kop

Ban Boneiru Bèk begeleidt studenten die in Nederland gaan studeren

Fundashon Ban Boneiru Bèk is blij met de mogelijke uitvoering van het Begeleiding project, daar ze de kans ziet te zorgen voor goede voorbereiding, begeleiding en opvolging van de jongeren die naar Nederland vertrekken om te studeren, maar ook omdat dit project een kans biedt om één van de kerndoelen van de stichting te verwezenlijken, namelijk het stimuleren van de terugkeer van Bonaireanen.


bursalen van Bonaire 2009De jeugd heeft de toekomst. En het is de jeugd van Bonaire, die de toekomst van ons eiland mede zal bepalen. Een goede begeleiding zal de jongeren helpen hun studie succesvol af te ronden, waardoor zij betere toekomstperspectieven krijgen. Het terugkeren naar Bonaire met deze waardevolle rugzak vol kennis is van onschatbare waarde voor de toekomst van ons allen. De boodschap die wij de jeugd mee willen geven tijdens dit proces is: “wij zien jullie graag terug”.

 

Strategie

De wijze van aanpak in de huidige situatie door SSC zien wij als een vader/moeder rol.

Met andere woorden: alles wordt aangewezen, bepaald, voorgekauwd en er wordt met vele woorden gewaarschuwd voor alle kwaad.

Gelet op de ontwikkelingsfase van de studenten zien wij de mentor liever in de rol van een “oom”, daar het de student op zijn toenemende eigen verantwoordelijkheden wijst en ruimte geeft tot zelfontplooiing en het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Ook ontnemen wij met deze aanpak de ouder cq. voogd niet hun belangrijke rol in het proces, zij blijven betrokken, zij blijven de ouders.

 

Plan van aanpak

Het bestuur van Fundashon Ban Boneiru Bèk ziet dat het proces verdeeld is in vier fasen:

Fase 1: projectvoorbereiding / overdracht

Fase 2: voorbereiding studenten op Bonaire

Fase 3: vertrek Bonaire / aankomst Nederland

Fase 4: individuele aandacht door mentor

 

De nieuwe "STUDENTEN" commissie wordt door Nuny de Windt vanaf Bonaire geleid. Het studiejaar 2009-2010 zal als leertraject dienen, zodat zij in mei 2010  klaar zijn met de introductie voor het volgend studiejaar 2010-2011.