kop

Toerisme in Caribisch Nederland 2014

Voor zowel Bonaire, Sint-Eustatius als Saba is het aantal toeristen, dat in 2014 per vliegtuig kwam, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2013. De gemiddelde verblijfsduur van toeristen, die in 2014 per vliegtuig arriveerden, is voor Sint-Eustatius en Saba korter geworden. Daardoor is het aantal overnachtingen van toeristen op die eilanden in 2014 ten opzichte van 2013 gedaald. Hiermee lijkt het erop dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in 2014 niet hebben geprofiteerd van de wereldwijde groei van het toerisme. Dit gold niet alleen voor de genoemde eilanden, maar ook voor het gehele Caribisch gebied (IMF, 2014).

Hoewel het marktaandeel per eiland verschilde, hadden de meeste toeristen, die per vliegtuig naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kwamen, de Nederlandse of Amerikaanse (inclusief Puerto Rico) nationaliteit.

Naast het toeristisch vliegverkeer, is ook het toerisme over het water van belang voor Bonaire en Saba en in mindere mate voor Sint-Eustatius. Bij Bonaire speelt vooral de cruisevaart. Die bracht in 2014 meer toeristen mee dan het toeristisch vliegverkeer, namelijk respectievelijk156 duizend cruisepassagiers om 130 duizend toeristen per vliegtuig. Gegevens over welk deel van die cruisepassagiers ook daadwerkelijk van boord is gegaan ontbreken. Bij Saba kwamen evenveel passagiers per schip als toeristen met het vliegtuig, respectievelijk 10,4 duizend en10,3 duizend. Ruim 60 procent van die passagiers kwam met de twee ferry’s vanuit Sint-Maarten. Van die ferrypassagiers kan echter (nog) niet worden vastgesteld welk deel ingezetenen zijn en welk deel toeristen. Voor het toerisme van Sint-Eustatius speelt relatief gezien het aantal toeristen dat in 2014 met de boot kwam een minder grote rol.

De cijfers in dit artikel zijn voorlopig en geheel gebaseerd op registers waarover het CBS kan beschikken (zie ook de methodologische toelichting).

1. Bonaire

Maandelijks gemiddeld 11 duizend toeristen per vliegtuig

In 2014 kwamen er maandelijks gemiddeld 11 duizend toeristen per vliegtuig naar Bonaire, voor heel 2014 ging het om een kleine 130 duizendtoeristen. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal toeristen, dat in 2013 met het vliegtuig naar Bonaire kwam. In de maanden juni en juli zijn er, in vergelijking met eerdere jaren, minder toeristen naar Bonaire gekomen. Dit wordt echter gecompenseerd door meer toeristen in andere maanden.

In 2014 hadden de meeste toeristen, die per vliegtuig arriveerden, de Nederlandse of Amerikaanse (inclusief Puerto Rico) nationaliteit. Wat opvalt is dat het marktaandeel van toeristen met een Nederlandse nationaliteit iets lijkt terug te lopen.

Helft van de toeristen die per vliegtuig komen verblijft maximaal een week op Bonaire

Van de ongeveer 130 duizend toeristen die in 2014 per vliegtuig naar Bonaire kwamen, bleven er 13,4 duizend één dagje op Bonaire. Van de andere toeristen die in 2014 per vliegtuig naar Bonaire kwamen en daar ook overnachtten, verbleef meer dan de helft maximaal 7 nachten op het eiland, met de grootste piek bij 7 nachten. Het gemiddeld aantal overnachtingen van deze groep toeristen was 9,1 nachten. Dat is vergelijkbaar met 2013, namelijk gemiddeld 9,2 nachten. Berekend over alle inkomende toeristen, inclusief dagjesmensen, is het gemiddeld aantal overnachtingen 8,2 in zowel 2013 als 2014.

 

Meer cruisepassagiers dan toeristen per vliegtuig

Evenals in de voorgaande jaren kwamen in Bonaire in 2014 meer toeristen per schip dan per vliegtuig. Het grootste deel daarvan waren cruisepassagiers. In 2014 waren dat er 156 duizend. In 2012 en 2013 waren dat respectievelijk 158 duizend en 142 duizend cruisepassagiers. In 2014 ging het om een gemiddelde van 1 200 passagiers per cruiseschip. Door een iets andere samenstelling van de cruiseschepen, die in 2014 naar Bonaire voeren, is dit gemiddelde niet goed vergelijkbaar met het cijfer van 2013, namelijk gemiddeld 1 500 passagiers per schip. Wordt vergeleken met dezelfde cruiseschepen als in 2013 dan was het gemiddeld aantal passagiers per cruiseschip in 2014 vergelijkbaar met dat van 2013. Opvallend is dat er in november meer en in december juist minder cruisepassagiers arriveerden vergeleken met dezelfde periode van 2013. Van de cruisepassagiers is onbekend welk deel daadwerkelijk van boord is gegaan. In de grafiek hieronder is goed te zien dat de cruisevaart sterk seizoengebonden is. In de zomermaanden komen bijna geen cruiseschepen naar Bonaire in verband met het orkaanseizoen. De economische betekenis van de cruisevaart voor Bonaire is aanzienlijk kleiner dan die van het verblijfstoerisme. Zo blijven de meeste cruiseschepen maar één dag bij Bonaire liggen. Bovendien maken de cruisepassagiers geen gebruik van een accommodatie op het eiland.

Het aantal niet-cruiseschepen dat Bonaire in 2014 aandeed was relatief klein. Het ging om 850 schepen, inclusief (motor)jachten, met een gemiddelde van 3,1 passagiers per schip. Deze schepen bleven in 2014 gemiddeld 12,7 nachten. Deze relatief lange ligduur komt voor een deel doordat Bonaire twee goed beschermde jachthavens heeft (Harbour Village Marina en de kleinere haven bij Plaza Resort). Meer dan 50 procentvan deze kleinere schepen bleef niet langer dan 10 dagen bij Bonaire liggen.

2. Sint Eustatius

3. Saba

Bronnen: