kop

Kamervragen over AOW-gat voor studenten uit de BES-eilanden

De Tweede Kamerfractie van D66 wil van minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten of de berichten juist zijn dat voor studenten uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba een AOW-gat dreigt.

Fractielid Steven van Weyen­berg heeft daarover gisteren (16 januari 2014) schriftelijke vragen ingediend: „Klopt het dat studenten uit de BES-gebieden geen Algemene Ouderdomsverzekering (AOW) op de BES meer opbouwen wan neer zij in Nederland komen studeren? Klopt het dat deze stu­denten tevens geen AOW op­bouwen in Nederland?" Het Ka­merlid wil ook weten of het waar is 'dat mensen zich niet vrijwil­hg kunnen verzekeren voor de AOW als zij buiten de BES-ei­landen gaan wonen'. Van Wey­enberg noemt het 'onwenselijk' dat burgers die binnen Neder­lands grondgebied verhuizen worden gekort in hun pensioen­opbouw. ,,Bent u bereid om samen met de BE S-eilanden te zoeken naar een gepaste oplos­sing voor deze problematiek?" aldus de D66'er. Als de informa­tie waarop het Kamerlid zich ba­seert juist is, zal dat het gevoel van veel inwoners van Caribisch Nederland versterken te worden achtergesteld bij landgenoten in het Europese deel.

Bron Antilliaans Dagblad vrijdag 17 januari 2014

Schriftelijke Kamervragen zijn:

2014Z00550

Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het AOW-gat voor studenten uit de BES-eilanden (ingezonden 16 januari 2014) 

 

  1. Klopt het dat studenten uit de BES-gebieden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) geen Algemene Ouderdomsverzekering (AOW) op de BES meer opbouwen wanneer zij in Nederland komen studeren? Klopt het dat deze studenten tevens geen AOW opbouwen in Nederland?
  2. Klopt het dat mensen zich niet vrijwillig kunnen verzekeren voor de AOW als zij buiten de BES-eilanden gaan wonen?
  3. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat mensen die binnen Nederlands grondgebied verhuizen een gat krijgen in hun pensioenopbouw? Bent u bereid om samen met de BES-eilanden te zoeken naar een gepaste oplossing voor deze problematiek?