kop

Marom Ayoubi nieuwe directeur van OCaN

De Curaçaose Marom Ayoubi (49) is de nieuwe directeur van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN). Marom treedt in dienst als full time directeur op 1 juni 2011. Tot die tijd is Marom nog werkzaam als senior onderwijsadviseur bij PALET, adviseurs diversiteit in Noord-Brabant.

Marom Ayoubi is woonachtig in Gemonde bij Sint-Michelsgestel (Den Bosch). In 1981 kwam zij naar Nederland om onderwijspsychologie in Nijmegen te studeren. Marom heeft zich altijd sterk willen maken voor de jeugd, vrouwen en homo’s en voor de thema’s onderwijs en armoedebestrijding. Zij vindt dat er veel meer gedaan moet worden in Nederland om talenten van mensen te ontwikkelen. In de integratievisie van Marom gaat het erom dat mensen zich thuis moeten voelen, dan wordt meer bereikt dan met een negatieve benadering of met het creëren van angst. Politiek is Marom actief als steunfractielid van D66 in de gemeente Sint-Michelsgestel. Eerder was zij voor D66 kandidaat-lid voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. In het verleden was Marom onder meer werkzaam als International Training Manager bij Organon International B.V., Coördinator contactouders bij een brede school en freelance onderzoekster. Als adviseur bij PALET ondersteunde zij diverse organisaties, onder meer de Caribisch-Nederlandse zelforganisaties Nos Baranka en Nos Orgullo, en was zij recentelijk betrokken – in samenwerking met MAAPP en TOPA – bij de oprichting van een Antilliaans-Arubaans beraad in Eindhoven. Marom Ayoubi is reeds lid van de onderwijscommissie van OCaN. Daarnaast heeft zij tal van maatschappelijke functies bekleed. Marom is gehuwd en heeft twee kinderen.

Marom Ayoubi is een bekende persoonlijkheid binnen de Caribisch-Nederlandse gemeenschap. Doorslaggevend voor OCaN om de keuze te laten vallen op Marom Ayoubi is haar inhoudelijke kennis op het gebied van onderwijs en integratie, haar vermogen om zowel Caribisch-Nederlandse als Europees-Nederlandse mensen te binden, haar maatschappelijke betrokkenheid bij de Caribisch-Nederlandse gemeenschap, alsmede haar politieke visie en prettige persoonlijkheid.