kop

Wat houdt een evaluatie op de BES in?

In inzake de evaluatie van de staatkundige structuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Deze webpagina geeft u informatie betreffende de Evaluatie BES.

Wist u dat?

Eilandsraad

In de WolBES is ten opzichte van de Gemeentewet een extra bepaling opgenomen (artikel 24 lid 4) die de gezaghebber, als voorzitter van de eilandsraad, de mogelijkheid geeft een besluit van de eilandsraad om in beslotenheid te vergaderen, te overstemmen als hij dat in het kader van het openbaar belang nodig acht. In de voormalige eilandgebieden was het gebruikelijk om veelvuldig in beslotenheid te vergaderen.

De regering vond deze bestuurscultuur onwenselijk en heeft ten opzichte van de Gemeentewet zes extra onderwerpen toegevoegd (artikel 25 lid 2) waarover de eilandsraad geen besluiten mag nemen tijdens een besloten vergadering.Voor de eilandsraad geldt dat het aantal leden in de wet is vastgelegd op 9 voor Bonaire en 5 voor zowel Sint Eustatius als Saba. Het oorspronkelijke voorstel van wet bevatte de mogelijkheid voor de eilandsraad om per eilandsverordening het aantal leden te verhogen naar 11, 13 of 15 voor Bonaire of naar 7 of 9 voor Saba en Sint Eustatius, maar de Tweede Kamer was hierop tegen.

Een eventuele uitbreiding van het aantal eilandsraadsleden zal worden meegenomen in de evaluatie die gepland staat voor 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archief.

18 november 2013 Doorlichting naar het functioneren van de coördinatie van het Rijksbestuur in Caribisch Nederland  (vertrouwelijk)

Doorlichting naar het functioneren van de coördinatie van
het Rijksbestuur in Caribisch Nederland

december 2013 Trendrapport ontwikkelingen in de zorg

4 februari 2014 Advies Raad van State 

12 maart 2014 Rijkscoördinatie Caribisch Nederland