kop

Wie zijn de bewindspersonen in de Nederlandse Regering

 

De nieuwe minister van SZW en tevens vice premier is Lodewijk Asscher. 

Het nieuwe regeerakkoord BRUGGEN BOUWEN van VVD en PvdA is verschenen. Integratie- en inburgeringsbeleid zal worden ondergebracht bij het ministerie van SZW, asiel en immigratie bij het ministerie van V&J (p30).  De nieuwe minister van SZW is Lodewijk Asscher. Over de Koninkrijksrelaties wordt onder meer gezegd: Op basis van criteria zoals de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zelf hanteren (onder meer toets op strafblad en inkomen) komen we met een voorstel tot regulering van de vestiging van inwoners uit die landen in Nederland (p24).

Het toezicht op de landen van het Koninkrijk op grond van de rijkswet financieel toezicht blijft gehandhaafd. Fundamentele menselijke rechten en vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid bestuur en beheer blijven het uitgangspunt voor de Koninkrijksrelaties. De specifieke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als onderdeel van het land Nederland wordt gerespecteerd (p42).

 

http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen