kop

Verkiezingen 2-3-2011

Gezamenlijke informatiecampagne eilandsraadsverkiezingen

 

De eerste verkiezingen sinds de nieuwe staatkundige structuur vinden op woensdag 2 maart 2011 plaats. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius gaat het om eilandsraadsverkiezingen, en in Nederland zijn dit verkiezingen voor de provinciale staten. Elk Openbaar Lichaam is verantwoordelijk voor het organiseren van de eilandsraadsverkiezingen en het informeren van de burgers over het proces van deze verkiezingen. Rijksdienst Caribisch Nederland is verantwoordelijk voor het stimuleren van de burgers om gebruik te maken van hun recht. Daarom zullen Rijksdienst Caribisch Nederland en het hoofd stembureau gezamenlijk informatie geven aan het publiek.

 

De gezamenlijke boodschappen worden vanaf deze week gelanceerd. Speciale aandacht gaat uit naar gewijzigde stemregels. Deze worden voor het eerst toegepast, want voor het eerst zullen de Nederlandse stemregels gelden. Vanaf eind januari zullen de boodschappen worden geïntensiveerd. Onder de slogan “U gaat toch ook stemmen?”, gaat er een intensieve campagne van start, met inzet van diverse communicatiemiddelen. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van radio, televisie en krant, maar ook zal er een huis-aan-huis folder komen. Bovendien ontvangt elke stemgerechtigde samen met zijn stempas een brief met de belangrijkste zaken waarmee er rekening moet worden gehouden.