kop

Wet elektriciteit en drinkwater BES per 1 juli 2016

De Wet elektriciteit en drinkwater BES is door de Eerste Kamer met een hamerstuk aangenomen.

Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn hier te lezen.

Dit wetsvoorstel bevat nieuwe taken, eisen en verplichtingen voor water- en elektriciteitsbedrijven in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribsich Nederland). Hiermee wordt de kwaliteit, de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de productie en distributie van elektriciteit en drinkwater verbeterd. Het goed regelen van deze primaire levensbehoeften draagt bij aan de volksgezondheid, het welzijn en de welvaart op de eilanden.

Met dit voorstel worden de tarieven voor de productie en distributie gereguleerd. Daarnaast komen verbruikers die in eerste plaats voor eigen gebruik een zonnepaneel of een windturbine hebben, indien zij bij overschot van de productie terug leveren aan het net, in aanmerking voor een terugleververgoeding. Tenslotte komt er een subsidieregerling om de water- en elektriciteitsvoorziening, voor met name consumenten, betaalbaar te houden.

Op 22 maart heeft de Eerste Kamer de Wet elektriciteit en drinkwater BES aangenomen. De wet draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame elektriciteits- en drinkwatervoorziening op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De wet is gezamenlijk opgesteld door twee ministeries: het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat er samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op toezien dat bedrijven zich aan deze wet houden. De wet gaat in op 1 juli 2016.

Rol van de betrokken ministeries

De betrokken ministeries gaan vergunningen verlenen aan bedrijven die elektriciteit en drinkwater willen produceren en distribueren. Ook biedt de wet de mogelijkheid dat deze ministeries subsidie geven aan de drinkwater- en elektriciteitsbedrijven. Daarnaast maakt deze wet het mogelijk dat inwoners van de drie eilanden voor zichzelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Ze mogen ook terug leveren aan het netwerk. Zij krijgen hiervoor een kleine vergoeding.

Rol di ACM

Als toezichthouder gaat ACM de tarieven voor elektriciteit en drinkwater vaststellen. Ook gaat ACM er op toezien dat de elektriciteits- en drinkwaterbedrijven redelijke voorwaarden hanteren voor hun klanten. ACM heeft twee medewerkers ter plaatse gestationeerd om het toezicht vorm te geven.

Rol van ILT

De ILT is de toezichthouder als het gaat over de kwaliteit en de veiligheid van de elektriciteits- en drinkwatervoorzieningen. ILT houdt door middel van inspectiebezoeken toezicht op deze voorzieningen in Caribisch Nederland.

meer informatie:

Laurens Jörg – Laurens.Jorg@acm.nl – +599 781 0281

Marga Buys – Marga.Buys@acm.nl – +599 781 0084

Bron: Bonaire Nu