kop

Scholengemeenschap Bonaire scoort hoger met examens

De examenresultaten van de Scholen­gemeenschap Bonaire (SGB) zijn na afronding van het tweede tijdvak bekend. Gemiddeld is 74 procent van alle examenkandidaten met een centraal examen geslaagd.

Dit percentage is 6 procent hoger dan vorig schooljaar. Vo­rig jaar ontstond er veel commo­tie rond de examenresultaten van de SGB. Dit jaar scoort de SGB beduidend hoger. Karel Visser, voorzitter van het be­stuur, riep al verheugd 'volgend jaar op naar de 8o'.

Im 2013-2014 deden er 242 kandidaten mee, waarvan er 164 slaagden ofwel 68 percent. Dit schooljaar 2014 – 2015 slaagden 167 leerlingen van de totaal 227 leerlingen die aan het Centraal Schriftelijk Examen deelnamen.

Naast deze groepen zijn er ook nog de leerlingen van het praktijkonderwijs (pro), het leer werktraject (lwt) en het voortge­zet speciaal onderwijs (vso). Het pro, lwt en vso doen in Europees Nederland niet mee aan het Centraal Examen en hebben hun eigen eindtermen. Dat geldt ook voor Caribisch Nederland.

Het vmbo heeft bijzonder goede resultaten behaald. Uit het overzicht blijkt dat zowel het slagingspercentage als het aan­tal geslaagde leerlingen behoor­lijk zijn gestegen. Van alle basis­ leerlingen is 89 procent ge­slaagd (39:44=89%) en bij het kader is dit 76 procent (38:50=76%). Bij de havo en het vwo zijn de slagingspercentages zodanig toegenomen dat de SGB de in Nederland geldende slagingsnormen nadert.

De school is dan ook erg trots op haar leerlingen, docenten en schoolleiding die hard aan dit succes gewerkt hebben.

Ten slotte zijn er nog een aan­tal kandidaten die in het derde tijdvak een examen moeten af­leggen. Hier moet de Inspectie echter haar goedkeuring aan ge­ven, zo bepaalt de wet.

De cijfers zijn dus nog even onder voorbehoud, omdat de re­sultaten van het derde tijdvak er nog niet in zijn verwerkt. Die re­sultaten zijn op 27 augustus 2015 bekend.

Afgelopen week werden de diplo­ma's aan de grote groep van ge­slaagde leerlingen uitgereikt.

Woensdag viel de eer te beurt aan de mbo'ers.

Donderdag kregen de leerlingen van het vmbo en pro hun diplo­ma en vrijdag waren de leerlin­gen van de mavo, havo en vwo van het Liseo Boneriano aan de beurt. De SGB feliciteert de kandida­ten van harte met het behalen van hun diploma en wenst hen veel succes met hun vervolgstu­die en/of hun verdere loopbaan.

Daarnaast gaan de felicitaties van de school uiteraard ook uit naar de ouders en/of verzorgers.

Bron Antilliaans Dagblad 3 juli 2015