kop

Inflatie op Bonaire is met 0,1% gedaald

 

13-7-2016

De inflatie op Caribisch Nederland volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in het tweede kwartaal van 2016 gedaald, maakt CBS bekend. In het eerste kwartaal steeg de inflatie op alle drie de eilanden.

 

 

Bonaire

De inflatie op Bonaire daalde naar 0,4 procent. In het vorige kwartaal waren goederen en diensten voor consumenten gemiddeld nog 0,5 procent duurder dan een jaar eerder. De inflatie liep vooral terug door de prijsontwikkeling van kleding, damesschoeisel en elektriciteit. In het tweede kwartaal daalden de elektriciteitsprijzen fors en liggen daarmee nu 5,7 procent lager dan een jaar eerder. De prijsstijging van voedingsmiddelen had een opwaarts effect op de inflatie.

Sint Eustatius

Op Sint Eustatius nam de inflatie af naar -0,1 procent. In het eerste kwartaal lagen de consumentenprijzen nog 0,4 procent hoger dan een jaar eerder. De prijsontwikkeling van huishoudelijke apparatuur  en benzine zorgde voor een lagere inflatie op Sint Eustatius. Daarnaast daalden de prijzen van verse groenten en eieren sterk. Eieren zijn ruim 34 procent goedkoper dan vorig jaar.

Saba

Op Saba daalde de inflatie ook naar 0 procent in het tweede kwartaal van 2016. In het eerste kwartaal was de inflatie nog 0,3 procent. Vooral de prijsontwikkeling van autobrandstoffen, toiletartikelen en producten voor onderhoud van de woning had een neerwaarts effect op de inflatie. Voedingsmiddelen werden juist duurder op Saba. Zo is kaas ruim 8 procent duurder dan een jaar geleden.

 

Herziening inflatie Saba 2015

De inflatie op Saba over heel 2015 komt uit op 0,4 procent. Eerder meldde het CBS dat op Saba de prijzen met 0,1 procent daalden in 2015. Uit nagekomen informatie blijkt dat eind2014 op Saba een afvalstoffenheffing is ingevoerd van 9 dollar per maand. De invoering hiervan heeft een opwaarts effect op de inflatie van 0,5 procentpunt. Ook de inflatiecijfers over 2015 die het CBS per kwartaal publiceert, zijn herzien. De aangepaste cijfers staan op StatLine, de elektronische databank van het CBS.

Voorlopige cijfers

De cijfers over het tweede kwartaal van 2016 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het derde kwartaal van 2016.

Papiamentu

Een vertaling van dit bericht in het Papiamentu kan worden opgevraagd bij het CBS-kantoor op Bonaire via het mailadres: caribischnederland@cbs.nl

Bronnen

  StatLine - Caribisch Nederland; consumentenprijsindex

Relevante links

  Consumentenprijsindex Bonaire vanaf 1973

  PDF - Wat is inflatie?