kop

Jaarrekening 2018 van Bonaire is vastgesteld en aangeboden aan CFT

Het nieuwe bestuurscollege van Bonaire heeft haar prioriteit voor een beter financieel beheer waar gemaakt, door de jaarrekening op tijd en met betrouwbare cijfers aan het CFT aan te leveren.

De jaarrekening 2018 laat zien dat het BC vorig jaar de urgente projecten te weinig heeft uitgevoerd. Van de begrote 60,9 miljoen dollar aan uitgaven is 9 miljoen niet uitgegeven. De inkomsten waren met 3 miljoen meer afgesloten dat resulteert in een overschot van 12,7 miljoen dollar. Het eigenvermogen is nu 42,9 miljoen dollar.

Het bestuurscollege van Bonaire heeft inmiddels 7 miljoen aan urgent projecten toegewezen, waarvan 1,8 miljoen voor infrastructuur en 1,7 miljoen voor nieuwbouw en renovatie van scholen.

De brief van CFT kunt u hier lezen.