Sir/Madam;

It is a pleasure to announce to you that the Information Fair of the Study & Career Event Bonaire 2017 will take place on

Friday, November 10.

The Information Fair is open for all vocational and higher education institutes who want to present themselves to the future students of Bonaire. Besides this all companies, government institutes and organizations are welcome to show the youth which career opportunities there are on Bonaire.

Please save the date, more information will follow soon.

----------------------

Geachte heer/mevrouw,

Met genoegen kondig ik hierbij aan dat de informatiemarkt van het Study & Career Event weer zal plaatsvinden op

vrijdag 10 november 2017.

De informatiemarkt is open voor al het beroepsonderwijs en hoger onderwijs die hun opleidingen willen presenteren aan de toekomstige studenten van Bonaire. Daarnaast zijn alle bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties welkom om de jongeren laten zien wat de beroepsmogelijkheden zijn op ons eiland.

Meer informatie volgt binnenkort.

Kind regards,

Rosemarijn de Jong
Co-ordinator Study and Career Event Bonaire

Fundashon Ban Boneiru Bèk
Please like us on facebook: studycareereventbonaire
+599 701 9797
studyfairbonaire@gmail.com