kop

Ouder & kind-dag

 

Ouder en kind dag Justitiële Inrichting Caribisch Nederland

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) heeft vorige maand een speciale ouder en kind dag georganiseerd. Deze dag vormde een onderdeel van het project rond de ontwikkeling van een speciale jongerenafdeling.

De JICN is een jaar geleden gestart met de voorbereidingen voor het opzetten van een speciale afdeling voor jongeren. De eerste stap was het onderbrengen van jongeren in een klein afgescheiden deel van het Huis van Bewaring. Met een mix van expertise vanuit Nederland en de ervaring van het vaste personeel is de jongerenafdeling opgezet waar jongeren en jong volwassenen tot 24 jaar een stabiele, veilige en evenwichtige omgeving krijgen aangeboden met een specifiek voor hen geschreven dagprogramma.

Visiedocument

De kaders voor deze afdeling werden vastgelegd in een visiedocument. De kern van dit document is:

“De jeugdafdeling binnen JICN levert een bijdrage aan het begeleiden van jongeren naar de volwassenheid. De jeugdafdeling biedt een veilig en pedagogisch klimaat, waar jongeren via een pedagogisch dagprogramma, onderwijs en pedagogische begeleiding worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. JICN betrekt hier de ouders bij en werkt samen met relevante ketenpartners.”

Speerpunten

Naast het opzetten van deze afdeling voor jongeren, is aan dit project nog en aantal belangrijke speerpunten verbonden:

  • Scholing voor iedere jongere en mogelijkheden om deze voort te zetten na detentie
  • Contacten met verslavingszorg en voorlichting door verslavingszorg
  • Zinvolle dagbesteding
  • Betrekken van ouders en/of verzorgers van de jongeren

 

Ouders betrokken

Het betrekken van de ouders heeft zijn aftrap gehad op 30 juli 2011. Alle ouders en/of verzorgers werden uitgenodigd door het personeel in overleg met de jongeren op de afdeling binnen het JICN. Van iedere jongere waren ook ouder/verzorgers dan wel familie aanwezig. De dag is door het personeel en de jongeren gezamenlijk georganiseerd. De jongeren zelf hebben de afdeling in de maand ervoor helemaal opgeknapt en geschilderd. Het personeel heeft uitleg gegeven over hoe de afdeling is ontstaan, wat de omgangsregels zijn, hoe het dagprogramma er uit ziet, wat de regels zijn waar de jongeren zich aan moeten houden en wat de consequenties zijn als ze dat niet doen. Tijdens de gezamenlijke maaltijd, die door de jongeren was klaargemaakt en geserveerd, was er vooral ruimte voor elkaar. Na de maaltijd hebben de ouders/verzorgers en familie kennis gemaakt met de verdere leefomgeving van de jongeren, zoals de cellen en het lucht- en sportveld. Enkele jongens hadden liedjes met een religieus karakter ingestudeerd, die zij zelf begeleiden met gitaar en keyboard.

Onderwijs

Vanaf 15 augustus jl. is gestart met onderwijs binnen de jongerenafdeling van het JICN. Dit is een geweldige stap voorwaarts. Jongeren hebben de mogelijkheid om te leren en zich voor te bereiden op het behalen van een diploma. Deze samenwerking is tot stand gekomen na een gedegen voorbereiding tussen JICN, OCW, SGB en FORMA.

Succes

De afdeling waar jongeren verblijven binnen het JICN heeft zich in een tijd van minder dan een jaar ontwikkeld tot datgene hierboven is opgetekend. Alle ketenpartners, jeugdwerkers, beleidsmedewerkers en personeel hebben bij gedragen tot dit succes. Een succes waarbij de gedetineerde jongeren op Bonaire, indien zij zelf de mogelijkheden pakken die hen worden geboden, een kans krijgen aangereikt op een toekomst zonder tralies.

 

Bron: RCN