kop

Bonaire heeft een Consumentenbond

Op 2 november 2012 hebben drie initiatiefnemers bij de notaris op Bonaire hun handtekening gezet onder de statuten.

De naam van deze vereniging is 

Union di Konsumidó Boneiru Unkobon 

 

Unkobon is een vereniging van consumenten op Bonaire. Een vereniging die onafhankelijk is van overheid, politiek of levensbeschouwing, en die zich richt op de behartiging van de consumenten-belangen van haar leden en van andere consumenten op Bonaire.

Waarom? 

Gebleken is dat organisaties die voor hun financiering afhankelijk zijn van de overheid, ook al staan ze formeel op afstand, op Bonaire niet continu en onafhankelijk kunnen opereren. Er is behoefte aan een organisatie die, onafhankelijk van wie ook, continu de belangen van consumenten behartigt.Unkobon wil echt onafhankelijk zijn.

Er is ook een website geopend.  www.consumentenbonaire.com 

Ze beginnen op de homepage met Kennedy van 50 jaar geleden.

Inleiding beginselverklaring

‘Consumenten zijn per definitie u, ik en wij allen. Consumenten zijn de grootste groep spelers in het economische krachtenveld. Zij beïnvloeden en worden beïnvloed door zo’n beetje elke publieke en private economische beslissing. Zij nemen ongeveer tweederde van alle bestedingen voor hun rekening. Tegelijkertijd zijn ze ook de groep wiens belangen niet altijd goed meegenomen wordt en die te vaak nog het sluitstuk is van besluitvormingen.’

(J.F. Kennedy, 1962) 

 

Je kunt lid worden voor 10 dollar door een inschrijfformulier te downloaden en in te leveren bij flamingo Bookstore in de Kaya Grandi. Betaal daar ook je 10 dollar.

Ben je in Nederland en wil je toch de Consumentenbond op Bonaire steunen, stuur dan het ingevulde inschrijfformulier op. Dat kun je doen per email naar secretariaat@consumentenbonaire.com of je kan ook het formulier per fax sturen naar +5997174518

De betaling in Nederland is eenvoudig. Je maakt 10 euro over bankrekening 44.23.86.761 t.n.v. derdenrekening Consumentenbond.