kop

Over Ban Boneiru Bèk

De stichting Ban Boneiru Bèk is opgericht op 22 februari 2007 door mevrouw Celia Fernandes Pedra.

Lintje van Mw. C.Fernandes Pedra

 

De belangrijkste beweegreden is:

           

              “De bedreiging van een onevenwichtige bevolkingsgroei op Bonaire.”


            Ban Boneiru Bèk ziet het stimuleren van de Caribische Nederlanders om terug te keren als een oplossing.

 

Missie van de stichting Ban Boneiru Bèk

Een welvarende samenleving helpen creëren door middel van evenwichtige opbouw met mensen die het eiland een warm hart toedragen en een duurzame bijdrage kunnen en willen leveren.

Konstruí un komunidat próspero pa medio di un desaroyo balansá ku hendenan ku tin Boneiru na pechu i ku por i kier duna un aporte duradero. 

To create a prosperous society by means of a well-balanced development with people who have the island’s interests at heart and who can and will provide a long lasting contribution.

Het Bestuur van Fundashon Ban Boneiru Bèk

 • Mw. Celia Fernandes Pedra, voorzitter
 • Dhr. Hans Evers, secretaris
 • Dhr. Javier Boezem, penningmeester (vacant)

Systeembeheer: Highway ICT B.V.

De stichting heeft de volgende vrijwilligers

 • Dhr. Hans Evers (Algemeen bureaudirecteur Bonaire)
 • Maria & Hein van Senten (coordinator Study & Career Event Bonaire
 • Mw. Kizzy Janga (Emigratiebeurs Nederland)

Alle werknemers en bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris.

Overige e-mail adressen

Registratie 7503 Kamer van Koophandel 

Beweegreden voor de stichting;

Uit de huidige statistische groeicijfers blijkt dat er op Bonaire in 2030 ongeveer 25.000 inwoners zijn. In 2003 waren er nog maar 10.791 inwoners. De ingezetenen bestonden uit 75% Caribische Nederlanders 20% niet Nederlanders en 5 % Europese Nederlanders. Na 10 jaar, in 2013 bestond de bevolking van Bonaire uit 60% Caribische Nederlanders, 25% Niet Nederlanders en 15% Europesche Nederlanders. In 2020 zal de bevolking van ongeveer 21.000 inwoners uit minder 10.000 Caribische Nederlanders bestaan, als we de trendlijn doortrekken. Het hoeft geen bedreiging te zijn als de nieuwe Caribische Nederlanders zich aanpassen, om de evenwichtige opbouw op het eiland van een welvarende samenleving te waarborgen. De Caribische Nederlanders, maar ook mensen die Bonaire een warm hart toedragen en de cultuur en taal kennen, wil BanBoneiruBek stimuleren om (terug) te komen zoals bijvoorbeeld:

• Afgestudeerde studenten, hoogopgeleide mensen; HBO en WO

• Vakmensen, middenkader, mensen met veel kennis en ervaring; MBO en HBO

• Gepensioneerden; 50+

• Jonge enthousiaste mensen; 

• Startende ondernemers.

Maar ook zullen wij de jongeren die op Bonaire blijven ondersteunen om een goede beroepskeuze te maken.

Mensen dus, die een duurzame bijdrage kunnen en willen geven. aan Bonaire

Niet voor een paar jaar maar voor een lange periode.

Giften aan de stichting zijn zeer welkom

Bankinformatie MCB Bonaire:

 • rekeningnummer BanBoneiruBek (algemeen): 11558801 
 • rekeningnummer BanBoneiruBek (Study & Career Event): 101423101
 • Swiftcode: MCBKBQBN

t.n.v. Fundashon Ban Boneiru Bèk

Waar gaan de giften naar toe?

Een klein gedeelte (max 5%) gaat naar de administratie. BanBoneiruBek werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers en kan zo de kosten zeer beperkt houden. De giften worden verdeeld over de 2 hoofdsegmenten

1) informatie aan de leerlingen voor hun vertrek. Study & Career Event.

2) informatie over terugkeer mogelijkheid met vacatures op de website en jaarlijkse EmigratieBeurs

De jaarverslagen :
Algemeen jaarverslag van de stichting BanBoneiru Bek
2007 - 2008 -2009 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 - 2019

Studie- & Beroepenmarkt | Study & Career Event

Jaarrekeningen 

 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Recente jaarstukken in behandeling bij CompactS, opvraagbaar bij de voorzitter

Jaarlijkse presentatie tijdens de EmigratieBeurs

2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 - 2019 - 2020

Brochures BanBoneiruBek Video BanBoneiruBek Anno 2011

 • Wat weten we nu wel en toen niet.
 • Wat werd toen beloofd en wat is er nog niet.
 • Wat wilden we toen al


       Part 1       Part 2       Part 3       Part 4