kop

Import Caribisch Nederland alleen in Saba gestegen

Binnen Caribisch Nederland lag in 2014 alleen de waarde van de geïmporteerde goederen in Saba hoger dan in 2013. De goederenimport van Bonaire daalde licht in waarde. Dit eiland voerde minder aan minerale brandstoffen, fabrikaten en machines in dan een jaar eerder. Deze importkrimp hangt ondermeer samen met de lagere olieprijzen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Voor derde jaar op rij minder goederen naar Bonaire

In 2014 bedroeg de waarde van ingevoerde goederen in Bonaire 164 miljoen dollar (123 miljoen euro). Deze waarde was 0,9 procent lager dan in 2013. Ook in 2013 voerde Bonaire een lagere waarde aan goederen in dan in het jaar ervoor.

De waarden aan geïmporteerde goederen van Sint-Eustatius en Saba bedroegen in 2014 respectievelijk 35 en 19 miljoen dollar (26 en 14 miljoeneuro). Saba zat 15 procent boven de invoerwaarde in het jaar ervoor, terwijl Sint-Eustatius voor 14 procent minder importeerde.

De exportwaarden aan goederen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba blijven in vergelijking met hun importwaarden klein. Ze hadden daarom alle drie duidelijke handelstekorten.

 

 

Bonaire: importwaarde minerale brandstoffen omlaag

Bonaire heeft in 2014 voor bijna 30 procent minder aan minerale brandstoffen geïmporteerd dan in 2013. Van de andere producten werden, op machines en fabrikaten na, juist hogere waarden ingevoerd. Met ruim 10 procent vond de sterkste stijging plaats bij de chemische producten.

 

 

Bonaire: hoogste waarde aan machines geïmporteerd

Ondanks de lagere waarde aan ingevoerde machines en vervoermaterieel in 2014, had deze productsectie met 39 miljoen dollar (29 miljoeneuro)nog steeds het grootste aandeel (24 procent) in de Bonairiaanse goederenimport. Voeding en levende dieren namen een vijfde voor hun rekening.

 

Bronnen: