kop

Wie bepaalt het minimumloon op Bonaire?

Tijdens bezoek aan Bonaire is over het minimumloon en de uitkeringen gezegd:

Dat wil Klijnsma wel uitleggen: “Uitkeringen als onderstand en AOV zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als op Bonaire het wettelijk minimumloon omhoog gaat, dan stijgt ook de AOV. Op Saba is dat al gebeurd. Maar ik merk dat het hier voor werkgevers en werknemers – die afspraken maken over het minimumloon – nog lastig is om elkaar te vinden. Het is belangrijk dat dat gesprek op gang komt. ”

Is dat wel zo, als je dit leest?

Indexering minimumlonen en maximumdaglonen ziektewet ( loonderving voor werkgevers) 2016 van Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor Saba, St Eustatius en Bonaire. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de geindexeerde bedragen voor de minimum lonen en het maximum dagloon ziektewet BES (loonderving voor werkgevers) voor 2016 vastgesteld. Zie onderstaande staat voor de precieze bedragen

Volgens de redactie is de rijksoverheid die dat bepaalt. Praten we over misleiding? Op z'n minst onduidelijkheid.

Redactie:

Iemand van 23 jaar en ouder verdient in Nederland 8,80 euro per uur en iemand op Bonaire van 23 jaar 4,70 dollar per uur.

Laten we alles in euro's omzetten, dan is het 8,80 tegen 4,09 euro voor een werkweek van 40 uur.

Op Bonaire verdient een persoon van 23 jaar en ouder het minimumloon van een 18 jarige in Nederland.

De Nederlandse regering zegt geen verhoging want dat geeft een aanzuigende werking. (geldt dat ook voor schiermonnikoog?)