kop

SZW-beleid Caribisch Nederland

 

In reactie op mijn brief van 19 december 2013 inzake mijn werkbezoek aan Caribisch Nederland heeft de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties mij een aantal vragen doen toekomen. Deze brief strekt tot beantwoording van deze vragen.
Minimumloon Saba
De commissie vraagt om een nadere toelichting op het besluit om het voorstel van werkgevers en bestuurscollege van Saba om het wettelijk minimumloon naar $ 5,50 per uur op te trekken, niet te volgen.
In de afweging over het vanuit Saba gedane voorstel heeft het nog ontbreken van onafhankelijke statistische informatie een belangrijke rol gespeeld. Ik ben van mening dat het de ‘Koninklijke weg’ is om de niveaus op onafhankelijke statistische informatie te baseren. Zo kunnen beslissingen hierover in het kader van een breed afgewogen sociaaleconomische context worden genomen. Dat ik nu toch heb gekozen voor een autonome verhoging moet worden begrepen in het licht van de vóór de transitiedatum gemaakte bestuurlijke (verbeter)afspraken.
Een stap ineens naar $ 5,50 per uur zonder dat er onafhankelijke (statistische) informatie aan ten grondslag ligt, acht ik niet verantwoord. Of Sabaanse werkgevers die op dit moment niet de $ 5,50 per uur betalen objectief de ruimte hebben om een stap naar dat niveau te zetten is onduidelijk. Noodzakelijke handvatten vanuit kwantitatieve informatie om een substantiële verhoging in de mate zoals door Saba gevraagd, te kunnen onderbouwen, ontbreken goeddeels.

Brief van Staatssecretaries Jetta Klijnsma

aan de Eerste Kamer der Staten Generaal

20 maart 2014

In reactie op mijn brief van 19 december 2013 inzake mijn werkbezoek aan Caribisch Nederland heeft de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties mij een aantal vragen doen toekomen. Deze brief strekt tot beantwoording van deze vragen.

Minimumloon Saba

De commissie vraagt om een nadere toelichting op het besluit om het voorstel van werkgevers en bestuurscollege van Saba om het wettelijk minimumloon naar $ 5,50 per uur op te trekken, niet te volgen.

In de afweging over het vanuit Saba gedane voorstel heeft het nog ontbreken van onafhankelijke statistische informatie een belangrijke rol gespeeld. Ik ben van mening dat het de ‘Koninklijke weg’ is om de niveaus op onafhankelijke statistische informatie te baseren. Zo kunnen beslissingen hierover in het kader van een breed afgewogen sociaaleconomische context worden genomen. Dat ik nu toch heb gekozen voor een autonome verhoging moet worden begrepen in het licht van de vóór de transitiedatum gemaakte bestuurlijke (verbeter)afspraken.

Een stap ineens naar $ 5,50 per uur zonder dat er onafhankelijke (statistische) informatie aan ten grondslag ligt, acht ik niet verantwoord. Of Sabaanse werkgevers die op dit moment niet de $ 5,50 per uur betalen objectief de ruimte hebben om een stap naar dat niveau te zetten is onduidelijk. Noodzakelijke handvatten vanuit kwantitatieve informatie om een substantiële verhoging in de mate zoals door Saba gevraagd, te kunnen onderbouwen, ontbreken goeddeels.

...meer