kop

Opnieuw politieke dreigementen uit Den Haag

Een dag na de verkiezing op Bonaire komt Caribisch Netwerk met de mededeling dat de staatssecretaris van OCW het schoolbestuur van de SGB wegstuurd. Vreemd dat het nu naar buiten komt. Zijn actie is naar aanleiding van het

inspectie rapport van februari 2015, bestuurlijk handelen op de SGB.

Misschien is daarover toch niet goed over nagedacht, te impulsief. Op Bonaire wordt hierover nagedacht.

  • Kan je als staatsecretaris een bestuur van de SGB wel wegsturen. Het SGB bestuur is gedeeltelijk door het RK schoolbestuur geinstalleerd en gedeeltelijk door de lokale overheid. M.a.w. weet de bisschop wel dat Den Haag deze acties doet op informatie van de onderwijsinspectie.
  • De argumenten die aangevoerd worden zijn in gefluisterd door anderen. Vreemd dat het niet zo was toen een Europese Nederlander als directeur "functioneerde".
  • Het lijkt wel een coupe die op Bonaire gepleegd wordt. Het doet ons denken aan een vroegere staatssecretaris die de kraan dicht draaide omdat Bonaire niet luistert. Nu weer. Nu wordt er weer met de geldkraan gedreigd.
Laten we rustig blijven op Bonaire en vertrouwen hebben in ons verbeterplan, met of zonder een nieuw bestuur.
Een bestuur moet voldoen aan de profielen die vooraf aan gegeven worden. Ook moet het geen vrijwillersgroep zijn, maar geld op de begroting voor professionals van Bonaire staan. Ja u leest het goed Bonaireanen. Zijn die er niet? Wij hebben er nog een aantal in de wacht. Inkomens per uur van de bestuursleden zullen gerelateerd moeten worden aan hoogte van de salarissen van de gedeputeerden.
Het onderwijsverbetertraject heeft nu alle aandacht nodig op Bonaire en daar is een verstoring niet welkom.