kop

Bonaire ontwerpt uniek vooruitgangsakkoord

Momenteel vindt op Aruba de Handelsmissie Aruba-Bonaire plaats. Tijdens de eerste dag van deze conferentie werd een economisch baanbrekend samenwerkingsconvenant met Aruba gesloten. Tijdens een zeer geslaagde en boeiende conferentie ondertekenden de heren Mike Eman - namens Aruba- en Burney El Hage- namens Bonaire een vergaande visionaire overeenkomst die een ware boost aan de economie en sociaal-maatschappelijke structuur zal geven. 

 
Op de eerste zeer geanimeerde conferentiedag kwamen verschillende sprekers aan het woord; niet alleen politici zoals de Arubaanse minister van Economische Zaken mevrouw Hooyboer-Winklaar, de Bonaireaanse gedeputeerde mevrouw Serfillia en Minister-President van Aruba de heer Eman en de Nederlandse gezaghebber in Bonaire de heer Stolte, maar ook sprekers van gerenommeerde bedrijven als Price Waterhouse Coopers (PWC), de Services Free Zone Aruba en het Fast Ferry Project.
Allen deelden dezelfde mening dat de beide eilanden door het sluiten van deze bijzondere samenwerkingsovereenkomst veel economische en sociaal-maatschappelijke voordelen kunnen behalen. Master Genius van dit idee is de heer Mike Eman, president van Aruba, die het initiatief genomen heeft van deze handelsmissie, ingegeven door zijn zeer visionaire economische visie. Zowel Aruba alsook Bonaire delen de visie dat een strategische en concrete samenwerking tussen beide eilanden de ontwikkelingskansen van hun bevolkingen positief zal beïnvloeden.
De samenwerkingsterreinen zullen in ieder geval omvatten het onderzoeken van de mogelijkheden om vrij van invoerrechten en BBO goederen belastingvrij naar Bonaire te leveren, te onderzoeken of via een douane-entrepot op Aruba belastingvrije goederen naar Bonaire geleverd of doorgevoerd kunnen worden en men zich gaat hardmaken om betere tarieven te verkrijgen ten aanzien van lucht-en zeetransport tussen de eilanden. Daarnaast komt er een zeer grote focus te liggen op Groene Economie en Duurzaamheid, waarbij middels een beleid van natuur- en cultuurbehoud hard en kwaliteitstoerisme gewerkt zal worden om de leefomstandigheden voor de bevolkingen te verbeteren. Voorts zal er een speciale samenwerkingsvorm worden gestimuleerd waarbij de overheidssector, de private sector en semigouvernementele sector (PPS) samenwerken. Afsluitend is afgesproken dat de samenwerkingsvoortgang op een zo SMART-mogelijke wijze zal worden gemonitord en dat er minimaal een keer per jaar een handelsconferentie zal worden belegd door Aruba en Bonaire, steeds op een ander eiland.
In het verleden werden de mogelijke samenwerkingsmogelijkheden te weinig belicht. Met het sluiten van dit convenant willen Aruba en Bonaire beide profiteren van de regiofunctie die beiden kunnen vervullen, richting de VS, Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse landen. 
 

Bron: foto's Arubahuis