kop

GZ-psycholoog opleiding start op de eilanden

 

Op 18 november 2019 start de eerste opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog in Caribisch Nederland en de autonome eilanden van het Koninkrijk. Vorige week is dat geformaliseerd in een contract tussen Mental Health Caribbean (MHC) en opleidingsinstelling RINO Zuid. In samenwerking met instellingen op de verschillende eilanden zijn de krachten gebundeld om GZ-psychologen lokaal op te leiden. Het initiatief is genomen door Mental Health Caribbean, de GGZ-instelling voor Bonaire, St. Eustatius en Saba. Ook psychologen die werken op Curaçao, Aruba en Sint Maarten zullen meedoen aan de opleiding. In totaal zullen 18 werknemers van 8 instellingen de opleiding gaan volgen.

“Na verschillende pogingen is het nu eindelijk gelukt om een opleiding tot BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog samen met RINO Zuid op te zetten. MHC en RINO Zuid willen samen een impuls geven aan de professionalisering van de geestelijke gezondheidszorg in Caribisch Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Ook om de geestelijke gezondheidszorg qua kwaliteit en patiëntenrechten te verbeteren. Dit is de eerste, en ook meteen een hele grote stap. Een prachtige basis voor de toekomst”, aldus Erik Jansen, directeur-bestuurder van MHC.

De opleiding wordt uitgevoerd door RINO Zuid, een van de opleidingsinstellingen in Nederland die door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) aangewezen is om de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog te verzorgen. De opleiding voldoet aan de eisen die in Nederland gesteld worden. Wel zullen er diverse didactische en inhoudelijke vernieuwingen nodig zijn. “Een keer per week klassikale lesdagen is niet praktisch vanwege de afstanden tussen de eilanden. De opleiding bestaat daarom uit 6 blokken van 60 tot 120 uur cursorisch onderwijs, waarbij de koppeling met de praktijk geborgd is. Hiernaast doen de deelnemers in de praktijk werkervaring op. Dat is een eis voor de opleiding. Ook zal er meer tussentijdse supervisie en intervisie zijn met videobellen en zal er meer e-learning in de opleiding komen”, aldus Rachel Sistermans, die de opleiding coördineert namens RINO Zuid.

Prof. dr. Bas van Alphen heeft namens RINO Zuid de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de opleiding. Hij heeft de instellingen die mee doen aan de opleiding afgelopen juni bezocht en was onder de indruk van het niveau van de psychologen en hun brede inzetbaarheid. “Het werk van psychologen op de eilanden is natuurlijk heel anders dan in Nederland. Ook de problematiek is anders. Ik was onder de indruk van de professionaliteit van de instellingen en de mensen die er werken. Dat ze nu ook een formele erkenning kunnen gaan krijgen met een BIG-registratie is niet meer dan gepast”.

De opleiding duurt ruim 2 jaar. Vanaf mei 2022 zullen naar verwachting de eerste getuigschriften uitgereikt worden.