kop

Gezamenlijk op weg naar het BES loket

                           VOORAANKONDIGING

 

Werksymposium ‘De verbindende inspiratie’

Op zaterdag 8 oktober 2011 organiseert CrossBorderRelations i.s.m. MAAPP een werksymposium met als werktitel ‘De verbindende inspiratie’, Gezamenlijk op weg naar het BES loket.

De locatie waar dit werksymposium zal worden gehouden is:

Amanné Caraïbisch centrum en salsa dansschool
Adres: Tweede Walstraat 118 in Nijmegen. Tel: 024 - 32 33 832
Routebeschrijving: http://www.amanne.nl/locatieparkeren 
Het programma: duurt van 11.00 tot 15.00 uur

U wordt van harte uitgenodigd om bij dit eerste landelijke werksymposium aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst staat in het teken van de ontwikkelingen op de BES eilanden. De focus ligt deze eerste meeting op Bonaire en in de volgende meetings zal de aandacht gericht zijn op Saba en Sint Eustatius.

Dit werksymposium biedt de gelegenheid voor een inhoudelijke en constructieve discussie over de huidige ontwikkelingen en gesignaleerde knelpunten op het eiland Bonaire.

Een van de knelpunten na 10-10-10 is voor de Bonairianen voornamelijk het feit dat er een vacuüm is ontstaan omdat mensen niet weten waar zij met hun vragen, etc. terecht kunnen. Hierdoor wordt de roep om een BES loket, of een voorziening waar alle BES eilandbewoners terecht kunnen steeds sterker.

De middag zal ook ruimte bieden om informatie/kennis uit te wisselen rond factoren die duurzame verbeteringen dan wel oplossingen voor gesignaleerde knelpunten een rol spelen of succes rond het uit te voeren beleid of realisatie van projecten kunnen bepalen.

De bedoeling is verder ook om van elkaar te leren door uitwisseling van onderlinge ervaringen, verbeter- of verandertools aan te reiken, eventueel deskundig advies te geven of persoonlijk een concrete en waardevolle bijdrage in de Bonaire HUB te leveren. Tot slot natuurlijk ook om onderling te netwerken.

Aandachtspunten tijdens deze bijeenkomst zijn:

 

  • De bestaande of ervaren bestuurlijke en/of sociaal maatschappelijke knelpunten op Bonaire.
  • Bijdrage over de wijze waarop deze knelpunten mogelijk strategisch aangepakt kunnen worden.
  • Instellen van een BES loket met primaire taken/informatie verschaffing is noodzakelijk.
  • Rol en ondersteuning van professionals op lokaal (eiland) niveau.
  • Manier waarop facilitering of ondersteuning van burgers of een ieder die de Bonairiaanse zaak wil behartigen op Bonaire vorm kan krijgen.

 

 

MEER