kop

Ontwerp en onderhoud nieuwe website Bonaire.

 

19-08-2011

OPENBARE BESLUITENLIJST                          

DE VERGADERING VAN HET BESTUURSCOLLEGE D.D. 10 augustus ’11

Uitnodiging aan telecommunicatiebedrijven om een ‘telecommunication assesment’ t.b.v. het bestuurscollege uit te voeren.

Het bestuurscollege heeft besloten om Telbo N.V., UTS en eventuele andere op Bonaire gevestigde bedrijven (die in staat zijn om bedoelde middelen te leveren), uit te nodigen om een telecommunication assessment t.b.v. het bestuurscollege uit te voeren en de corresponderende offerte uit te brengen.

Ontwerp en onderhoud nieuwe website Bonaire.

Het bestuurscollege heeft besloten om op de huidige website van het openbare lichaam een advertentie te plaatsen, waarbij lokale IT-bedrijven worden uitgenodigd om offertes uit te brengen voor het ontwerpen en onderhouden van een nieuwe website voor het openbare lichaam. Binnen 10 dagen na de plaatsing van de advertentie dienen te offerten binnen te zijn.

Transparanter systeem aanbesteding werk voor overheid.

Het bestuurscollege heeft besloten JAZ opdracht te geven een procedure op te stellen met betrekking tot onder andere aanbesteding van werk, gunning van projecten en aankoop van producten.