kop

Autoriteit Consument & Markt op de BES eilanden

Wie is ACM?

De Autoriteit Consument & Markt is een onderdeel van de Nederlandse overheid. Wij zorgen er als onafhankelijk toezichthouder voor dat bedrijven in Nederland eerlijk met elkaar concurreren en wij beschermen consumentenbelangen. 

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gelden meestal andere wetten dan in Europees Nederland. Voor het werk van ACM gelden in Caribisch Nederland speciale wetten voor het toezicht op de volgende sectoren:

 • de elektriciteits- en drinkwatervoorziening
 • de postsector
 • de telecomsector

Contact:
Laurens Jörg
 Telefoon: +599 715 83 83
Mobiel: +599 781 02 81 of +31 6 310 35 837
E-mail: Laurens.Jorg@acm.nl 

Marga Buys-Trimp
Telefoon: +599 715 85 08
Mobiel: +599 781 00 84 of +31 6 310 35 865
E-mail: Marga.Buys-Trimp@acm.nl

Wie zijn de mensen achter ACM Bonaire, Sint Eustatius en Saba?

Laurens Jörg en Marga Buys-Trimp buigen zich samen vanuit ACM over het toezicht op de speciale wetgeving voor Caribisch Nederland op het gebied van de elektriciteit- en drinkwatervoorziening.


Laurens Jörg (legal counsel) is een ervaren jurist en woont sinds eind 2015 met zijn gezin op Bonaire.  Voor Laurens is samenwerken een kernbegrip: “Samenwerken met bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba biedt volop kansen om van elkaar te leren en elkaar op weg te helpen. Natuurlijk verschilt de situatie op de drie eilanden onderling sterk. Wij staan dan ook graag in nauw contact met de bewoners en met de bedrijven. Alleen zo krijgen wij een goed beeld van de plaatselijke situatie en kunnen wij ons werk goed doen. Die uitdaging inspireert mij.” Laurens werkt sinds 2009 in verschillende functies bij ACM. Daarvoor heeft hij ruim acht jaar bij een bestuursrechtelijk college gewerkt en was hij verbonden aan de Universiteit Utrecht.


Marga Buys-Trimp (Regulatory expert) is een ervaren econometrist en woont sinds half 2015 met haar gezin op Bonaire. Marga is vanaf het begin betrokken geweest bij de wet Elektriciteit en Drinkwater BES: “Ik realiseer me dat de situatie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba heel anders is dan in Europees Nederland. Wat zijn redelijke tarieven? Hoe houden we de drinkwater- en elektriciteitsbedrijven financieel gezond? Ik ga graag de uitdaging aan om samen met alle betrokkenen deze wet in de praktijk te brengen. Natuurlijk komen we van verschillende vertrekpunten, maar ik wil graag kijken waar we elkaar vinden. Iedereen profiteert ervan als het goed geregeld is met de elektriciteits- en drinkwatervoorziening.”
Marga werkt sinds 2008 bij ACM in verschillende functies. 
Daarvoor werkte zij als consultant.

 

 

Metingen Netspanning in de wijken van Bonaire

Presentatie bij Global Solar Trading

Informatie Global Solar Trading

Honeywell zonnepaneel

ACM Hand-out informatieavond 31 maart 2016

zelf elektriciteit opwekken Caribisch Nederland & wettelijke mogelijkheden & rol ACM

Wat staat er in de Wet elektriciteit en drinkwater BES?

 • Wet maakt het mogelijk om voor eigen gebruik elektriciteit te produceren
 • Voor elektriciteit die je teruglevert aan het net, krijg je een terugleververgoeding (van WEB)
 • Minister van Economische Zaken stelt deze vergoeding vast in een ministeriele regeling (nog niet gepubliceerd)
 • Vergoeding wordt vermoedelijk $0,01 per kWh voor bedrijven en $0.05 per kWh voor pa rti cu lie re n.

Je kan wel meer terug leveren dan dat je verbruikt, maar voor het meerdere krijg je geen vergoeding

De afnemer betaalt voor een elektriciteitsmeter die WEB installeert om afname en invoeding apart te meten

Wat moet ik nog meer weten?

 • Vanaf 1 januari 2017 komt er een andere tariefstructuur: iedereen betaalt dan een vast bedrag per maand (ter dekking van de netwerkkosten) en een variabel bedrag per kWh (hoogte stelt ACM vast, is nu nog niet bekend)
 • Als je je na 1 juli 2016 laat afsluiten van het netwerk, moet je nog 5 jaar het vaste bedrag per maand betalen (als je aansluiting grater is dan 14kVA)

Verantwoordelijkheden WEB en afnemers:

 • Afnemer meldt bij WEB dat hij stroom wil gaan terugleveren en verstrekt aan WEB informatie over het opgesteld vermogen e.d.
 • WEB registreert de melding dat de afnemer stroom wil terugleveren
 • WEB installeert een nieuwe meter bij de klant (voor rekening afnemer)

WEB zet in de factuur de hoeveelheden afgenomen en ingevoede stroom en rekent dit correct of

Taak ACM:

ACM houdt toezicht dat WEB redelijke voorwaarden hanteert (oak als het gaat om terug­leveren)

ACM kan geschillen behandelen (procedure: eerst zelf een klacht indienen bij WEB, kom je er met WEB niet uit, dan kan je bij ACM terecht)

ACM is benieuwd naar ervaringen en signalen van afnemers (consumenten en bedrijven)

Meer weten?

Laurens Jörg - tel. 781 0281 / 715 8383 - laurens.iorqacm.nl Marga Buys - tel. 781 0084 / 715 8508 - marqa.buysacm.nl

www.acm.nl/caribisch-nederland of www.rijksdienstcn.com/autoriteit-consument-en-markt