kop

Armoede is: Vaak meerdere familieleden in Caribisch huishouden

In ruim een op de tien huishoudens in Caribisch Nederland wonen naast het gezin ook andere familieleden. In Nederland komt dat nauwelijks voor. Dat blijkt uit de huishoudensstatistiek over Caribisch Nederland, die CBS vandaag heeft gepubliceerd.

Kinderen in Caribisch Nederland wonen vaker met grootouder(s)

In Caribisch Nederland wonen in bijna 13 procent van de huishoudens ook overige (familie)leden, veel meer dan de 1,4 procent in Nederland. De uitbreiding met overige leden komt bij alle typen huishoudens voor, maar is het hoogst als er kinderen zijn. In ongeveer 30 procent van de Caribische huishoudens met kinderen en één ouder of met twee niet gehuwde ouders, wonen ook andere leden. Dit zijn vaak de ouder(s) van de moeder.

Bijna de helft van de huishoudens in Caribisch Nederland bestaat uit een persoon

De 24,3 duizend inwoners van Caribisch Nederland waren op 1 januari 2014 verdeeld over bijna 11 duizend huishoudens. Daarvan bestond44 procent uit een persoon 12 procent van de huishoudens is een eenoudergezin, en 26 procent in een gehuwd paar (al dan niet met kinderen). In Nederland zijn er veel meer gehuwde paren en minder eenpersoons- en eenouderhuishoudens. De verdeling over de huishoudenstypen bij Antilliaanse huishoudens in Nederland ligt dichter bij dat in Caribisch Nederland dan bij het Nederlandse gemiddelde.

 

Vooral veel eenpersoonshuishoudens op Saba en Sint-Eustatius

Op Saba en Sint-Eustatius bestaat ruim de helft van de huishoudens uit een persoon. Op Saba heeft dat te maken met het relatief grote aantal studenten, op Sint-Eustatius wonen relatief veel alleenstaande mannen van middelbare leeftijd.